MARCINOWICE

(1257 Marcinouici – fals. z XIV w. – Mp. 1, 44; 1382 de Marcinouicz – SP 8, 1399; de Marcinkouicz – SP 8, 1529; 1431 Marczinowicze – GK 4 s. 974; 1435 Marcinowicze – GK 5 s. 488; 1456 Marczinkovice – GK 13 s. 365) 9,5 km na NE od Żarnowca.

1. 1489 n., 1581 pow. ksiąs. (RP k. 135v; ŹD s. 438); 1598 par. Mstyczów (WR k. 241).

2. 1495, 1499 młyn → p. 3a; 1505 łąki w Mstyczowie przy granicy Jeżowa [par. Mstyczów] ciągną się od granicy M. do granicy Białowieży (ZK 264 s. 199, 201); 1579 sprawa o granice między dobrami dziedz. wsi Mstyczów Jana Płazy star. lubaczowskiego a dobrami M. i Karczowice Macieja, Stan. i Adriana Marcinowskich ss. zm. Piotra toczy się w miejscu zw. Bocianka inaczej Błonie [dziś w M. łąki Bocianki – UN 7 s. 27] k. ściany wsi Jeżów (ZK 408 s. 140-146)1W haśle → Karczowice p. 2 błędna data sprawy granicznej 1566 zamiast 1579 oraz imię Marcin zamiast Maciej Marcinkowski; 1583 rozgraniczenie między Jeżowem a M. → Jeżów, par. Mstyczów, p. 2.

3. Własn. książęca, następnie szlach.2O pierwotnej własności monarszej przekonuje fakt nadania przez Bolesława Wstydl. w 1257 dzies. m.in. z tej wsi kl. Klar. w Zawichoście, co książę mógł uczynić wyłącznie w odniesieniu do własnych dóbr. W późniejszym czasie M. razem z Karczowicami, Kurozwękami i Przedmoszczanami zostały zapewne nadane nieznanemu obecnie przedstawicielowi rodu Lisów -a. Sprawy własnościowe. [Przed 1382 -] 1396 Jarosław z M. i jego N.N. żona, matka Mściwoja z Kozłowa, a zapewne też matka Piotrasza → 1392-63Taką filiację narzucają źródła → Kozłów, przyp. 2.

1382-1413, zm. 1413 Piotr, Piotrasz z M., dz. → Kobierzyna 1386-1411, → Bąkowca 1392-1413 z przynależnymi doń wsiami → Lgotą Wielką, Lgotką, cz. Przyłubska, → Gołuchowic i Siemierzyc, Jakubowic [pow. wiśl.], Kalawy od 1394, Przysieki i Rogowa, h. Lis, komornik ziemski krak.

1392, podsędek krak. 1410-13, ż. Agata 1405, ojciec Heleny ż. Jana z Sieciechowic (SP 8, 1399, 1461, 1529, 4221, 4671, 4948, 6362, 7541-2, 8182, 9704, 9939, 10094-5, uw. 19/26, 27/4-5, 29/13, 31/6, 33/6-7, 35/4, 35/8, 35/23, 36/15, 47/6, 49/29, 51/7, 125/11, 131/18, 160/22, 229/21, 265/31, 277/11, 289/56, 311/37, 315/33, 321/5; DSZ 54, 55, 70, 141, 143; ZK 1c s. 233, 235, 241, 245, 248, 252, 259, 261, 266, 267, 269, 274, 279-80, 283; 2 s. 40; 3 s. 230, 379, 392; 3a s. 232, 313, 521, 598; 4 s. 103; 5 s. 173; Imbr. 15; KK2, 354, 389; Mp. 4, 1020); 1382 Piotrasz z M. uzyskuje wyrok nakazujący Staszkowi Baberadowi kmieciowi z Wojciechowa, którego pozywał z powodu odejścia przed czasem, powrót do siebie oraz zapłacenie 3 1/2 grz. i kary XV (SP 8, 1522-3); 1386 Szczepan i wd. po Mikołaju z Michowa mają stawić świadków w sprawie z Piotraszem z M. (SP 8, uw. 27/4-5); 1386 → Kozłów p. 3: Mściwoj; Miczek ze Słupowa przeciw Piotraszowi z M. o 40 grz. i szkodę (SP 8, uw. 9/16, 11/18, 13/27, 15/9); 1388 Ota z → Klimontowa i Piotrasz z M. poręczyciele Jana wwdy łęcz. nie stawili się w sprawie z tymże Janem o oprawę wiana i posagu w wysokości 520 grz. (SP 8, 4661)4W haśle → Klimontów, par. Mstyczów, niepełny regest; Piotr z M. oddala roszczenia wd. po Bieniaszu z Mzurowa o 100 grz. szkody i konia wart. 5 grz. oraz roszczenia wd. po Szczepanie z Michowa (SP 8, uw. 95/22); 1389 → Książ Mały p. 3a; 1392, 1392-6, 1394 → Kozłów p. 3a: Mściwoj; 1394-1402 → Krzelów p. 3b: Niemierza; 1394, 1396, 1399-1400 → Kalawa; 1398 Piotr z M. zobowiązuje się zapłacić 20 grz. dzieciom Bartłomieja i Grzegorza z Pierzchowic zw. Parzymięsowie, ale najpierw winni stawić poręczycieli; poręczyciele poręczają Piotrowi z M. za ww. dzieci, że po dojściu do lat sprawnych nie będą go pozywać o 20 grz. za dziedzinę w Pierzchowicach (SP 8, 7527, 7613, 7617); 1398, 1399 → Bobolice p. 3; 1401 → Chełm, par. Zwierzyniec, p. 3; Niemierza z Krzelowa oddala dok. sprzedaży roszczenia Piotra z M. o dok. podziału i o 200 grz. szkody (ZK 3 s. 225); 1402 Mikołaj, Przybek i Niemierza ss. Przybka z Irządz przeciw Piotraszowi z M. (ZK 3a s. 506); → p. 5; → Kalawa; 1404 Piotr z M. poręcza za Mściwoja z Kozłowa wypłatę 70 grz. posagu Stan. Niemście ze Skroniowa ewentualnym wwiązaniem do 7 grz. czynszu płaconego przez kmieci w Rogowie i Przesiece (ZK 4 s. 103); 1405 → Kobierzyn p. 3; 1407 Stan. Kusnist kmieć z Lelowa nie stawił się w swojej sprawie z Piotrem z M. i jego włodarzem o 2 woły, 30 sztuk bydła, 100 kóp żyta i poranienie żony Stanisława (ZK 311 s. 32, 57); 1409-10 Piotr z M. godzi się z Janem pleb. z Pilicy w sprawie dzies. z ról folw. w Przyłubsku (ZK 5 s. 135, 216; SP 2, 1242).

