SOKOŁOWO

1393 or. Sokolouo (WR 3 nr 60), 1416 Sokolowo (KoścZ 5, 34; → przyp. 1), 1417 Szocolowo, Szokolowo (KoścZ 4 k. 305, 308), 1418 Socolowo (WR 3 nr 658), obecnie Sokołowice, 8 km na SW od Śmigla.

1. 1417 S. w opolu przem. → p. 3.

1463 n. pow. kośc. (PG 7, 187); 1510 n. par. Charbielin (LBP 153).

2. 1428 kopce między [S.] a Trzebidzą → p. 3; 1432 Dominik Wilkowski ma bez przeszkód ze strony Mikołaja i Zygmunta z S. posiadać las, role i łąki przy granicy z Wilkowem i Barklinem (KoścZ 10, 64); 1464 fortalicjum → p. 3: Zygmunt; 1514 mł. → p. 3: Tomasz Ręcski; 1515 Tomasz Ręcski otrzymuje 1/2 S. od granicy ze Szczepankowem, idąc wzdłuż rowu przez S. aż do Mokrego Lasu przy opust. Trzebidzy, 1/2 wspomn. lasu, wszystkie łąki leżące za wspomn. rowem w stronę Dłużyny, 1/2 stawów i młynów, zagrody za rowem w stronę Dłużyny i Bukowca, karczmę, role kmiece w stronę Machcina i Bukowca, 1 ł. opust. przy Nadstawku, 1/2 borów od Nadstawek do błota Szydłowo w stronę Charbielina i Dłużyny; z jego działu wyjęte są tylko łan za sadem (pomerium) Krystyny Sokołowskiej, rola Na Podlesiu i łąki przy Ostrówkach (KoścG 6, 406); 1524 Piotrowi Rosnowskiemu przypadają w S. części pola leżące przy granicy ze Szczepankowem i po obu stronach drogi z Biskupic do dworu Krystyny Sokołowskiej, nadto 1 ł. opust., który od dawna nal. do folw., cała ulesica [obiekt niezident.] bez łąki, wszystkie stawy i młyny oprócz stawu przy starym dworze, Wielgi Bór za rowem w stronę Dłużyny wraz ze starym dworem i fortalicjum na kopcu, aż po Polny Rów (PG 72, 184v); 1563 mł. → p. 3; 1568 z opisu granic Charbielina: kopiec narożny Trzebidzy, S. i Dłużyny stoi na błocie nad samicą strugi; od niego gran. biegnie przez błoto do kopca narożnego S., Charbielina i Dłużyny, a stąd wzdłuż starej drogi z S. do Grotnik (PG 20, 714-715); 1572 przy strudze rozdzielającej Barklino i Trzebidzę znajduje się narożnik [tych wsi] z S. i Biskupicami (PG 122, 626v-627v); 1591 dwór z przekopem i górką, komorami i stodołą; pola ku Biskupicom, ku Szczepankowu, ku Dłużynie; granice ze Szczepankowem i z Dłużyną; drogi do Biskupic, do Dłużyny; bory, w nich błoto, [obiekty zw.] Podlesie i Studzionki; sad wielki, sad mały, winnica; staw wielki z młynem o 2 kołach, stawki w borze, pod kopcem i młynikowy; mł. wodny o 1 kole, wiatrak (KoścG 45, 337v-340).

3. Własn szlach. 1393 Ota [Trach ze wsi Prochy?] w procesie z Pawłem mieszcz. kośc. dowodzi, że trzyma S. już od 3 lat (WR 3 nr 60).

1416 Niczek Unrow z S.1Być może zaszedł tu błąd pisarza i chodzi w istocie o → Sobolewo, gdzie Niczek rzeczywiście wtedy siedział pozywa Mac. Grąbiewskiego o 3 sztuki bydła (KoścZ 5, 34).

1417 opole przem., w tym S. [→ Przemęt – opole], ma zapłacić karę Przybysławowi Gryżyńskiemu z powodu niesłusznego pozwu (KoścZ 4 k. 305, 308).

