SOKOLNIKI WIELKIE

1390 or. Sokolniky (Lek. 1 nr 891), 1397 Szokolniky (Lek. 1 nr 2282), 1400 de Maiori Sokolniki (WR 1 nr 463), 1408 Sokolniki (PZ 3, 59), 1420 Socolniky (WR 1 nr 1002), 1423 kop. 1488-92 in Maiori Sokolnyky (LBP 48), 1425 de Maiori Szocolniki (PZ 8, 19), 1444 Sokolniki Maius (PZ 14, 270), 10 km na SSW od Szamotuł.

1. 1444 n. pow. pozn. (PG 2, 79v); 1508 n. par. Kaźmierz (ASK I 3, 8v).

2. 1444 rola leżąca między S.M. a Wierzchaczewem (PZ 14, 270); 1444 granica M.S. z Wierzchaczewem, którą ma wytyczyć Gotard [z Przyborowa, nabył on 1444 cz. S. → p. 3] (PZ 11, 271v); 1575 stawy, drogi do Kaźmierza i do Szamotuł, gran. z Gorszewicami (PG 21, 570); 1688 błoto Janiec (K 4, 296).

3. Własn. szlach. 1390-1400 Mikosz Szczebiot z → Pożarowa [gdzie występuje 1387-1407]: 1390 tenże Mikosz z S. pozwany przez Orłową mieszczkę pozn. o długi (Lek. 1 nr 891); 1397 tenże Mikosz Szczebiot ma zapłacić Cherubinowi [sołtysowi w Gorszewicach] i jego bratu Jakubowi 21 grz., a jeśli nie zapłaci, ma dać wwiązanie w S. (Lek. 1 nr 2282); 1400 tenże toczy proces z Elżbietą kmiotką z Lubosiny; sołtys z M.S. ma zeznać, że w imieniu Mikosza zapowiadał kmieciowi Wojc. Wężowi, aby nie orał i nie żął roli, z której zabrał zboże (WR 1 nr 463; KP nr 330-331).

1408-28 Parys (Parzysz) z S. (PZ 6 k. 132v, 133v) [syn Mik. Szczebiota, także z → Pożarowa, gdzie występuje 1399-1427, z → Lubowa, gdzie występuje 1417-32, oraz z → Charcic]: 1408 sąd utrzymuje w mocy dok. w sprawie podziału S. między tegoż Parysa a Mikołaja z S. (PZ 3, 59); 1420 tenże Parys dowodzi w procesie z Przecławem Gwiazdowskim, że nie posłał 6 szlachciców i 4 osób niższego stanu oraz nie kazał zabrać Przecławowi 13 sztuk bydła i konia (WR 1 nr 1002; PZ 6, 32v); 1420 Piotrek Grzebieniecki dowodzi, że tenże Parys zabrał mu na drodze 12 sztuk bydła i 2 konie (WR 1 nr 1060); 1425 tenże z M.S. toczy proces z Maciejem z Potrzanowa (PZ 8 k. 19, 25); 1428 tenże toczy proces z Dorotą ż. Blizbora z Pomorzanowic; Parys pożyczył jej i jej mężowi 90 grz. bez 2 kóp [gr] pod zastaw 1/4 Biezdrowa (WR 1 nr 1499).

1408 Mikołaj z S. [także z → Pożarowa, gdzie występuje 1409-33] → wyżej.

1414 Jakub Bytyński dowodzi w procesie z Janem [kmieciem?] z Gorszewic, że [tenże?] Jan nie uciekł od niego nocą z S. (WR 1 nr 699).

1424 Janusz z S. Redzyński [z Radzyn w sąsiedztwie S.] toczy proces z Pawłem kmieciem ze Śremu [k. Sierakowa w pow. pozn.] (PZ 7, 173).

1444 Wincenty i Piotr z Ordzina dają Gotardowi z Przyborowa [to drugi mąż Anny, wd. po Parysie z S., → Przyborowo] S., a otrzymują w zamian 3 ł. w Przyborowie [k. Szamotuł] i 400 grz. (PG 2, 79v).

1447 Szymon, Jan i Michał bracia z S.M. [zapewne ss. Mikołaja] toczą proces z Wyszkiem z Mylina (PZ 16, 31v); 1449 Szymon niegdyś z S. sprzedaje Mroczkowi niegdyś ze Słopanowa swą 1/6 M.S. za 150 grz. (PG 3, 94v).

