SOWINY

1400 or. in Sowinach (Lek. 2 nr 2470), 1400 [biernik:] Sowynø (Lek. 2 nr 2752), 1401 Sowyny (KoścZ 2, 5v), 1401 Szowiny (WR 3 nr 169), 1406 Sowini (KoścZ 3, 43v), 1406 Sovini (WR 3 nr 312), 1413 Szowini (KoścZ 4, 57), 1417 Sowiny (WR 3 nr 633), 1491 Szowyno (KoścG 3, 341v), 4,5 km na SE od Ponieca.

1. 1409 n. pow. kośc. (PZ 3, 200); 1410 n. par. Poniec (Wp. 5 nr 169).

2. 1409 Janusz Abdank z S. toczy proces z Mik. Górką kanclerzem pozn. o rozgraniczenie Sarbinowa, S. i Przyborowa (PZ 3, 200-201); 1432 Jakub, Piotr i Michał z S. toczą proces z Jadwigą i Anną z Zakrzewa [cc. Jurgi Donina z → Sarnowy] o rozgraniczenie S. i Kawcza (WR 3 nr 1463); 1434 zapowiedzi → p. 3: Jan Gościejewski.

1501 dwór, wiatrak → p. 3: Jan Sowiński; 1528 granice S. i Kawcza (BR 533, 54v); 1564 łąki i płosy w Dzięczynie przylegają do granic z S. (PG 108, 631v).

3. Własn. szlach. 1400 Małg. Krajewska odpiera zarzuty Czesława z Grabowca [wieś zaginiona k. Kórnika], jakoby poleciła zabrać przemocą starszemu [zamku] w Poniecu siekiery, siano i in. rzeczy w dziedzinie S. (Lek. 2 nr 2470); 1400 taż pozwana przez Czesława Grabowca o to, że zastawiła Jaśkowi dziedzinę S., nie mając do niej żadnego pr. (Lek. 2 nr 2752); 1401 taż toczy proces z Jaśkiem Dupiewskim o 5 grz., za które Małgorzata, jak twierdzi, trzyma w zastawie cz. S. od 3 lat; Jasiek dowodzi, że ani on, ani jego żona nie mieli 1/2 S. w zastawie za 5 grz. (KoścZ 2, 5v; WR 3 nr 169).

1406 Kachna ż. Mikołaja z S. [zapewne tożsama z Katarzyną, → niżej] toczy proces z Klemensem pleb. w Górce o 1/2 Kuczyny i Przyborowa; Klemens i jego brat Paszek dowodzą, że jest to ich ojcowizna (KoścZ 3, 43v; WR 3 nr 312); 1412 Niklasz Kłodziński [zapewne z Kłody1Wieś ta znana jest od 1410 jako posiadłość Rydzyńskich. Mikołaj pochodził najpewniej z rodziny wcześniejszych dziedziców Kłody, którzy sprzedali swe dobra Janowi Rydzyńskiemu, chyba mąż Katarzyny] toczy proces z dziećmi Tyfana i Wolframa z S. o 100 grz., które miały one otrzymać z S., oraz o zbroje wartości 10 grz. (KoścZ 4, 11).

1409-13 Janusz Abdank z S., także z → Przyborowa [k. Krobi, gdzie występuje 1404-30]: 1409 tenże → p. 2; 1413 tenże z Przyborowa i z S. toczy proces z Bernardem Tyfnowem o 10 grz. i 5 krów (KoścZ 4 k. 57, 62, 74).