1423-45 Winc. Sokołowski, z S., także z → Sierosławia [gdzie występuje 1424-54], wicechor. w Poznaniu 1440-43 (GUrz. nr C 1058): 1423 Gunter Trach ma zaprzysiąc, że z powodu niezapłacenia przez tegoż Wincentego pieniędzy poniósł 20 grz. straty (WR 3 nr 976); 1424-25 tenże toczy proces z Andrzejem pisarzem z Kościana o 12 grz. poręki (KoścZ 8 k. 116, 153v); 1428 tenże toczy proces z Andrzejem Barklińskim (KoścZ 9, 145); 1432 tenże toczy proces z Przedpełkiem z Dębna [i → Stęszewa] (PZ 11, 149v); 1435 tenże z Sierosławia daje [Przedpełkowi] Mościcowi z Koźmina [i Stęszewa] 1/2 wsi Sadowie, 100 kóp gr i 5 grz., a otrzymuje w zamian Sierosław; tenże kupuje od [Przedpełka] Mościca Mirosławice i Trzcielin z zastrz. pr. odkupu za 260 grz. (PG 1, 70); 1436 tenże śwd. (WR 1 nr 1478); 1437-39 tenże z → Sierosławia (ACC 21, 31v; Wp. 5 nr 621, 634); 1443-44 tenże toczy proces z Mik. Korzbokiem Strykowskim (KoścZ 12 s. 356, 415); 1445 temuż Mik. Stęszewski jest winien 20 grz., ponieważ Wincenty ręczył za niego u Mik. Otuskiego (PZ 15 k. 16, 62).

1426-48 Mik. Sokołowski, z S., także z → Sierosławia (KoścZ 9 k. 102v, 119v, 123, 204v, 236v, 250, 269v; KoścZ 12 s. 417, 617): 1426 tenże daje swemu bratu klerykowi Janowi 7 1/2 grz. uzyskane od Nikla Kotwicza z Gnina (ACC 9 k. 58, 70); 1428 tenże wraz z Dominikiem Wilkowskim mają otrzymać od Janusza Popowskiego 2/3 sumy 133 grz.; chodzi o poręczenie Mikołaja, Dominika oraz Michała Ręcskiego za Andrzeja Bojanowskiego (KoścZ 9, 73); 1428 tenże toczy proces z Andrzejem Barklińskim o kopce gran. [S.] i Trzebidzy (KoścZ 9 k. 103, 117, 143); 1429 tenże toczy proces z włodarzem z Włoszakowic, który poranił go na drodze król. (KoścZ 9, 237v); 1432 tenże → p. 2; 1444 tenże toczy proces z Otą Trachem z Prochów (KoścZ 12, 436); 1448 tenże z → Chomęcic (AE I 161v).

1432-52 Zygmunt Sokołowski, z S., także z → Chomęcic [gdzie występuje 1446-54], być może ident. z Zygmuntem z Zajączkowa: 1432 tenże → p. 2; 1437 tenże śwd. (Wp. 10 nr 1425); 1443-44 tenże w procesie z Wawrzyńcem, Tomkiem i Janem Bieczyńskimi dowodzi, że poniósł 148 1/2 grz. szkody (KoścZ 12 s. 325, 385); 1444 tenże w procesie z Wincentym z Sadów i Wyszotą z Bytynia ma zaprzysiąc, jakie mu wyrządzili szkody (PZ 15, 27v); 1445 tenże śwd. (AE I 107); 1446 tenże zapisuje swej ż. Elżbiecie po 100 grz. posagu i wiana na 1/2 Chomęcic (PG 2, 166); 1452 tenże toczy proces z Marcinem Jarogniewskim z Konina [k. Pniew] (PZ 17, 13v); 1463 tenże wspomn. jako zm. → niżej.

