SNOWIDOWO

1422 Nawydowo, Nowydowo (K 3, 228; K 2, 524; → p. 4), 1427 or. Slowydowo (KoścZ 8, 81), 1428 Snowidowo (KoścZ 9, 26v), 1493 Sznowydowo (PG 7, 3v), 1510 Snowydowo (LBP 159), 1563 Sznowidowo (ASK I 4, 187), 5 km na NE od Grodziska Wielkopolskiego.

1. 1469 n. pow. kośc. (PG 8, 24v); 1510 n. par. Ptaszkowo (LBP 159).

2. 1428 zapowiedź → p. 3; 1525 las w → Kurowie [k. Grodziska] ciągnie się aż do gran. z S. (PG 16, 88v-89); 1527 lasy w S. → p. 3; 1527 w S. las Wielki czyli Cvuniecz i las Osina (PG 16, 162v-163); 1591 w S. folw. zw. Ogrody, łąka Broźniak (Broznak) i łąki pod [miejscem niezn.] Grobka1K 4, 269, zwraca uwagę, że w pobliskim → Kubaczynie w 1465 również wymieniono obiekt Grobka, „na którym można łowić ryby” (PG 7, 153v, dawniej k. 362v) (KoścZ 72, 296v-297v).

3. Własn. szlach. 1427-28 Piotr (Pietrasz) Urbanowski z S., Urbanowa Nowego [obecnie Urbanowo] i Urbanowa Starego [obecnie nie istnieje, leżało na SE od Urbanowa Nowego], → Lewic [i może też z → Borzysławia]: 1427 tenże w sporze z Pawłem sołtysem z Lubikowa (KoścZ 8, 81); 1428 tenże zapowiada obie wsie Urbanowo oraz S. (KoścZ 9, 26v).

1469-96 Mik. Snowidowski, Urbanowski, z S., → Borzysławia, Urbanowa Nowego i Urbanowa Starego [jedna lub więcej osób?]: 1469 tenże Snowidowski sprzedaje Andrzejowi niegdyś Gorzuchowskiemu [z Gorzuchowa k. Kłecka, pow. gnieźn.] 2 ł. os. i cz. roli (agrum) w Urbanowie Starym z zastrz. pr. wykupu za 50 grz. (PG 8, 19-20, dawniej k. 9v-10); 1469 tenże zapisuje ż. Małgorzacie po 70 grz. posagu i wiana m. in. na 1/2 S. (PG 8, 49, dawniej k. 24v); 1479 tenże sprzedaje szl. Wojc. Trzcieńskiemu [z Trzcianki k. Opalenicy] sołtysowi w Kuślinie cz. Urbanowa Starego z zastrz. pr. wykupu za 70 grz. (PG 9, 188); 1487 tenże zapisuje ż. Małgorzacie po 70 grz. posagu i wiana na S. (PG 10, 90v); 1489 tenże wraz z ż. Małgorzatą, panią wienną w S., sprzedają dziedzicom z → Kurnatowic m. in. 2 grz. czynszu rocznego na S. z zastrz. pr. wykupu za 20 grz. (PG 10 k. 76, 115v); 1493 tenże sprzedaje Janowi Borzysławskiemu wieś S. za 200 grz. i kupuje od niego jego pr. do 1/2 Wierzchaczewa, zastawionej wraz z Sokolnikami Małymi przez zm. Stan. Ostroroga wdę pozn. za 500 grz.; następnie tenże Mikołaj zapisuje ż. Małgorzacie po 75 grz. posagu i wiana na Wierzchaczewie (PG 7, 3v; PG 11, 4); 1496 tenże kupuje od Jana Urbanowskiego części Urbanowa Nowego i Urbanowa Starego za 62 grz. (PG 7, 124); 1511-14 Małg. Snowidowska wd. po tymże Mikołaju z synem Grzegorzem dziedzice Nowego Urbanowa (PG 14, 280; PG 69, 92v).