1413-18 Kat. Sowińska [chyba tożsama z Kachną z 1406, → wyżej]: 1413 [taż?] Kat. Kłodzińska przedstawia dok. nabycia S., a nikt nie zgłasza roszczeń z tytułu pr. bliższości (KoścZ 4, 60v-61); 1413-15 taż toczy procesy: 1413 z Bernardem Tyfnowem o 10 grz. i 5 krów (KoścZ 4 k. 44, 62v); 1415 z Wojc. Szurkowskim i Mik. Podrzeckim (KoścZ 4, 165v); 1418 taż wraz z siostrami Ubyszką z Raszew [k. Kobylina, pow. pyzdr.], Grzymką z Baranowa [którego?] i Małgorzatą z Czyżewa [pow. kon.?] toczą proces z Wojtkiem i Stachnikiem z Szurkowa o folw. w Ochli [pow. pyzdr.] (WR 3 nr 655a; KoścZ 4, 332); 1418 taż uzyskuje od Mik. Dzięczyńskiego 10 grz. (KoścZ 5, 158); 1418 taż utrzymana przez sąd w prawach wynikających z dok. nabycia S., ale jej syn Jan może zaprzysiąc, że matka i ojciec zapisali swym dzieciom 200 grz. na S. (WR 3 nr 664); 1418 taż w procesie ze swym synem Hanczlem zeznaje, że nie zajęła 400 owiec, 12 koni, 12 krów wartości 40 grz. z dóbr swych dzieci w sołectwie w Dzięczynie (WR 3 nr 686); 1418 taż → niżej.

1418-30 Hanczel (Jan) Sowiński (WR 3 nr 1307, 1312, 1314; KoścZ 9 k. 16v, 104, 112, 223, 256v): 1418 tenże syn Kat. Sowińskiej → wyżej; 1418 tenże sołtys w Dzięczynie toczy proces z matką Katarzyną oraz braćmi Jakubem i Michałem; sąd nakazuje mu dokonać działów z braćmi (KoścZ 5, 131v); 1418 tenże w procesie ze swymi braćmi Jakubem i Michałem dowodzi, że był im winien 16 grz., ale wyłożył je na potrzeby tychże braci, dochodząc od matki dóbr po ojcu (WR 3 nr 716); 1421 tenże → p. 5; 1428 tenże toczy proces z [bratem] Jakubem z S. (KoścZ 9, 71v).

1418-50 Jakub z S., brat Hanczla, Michała i zapewne Piotra: 1418 tenże brat Hanczla i Michała → wyżej; 1424 tenże toczy proces z Szybanem z Kociug i Kunradem Kotwiczem z Goliny (KoścZ 8, 101); 1432 tenże → p. 2; 1444 tenże Jakub zapisuje ż. Małgorzacie po 60 grz. posagu i wiana na 1/2 S. (PG 1, 8v); 1450 tenże niegdyś z S., występuje jako stryj Małgorzaty c. Piotra Sowińskiego → niżej: Jan Bryl.

1418-45 Michał z S., brat Hanczla, Jakuba i zapewne Piotra: 1418 tenże brat Jakuba i Hanczla → wyżej; 1432 tenże → p. 2; 1445 tenże daje Janowi Brylowi z Kuczynki2Michał miał za żonę córkę Jana Bryla, → niżej: Jadwiga swe dobra po ojcu i matce w S., a otrzymuje w zamian 1 1/2 ł. w Kuczynce i 150 grz. (PG 2, 103v); 1471 tenże wspomn. jako zm. → niżej: Jadwiga.

1420-21 Nikel Reder (Redrow)3O śląskiej rodzinie von Redern: JurObce 273; Nikel pochodził najpewniej z linii osiadłej w okolicach Lubina z S. (PZ 6, 83): 1421 tenże mąż Kat. Sowińskiej4Nie wykluczone, że jest ona tożsama z Katarzyną z lat 1413-18, najpewniej wd. po Mik. Kłodzińskim; zastępuje go w sądzie Dziersław [Dąbrowski] mieszcz. kośc. (KoścZ 6, 152); 1421 tenże w procesie z Janem Gościejewskim dowodzi, że Szyban Luboński nie najechał gwałtem dóbr zastawnych Gościejewskiego w S., nie wyłamał drzwi, nie porąbał płotu i nie wygnał go od sołtysa, ale przyjechał zapłacić za nabyte dobra (WR 3 nr 916-917); 1424 wd. po tymże Katarzyna toczy proces z Januszem Korzbokiem z Zawady, który zabił jej męża (KoścZ 8, 99); 1424 Potencjan z Dąbrówki [k. Poznania] wycofuje swe roszczenia wobec Wojc. Owieczki z Konarzewa do sumy 40 grz. po [tymże?] zm. Mik. Sowińskim (PZ 7, 170v).