1438-50 Jan Sokołowski, z S.: 1438 temuż i jego ż. Annie opat lub. ma zapłacić 18 miar owsa (KoścZ 12, 63); 1444 tenże z Grotnik [wieś ta nal. wówczas do Gryżyńskich] toczy proces z Jakubem Sepieńskim (KoścZ 12, 411); 1445 tenże Janusz z S. śwd. w dok. rozjemców w sporze opata przem. z Abrahamem z Kiebłowa (AE IX 15v – tu jako Jakusz!; BJ 8057 IV s. 203); 1445 tenże kupuje od Przedpełka z Łęk wieś Łęki Średnie za 320 grz., a sprzedaje mu z zastrz. pr. odkupu Rudniki w pow. pozn., które sam nabył (przed star. Andrzejem z Żelechowa [1434-36]) z zastrz. pr. odkupu od Przedpełka Mościca z Koźmina (PG 2, 118v; KoścZ 12 s. 592, 652); 1446 tenże daje Janowi Łęckiemu 1/4 Tworzymirek (ojcowiznę swej ż. Anny) i 250 grz., a w zamian otrzymuje cz. Łęki Wielkiej (PG 2, 149); 1446 tenże kupuje od Małgorzaty z S... [zapiska uszkodzona] 1/2 Tworzymirek (PG 2, 154); 1446 tenże pozywa Mik. Tomickiego o 73 1/2 grz. (PZ 15, 211); 1449 tenże toczy proces z Janem niegdyś Łęckim (KoścZ 13, 430); 1450? tenże2Cieplucha s. 271, 298, nie wiadomo, na jakiej podstawie, określa go jako Sokołowskiego z Dokowa Suchego daje Sędziwojowi Rąbińskiemu Łęki Średnie, a w zamian otrzymuje Szołdry; Anna ż. tegoż Jana daje Rąbińskiemu 1/2 Łęki Wielkiej (swą ojcowiznę), a w zamian otrzymuje 1/2 Szołdr i 200 grz. (PG 4 k. 1, 10); 1450 tenże zapisuje swej ż. Annie 60 grz. na 1/2 Szołdr (PG 4, 13v).

1463 Elżbieta wd. po Zygmuncie Sokołowskim z dziećmi Maciejem, Zygmuntem, Katarzyną i Heleną (BR 628 nr 166); 1464 taż Elżbieta z synem Maciejem (on w towarzystwie stryja Jana Będlewskiego i brata stryj. Mikołaja z Szołdr) zapisuje Elżbiecie i Katarzynie cc. zm. Mik. Dobczyńskiego 3 grz. czynszu na Rusocinie (PG 7, 193v); 1464 Maciej i Mikołaj ss. zm. Zygmunta Sokołowskiego pozwani przez Jana, Mikołaja i Macieja z Kawcza o to, że przetrzymują Rusocin należny Kawieckim pr. bliższości po ich bratanicy Małgorzacie c. zm. Wojc. Russockiego; zm. Zygmunt porwał małol. Małgorzatę, uczynił z niej poddaną (ancilla) i zabił ją, a Rusocin sobie przywłaszczył; sąd oddala pozew, bo nie zjawił się nikt z powodów (BR 628 nr 167); 1471 taż Elżbieta Russocka ż. Winc. Ostrowieckiego (PG 8, 98v), [jako wd. żyła jeszcze 1485, → Rusocin].

1463-96 Mik. Sokołowski syn Zygmunta: 1463 tenże zapisuje ż. Annie po 110 grz. posagu i wiana na 1/2 S. (PG 7, 187); 1464 tenże syn Zygmunta → wyżej; 1464 tenże wraz z Sędziwojem Rąbińskim, Janem Baranowskim i Mik. Szołdrskim winien jest Janowi Wyskocie kan. pozn. 150 grz. (BR 628 nr 174); 1466 tenże pozywa Jakuba i Sędziwoja z Czacza o 70 grz. i 22 fl. węg. (KoścZ 15, 101); 1471 tenże kupuje od Mikołaja niegdyś Grąbiewskiego 1/2 S. [którą Grąbiewski kupił wcześniej od Zygmunta z S.] za 300 grz. (PG 8, 98v); 1491 tenże ma zapłacić główszczyznę za zabicie Dziersława Szlachcińskiego (KoścG 3, 306v); 1496 tenże sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Mikołajowi i Janowi z Szołdr 2 1/2 ł. opust. w S. (wolne od oprawy [żony Mikołaja?]) za 55 grz. (PG 7, 123); 1496 tenże Nicz Sokołowski3Do niego odnieść należy najpewniej wzmiankę z 1497 o Mik. Niczu Sokołowskim, którego dobra z powodu nieuczestniczenia w posp. ruszeniu król nadał Piotrowi Opalińskiemu (Posp. Rusz. nr 17; MS 2 nr 791) wspomn. jako zm. → niżej: Barbara.

1463-64 Mac. Sokołowski syn Zygmunta → wyżej.

1463-67 Zygmunt Sokołowski, z S., syn Zygmunta: 1463 tenże → wyżej: Elżbieta; 1464 tenże zapisuje swej ż. Małgorzacie po 50 grz. posagu i wiana na 1/2 połowy S. należnej sobie z działów z braćmi i na 1/2 fortalicjum w S. (PG 7, 221v); 1467 tenże sprzedaje Mikołajowi niegdyś Grąbiewskiemu 1/2 S. za 300 grz. (PG 7, 288v).