1411-69 Helena z M., c. Piotra z M., siostra stryj. [?] Piotra, Jana i in. ss. Mściwoja z Kozłowa, ż. Jana Siemiecha z Sieciechowie (ZK 147 s. 20, 86, 117, 151, 175, 227; 256 s. 307,322,338; 257 s. 6, 34, 65-6, 138; 260 s. 7-8, 261; 313 s. 300; 315 s. 334, 402, 412; GK 4 s. 974, 1013; 5 s. 62, 72, 93; 7 s. 497, 583, 670, 784; 8 s. 145; OK 6 s. 158); 1411 → Kobierzyn p. 5; 1412 Piotr z M. i Ota z Klimontowa poręczają za Niemierzę z Krzelowa kan. krak. sprzedaż kl. miech. Orłowa (ZK 193 s. 106); 1412, 1413 → Krzelów p. 3b: Niemierza.

1414-39, zm. przed 1441 Jan Siemiech, Marcinowski z Sieciechowie, M. i Przesieki h. Topór, s. Zakliki i Jadwigi, rycerz pasowany 1432, mąż ww. Heleny, ojciec Mikołaja, Piotra, Jana, Andrzeja i Żegoty, Jadwigi ż. Spytka Karniowskiego z Giebołtowa [par. własna], Katarzyny ż. Przedbora z Kraszewic [woj. sier.], br. Anny ż. Jarosława z Kozłowa (ZK 6 s. 597; 13 s. 246; 150 s. 17; 197 s. 10; 256 s. 49, 76-8, 101, 107; 312 s. 452; GK 4 s. 329, 684, 701, 714, 718, 722, 724, 744, 750, 767, 776, 807, 829, 854, 870, 897, 899, 900, 909, 910, 939, 986, 993, 1005; 5 s. 25, 128, 162, 488, 494, 780; 6 s. 322; SP 2, 1590; OK 5 k. 117r, 121v, 125v, 133r, 137r, 148r; ZDK 2, 236); 1414 → Czepiec p. 3; 1415 Piotr z Januszowic [par. Działoszyce] i z Kozłowa, s. Mściwoja] oddala roszczenia Heleny z M. o dok. ugody i szkodę; tenże Piotr z → Kozłowa uwalnia siostrę Helenę ż. Jana z M. z wszystkich spraw, rzeczy i poręk (ZK 6 s. 69, 79)5Zapiskę tę powtórzono w niniejszym haśle, ponieważ potwierdza ona pośrednio domysł F. Sikory, że Mściwoj z Kozłowa i Piotrasz z M. byli przyrodnimi braćmi z jednej matki → Kozłów, przyp. 2. Stąd ss. Mściwoja mogli nazwać Helenę c. Piotrasza swoją siostrą; Żegota z Morska i Dziersław z Kurozwęk poręczyciele Heleny z M. zobowiązują się zapłacić 86 grz. półgr Mikołajowi z Polichty – zp.; → Kozłów p. 3a: Jan; Jan z Sieciechowic wyznacza ż. Helenie c. Piotra z M. 300 grz. półgr wiana na połowie wszystkich dóbr (ZK 193 s. 230); → Kobierzyn p. 5; 1416 Henryk ze Święcic kwituje Helenę c. Piotra z M. z 12 grz. pozyskanych na jej ojcu za rany (ZK 193 s. 337); 1417 → Kobierzyn p. 3; 1418 Ota z Mstyczowa wydzierżawia za 70 grz. półgr Janowi z M. na 5 lat cały Mstyczów z sadzawkami i gajami. Jan może używać gaje tylko na swoje potrzeby, natomiast ryby może sprzedawać. Po upływie dzierżawy Ota zapłaciwszy Janowi 20 grz. obejmie ww. dobra, jeśli zaś nie zapłaci, to Jan będzie je trzymał aż do spłaty tej sumy (ZK 194 s. 239); 1419 Niklosz Długi kuśnierz z Krakowa pozyskuje na Janie z Sieciechowie 13 grz. długu Piotra z M. (ZK 6 s. 523); 1420, 1421 po śmierci Piotra z M. [jego zięć] Jan s. Zakliki z Sieciechowie dz. Jakubowic odziedziczył tę wieś, którą zm. Piotr kupił od Jakuba zw. Jaka → Lgota Wielka p. 56Piotr z M. był dz. Jakubowic w 1. 1399-1403 (Die altesten grosspolnischen Grodbücher, wyd. J. Lekszycki, Leipzig 1889, 1296; SP 2, 1039). W haśle → Bąkowiec p. 3: a. 1421, błędnie utożsamiono Lgotę Wielką występującą w niniejszej zapisce z Lgotą, także należącą do dóbr zamku Bąkowiec; 1422 Szczepan z Sułkowic gotów był zapłacić pobór inaczej „królestwo” z wsi Kozłów, Przesieki, M., Karczowice i Mstyczów (SP 2, 1857).

