SOŚNICA WIELKA i SOŚNICA POŚREDNIA

1500 or. Szosznycze Vyelgye et Poysrzednye, 1519 Sosnycza Magna et Mediocris alias Wesrzednye, dwa jeziora zw. obecnie Piaskowe i Środkowe, 1,5 km i 2 km na NW od Zatomia Nowego, 6 km na NE od Międzychodu.

[Pow. pozn.]

1500 Jan Zatomski sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Mik. Opalińskiemu m. in. Nowy Zatom, 2 ł. opust. we wsi Zatom Stary oraz jeziora Barlino, S.V. et P., a także strugę, która płynie z jez. Barlino do rz. Warty [= Barnica rz.], → Notecka Puszcza, p. B4 (PG 12, 76v; PG 63, 46v); 1519 Andrzej Zatomski sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Andrzejowi z Górki dz. Osiecznej m. in. Nowy Zatom, jeziora Barlino, S.M et M. alias W. oraz strugę, która płynie z jez. Barlino do rz. Warty, → Notecka Puszcza, p. B4 (PG 15, 323).

Uwaga: Identyfikacja tych jezior wg Kornaszewski Nazwy 96-98 i MTop. 1998 w skali 1:50000.