1467-71 Mikołaj niegdyś Grąbiewski → wyżej.

1496 Barbara c. zm. Nicza Sokołowskiego, ż. Mik. Dokowskiego, matka Mikołaja, Jana, Krystyny, Macieja, Biernata, Małgorzaty i Apolonii (KoścG 4, 110).

1496-1546 Mac. Sokołowski syn Mik. Dokowskiego: 1496 tenże → wyżej; 1508 tenże sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Wojc. Zaworskiemu [mężowi swej siostry Krystyny] swą cz. S., należną mu w działach z braćmi i siostrami, za 43 grz. (PG 14, 33); 1514 tenże wraz z siostrą Apolonią sprzedają Tomaszowi Ręcskiemu 1/2 S. za 120 grz. (KoścZ 18, 479; KoścZ 19, 44; KoścZ 22, 42v); 1514 tenże kupuje z zastrz. pr. odkupu od swego ojca Mik. Uścięckiego czyli Dokowskiego 4 ł. w Uścięcicach za 150 grz. (KoścZ 19, 49; KoścZ 22, 45v); 1514 tenże sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Wojc. Niemierzyckiemu 1 ł. w Uścięcicach (KoścZ 19, 50); 1515 tenże zapisuje swej ż. Elżbiecie c. Mik. Kamblana po 100 fl. posagu i wiana na 1/2 połowy Uścięcic (KoścG 7, 168v); 1515 temuż Jadwiga ż. Jana Góreckiego ma zrezygnować cz. Popowa [którego?] w zamian za 60 grz. i 1/2 ł. w Chełkowie (KoścG 6, 206); 1516 tenże → niżej; 1523 tenże występuje jako wuj Kat. Jarosławskiej (KoścZ 24, 343); 1523 tenże kupuje z zastrz. pr. odkupu od Michała Dzierznickiego [z Dzierznicy w pow. pyzdr.] cz. Szlachcina w pow. pyzdr. za 100 grz., po czym daje te dobra swej ż. Febronii Żabickiej wd. po Łukaszu Spytku Szlachcińskim (PyZ 17 k. 43, 45v); 1524-26 tenże w Szlachcinie (TD); 1526 tenże kupuje od Jana Szołdrskiego Kopaszyce w pow. pyzdr. za 300 grz., zapisuje na tych dobrach po 50 grz. posagu i wiana swej ż. Febronii, po czym sprzedaje je z zastrz. pr. odkupu Wolimirowi i Piotrowi ss. Łukasza Szlachcińskiego (PyZ 17, 61); 1529-46 tenże w Kopaszycach (TD); 1549 tenże wspomn. jako zm.4Znamy jego c. Annę, 1544 ż. Sędziwoja Nieświatowskiego, oraz 1549-74 syna Marcina, męża Doroty Boboleckiej, która od 1578 występuje już jako wd. z ss. Janem i Maciejem (TD) (PG 91, 249).

1496-1524 Jan Sokołowski syn Mik. Dokowskiego: 1496 tenże → wyżej; 1516 tenże pozywa Tomasza Ręcskiego o wygnanie dóbr po matce w S., jakie nal. mu się w działach z rodzeństwem Maciejem, Apolonią i Krystyną; Ręcski odpowiada, że kupił te dobra od Macieja i Apolonii (PG 69, 347); 1524 tenże → niżej: Piotr Rosnowski.

1496-1516 Krystyna c. Mik. Dokowskiego: 1496 taż → wyżej; 1514 taż ż. Wojc. Zaworskiego5Wojciech już w 1508 kupił cz. S. od Macieja, brata Krystyny → wyżej pozywa Tomasza Ręcskiego o wygnanie z S. i mł. (PG 69, 80v); 1515 taż → niżej; 1516 taż → wyżej; 1516 taż toczy proces ze swymi braćmi Maciejem i Janem o wygnanie z S. (PG 69 k. 319v, 337); 1524 taż wspomn. jako zm. (KoścZ 24, 353v), jej dwór → niżej: Piotr Rosnowski; 1524 Wojc. Zaworski z S. ma żyć w pokoju z Wawrz. Gołanieckim pod zakładem 300 grz. (PG 72, 143); 1524-26 tejże dzieci → niżej.

