SOSSENBURGH

1337, niezident. osada w okolicy Kalisza Pomorskiego.

1. 1337 S. w Nowej Marchii leży w ziemi [tj. w dobrach?] Kalisz [obecnie Kalisz Pomorski] Henryka Wedla → p. 3.

2. 1337 mł. → p. 3.

3. Własn. szlach. 1337 [pan zwierzchni] S. Henryk Wedel; wieś liczy 64 ł., [w tym] 4 ł. uposażenia (dos) [plebana]; [lennicy] Mikołaj z towarzyszami (cum suis sociis) płacą 12 [talentów?] z tytułu służby (pro servicio); czynsz (pactus) wynosi [od każdego z nich?] 1 talent [dla kl. w Lehnin?]; karczma z młynem (Gollmert 28; Raumer 105).

Uwaga: S. wymieniono po Giżynie, Łowiczu Wałeckim i → Orli, a przed → Sadowem, a więc wśród tych wsi w ówczesnej ziemi kaliskiej, które znalazły się później w granicach pow. wał. Schultz s. 52-53, wysunął nieudokumentowaną hipotezę, że S. jest ident. ze Świerczyną (1944 Gross Linichen), wsią położoną 16 km na NE od Mirosławca, która należała w XVI w. do Nowej Marchii.