1421-34 Jan Gościejewski: 1421 tenże posiadacz zastawu w S. → wyżej; 1425 [tenże?] Jan z S. w procesie z opatem lub. dowodzi, że człowiek, którego ukarania żądał od opata pan Choryński, nie siedział w S. (WR 3 nr 1123); 1434 tenże Jan z S. zapowiada drogi, lasy, bory, łąki i pastwiska w Gościejewie i S. (KoścZ 10, 258v).

1424 Janusz Raszewski obecnie siedzący w S., śwd. (WR 3 nr 1095, 1237a).

1430 Mik. Sowiński z S., śwd. (WR 3 nr 1403; KoścZ 9, 284).

1432 Piotr z S. [zapewne brat Hanczla, Jakuba i Michała] → p. 2; 1450 tenże wspomn. jako zm. → niżej.

1445-69 Jan Bryl z S. i → Kuczynki [gdzie występuje 1434-50] (DBL nr 244), 1464 wicepodkom., 1465-66 wicesędzia w Kościanie (GUrz. nr C 859, 804): 1445 tenże → wyżej: Michał; 1446-47 tenże zapisuje ż. Małgorzacie na 1/2 dóbr w S.: w 1446 po 80 grz., a 1447 po 100 grz. posagu i wiana (PG 2 k. 133v, 177v); 1449 tenże → niżej; 1449 tenże uzyskuje od Jana Gościejewskiego 2 ł. [w S.?5Na jednych z tych łanów siedział kmieć Rycerz, na drugim zagrodnicy Marcin i Pietrykoz] tytułem przysądzonej mu sumy 25 grz. (PG 3, 51); 1450 tenże z Kuczyny kupuje od Małgorzaty c. zm. Piotra Sowińskiego (ona w towarzystwie stryja Jakuba niegdyś Sowińskiego i wuja Wojciecha z Kuczyny) jej cz. w S. za 100 grz. (PG 4, 46); 1452-65 tenże Sowiński, z S. (KoścZ 14 k. 178v, 179v, 273, 332v; KoścZ 15, 103); 1469 tenże kupuje z zastrz. pr. odkupu od Jana, Michała i Stanisława 1/2 Krzekotowic i 1/2 Szarpatek za 200 grz. (PG 8, 9); 1471-79 tenże wspomn. jako zm. → niżej: Jadwiga.

1449 Mac. Pakosławski daje Janowi Brylowi 1/2 Pakosławia [k. Miejskiej Górki], a otrzymuje w zamian jego cz. S. i 150 grz.; na nabytych dobrach tenże oprawia ż. Katarzynie po 70 grz. posagu i wiana (PG 3, 50-50v).

1471-82 Jadwiga ż. Mac. Kawieckiego [Wyskoty z → Kawcza, także z Zakrzewa]: 1471 taż c. zm. Michała Sowińskiego, wnuczka (neptis alias avuncula) zm. Jan [Bryla] Sowińskiego (BR 628 nr 191); 1473 taż utrzymana w pr. do dóbr po swym dziadku6W zapisce użyte słowo pater (ojciec), ale z kontekstu innych zapisek wynika jednoznacznie, że Jan Bryl był dziadem (antiquus pater) Jadwigi (→ niżej) Janie Brylu w Krzekotowicach i Szarpatkach (BR 628 nr 197-198); 1473 taż w towarzystwie stryjów Jana Gołaskiego [z Gołaszyna k. Ponieca] i Andrzeja Kokoszkowskiego [z Kokoszek] oraz wujów Mik. Krzyżanowskiego i Marcina Kołaczkowskiego sprzedaje Marcinowi Karnińskiemu pr. do wspomn. dóbr po zm. dziadku (antiquus pater) Janie Brylu (PG 7, 215); 1476, 1479 taż pozwana przez Mik. Kuranowskiego o porękę, jaką złożył kiedyś jej zm. dziad Jan Bryl (BR 628 nr 203, 209); 1477 taż sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Wojc. Łaszczyńskiemu 4 ł. os., 3 zagr., karczmę oraz 1/2 dworu, folw. i inwentarza w S. za 100 grz. (PG 9, 76v; BR 628 nr 206); 1477 tejże mąż Mac. Kawiecki zapisuje 1000 fl. na Kawczu (PG 9, 77); 1479 taż pozywa Marcina niegdyś Karnińskiego z Krzekotowic o zajęcie jej dóbr po dziadku Janie Brylu w Krzekotowicach (BR 628 nr 208); 1482 taż sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Katarzynie ż. Mik. Mączki z Kuczyny 7 fl. węg. czynszu z S. od sumy 80 fl.; taż daje mężowi Mac. Kawieckiemu 1/3 dóbr w S. (PG 9, 166; BR 628 nr 211); [→ przyp. 8].