1455 Wojciech z S. [może syn Parysa?] jeden z kolatorów kościoła w Biezdrowie (ACC 36, 16).

1457-85 Parys (Parzysz) z → Lubowa [gdzie występuje 1449-86, zapewne syn Parysa]: 1457 tenże z Lubowa zapisuje swej ż. Annie po 150 grz. posagu i wiana na cz. M.S. (PG 5, 65); 1469 tenże z Lubowa i S. kwituje Gotarda z Wojnowic [i Przyborowa] z 200 grz. oprawy zm. Anny ż. Gotarda [a wd. po Parysie starszym, → wyżej] (PZ 18, 202); 1485 tenże toczy proces z Marcinem Studzieńskim (PZ 21, 36).

1474 Anna i Apolonia panny, siostry z S. [także z → Pożarowa], posiadaczki samego folwarku bez dóbr czynszowych, wysyłają pieszego zastępcę na wyprawę wojenną (ExpBel. nr 694); 1479 taż Anna ż. Mirosława z Nowej Wsi [k. Poznania] i taż Apolonia ż. Pawła mieszcz. pozn. sprzedają Mac. Radwankowskiemu folw., 3 zagr. i staw w M.S. za 100 grz. (PG 9, 106); 1481 te siostry, cc. Wojciecha z Pożarowa, wśród kolatorów kościoła w Biezdrowie (ACC 59, 30v); 1485 sąd postanawia, że sześcioletni Wojciech syn zm. Mirosława z Nowej Wsi za 9 lat ma odpowiadać w sprawie z Maciejem z S. (PZ 21, 19).

1479 Mac. Radwankowski, 1485 Maciej z S. → wyżej; 1485 tenże Mac. Radwan z S. toczy procesy z Marcinem z Golęczewa oraz Małgorzatą z Bielejewa i jej ss. (PZ 21 k. 11v, 12v); 1512-13 dzieci zm. Mac. Radwana Pożarowskiego → niżej: Mikołaj.

1498-1501 Piotr Parys (Parysz) [najpewniej syn Parysa]: 1498 tenże kupuje od swego brata Mik. Parysa pleb. i dz. w Lubowie części Lubowa i S. za 400 grz., po czym zapisuje na nich po 200 grz. posagu i wiana ż. Annie (PG 12, 1); 1501 tenże sprzedaje z zastrz. pr. wykupu Janowi Sobockiemu altaryście w kościele NMP in Summo w Poznaniu 8 grz. czynszu z M.S. od sumy głównej 100 grz. (PG 12, 166); 1511 wd. po tymże Anna Spławska kupuje z zastrz. pr. odkupu od Mik. Parysa pleb. w Czempiniu oraz Katarzyny małol. c. Piotra ich cz. S. za 150 grz. (PG 14, 265).

1498-1511 Mik. Parys → wyżej.

1504-13 Mik. Pożarowski syn Mac. Radwana: 1504 tenże sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Feliksowi Głażewskiemu 3 1/2 ł. w S.M. za 100 fl., które winien mu był z tytułu posagu jego ż. Małg. Pożarowskiej (PG 64, 128); 1509 Feliks Oporowski zobowiązuje się wobec tegoż Mikołaja, że oprawi swej ż. Małgorzacie, siostrze Mikołaja, posag na 1/2 dóbr w S.M. (PG 66, 161); 1512 temuż Mikołajowi mają siostry Małgorzata ż. Feliksa Sokolnickiego i Barbara panna, cc. zm. Mac. Pożarowskiego [Radwankowskiego], zrezygnować dobra po ojcu i matce (PG 68, 246); 1513 tenże sprzedaje Feliksowi niegdyś Głażewskiemu swemu szwagrowi (gener) swą cz. S. za 200 grz., a ten zapisuje na 1/2 tych dóbr po 60 grz. posagu i wiana swej ż. Małgorzacie c. Mac. Radwana Pożarowskiego (PG 14, 385).

1504-49 Feliks Głażewski, Oporowski, Sokolnicki1Współcześnie występował też Feliks Sokolnicki pochodzący z Sokolnik k. Kłecka lub Sokolnik Gwiazdowskich w pow. gnieźn. (TD): 1504-13 tenże mąż Małg. Pożarowskiej → wyżej; 1536 tenże Sokolnicki daje ż. Małg. Pożarowskiej swą cz. S. (PG 17, 20v); 1536 tenże zapisuje mansjonarzom w Ostrorogu 6 wiard. czynszu na S.M. z zastrz. pr. odkupu za 25 grz. (PG 17, 68v); 1543 tenże daje Melchiorowi Jaskóleckiemu, swemu wnukowi po c. Dorocie, swą cz. S.M.; gdyby Melchior zmarł bezpotomnie, dobra te przypaść mają jego siostrom Barbarze, Annie, Katarzynie i Łucji (PG 18, 45); 1549 tenże (PG 91, 126v).

