SOKOLNIKI

1282 kop. 1619, 1296 kop. 1304 Sokolniche (Wp. 1 nr 504; Wp. 2 nr 743), 1296 kop. XVII w. Sokolnicze (DK s. 6-7), 1302 or. Sokolnice (Wp. 2 nr 852), 1385 Sokolnyky (Wp. 3 nr 1834), 1400 Sokolniki (KP nr 321), 1432 Szocolniky (WR 1 nr 1394), wieś obecnie nie istnieje, leżała w sąsiedztwie Garaszewa, Minikowa (→ Ninkowo) i Starołęki; Garaszewo 6 km na SSE, Minikowo 6 km na S, a Starołęka 4 km na S od Starego Rynku w Poznaniu.

1. [Pow. pozn., par. Głuszyna?]

2. 1282 jeziora → p. 3; 1400, 1401 zapowiedzi → p. 3.

1446 rozgraniczenie S. i → Ninkowa, począwszy od kopca na granicy z Garaszewem aż do Starołęki; przysądne płaci kanonik Klemens z Drzewicy [w imieniu kapituły kat. pozn. jako posiadacza Ninkowa] oraz przeorysza dominikanek pozn. [jako posiadacz S.] (PZ 15, 139v; CP 381 nr 94); 1531 S. graniczy z Ninkowem i Garaszewem (CP 111 k. 123v, 124); 1554 kopiec narożny S. dominikanek pozn., Ninkowa kapituły kat. pozn. oraz Starołęki (PZ 33, 148); 1554, 1570 granice → p. 3.

3. Własn. rycerska, następnie kl. dominikanek pozn., potem kapituły kat. pozn. 1282 Przemysł II zatwierdza nadania dla dominikanek pozn.; Mikołaj [Przedpełkowic z Gostynia] dał im wsie Rościnno, Białokosz i S. z jeziorami (Wp. 1 nr 504; DK s. 6-7, wg in. kopii pod 1272!); 1296 król Przemysł zatwierdza dobra dominikanek pozn., m. in. Rościnno, Białokosz i S., i obdarza je immunitetem (Wp. 2 nr 743); 1302 legat pap. zatwierdza ugodę bpa pozn. i kapituły kat. z dominikankami pozn., na mocy której bp i kapituła nie mają pobierać dzies. ze wsi S. (Wp. 2 nr 852); 1365 król Kazimierz zwalnia dobra dominikanek pozn., m. in. S., od podatków i danin król. (Wp. 6 nr 209).

1385 S. wieś kapituły pozn. → p. 4.

1400 Pietrasz [z Nagradowic] wicewda [w Poznaniu] z bratem Jankiem zapowiadają dąbrowy (querceta) i łąki w Piotrowie i S. (KP nr 321); 1401 Pietrasz zapowiada zapusty w S. i Starołęce (KP nr 788).

1446 S. dominikanek pozn. → p. 2.

1509 wizytacja dóbr archidiakona pozn.: w S. jest 7 ł. kmiecych, ale tylko 1 ł. os., a 6 opust.; 3 ł. soł. uprawiane przez sołtysa; [zboże zebrane tytułem] dzies. tworzy stóg wartości 3 wiard. (CP 111, 54).

1531 poddani kapituły proszą, aby w drodze zamiany za Umółtowo kapituła nabyła Rudnicze konieczne dla ludzi z Pabianowa oraz S. konieczne dla Garaszewa (CP 111, 131v).

1554 wieś dominikanek pozn. → p. 2; 1554 S. opust. wieś dominikanek, które nie dbają o jej granice; 1570 Starołęscy zajęli łąkę i siano w opust. S.; 1576 kl. dominikanek oddaje S. kapitule kat. pozn. w zamian za 20 zł czynszu rocznego z Ninkowa i Garaszewa (Dominikanki P-ń C 23, 7).

[W wykorzystanych przez nas rejestrach poborowych z XVI w. S. nie występuje.]

1432 Szczepan (Stephanus) kmieć z S.; Jan Gądkowski dowodzi, że przyłapał go w grochu na swej dziedzinie (WR 1 nr 1394).

4. 1385 Mik. Mikuła i Wojciecha wd. po Janisławie, sołtysi w Śródce i S. wsiach kapituły pozn.; na ich prośbę kapituła odnawia przyw. sołecki spalony w pożarze m. Poznania; sołectwo obejmuje 3 ł. wolne, karczmę i 2 zagrody, sołtysi mogą posiadać młyn, stado owiec, stado koni lub kobył, sokoła i psa myśliwskiego, kowala, szewca i piekarnię; mają służyć na koniu wartości 1 kopy gr; mają odprawiać trzy wielkie sądy rocznie; kmiecie winni im w związku z tym 2 razy dawać posiłek (prandium) albo 3 gr; od przysiąg, kar i wszystkich sądzonych spraw sołtysi mają pobierać 1/3 opłat; mieszkańcy wsi z każdego łanu mają dawać po 2 miary pszenicy, 2 miary jęczmienia, 4 miary żyta, 4 miary owsa i 1 wiard. jako czynsz, a jako podarki (honores) połeć mięsa albo 6 gr, 2 kozły albo 3 gr, 10 jaj i 2 kurczaki; każdy kmieć ma zaorać [rolę] i wysiać po 1 ćw. (mensura) zbóż ozimych i jarych (Wp. 3 nr 1834).

5. 1302, 1509 dzies. → p. 3.