1477 Wojc. Łaszczyński → wyżej; 1491 Jakub syn tegoż Wojciecha kwituje Mac. Kawieckiego z zapłaty za dobra w S. [sprzedane Łaszczyńskiemu 1477 z zastrz. pr. odkupu]; Katarzyna wd. po tymże Wojciechu zeznaje, że Mac. Kawiecki zadośćuczynił jej z tytułu oprawy, jaką zm. mąż zapisał jej na S. (KoścG 3, 341v-342; BR 628 nr 231-232); 1496 Jakub i Stanisław ss. tegoż Wojciecha; Mac. Kawiecki jest im winien 70 fl. (KoścG 4, 111).

1498-1508 Jan Sowiński, także Kawiecki, syn Mac. Kawieckiego: 1498 tenże ma wydzielić swym braciom rodz. (congermani)7Termin nie jest jednoznaczny. W haśle → Kawcze, na załączonej tam tablicy genealogicznej, uznaliśmy hipotetycznie Jana za przyrodniego brata Piotra, Tomasza, Andrzeja, Macieja, Wojciecha i Mikołaja. Rzeczywiście we wszystkich znanych nam transakcjach Jan trzyma się niejako osobno od reszty rodzeństwa. W zapisce z 1501 wszyscy nazwani jednak zostali wyraźnie braćmi rodz Piotrowi, Tomaszowi, Andrzejowi, Maciejowi, Wojciechowi i Mikołajowi dobra nabyte z zastrz. pr. odkupu (reemptiones) w Niechłodzie, w Kłodzie pod Rydzyną, Pawłowicach i Dupinie (KoścG 5, 12; BR 628 nr 249); 1498 ciż bracia, ss. zm. Mac. Kawieckiego pozywają Marcina Ponieckiego o 283 grz. 17 gr i 317 fl., które ojciec Marcina [też Marcin] winien był z tytułu szkód ich ojcu (BR 628 nr 250); 1499 tenże Jan toczy proces z Anną Zakrzewską wd. po Mac. Kawieckim8Była to druga ż. Macieja, c. Marcina Karnińskiego z → Krzekotowic; jako ż. Macieja występuje ona od 1489. Przed tą datą umrzeć zatem musiała pierwsza ż. Macieja, Jadwiga Sowińska oraz wspomn. braćmi [wśród nich brak już Mikołaja9Mikołaj pojawia się jeszcze w wymieniającej wszystkich braci zapisce z 1501 (BR 628 nr 256), ale dotyczy ona ciągu dalszego sporu z Ponieckim z 1498 i być może przepisano tam uczestników z wcześniejszego aktu] (BR 628 nr 253); 1499 tenże Jan występuje jako stryj Anny z Ostrowieczna ż. Eliasza Rokossowskiego (PG 12, 32v); 1501 tenże Jan otrzymuje od swych braci rodz. (germani) Piotra, Tomasza, Andrzeja, Macieja i Wojciecha, ss. zm. Mac. Kawieckiego w działach S. oraz części w Pawłowicach i Niechłodzie, a daje im Zakrzewo, cz. Kłody i 1/4 Dupina (PG 12, 147); 1501 tenże Jan zapisuje swej ż. Barbarze Bieczyńskiej po 200 fl. węg. posagu i wiana na 1/2 S., 1/2 dworu, folw. i wiatraka (PG 12, 148v), a Barbara (c. Tomasza Bieczyńskiego) kasuje swą poprzednią oprawę, jaką zm. ojciec męża zapisał jej na wsi Łęg [k. Śremu] (KoścG 5, 72); 1508 tenże Jan sprzedaje z zastrz. pr. odkupu za 100 grz. Annie ż. Piotra Drzewieckiego, c. Tomasza Bieczyńskiego swą cz. Niechłodu, którą jego ojciec wziął w zastaw od Jana Gołanieckiego (WsG 1, 61); 1514 tenże wspomn. jako zm. (WsG 1, 93v-94); 1515-27 Barbara Sowińska wd. po tymże Janie posiada → Kuczynkę (ACC 91, 29; ACC 102, 101v).