1425 Jan z M. z ż. Heleną zastawiają za 60 grz. Piotrowi Rakowi ze Święcie 6 ł. osiadłych w Jakubowicach, z których płaconych jest 8 grz. czynszu (ZK 195 s. 320); 1430 stren. Mikołaj z Czarnocina zastępuje Krystyna [z Koziegłów] kaszt. sądec. w jego sprawie z Jagienką wd. po Zaklice [bratanku Niemierzy] z Krzelowa i Heleną ż. Jana Siemiecha (Zemiucha) z Sieciechowie inaczej z M., które pozwały go o → Czepiec sprzedany mu przez ww. Mikołaja (ZK 146 s. 197)7W haśle → Czepiec niejasny regest; 1432 Jan z Brzezia s. zm. [Zbigniewa] marszałka Królestwa zobowiązuje się, że w ciągu 2 tygodni odda stren. Janowi Marcinowskiemu 100 grz. lub wwiąże go do wsi Przechody (GK 4 s. 698); 1433 Mik. Słupowski z Marcinkowic [par. Uniejów] pozywa Jana Marcinowskiego z Sieciechowie o 10 grz. za dzies. i o tyle szkody; tenże Mikołaj pozywa Mikołaja włodarza tegoż Jana i 3 kmieci, którzy zostali zatrzymani przy młóceniu dzies. w → Karczowicach, o tę dzies. wart. 10 grz. i o tyle szkody (GK 4 s. 888, 894, 898, 908); 1435 Andryszek z Jurkowic [pow. sand.] poręcza za Janka Lubarta złotnika z Krakowa spłatę 200 fl. węg. stren. Janowi Siemiechowi z M. ewentualnym wwiązaniem do Czernikowa [pow. sand.] (GK 5 s. 285); → Bąkowiec p. 3; 1441 Tomasz z Sancygniowa i Piotr z Branic poręczają za Piotra z Sienna [pow. rad.] łowczego sand. zwrot 100 grz. Helenie wd. po Janie z M., pod groźbą podwojenia tej kwoty (GK 1 s. 324-5).

1443-85 Mikołaj Marcinowski, Siemiech z M. i Sieciechowie h. Topór, s. Jana Siemiecha i Heleny z M., br. Piotra, Jana, Andrzeja, Żegoty, Jadwigi ż. Spytka Karniowskiego z Giebołtowa i Katarzyny ż. Przedbora z Kraszewic, student Uniw. Krak. 1443, ksiądz 1446, pleb. w Niedźwiedziu 1481 (ZK 12 s. 377; 20 s. 26; 146 s. 741; 147 s. 451; 200 s. 241, 263; 201 s. 406;OK 3 s. 121; KUJ 3, 263; Metryka UK 1 s. 201); 1443 sprawa Mikołaja s. [zm.] Jana z M. z Iwanem z Obiechowa o zwrot 10 grz. długu (ZK 256 s. 277, 288, 295, 310, 313 – błędnie jako Jan z M., 322).

1446-85, zm. przed 1487 Piotr Siemiech, Marcinowski z M., → Karczowic i Sieciechowic, h. Topór, s. Jana Siemiecha i Heleny, br. ww. Mikołaja i in. braci i sióstr, ż. Katarzyna c. Mikołaja z Brzezia marszałka Królestwa 1466, ojciec Stanisława i Jana8Być może synem Piotra był także Andrzej „Petri de Marczynowycze” student Uniw. Krak. w 1460 r. (Metryka UK 1 s. 284) (GK 12 s. 122; 16 s. 386; 18 s. 939; 22 s. 234, 828; ZK 16 s. 386, 557, 578, 624-5; 18 s. 13, 34, 94, 242, 382; 147 s. 347, 444; 200 s. 241, 263; 201 s. 406; 202 s. 99, 127; 257 s. 149; 258 s. 101, 112, 432; 260 s. 8, 261; 262 s. 88; 315 s. 285, 294, 312, 336, 388, 402, 412; DLb. 2 s. 90; 3 s. 326); 1446 Piotr z M. zastawia za 10 grz. Jakubowi Pieniążkowi z Iwanowic łan w Obiechowie, na którym siedzi kmieć Piszczek (Pisczecz); Mik. Morawiec z Konaszówki poręcza Piotrowi z M. inaczej z Sieciechowie za Więcława z Koziegór [woj. kal.] i jego ż. Elżbietę [z Sieciechowie], że 100 grz. otrzymanych od Piotra jako posag [Elżbiety] zapiszą na dobrach w ziemi krak. (ZK257 s. 104, 151); 1453 sprawa Heleny z M., jej s. Piotra oraz ich kmieci z Przesieki z Jakubem Trzonowskim o zajęcie bydła ww. kmieci (GK 12 s. 122, 125, 127, 129, 131, 133-4); 1454 → Giebołtów, par. własna, p. 3; 1456 Jakub z Kozłowa oddala roszczenia Heleny z M. i jej s. Piotra z powodu ich nieobecności w sądzie (GK 13 s. 365).

