SOWIA GÓRA

1527 or. Szowyagora mons, niezident. wzgórze na granicy między Chojnem a dobrami Wieleń; prawdop. nie należy go lokalizować w okolicy nowszej wsi Sowia Góra, położonej 11 km na NNW od Międzychodu.

[Pow. pozn.]

1527 w opisie lasów należących do wsi → Chojno z dobrami Wieleń wspomniano m. in. wzgórze S., → Notecka Puszcza, p. B6 (PZ 29, 280v).