PARZYMIECHY

(1266 Parzymiechy, Passyemechy) 20 km na NW od Kłobucka.

1. 1266 terra Rudensis; 1389 distr. Wiel. (PW 7, 48, 49); 1499 par. P., adkt wiel. (Pat. 1958, 282).

3. 1511 dzies. wiard. z 22 ł. abpowi (VG 391); 16 ł.; 1518 – 8 ł.; 1552-35 kmieci z 1 karcz., młyn opust., 1553 – 7 ł. (ŹD 211, 298); 1520 – 1 ł. pleb. w tylu polach, ile mają kmiecie, i sadzawka (Ł 2, 115).

4. 1266 Bolesław Pob. nadał Ubysławowi s. Langnicza m.in. P. z różnymi wolnościami i uprawnieniami (PW 7, 48-49); 1389 Dzierżko Tłuk ze Strykowa, skarbnik łęczycki, sprzedał m.in. P. za 1000 grz. Heinkowi z Przemykowa (PW 7, 49, → Kochlew); 1433 Jan Długosz z P. pośredniczył w układzie z książętami śląskimi (SRS 6, 190), 1436 tenże śwd. (Bob. 2, 14); 1444 Mikołaj i Piotr z P. (KSK 3210); 1462 Hincza z Rogowa właśc. P. (AC 3, 835); 1487 przy podziale dóbr Jan i Jakub z Kobylan otrzymali m.in. P. (MK 14, 208, → Działoszyn), 1489 przy następnym dziale P. otrzymał Jakub Kobylański (MK 14, 265); 1520 abpowi dzies. pien. z ról kmiec., od 1 kmiecia – dzies. snop. Pleban brał dzies. snop. z ról folw. i sołt., od 2 wolnych po 1 wiard. Było 5 karczem i 1 karcz, wolny (Ł 2, 114-115); 1552 właśc. K. Kobylański (ŹD 298).

5. 1266 nadanie pr. niem. (PW 7, 48); 1405 Marek prokurator z Obichowej lub P. (KSK 1099); 1460 parafia (OW 1, 53); 1520 kościół ś. Piotra i Pawła ap., do parafii tylko P. (Ł 2, 114).

7. 1519-44 MS 4, 5747, 12026, 21325.