1464-97 Jan (Siemiech) Marcinowski z M., dz. → Karczowic, Sieciechowic i Przesieki, h. Topór, s. Jana Siemiecha i Heleny, br. ww. Mikołaja i in. braci i sióstr (ZK 21 s. 354; 147 s. 451; 200 s. 241, 263; 201 s. 406; GK 22 s. 893; 23 s. 45-7, 444-5, 743-4; 24 s. 786; 25 s. 4-6, 62-3, 160-1, 176, 184, 190-1, 231-2, 322, 351, 369, 382, 462, 519, 553, 565, 577, 585-6, 587-8, 591-2, 616, 682, 700, 716-7, 752-3, 757, 762, 927, 1001-2; 26 s. 13, 26, 36, 44, 112-3, 537, 558, 609, 612, 651; OK 3 s. 456; DLb. 2 s. 90; 3 s. 326)9Część sygnatur może odnosić się do Jana s. Piotra, a bratanka Jana Żegoty.

1464 Andrzej Siemiech z M. i Sieciechowie h. Topór, s. Jana Siemiecha i Heleny, br. ww. Mikołaja, Piotra, Jana, Żegoty, Jadwigi i Katarzyny (ZK 200 s. 241, 263).

1464-80 Ż ego ta Siemiech z M. i Sieciechowie h. Topór, s. Jana Siemiecha i Heleny, br. ww. Mikołaja, Piotra, Jana, Andrzeja, Jadwigi i Katarzyny (ZK 20 s. 26; 200 s. 241, 263; DLb. 2 s. 90; 3 s. 326); 1464 Piotr z M. przeciw Łukaszowi z Cudzynowic (ZK 147 s. 347); 1466-8 sprawa Piotra Marcinowskiego z M. z Janem Rabsztyńskim z Książa [Wielkiego] (ZK 16 s. 386; 315 s. 336); 1468 Piotr z M. zapisuje ż. Katarzynie c. zm. Mikołaja z Brzezia marszałka Królestwa 300 grz. posagu i 300 grz. wiana na połowie dóbr (ZK 17 s. 642); 1469 Jakub z Dębna kanclerz Królestwa i star. krak. poręcza Janowi [Pieniążkowi] z Iwanowic za Piotra z M. 300 grz. ewentualnym wwiązaniem do Sufczyna i karczmy tamże (ZK 17 s. 647 zp.); tenże Pieniążek poręcza za Jakuba z Dębna spłatę 300 grz. Piotrowi z M. ewentualnym wwiązaniem do całej jego cz. w Sieciechowicach, którą trzyma w zastawie (GK 18 s. 743-4; ZK 17 s. 655-6); 1469-70 → Brzezie, par. własna, p. 3; 1470 Katarzyna c. zm. Mikołaja z Brzezia marszałka Królestwa, ż. Piotra z M., kwituje br. Stanisława i Jana Lanckorońskich z Brzezia ze spłaty z dóbr ojczystych i macierzystych (ZK 152 s. 199); 1475, 1480 Mikołaj i Katarzyna z Kraszewic [woj. sier.] przeciw Piotrowi, Mikołajowi i Janowi br. niepodzielonym

z M. (ZK 147 s. 451; 261 s. 74); 1480 Jakub Płaza sprzedaje za 300 grz. Piotrowi z M. całą cz. Rogozińską w Sieciechowicach z pr. patr. kościoła tamże (ZK 18 s. 382); sąd nakazuje wieczne milczenie w sprawie między Anną z Kraszewic a szl. braćmi Piotrem, księdzem Mikołajem, Janem i Żegotą z M. o posag ich siostry Heleny [właściwie Katarzyny] (ZK 20 s. 26); 1485 br. Piotr i Jan z M. pożyczają 30 fl. węg. od Andrzeja Trojanowskiego, gwarantując zwrot wwiązaniem do 2 karczem w Sieciechowicach, które trzymają Stan. Byczek i Maciej Dytko (GK 22 s. 193 zp.); Katarzyna z Krakuszowic [właściwie Kraszewic] nie stawiła się w swojej sprawie z braćmi Piotrem, księdzem Mikołajem i Janem z M. o to, że trzymają bezprawnie po jej babce Helenie, a ich matce, dobra M., Karczowice, Jakubowice i Przesieka, do których Katarzyna ma pr. bliższości po matce Katarzynie, córce ww. Heleny, ż. zm. Przedbora z Kraszewic, z powodu niewypłacenia jej posagu w wysokości 100 grz. (ZK 146 s. 741)10W hasłach → Karczowice p. 3 i → Krakuszowice p. 3a błędnie podano za zapisem w księdze Krakuszowice zamiast Kraszewice. W haśle → Krakuszowice p. 3a zamieszczono błędnie jako dziedzica tej wsi w 1438 r. Przedbora z Kraszewic.

1485-93 Stanisław Marcinowski, dz. M., Sieciechowic, → Karczowic i Przesieki do 1493, potem cz. Sieciechowie i Jakubowic, h. Topór, s. Piotra i Katarzyny, br. Jana, ż. Anna c. Jana Pieniążka z Iwanowic 1496 (GK 22 s. 652; 23 s. 411, 444-5, 447, 919-20, 937; 24 s. 682, 786;

25 s. 4-6, 50-1, 231-2, 368, 461-2, 467, 565, 589, 603, 682, 762-3, 853, 855-6, 1025-7; 26 s. 11, 13, 26, 36, 48, 64, 74, 102, 113, 537-8, 560, 906 – Anna ; 27 s. 29, 396-8, 682; ZK 21 s. 353-4; 202 s. 257; 263 s. 277, 380).