1486 Mik. Chełmski [z Chełmna k. Pniew] sprzedaje Janowi niegdyś Brodnickiemu 1/3 przezysków na S. z zastrz. pr. wykupu za 13 grz. (PG 10, 54).

1487 Piotr Chełmski sprzedaje Janowi ze Słupi [Wielkiej, pow. pyzdr.] przezyski na S. z zastrz. pr. wykupu za 13 grz. (PG 10, 77v).

1493-1512 Jan Borzysławski m. in. z → Borzysławia, Urbanowa Nowego, S., → Cykówka i Sokolnik Małych [k. Szamotuł]: 1493 tenże kupuje S. → wyżej: Mik. Snowidowski; 1506 tenże zapisuje ż. Małg. Gnińskiej po 100 grz. posagu i wiana na 1/2 Uścięcic i na całym S. (KoścG 6, 59v); 1510 wspomn. Małgorzata kwituje tegoż Jana swego męża z 200 grz. swej oprawy (PG 66, 309); 1510 w S. folw. [tegoż Jana] Borzysławskiego (LBP 159); 1512 tenże sprzedaje Wojc. Zadorskiemu całe S. za 104 grz. (PG 15, 385).

1507-28 Grzegorz Snowidowski, Urbanowski, z S., Urbanowa Nowego i Urbanowa Starego, syn Mik. Snowidowskiego: 1507 tenże z ż. Dorotą Granowską [czyli Młyńską] sprzedają Janowi Ujejskiemu [z Ujazdu k. Grodziska] 1/4 Granowa (PG 13, 117v; także: KoścG 6, 94v; KoścG 7, 27; PG 66, 279v; PG 68, 389v); 1507 tenże w sporze z Jadwigą z Młynów [k. Kórnika w pow. pyzdr., obecnie Trzykolne Młyny] ż. Jana Rosnowskiego (PG 65, 221v); 1511-14 tenże z Urbanowa Nowego wraz z matką → wyżej: Mik. Snowidowski; 1528 tenże występuje jako stryj Katarzyny c. Wojc. Gorzuchowskiego [z Gorzuchowa w pow. gnieźn.; → wyżej: Mik. Snowidowski, pod 1469] (PG 16, 204v).

1512 Wojc. Zadorski kupuje S. → wyżej: Jan Borzysławski.

1526 Jerzy i Jan, 1526-27 Feliks, 1527 Piotr, 1527-31 Maciej, 1527-72 Stanisław i 1526 Jerzy bracia Borzysławscy z → Borzysławia, → Cykówka i S.: 1526 tenże Jerzy sprzedaje bratu Feliksowi całe swe części po rodzicach w Borzysławiu, Cykówku i S. za 150 grz. (PG 16, 123); 1526 ciż Feliks i Jan bracia niedz. sprzedają Janowi Ujejskiemu swe części dziedz. w S. za 150 grz. (PG 16, 144v); 1527 tenże Feliks daje w dziale dóbr swym braciom Stanisławowi, Piotrowi i Maciejowi cz. Borzysławia, 1/2 S. i 3 ł. os. w Cykówku; ciż Piotr, Stanisław i Maciej sprzedają Janowi Ujejskiemu 1/2 S. (bez lasów) oraz → Kurowską Strugę z zastrz. pr. wykupu za 80 grz. (PG 16, 148-149); 1527 tenże Stanisław sprzedaje Janowi Ujejskiemu części lasów w S. [→ p. 2] z zastrz. pr. wykupu za 20 grz. (PG 16, 162v-163); 1529-36 tenże Stanisław zapisuje ż. Małg. Naramowskiej posag i wiano: 1529, 1530 po 120 grz. posagu i wiana na 1/2 Borzysławia, a 1536 po 50 grz. posagu i wiana na S. (PG 16 k. 322, 342v; PG 17, 69v); 1531 tenże Maciej sprzedaje bratu Stanisławowi cz. S. za 80 grz.; tenże Stanisław sprzedaje Janowi Ujejskiemu 1/2 S. z zastrz. pr. wykupu za 200 grz. (PG 16, 443v); 1536 tenże Stanisław daje Janowi Ujejskiemu cz. Borzysławic, a w zamian otrzymuje 1/2 S. i 600 grz. (PG 17, 69v);