1517-46 Jan (duchowny → p. 6), 1517-41 Marcin, 1517-38 Zygmunt, 1517-42 Bartłomiej Sowińscy, ss. Jana: 1517 ciż z matką Barbarą (KoścZ 23, 27v); 1528 ciż Marcin i Zygmunt sprzedają z zastrz. pr. odkupu Mac. Skoraczewskiemu [ze Skoraczewa k. Książa] i jego ż. Małg. Sowińskiej [swej siostrze] 4 grz. czynszu na S. (PG 16, 256); 1530 ciż Zygmunt i Bartłomiej (zapowiadając zgodę swych braci Jana i Marcina) sprzedają z zastrz. pr. odkupu Janowi altaryście w Poniecu 2 grz. czynszu na S.10Czynsz ten ciążył na S. jeszcze w 1553 (LBP 204) (PG 16, 368); 1533 ciż Jan, Marcin i Zygmunt (zapowiadając zgodę Bartłomieja) sprzedają Dziersławowi Golińskiemu czynsz 7 grz. z S. i Ziemlina z zastrz. pr. odkupu za 100 grz. (PG 77, 312); 1534 tenże szl. Jan winien jest 100 fl. Jadwidze ż. Tomasza Skoroszewskiego i 50 grz. Januszowi Latalskiemu kaszt. gnieźn. (PG 77, 521-522); 1535 tenże Jan pleb. w Zakrzewie daje temuż Zygmuntowi 1/3 swych części w S. i Ziemlinie; inną 1/3 tych dóbr dał już wcześniej Marcinowi, a ostatnią 1/3 zastrzega dla Bartłomieja (PG 16, 777v); 1535 tenże Zygmunt zobowiązuje się zapisać bratu Janowi pleb. w Zakrzewie 10 grz. czynszu na swoich dobrach (PG 78, 104v); 1536 tenże Marcin ręczy za swą ż. Jadwigę, że zrezygnuje ona z cz. swej oprawy, jaka zapisana została na cz. jego brata Jana w S. i Ziemlinie (PG 76, 301); 1536 ciż Marcin i Zygmunt dają bratu Janowi swe dobra kupione w S. i Ziemlinie, a Jan sprzedaje im je z zastrz. pr. odkupu za 65 grz. (PG 17, 45v); 1536 tenże Zygmunt zapisuje ż. Jadwidze c. Stan. Góreckiego po 150 grz. posagu i wiana na 1/2 swej cz. S. (PG 17, 46); 1537 tenże Marcin napada i rani Annę ż. Mik. Ziemlińskiego (KoścG 8, 324v); 1538 tenże Marcin winien jest 26 1/2 grz. i 6 gr Janowi Borkowi Gostyńskiemu (PG 80, 10); 1538 ciż Jan, Marcin, Zygmunt i Bartłomiej skwitowani przez Dziersława Golińskiego z zapłaty sumy 100 grz., zapisanej mu [w 1533] na S. i Ziemlinie (PG 80, 326v); 1539 tenże Jan winien jest temuż Marcinowi 12 grz. (PG 81, 548); 1540 Jadwiga wd. po tymże Zygmuncie, zabitym przez własnego brata Bartłomieja (KoścG 8, 422v); 1541 Jadwiga Górecka wd. po tymże Zygmuncie pozywa tychże Marcina i Bartłomieja o wygnanie z dóbr oprawnych w S. i Ziemlinie (PG 83 k. 72, 114, 176, 179v-180); 1541 ciż Marcin i Bartłomiej wraz z Krzysztofem synem zm. Zygmunta pozwani przez Jadwigę Czartkowską ż. Ambrożego Zbrożka Przyborowskiego o niewyclenie sprzedanych jej dóbr w Kuczynce (PG 83, 180); 1541 ciż Jan i Bartłomiej sprzedają Wojc. Witosławskiemu swe dobra w S. i Ziemlinie, Jan za 220 grz., a Bartłomiej za 300 grz. (PG 17 k. 440, 451v; PG 83, 502); 1542 tenże Jan w imieniu swoim i Bartłomieja sprzedaje Wojc. Witosławskiemu części w S. i Ziemlinie spadłe im po zm. bracie Marcinie; Witosławski zwróci te dobra, jeżeli któryś z braci da mu 45 grz.; Jan ustanawia też Witosławskiego opiekunem swego bratanka Krzysztofa (PG 17, 534v; PG 84, 302v-303); 1542 Jadwiga Cielecka wd. po tymże Marcinie, 1543-44 Jadwiga Górecka wd. po tymże Zygmuncie → niżej: Witosławski, → niżej: Gościejewski.