1485-1520, zm. przed 1522 Jan Marcinowski dz. M., → Karczowic i Przesieki, h. Topór, s. Piotra i Katarzyny, br. Stanisława, ż. Katarzyna c. Jana Smolika z Wolwanowic 1501 (GK 22 s. 652; 23 s. 411, 444-5, 447, 919-20, 937, 1025-6; 24 s. 433, 682; 25 s. 176, 184, 1034, 1057; 26 s. 29, 47, 52, 86, 102, 137, 174, 186, 191, 200-1, 203, 232-3, 236, 240, 287, 289, 354, 357, 363, 480, 538, 739, 838-9, 844, 876, 962, 967, 974; 27 s. 25-6, 47, 77-8, 81-2, 146-7, 198, 209, 252, 329, 332, 373, 387-8, 392, 396-8, 400, 446, 449, 502, 521, 535, 551, 574, 577, 562, 588, 590, 595-6, 615-8, 628-9, 647-9, 664, 675, 702, 713-4, 717, 723, 743, 817, 856, 871, 889, 891, 907, 915-6, 936, 945, 959, 975, 995, 998-9, 1006-7, 1012, 1070, 1082-3, 1105, 1130, 1151, 1169, 1175, 1178-9, 1189-91, 1214-5, 1219, 1306-7, 1346, 1360-1, 1403, 1439; 28 s. 6, 19-20, 32-4, 42-4, 90, 99, 102, 109, 116, 123-5, 206, 210, 234, 242, 257, 260, 280-1, 286, 402, 437, 447, 449, 459, 477, 500, 508, 517, 544, 547, 569, 572-4, 586, 592, 610, 655, 663, 697, 705, 747-8, 782-3, 786-8, 800, 836-7, 839, 881, 935, 943, 983, 1013, 1025, 1036a, 1115-6, 1123, 1139-40, 1159, 1163, 1188-9, 1218, 1221, 1226-7, 1322; 29 s. 1142; ZK 23 s. 26, 96, 202-3, 221, 237-8, 243, 256-9, 294-5; 24 s. 416; 25 s. 152, 197, 287-8; 26 s. 62, 153-4, 449; 154 s. 69, 331, 351-2, 370, 391, 462, 488, 540; 155 s. 75, 88, 136, 150-1, 202, 487; 202 s. 257; 203 s. 405; 261 s. 352, 400; 263 s. 279, 380, 384, 427, 467, 473-4; 264 s. 11, 19, 67, 83-4, 99, 107, 121, 129, 134, 155, 165-6, 175, 199, 208, 213-4, 228-9, 231, 254-5, 280, 290, 307, 316-7, 350-1, 356; 316 s. 207, 251, 270-1; OK 17 s. 512, 576); 1485 Jan z M. z bratankami Janem i Stanisławem [ss. Piotra] kwitują Mikołaja ze Żmigrodu kaszt. przem. ze 100 fl., które był winien ich zm. ciotce Elżbiecie (ZK 202 s. 257); 1487 Jan z M. zastawia za zgodą swych bratanków (nepotum) Stanisława i Jana ss. zm. Piotra z M. za 40 fl. węg. Pawłowi z Giebołtowa 2 łany w Przesiece, na których siedzą kmiecie Marcin, Maciek i Bąk. Jeśli któregoś roku kmiecie nie zapłacą 4 grz. czynszu lub ww. łany opustoszeją, Jan pokryje stratę Pawła. Paweł ustępuje natomiast Janowi robociznę od ww. kmieci (GK 22 s. 652); Paweł z Giebołtowa przeciw Katarzynie wd. po Piotrze z M. i jej ss. Stanisławowi i Janowi (GK22 s. 815); 1490 Leonard z Wilkowa oddala roszczenia Stanisława i Jana z M. o zatrzymanie kmiecia Jakuba z Wilkowa (GK 23 s. 411); 1492 Stanisław i Jan z M. zastawiają za zgodą matki Katarzyny za 50 fl. węg. Pawłowi Giebułtowskiemu całą wieś Przesieka w pow. ksiąs., na której ciąży zapis oprawy matki. Paweł daje im pr. używania tych dóbr przez najbliższy rok. Jeśli w ciągu tego czasu nie zwrócą mu ww. kwoty, to Paweł obejmie tę wieś w zastaw i będzie ją trzymał do wypłacenia długu (GK 23 s. 919-20); 1493 br. niepodzieleni Stanisław i Jan z M. wydzierżawiają za 100 fl. półgr Stan. Rdzawskiemu z Krzysztoporzyc Przesiekę; Paweł z Giebołtowa kwituje Jana z M. z 50 fl. (GK 24 s. 169 zp., 170); br. Stanisław i Jan z M. zw. Wojewodze pod zakładem 2000 fl. węg. dzielą dobra. Stanisław bierze całe cz. Sieciechowie i Jakubowic oraz cały spadek, jaki obecnie trzyma po stryju Janie i jaki będzie po matce Katarzynie. Jan bierze całe wsie: M., Karczowice i Przesieka, odstępując od pr. do spadków po stryju i matce. Katarzyna matka ww. braci odstępuje Janowi oprawę, jaką ma od zm. męża; tenże Jan zapisuje br. Stanisławowi 400 fl. węg. na Karczowicach, dając mu wwiązanie do tej wsi; ww. Stanisław zapisuje matce Katarzynie 100 fl. węg. na sumie, jaką ma zapisaną od br. Jana na Karczowicach. Po śmierci Katarzyny suma ta ma wrócić do Stanisława (ZK 263 s. 186-8, 192); 1495 Jan Marcinowski z M. zastawia za 300 fl. węg. Mik. Mokrskiemu całe M. z dworem, folwarkiem i zasiewami jarymi i ozimymi. Mikołaj pozostawia Janowi na rok wolne używanie tej wsi. Po roku, jeśli nie otrzyma pożyczonej kwoty, obejmie tę wieś w zastaw i będzie ją trzymał do pełnej spłaty długu (GK 25 s. 26-7 zp.); tenże Marcinowski zastawia za 300 fl. pol. Stanisławowi z Płazy całe M., zobowiązując się wykupić tę wieś z rąk Mik. Mokrskiego. Stanisław pozostawia M. na rok w rękach Jana (GK 25 s. 188-90); Stan. Płaza z Mstyczowa ustępuje ż. Jadwidze 300 fl. węg. zapisanych mu na M. przez Jana Marcinowskiego, ponieważ kwota ta została pożyczona mu przez żonę (ZK 263 s. 359); Jan z M. pożycza 60 fl. od Pawła z Giebołtowa, gwarantując zwrot wwiązaniem do dworu, folwarku, ról folw., sadzawki i młyna z pożytkami oraz 5 kmieci osiadłych: Stanka, Marcowica, Czaję, Pisarka i Grzegorza Stroka (GK26 s. 416); 1496 Jan z M. zabezpiecza zwrot 230 fl. Stan. Płazie z Mstyczowa i jego ż. Jadwidze wwiązaniem do całej wsi M. (ZK 263 s. 411-2 zp.); Jan z M. oddala roszczenia Mik. Przegińskiego z Kępia o wadium 120 grz. z powodu wtargnięcia zbrojnie z kmieciami ze wsi M., Karczowice i Przesieka do gaju Mikołaja i wycięcie różnego gatunku drzew (GK 25 s. 773-4); 1501 Jakub Płaza z Mstyczowa przysięga, że jego sługa inaczej chlebojedźca Jan Litwinek czyniąc szkody, o które go pozwał Jan Marcinowski, nie wyszedł z jego domu i do niego nie wrócił, a on sam nie utrudniał pojmania go (GK 28 s. 4).