1510 na S. w par. Kaźmierz ciąży czynsz 1 grz. na rzecz kościoła we Wronkach (LBP 173).

1511 Katarzyna c. Piotra Parysa, małol. → wyżej; 1521 taż Kat. Lubowska sprzedaje z zastrz. pr. odkupu swemu mężowi Janowi Bukowieckiemu [z Bukowca k. Międzyrzecza] dobra po ojcu w Lubowie i S. za 800 grz., a mąż zapisuje jej po 600 fl. posagu i wiana na swych dobrach (PG 15, 374).

1542 Katarzyna c. zm. Jana Bukowieckiego, ż. Jana Mylińskiego, kwituje swych braci Wolfganga, Franciszka, Jana i Łukasza z dóbr po ojcu (m. in. w S.) i matce oraz z wypłaty 500 fl. posagu (PG 84, 310); 1542 Wolfgang Bukowiecki oprawia posag i wiano ż. Katarzynie m. in. na S. (PG 17, 536); 1549 Wolfgang i Jan Bukowieccy w działach z braćmi Franciszkiem i Łukaszem otrzymują Lubowo i S. (PG 91, 241v); 1569 tenże Wolfgang → niżej.

1543-84 Melchior Jaskólecki: 1543 tenże wnuk Feliksa Sokolnickiego → wyżej; 1567 tenże zapisuje swej ż. Małg. Grodzieńskiej po 2500 zł posagu i wiana na 1/2 dóbr w S. i Lipnicy (PG 20, 620); 1575, 1577, 1580, 1583-84 tenże → niżej; 1601 tenże wspomn. jako zm.: jego syn Jan daje S.M. w dożywocie matce Barbarze z Siedlca (PG 27, 269v).

1569 Kasper, Stanisław, Wacław i Jan Jaskóleccy kupują od Wolfganga Bukowieckiego jego cz. S. za 800 zł (PG 21, 37); 1570 Jan zapisuje na tych dobrach po 1000 zł posagu i wiana swej ż. Annie Ordzińskiej (PG 21, 48v); 1575 Stan. Jaskólecki sprzedaje swemu bratu stryj. Melchiorowi Jaskóleckiemu cz. S. za 1500 zł (PG 21, 569v-570v).

1579 Anna Jaskólecka vel Sokolnicka [zapewne siostra lub c. Melchiora] wd. po Jakubie Korzboku Łąckim, 1581-92 ż. Kaspra Karchowskiego (TD).

1580-84 Piotr Kębłowski: 1580 tenże → niżej; 1581 tenże sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Janowi Strzempińskiemu swą cz. S.M. za 400 zł (PG 139, 264v); 1583-84 tenże sprzedaje Melchiorowi Jaskóleckiemu swą cz. M.S. (PG 22 k. 54v, 275v; PG 144, 458).

1423 (kop. 1488-92) w M.S. jest 13 ł. → p. 5; 1508 pobór od 8 1/2 ł., od karczmy 6 gr (ASK I 3, 8v); 1510 w S. jest 9 ł. os., 3 ł. sołeckie, 3 ł. opust., karczma (LBP 86); 1563 pobór od 9 ł. os., 1 1/2 ł. opust. uprawianego przez kmieci, od 2 karczem dor. (ASK I 5, 223v); 1577 pobór z działów Melchiora i Stan. Jaskóleckich (ASK I 5, 682v); 1580 pobór z działu Melchiora Jaskóleckiego od 5 ł., 4 zagr., 25 owiec owczarza, z działu Piotra Kębłowskiego od 3 ł., 3 zagr. (ŹD 16).

1400 Piotr Wlozka, Benanda, Szczepan (Stephanus), Wojc. Wąż kmiecie z M.S. (WR 1 nr 463; KP nr 331); 1575 kmiecie Woysz, Gacek, Lolek, Obeszły, łany opust. Rzepnicki i Jędrzejewski (PG 21, 570).

4. 1400 sołtys Grzegorz z M.S. (WR 1 nr 463; KP nr 331); 1510 łany soł. → p. 3.

5. 1423 (kop. 1488-92) czynsz zbożowy z M.S. (po 5 miar z 13 ł.) nal. do uposażenia preb. kanonickiej „Mosina” w kapitule kat. pozn. (LBP 48); 1510 w M.S. dzies. małdratowa nal. do kat. pozn., a dzies. z folwarku oraz meszne do plebana w Kaźmierzu (LBP 86).

1 Współcześnie występował też Feliks Sokolnicki pochodzący z Sokolnik k. Kłecka lub Sokolnik Gwiazdowskich w pow. gnieźn. (TD).