SŁUPSKI MŁYN

1517 or. molendinum Slvpsky (PG 15, 176), 1518 molendinum Shlupski (PG 15, 220), 1521 Slupski Mlyn (KoścZ 15, 375v), 1523 Szlupszky mlyn (KoścZ 24, 318), młyn wodny, leżał ok. 4,5 km na SSW od → Golejewa, a ok. 3 km na SSE od → Słupi (Kapitulnej), na rz. Stara Orla (→ Uwaga 1); Golejewo 6,5 km na SE od Miejskiej Górki.

[Pow. kośc.]

1408 Michał Abdank z Golejewa pozwany przez Hankę ż. Andrzeja z Jaraczewa [pow. pyzdr.] o 1/2 Golejewa, na której miała [zapisane] 80 grz. oprawy; Michał pozbawił Hankę tej kwoty oraz dochodów z mł. [w Golejewie?, czyli S.M.?] (KoścZ 3, 89v).

1500 Dobrogost Pasikoń z Konarskiego sprzedaje Michałowi sołtysowi w Słupi m. in. 1/2 mł. wodnego w Golejewie (PG 12, 69, dokładny reg. → Słupia k. Miejskiej Górki); 1523 tenże → niżej.

1517-22 Feliks Zimnowodzki: 1517-18 tenże zapisuje swej ż. Annie c. zm. Mik. Bużeńskiego i Kat. Cerekwickiej, posag i wiano na częściach wsi Grąbkowo, Śląskowo, Golejewo i Stwolno oraz na cz. mł. wodnego w Golejewie zwanego S. (PG 15 k. 176, 220); 1521 tenże oddaje Ubysławowi, Feliksowi i Janowi Kołaczkowskim swoje części wsi Grąbkowo i Chrostowo, Śląskowo, Golejewo i mł. wodnego zwanego S.M. w Golejewie oraz cz. opust. wsi Tabliny w zamian za dobra zw. Ogonkowa Góra we wsi Dłoń i 390 grz. (PG 15, 375v-376; w haśle → Golejewo błędnie: KoścZ 15 i 320 grz.).

1521-23 Ubysław, Feliks i Jan Kołaczkowscy ss. Jana z Kołaczkowic: 1521 ciż → wyżej; 1522 ciż pozywają Annę Zimnowodzką ż. Jakuba Kucharskiego [c. Feliksa Zimnowodzkiego] w sprawie sprzedaży im przez Zygmunta, Katarzynę i Barbarę z Grąbkowa 1/4 Grąbkowa, Chrostowa, Śląskowa, Golejewa, mł. zw. S.M. w Golejewie oraz części w Stwolnie i Tablinach, do których to dóbr pr. bliższości ma wspomn. Anna, ciotka Grąbkowskich (KoścZ 24, 280v); 1523 ciż (Ubysław nazwany Wielisławem) pozwani przez Dobrogosta Pasikonia dz. we wsi Konarskie, aby mu ustąpili jako bliższemu, jako wujowi po rodz. siostrzeńcach (avunculo post nepotes amitales germanos) [tj. wujowi dzieci Ramsza], części wsi Grąbkowo, Chrostowo, Śląskowo, Golejewo, cz. młyna zw. S.m. w Golejewie i wsi Stwolno oraz opust. wsi Tabliny, po odebraniu od niego sumy, którą za te części dali Zygmuntowi, Barbarze i Annie [z Grąbkowa] dzieciom zm. Ramsza Zimnowodzkiego (PG 15, 523; KoścZ 24, 318).

1547 Jan Błożejewski z Chojna w sporze z wojskim pozn. Wojc. Chojeńskim z powodu m. in. niedokonania naprawy spalonego mł. [= S.M.] w → Golejewie (KoścZ 27, 257v-258, dawniej k. 508).

Uwaga: 1. W tym miejscu, w pobliżu osady Kubeczki, na mapie Gilly’ego widnieje nazwa: Slupia Mühle, u Perthéesa: Młyn Slup (mapa woj. pozn.) i Mł. Słupski (mapa woj. kaliskiego); na Generalstabskarte 1:100000 (ark. 157) z 1830 widoczny jest mł. bez nazwy, a na Karte des Kröbener Kreises 1:150000 z 1834 – m. Slupski (→ GołAtl 1 s. 64 ark. 10; na MTop. 1950 i MTop. 1997 w skali 1:50000 brak w tym miejscu oznaczenia jakiegokolwiek młyna).

2. Być może także do S.M., a nie do mł. w → Golejewku, odnosi się wzm. z 1447 o sprzedaży przez Wojciecha z Golejewa i Karśca Michałowi z Przyborowa [k. Krobi] części we wsiach Golejewko, Stwolno, Tabliny i Walkowy oraz 1/3 połowy mł. w Golejewku (PG 2, 182; → Golejewo).