1498-1501 dzierżawy i zastawy Jana Marcinowskiego na Karczowicach: 1498 Stan. Koścień z Sędziszowa poddzierżawia za 3 1/2 grz. do Bożego Narodzenia i nie dłużej Janowi z M. Karczowice, które ma od niego w zastawie. Spłacony w 1499 (GK 27 s. 138 zp.); 1499 Jan Marcinowski zastawia za 200 fl. Janowi Krezie z Zawady Karczowice; Dionizy inaczej Dziwisz z Moniaczkowic i jego ż. Katarzyna poddzierżawiają Marcinowskiemu Karczowice i sadzawkę z młynem w M., wydzierżawione od tegoż Marcinowskiego (GK 27 s. 543-4, 683-4); 1500 Marcinowski dopisuje Krezie do ww. długu 18 fl.; tenże Kreza poddzierżawia mu za 20 fl. do Bożego Narodzenia Karczowice, które trzyma od niego w sumie 220 fl.; Kreza pozywa Marcinowskiego o zwrot tych pieniędzy (GK 27 s. 1018-9, 1222-3, 1409); 1501 Marcinowski dopisuje 20 fl. do ww. 210 fl.; Kreza poddzierżawia Marcinowskiemu w tej sumie Karczowice (GK 28 s. 16-7).

1498 → Łowinia p. 3a; 1499 Jan z M. i jego bratowa (glos) Anna z Iwanowic wd. po Stanisławie z M. godzą się w sprawach dotyczących dóbr w Sieciechowicach, które należały do jej zm. męża Stanisława i jej teściowej, a także do zm. Jana z M. stryja ww. Jana i zm. Stanisława, który był z nimi nie podzielony, oraz w sprawie ruchomości po zm. [Katarzynie] matce Jana i Stanisława (GK 27 s. 396-8); 1499-1500 Jan Rzeszowski z Łowini przeciw Janowi Marcinowskiemu i Janowi Płazie z Mstyczowa o zwrot 142 fl. (GK 21 s. 530, 1001); 1499 Jan [Rzeszowski] z Łowini dzierż. M. (GK 27 s. 622a); 1500 Jan Marcinowski dopisuje Rzeszowskiemu z Łowini 14 fl. do długu 142 fl. na M. (GK 27 s. 1013); Jan Marcinowski ustępuje Rzeszowskiemu 70 fl. zapisanych mu przez Łukasza Zebrzydowskiego, a to na spłatę długu, jaki zaciągnęli u niego razem z Płazą z Mstyczowa. Rzeszowski kwituje go z tych pieniędzy (GK 27 s. 1269-70); Szczepan Światopełk z Irządz chorąży przem., Więcław Światopełk z Zawady, Paweł Bielski i Stan. Koścień z Sędziszowa jako opiekunowie dzieci zm. Stan. Płazy z Mstyczowa wydzierżawiają do Bożego Narodzenia Janowi Marcinowskiemu całą wieś M., którą zm. Płaza trzymał od tegoż Jana w zastawie za 230 fl. (GK 27 s. 543-4, 552-3); Agnieszka Trzebiecka kwituje Jana Marcinowskiego ze spłaty długu jego zm. brata Stanisława, zapisanego przezeń na cz. Rogozińskiej w Sieciechowicach (GK 27 s. 625, 648-9, 685); Jan z M. pożycza od Hektora z Tyńca 100 fl. węg. (GK 27 s. 789 zp.).

1499-1500 Andrzej [Myszka] zNieprześni z Janem Marcinowskim o zwrot 30 grz. i 12 fl. długu; 1499 tenże Andrzej podzastawia Marcinowskiemu za 30 grz. dobra, które trzyma w zastawie od Pawła z Gniewęcina – zp.; 1500 Andrzej pozywa Marcinowskiego o zwrot 30 grz.; Marcinowski chce dać Andrzejowi z tytułu kar i długu 30 grz. i 12 fl. węg. wwiązanie do kmieci osiadłych w M., płacących 4 1/2 grz. czynszu, oraz z tytułu innego długu w wysokości 26 fl. do innych kmieci, płacących 2 1/2 fl. czynszu; Marcinowski nie dopuszcza Andrzeja do wwiązania w ww. kmieci. Nieprzeski kwituje go ze spłaty długów (GK 27 s. 925, 1013, 1214, 1222-3, 1242); 1499-1500 → Łętkowice p. 3Aa.