1519-20 Anna c. Jana Sowińskiego, ż. Jakuba Kurskiego, który 1519 zapisuje jej po 100 grz. posagu i wiana (KoścZ 22, 69; AC 2 nr 1743).

1528-51 Małg. Sowińska: 1528 taż → wyżej; 1528-51 taż c. Jana Sowińskiego, ż. Mac. Masłka Kolnickiego (PG 16 k. 356, 592; PyZ 17, 125; PyG 11, 497v; PyG 14, 33v).

1541-45 Wojc. Witosławski: 1541-42 tenże → wyżej; 1543 tenże pozywa Hieronima Gościejewskiego o wygnanie z dóbr w S. i z opieki nad Krzysztofem Sowińskim (PG 85, 223v-224); 1543-44 tenże pozwany przez Jadwigę Górecką wd. po Zygmuncie Sowińskim o wydzielenie jej cz. z 1/4 S. (PG 85 k. 248v, 284, 326; PG 86, 136v); 1543 tenże wwiązany w dobra w S. (PG 85, 250v); 1545 tenże sprzedaje Kasprowi Kaczkowskiemu cz. S. za 1200 grz. (PG 18, 173v; PG 87, 34).

1541-54 Krzysztof Sowiński syn Zygmunta: 1541-42 tenże → wyżej; 1554 tenże, mający lat 16, sprzedaje Janowi Malechowskiemu cz. S. za 1000 grz. (KoścZ 20, 9; KoścG 10, 299v).

1542-44 Hieronim Gościejewski: 1542 tenże kupuje od Jadwigi Cieleckiej wd. po Marcinie Sowińskim jej oprawę zapisaną na S. i Ziemlinie za 200 grz. (PG 17, 531v); 1543 tenże → wyżej: Wojc. Witosławski; 1544 tenże otrzymuje od Jadwigi Góreckiej wd. po Zygmuncie Sowińskim jej oprawę zapisaną na S. i Ziemlinie (PG 18, 115v); 1544 Jadwiga ręczy Barbarze i Katarzynie cc. zm. Hieronima, że uwolni te dobra od roszczeń osób trzecich (PG 86, 110).

1554-78 Jan Malechowski11Jan (występujący 1538-93) był mężem Barbary c. Hieronima Gościejewskiego, → Malechowo (TD): 1554 tenże → wyżej; 1556-57 tenże → niżej.

1556-57 Łukasz, Stanisław i Andrzej z Górki dają Janowi Malechowskiemu cz. S. (PG 19 k. 341, 344v, 470v).

1595 Wojc. Malechowski syn zm. Jana w działach z braćmi Andrzejem i Stanisławem otrzymuje Gościejewice i S. (PG 165, 848).