1514-27 Tomasz Ręcski: 1514 tenże → wyżej: Maciej; 1514 tenże kupuje od Mik. Gorazdowskiego i Jana Szołdrskiego 2 1/2 ł. w S. (które nabyli oni z zastrz. pr. odkupu od Mik. Sokołowskiego) za 55 grz. (KoścZ 19, 44v); 1514-16 tenże → wyżej: Krystyna, Jan; 1515 temuż burgr. wydziela 1/2 S. zgodnie z jego dok. nabycia tych dóbr [szczegóły → p. 2]; sąd nakazuje Krystynie Sokołowskiej przestrzegać tego podziału (KoścG 6, 406); 1524 tenże daje Piotrowi Rosnowskiemu mężowi swej c. Katarzyny 1/2 S.; także Katarzyna daje Piotrowi 1/2 S. (PG 16, 38v; PG 72, 137); 1527 tenże toczy proces z zięciem Piotrem Rosnowskim (KoścZ 24, 522).

1524-26 Piotr, Anna, Małgorzata i Urszula dzieci Wojc. Zaworskiego i Krystyny Sokołowskiej: 1524 ciż → niżej: Piotr Rosnowski; 1526 ciż → niżej: Jan Poświątny.

1524-34 Piotr Rosnowski, Sokołowski: 1524-27 tenże mąż Kat. Ręcskiej → wyżej; 1524 tenże kupuje od Jana Sokołowskiego cz. S. za 150 grz. (MS 4 nr 13987) i od [tego samego?] Jana Dokowskiego cz. S. (MS 4 nr 13988; PG 72, 184v); 1524 tenże pozywa Piotra, Annę, Małgorzatę i Urszulę dzieci Wojc. Zaworskiego i Krystyny Sokołowskiej [siostry Jana Dokowskiego] o wygnanie go z tej cz. S. (PG 72, 135v-136v); 1524 tenże wprowadzony przez burgr. kośc. w wydzieloną mu cz. S. [jej opis → p. 2] (PG 72, 184v); 1534 tenże Rosnowski czyli Sokołowski zapisuje Andrzejowi Czackiemu 7 1/2 grz. czynszu na S. z zastrz. pr. odkupu za 140 grz. (KoścZ 19, 163); 1534 tenże kupuje od Jana Poświątnego [z Poświątnego k. Śmigla] cz. S. za 400 grz. (PG 16, 648v); 1536 Jan Rosnowski opiekunem dóbr małol. dzieci tegoż zm. Piotra w S. (PG 17, 92); 1536 Kat. Ręcska wd. po tymże Piotrze sprzedaje Wojc. Poświątnemu 1/2 S. za 750 grz., a 1537 otrzymuje te dobra na powrót (PG 17 k. 49, 132; 1539 wwiązanie Wojciecha: KoścG 8, 401v); 1540 Katarzyna wspomn. jako zm. ż. Wojc. Poświątnego (KoścG 8, 437).

1526 Jan Poświątny, z Poświątnego [k. Śmigla]: 1526 tenże kupuje od Piotra, Anny, Małgorzaty i Urszuli Sokołowskich dzieci Wojc. Zaworskiego i Krystyny Sokołowskiej [Dokowskiej] ich cz. S. za 150 grz. (PG 16, 126); 1534 tenże → wyżej.

1536-55 Wojc. Poświątny: 1536-39 tenże → wyżej, 1548-55 tenże → niżej.

1548-77 Wojc. Sokołowski syn Piotra Rosnowskiego: 1548-50 tenże wydzierżawia S. na 3 lata Wojc. Poświątnemu (KoścG 9 k. 70v, 149v, 251); 1552 tenże mąż Anny Robaczyńskiej (KoścG 10, 31v); 1553 tenże, panna Małgorzata oraz Zofia Poświątna ż. Piotra Karśnickiego wwiązani w cz. Żegrowa po zm. Stan. Żegrowskim [vel Ręcskim] (KoścG 10, 107v; PG 97, 868v); 1554 tenże i Zofia Poświątna rodzeństwo przyrodnie z jednej matki [oboje byli dziećmi Kat. Ręcskiej] (KoścZ 20, 18v); 1554-55 tenże zapisuje ż. Annie Robaczyńskiej po 450 zł posagu i wiana na 1/2 S. (KoścZ 20, 13; PG 99, 309v); 1555 tenże kupuje od Wojc. Poświątnego 1/2 S., którą nabył on kiedyś od swej ż. Kat. Sokołowskiej [Ręcskiej] (KoścZ 20, 20); 1557 tenże otrzymuje od siostry Małgorzaty ż. uczc. Jana Sołtysowica z Garzyna jej części S. i Żegrowa (PG 19, 640v); 1571 tenże brat Małgorzaty ż. Walentego Sołtysa mieszcz. w Poniecu (PG 21 k. 219v, 231v); 1574 tegoż c. Anna Rosnowska (WsG 17, 12); 1576 tenże sprzedaje Wojc. Rosnowskiemu S. (PG 21, 680v); 1577 tenże kupuje z zastrz. pr. odkupu Psarskie (PG 21, 702v).