1499-1500 Paweł Szworc (Czarny) żupnik krak. pozywa Jana Marcinowskiego o zwrot długu i niedopuszczenie do wwiązania w M. (GK 27 s. 625, 648-9, 683-6, 1001); 1499 Jan Marcinowski chcąc uniknąć dalszych wyroków daje wwiązanie Pawłowi Czarnemu żupnikowi krak. do M. w kwocie głównej długu i przezyskach. Paweł pozwala Janowi mieszkać w M. do środy po Trzech Królach [8 I 1500] (GK 27 s. 924-6); tenże Jan dopisuje Janowi Rzeszowskimu z Łowini 14 fl. do długu w wysokości 142 fl., ciążącego na M.; tenże Marcinowski pożycza od Andrzeja z Tęczyna s. zm. Zbigniewa 100 fl. węg. (GK 27 s. 1021-2); Więcław Światopełk z Zawady jako opiekun dzieci zm. Stan. Płazy z Mstyczowa wydzierżawia Janowi Marcinowskiemu całe M., które trzyma od tegoż Jana w zastawie za 230 fl. (GK 27 s. 1073-4); Andrzej z Tęczyna s. zm. Zbigniewa podkomorzego krak. pozywa Jana Marcinowskiego o zwrot 100 fl.; Jan z M. pożycza 70 grz. od Stan. Kościenia z Sędziszowa (GK 27 s. 1125, 1188); Mikołaj z Kamieńca star. krak. nakłada wadium w wysokości 60 grz. w sprawie między Mik., Piotrem i Andrzejem Morskimi a Pieniążkiem sługą Jana Marcinowskiego. Pieniążek winien w ciągu 8 tygodni dowieść swoją osiadłość, w przeciwnym razie Marcinowski zapłaci ww. wadium (GK 27 s. 1220-1); Jan Smolik [z Wojwanowic] zezwala Janowi Marcinowskiemu wziąć 700 fl. posagu swej córki z sumy 1500 fl. zapisanej Smolikowi przez króla na Słomnikach. Jeśli król nie da gotówki, lecz wwiązanie do tych dóbr, to Smolik będzie dawał Marcinowskiemu połowę wszystkich czynszów i dochodów do czasu wykupienia Słomnik przez króla; tenże Jan z M. zobowiązuje się zapisać ż. Katarzynie 900 fl., tj. 100 fl. węg. i 800 fl. posagu i tyleż wiana, na połowie wszystkich dóbr. Jan winien za pieniądze żony wykupić z zastawów połowę swych dóbr i na nich zapisać żonie oprawę; tenże Jan zobowiązuje się doprowadzić ż. Katarzynę na roki w Proszowicach celem odstąpienia przez nią pr. do dóbr ojczystych i macierzystych; Jan Marcinowski ustępuje Janowi Rzeszowskiemu z Łowini 70 fl. zapisanych mu przez Łukasza Zebrzydowskiego, a to na spłacenie długu, jaki razem z Rzeszowskim zaciągnął u Jana Płazy z Mstyczowa (GK 27 s. 1269-71); Jan Smolik z Wojwanowic [dziś Wolwanowice] zobowiązuje się, że jeśli nie wypłaci w oznaczonym czasie zięciowi Janowi Marcinowskiemu 700 fl., wówczas wyłącznie za jego wiedzą i zgodą będzie mógł zawrzeć ugodę z królem w sprawie dóbr w Słomnikach, i od Bożego Narodzenia ma dzielić wszelkie czynsze i dochody po połowie z Marcinowskim (GK 27 s. 1362-3); 1501 Jan z M. zapisuje ż. Katarzynie c. Jana Smolika z Wojwanowic 900 fl. węg. posagu i tyleż wiana na połowie dóbr, sum i całym dworze [w M.]; tenże Jan zobowiązuje się za 900 fl. węg. posagu swej żony wykupić z zastawów dobra, na których zapisał jej oprawę (ZK 153 s. 313-4); Stan. Koścień z Sędziszowa przeciw Janowi Marcinowskiemu o nieoddanie 70 grz. długu i niezapłacenie 7 grz. czynszu od tej kwoty (GK28 s. 282); 1502 ww. Jan z M. zastawia za 230 fl. ż. Katarzynie c. Jana Smolika z Wojwanowic całe M. (ZK 154 s. 43); br. Ota i Rafał Haliccy [ss. Stanisława z Chodcza star. halickiego] z Chodcza [dziś Chotcza, pow. radom.] pożyczają 250 fl. węg. od Jana Marcinowskiego z M. pod rygorem podwojenia tej sumy (GK 28 s. 597-8).