1530 pobór od 3 ł. (ASK I 3, 131v); 1563 pobór od 3 ł., 1 karczmy dziedz., 8 komor. (ASK I 4, 188v); 1580 pobór od 3 1/2 ł., 8 zagr. (ŹD 82).

1449 [mieszkańcy S.?] → przyp. 5; 1491 kmiecie Starosta, Mac. Ratajczyk, Jan Botha (KoścG 3, 341v-342).

4. 1417 Paszek sołtys w S. (WR 3 nr 633); 1421 sołtys → p. 3: Nikel Reder.

5. 1410 bp pozn. Wojc. [Jastrzębiec] zatwierdza uposażenie par. w → Poniecu, do której należy m. in. S. z dzies. i mesznym po 2 ćw. (mensura) żyta i owsa [z łanu?] (Wp. 5 nr 169; ACC 120, 132v-134).

1421 Hanczel z S. pozwany przez Jana pleb. w Poniecu o dzies. snop. z nowizn w S., odpowiada, że role te zostały świeżo wykarczowane; natomiast z ról kmiecych w S. dziesięcinę wiard. pobiera bp pozn. (ACC 5, 107).

1564 dzies. wiard. z 2 ł. w S. płacone są bpom pozn. do klucza krobskiego (IBP 308); 1619 dzies. z folw. w S. oraz meszne z S. nal. do pleb. w Poniecu (AV 4, 207v-208).

6. 1535-46 Jan Sowiński (jeszcze w 1534 tytułowany tylko szlachetnym, → p. 3): 1535-36 pleb. w Zakrzewie [k. Miejskiej Górki] (PG 16, 777v; PG 17, 45v; PG 78, 104v), 1541-46 pleb. w Dupinie (PG 17, 451v; PG 84 k. 208v, 302-303; PG 85 k. 222v, 363v, 422v, 505v; PG 86 k. 288, 378v, 426v-429; ACC 116, 3).

1 Wieś ta znana jest od 1410 jako posiadłość Rydzyńskich. Mikołaj pochodził najpewniej z rodziny wcześniejszych dziedziców Kłody, którzy sprzedali swe dobra Janowi Rydzyńskiemu.

2 Michał miał za żonę córkę Jana Bryla, → niżej: Jadwiga.

3 O śląskiej rodzinie von Redern: JurObce 273; Nikel pochodził najpewniej z linii osiadłej w okolicach Lubina.

4 Nie wykluczone, że jest ona tożsama z Katarzyną z lat 1413-18, najpewniej wd. po Mik. Kłodzińskim.

5 Na jednych z tych łanów siedział kmieć Rycerz, na drugim zagrodnicy Marcin i Pietrykoz.

6 W zapisce użyte słowo pater (ojciec), ale z kontekstu innych zapisek wynika jednoznacznie, że Jan Bryl był dziadem (antiquus pater) Jadwigi (→ niżej).

7 Termin nie jest jednoznaczny. W haśle → Kawcze, na załączonej tam tablicy genealogicznej, uznaliśmy hipotetycznie Jana za przyrodniego brata Piotra, Tomasza, Andrzeja, Macieja, Wojciecha i Mikołaja. Rzeczywiście we wszystkich znanych nam transakcjach Jan trzyma się niejako osobno od reszty rodzeństwa. W zapisce z 1501 wszyscy nazwani jednak zostali wyraźnie braćmi rodz.

8 Była to druga ż. Macieja, c. Marcina Karnińskiego z → Krzekotowic; jako ż. Macieja występuje ona od 1489. Przed tą datą umrzeć zatem musiała pierwsza ż. Macieja, Jadwiga Sowińska.

9 Mikołaj pojawia się jeszcze w wymieniającej wszystkich braci zapisce z 1501 (BR 628 nr 256), ale dotyczy ona ciągu dalszego sporu z Ponieckim z 1498 i być może przepisano tam uczestników z wcześniejszego aktu.

10 Czynsz ten ciążył na S. jeszcze w 1553 (LBP 204).

11 Jan (występujący 1538-93) był mężem Barbary c. Hieronima Gościejewskiego, → Malechowo.