1538-44 tenże Stanisław sprzedaje Mac. Woźnickiemu: 1538 1/2 ł. opust. w S. z zastrz. pr. wykupu za 10 grz. (PG 17, 187v); 1541 3 półł. os. w S. z zastrz. pr. wykupu za 26 grz. (PG 17, 436); 1544 cz. Cykówka za 200 grz., cz. ta przypadła po śmierci brata Feliksa temuż Stanisławowi oraz jego braciom Piotrowi i Maciejowi, a także dzieciom ich zm. brata Jerzego (PG 18, 124);

1555-62 tenże Stanisław sprzedaje: 1555 Stan. Ujejskiemu 1/2 ł. os. w S. (PG 99, 478v); 1562 Łukaszowi Kubackiemu 2 kmieci [tj. łany kmiece] w S. (PG 106, 164v; PG 20, 130v); 1564 Dobrogostowi Ujejskiemu 2 półł. os. i 1 półł. opust. w S. (PG 108, 334; PG 20, 328);

1565 tenże Stanisław z ż. Małgorzatą z Naramowic (KoścG 17, 239); 1568 tenże kupuje części w Spławiu, Popowie [k. Krzywinia], Bojanowie, Smyczynie i opust. wsi Poświątne [k. Śmigla] (WsG 6, 28; KoścG 23, 268); 1574 tenże wspomn. jako zm. (PG 21, 498v); 1580 Małg. Borzysławska [wd. po tymże Stanisławie] z synem Janem → niżej: pobór.

1526-36 Jan Ujejski, 1538-44 Mac. Woźnicki, 1555 Stan. Ujejski, 1562 Łukasz Kubacki, 1564 Dobrogost Ujejski → wyżej.

1530 pobór w S. od 3 ł. i 3 kwart roli (ASK I 3, 135); 1563 pobór w S. od 1 ł. (ASK I 4, 187); 1580 pobór z cz. Małg. Borzysławskiej od 1 zagr., 1 pługa ratajskiego (aratrum coloni); z cz. Jana Borzysławskiego od 1/2 ł. (ŹD 80; ASK I 6, 272v).

1510 w S. 5 zagrodników, zagrodnicy z S. uprawiają 1 1/2 ł. opust. we wsi Strzelce [k. Grodziska] (LBP 159).

4. 1422 sołtys z N. (K 2, 524; K 3 s. 228, 503; cytowanego aktu nie odnaleziono).

5. 1510 do uposażenia pleb. z Ptaszkowa nal. meszne od zagrodników z S. oraz dzies. z folwarku (LBP 159).

Uwaga: 1. K 5, 327, podaje, że z naszego S. pochodził wymieniony w 1136 Snovid kmieć z Żernik pod Żninem (Wp. 1 nr 7).

2. K 3, 228, pisze pod 1419 o gran. S. i Urbanowa. W cytowanej zapisce (KoścZ 5, 109, obecnie k. 169) mowa jest tylko o zapowiedzi Urbanowa.

3. Żychliński 6, 77, wymienia pod 1391 braci Andrzeja i Piotra z Borzysławia, Cykówka i S. W cytowanej KoścZ 1 k. 3, 5, nasze S. nie jest wspomn., mowa jest jedynie o Andrzeju z Borzysławia (k. 3) i Piotrku z Borzysławia (k. 5).

1 K 4, 269, zwraca uwagę, że w pobliskim → Kubaczynie w 1465 również wymieniono obiekt Grobka, „na którym można łowić ryby” (PG 7, 153v, dawniej k. 362v).