1576-77 Wojc. Rosnowski: 1576 tenże → wyżej; 1577 tenże daje S. w dożywocie swej ż. Urszuli Sandmanowej (PG 21, 703).

1584-85 Adam, 1585 Jan, Stanisław, Melchior i Anna Sokołowscy, dzieci zm. Wojciecha (TD); 1591 cc. zm. Wojciecha: Katarzyna ż. Jana Lasoty Zbierskiego, Zuzanna ż. Andrzeja Siąskiego, zm. Elżbieta ż. Piotra Gałęskiego, zm. Anna ż. Kaspra Libelta mieszcz. we Wschowie (KoścG 45, 336v).

1510 w S. jest 15 ł. opust i folw. (LBP 153); 1563 pobór od 3 ł., 1 karczmy, 2 komor., 2 kół młyńskich korzeczników dziedz. (ASK I 4, 150); 1581 pobór od 7 półł., 6 zagr., 3 komor., 50 owiec owczarza, mł. korzecznika o 3 kołach, wiatraka (ŹD 63; ASK I 6, 481v).

1418 Jakub Kuchno (Kochnowicz)6Zapis Kochnowicz w jednej z dwóch wersji tej zapiski jest niewyraźny; KObceRyc. 57, uznał Jakuba za Kotwicza i dz. w S poddany (homo) z S. toczy proces z Niklem Sikorzyńskim, który dowodzi, że pojmał Jakuba, bo [napadnięty przez niego?] kapłan wołał gwałtu (WR 3 nr 658); 1429 Mikołaj kmieć z S.; dwaj szlachcice mają potwierdzić przysięgą, że poręczyli Przybysławowi Gryżyńskiemu za 2 siekiery tegoż kmiecia nie w Dłużynie, lecz we Włoszakowicach (KoścZ 9, 237v); 1591 włodarz Szołdra, kmiecie Paweł, Jakieł, Szczepan, Bortel, Włostek i Starosta, zagrodnicy Jakub Grabarz, Maciek Kominek, Hanus Krawiec, Jadam i Tomina, ogrodnik i kowal Nyciek (KoścG 45, 337v-338).

5. 1421 oficjał poleca Dziersławowi pleb. z Charbielina dokumentami udowodnić pr. do dzies. z S. (ACC 5, 33v); 1423 kolektor dzies. bpa pozn. toczy proces z mieszkańcami Machcina i S.; ich sprawę przejmuje Jan pleb. w Charbielinie (ACC 6, 145); 1451 pleb. w Charbielinie oddaje w dzierżawę dzies. nal. do jego kościoła, m. in. z S. (ACC 33, 47v).

1510 w S. dzies. z folw. należą do plebana w Charbielinie (LBP 153).

6. 1426 Jan kleryk, brat Mik. Sokołowskiego → p. 3.

1 Być może zaszedł tu błąd pisarza i chodzi w istocie o → Sobolewo, gdzie Niczek rzeczywiście wtedy siedział.

2 Cieplucha s. 271, 298, nie wiadomo, na jakiej podstawie, określa go jako Sokołowskiego z Dokowa Suchego.

3 Do niego odnieść należy najpewniej wzmiankę z 1497 o Mik. Niczu Sokołowskim, którego dobra z powodu nieuczestniczenia w posp. ruszeniu król nadał Piotrowi Opalińskiemu (Posp. Rusz. nr 17; MS 2 nr 791).

4 Znamy jego c. Annę, 1544 ż. Sędziwoja Nieświatowskiego, oraz 1549-74 syna Marcina, męża Doroty Boboleckiej, która od 1578 występuje już jako wd. z ss. Janem i Maciejem (TD).

5 Wojciech już w 1508 kupił cz. S. od Macieja, brata Krystyny → wyżej.

6 Zapis Kochnowicz w jednej z dwóch wersji tej zapiski jest niewyraźny; KObceRyc. 57, uznał Jakuba za Kotwicza i dz. w S.