1503 br. Jan i Jakub [Płazowie] z Mstyczowa ustępują swym br. Stanisławowi i Andrzejowi 230 fl. zapisanych na M. ich zm. ojcu Stan. Płazie przez Jana Marcinowskiego; Jan z M. zobowiązuje się zwrócić w określonych ratach ww. braciom 230 fl. w półgr, które był winien ich zm. rodzicom Stanisławowi i Jadwidze, i zabezpiecza zwrot wwiązaniem do całych M. (ZK 264 s. 111, 116); Jan z M. daje za 200 fl. węg. długu i zasądzone przezyski Andrzejowi z Tęczyna wwiązanie do 5 ł. osiadłych w M., na których siedzą kmiecie Goły, Kolirba [Kotyrba?], Staszek, Grzegorz i Wąż, płacący każdy po 5 fl. czynszu; woźny dany temuż Tęczyńskiemu do wwiązania zeznaje, że nie znalazł w M. wymienionych przez Marcinowskiego kmieci ani płaconego przez nich czynszu. Sąd, biorąc pod uwagę oszustwo Marcinowskiego, nakazuje wznowienie procesu z Tęczyńskim (GK 28 s. 1324, 1385); 1505 Anna wd. po Stan. Marcinowskim z Sieciechowie za zgodą br. Jana Pieniążka kwituje Krystyna Minoskiego z oprawy posagu i wiana, jaką miała na Sieciechowicach od zm. męża; Jan z M. za zgodą ż. Katarzyny siostry Andrzeja Smolika z Wojwanowic sprzedaje Krystynowi z Minogi za 1200 grz. całą cz. w Sieciechowicach oraz daruje mu dwór z rolami dworskimi i folwark tamże (ZK 23 s. 256-9); Jakub z Wojwanowic przeciw Janowi z M. o to, że gotów był zgodnie z ugodą podjąć od niego zapis oprawy swej siostry Katarzyny ż. Jana na 100 grz. posagu i tyleż grz. wiana (ZK 264 s. 192); 1506 Andrzej Płaza z Mstyczowa ustępuje Adamowi z Włodzisławia [dziś Wodzisław] 230 fl. zapisanych niegdyś jego zm. ojcu Stanisławowi przez Jana Marcinowskiego na M., które następnie przypadły jemu i br. Jakubowi; Jan z M. wyznacza Andrzeja z Tęczyna, Adama z Włodzisławia i Pawła z Giebołtowa na opiekunów wszelkich dóbr dzieci urodzonych z ż. Katarzyny (ZK 264 s. 211, 234-5); 1508 Adam z Włodzisławia wydzierżawia na rok Janowi z M. jego wieś M., którą trzyma od niego w zastawie; Stan. Płaza z Mstyczowa ustępuje Adamowi Włodzisławskiemu wszelkie zapisy, jakie ma na M. (ZK 264 s. 295, 317); 1512 → Karczowice p. 3; 1522 Piotr Marcinowski z M. (ZK 26 s. 420, 444); 1555 → Kalawa.

-b. Kmiecie, włodarze z M. 1382 Staszek Baberad kmieć, obecnie z Wojciechowic → p. 3a; Barcz kmieć (SP 8, 1465); sprawa Barcza kmiecia z M. z Andrzejem kmieciem z Wierzbicy; Barcz stawia świadków: Piotra Snopca, Dominika i Marcina Łobodę – wszystkich z M., Błażeja z Przełaja oraz Mikosza i Grzegorza z Czepca (SP 8, 1531, 1600, 1639, 1852); → p. 3a; 1392 Staszek kmieć z M. winien stawić woźnego w sprawie z Mściwojem [z Kozłowa] (ZK 1c s. 267); 1401 Mściwoj z Kozłowa przeciw kmieciom z M.: Mik. Głąbowi i Mik. Małemu, poddanym Piotrasza, o spalenie siana na łące (ZK 3a s. 403, 422); 1404 → Kozłów p. 3b; 1407 włodarz Piotrasza → p. 6; 1430 Mikołaj z Czarnocina i Jan Siemiech z M. umawiają się w sprawie swych kmieci. Jeśli któryś z nich zechce odejść, wówczas będą się wzajemnie informować i nie będą ich przyjmować bez wiedzy drugiego (ZK 197 s. 10); 1433 Wojc. Wąż włodarz → p. 5; 1454 [Rafał ze Skawiny] oficjał krak. podejmuje 3 grz. od Stanisława wiceprebendarza w Tczycy, który zwraca je imieniem Stanisława pleb. w Gołczy, wykupując zastawione przez tegoż plebana zm. Aleksemu włodarzowi w M. 2 księgi (Cracovia artificum suppl. 1451-1460, 194); 1480 Wojc. Kotyrba kmieć z M. pożycza 3 1/2 grz. należące do kościoła w Mstyczowie (OK 3 s. 197); 1495 5 kmieci: Stanek, Marcowic, Czaja, Pisarek i Grzegorz Strok → p. 3a; 1503 → p. 3a.

-c. Areał i pobór, folwark, dwór i karczma. 1422 → Kozłów p. 3c; 1456 wieś M. skazana na karę król. XIV za niezapłacenie łanowego (GK 13 s. 111-2); 1475 M. i cz. Sieciechowie, własn. Marcinowskiego, skazane na karę król. XIV za niezapłacenie łanowego (GK 20 s. 35); 1470-80 folwark, 12 1/2 ł. kmiec., karczma i 2 zagrody z rolami, młyn bez roli (DLb. 1 s. 252; 2 s. 90; 3 s. 326); 1489-1496 pobór z 6 ł.; 1497-1501, 1507-11, 1516, 1518-9 pobór z 3 ł., 1512-5 pobór z 4 ł.; 1520 bez danych o poborze (ŹD s. 438; RP k. 9r, 38v, 74v, 11 lv, 135v, 148v, 161v, 177r, 192r, 206v, 225v, 247r, 276r, 322r, 339r, 366r, 542r, 570v, 596r, 625v, 709v, 733r, 789v, 811v, 826v, 849r); 1503 w M. 5 ł. osiadłych należących do Jana → p. 3a; 1563 pobór z 6 1/4 ł., dawniej z 3 ł. (RP k. 130); 1581 pobór z 6 1/2 ł. kmiec. (ŹD s. 91).

Dwór 1393 → p. 6; 1495, 1501 → p. 3a.

Folwark 1411, 1415 → p. 5; 1470-80, 1495 → p. 3a.

5. 1257 Bolesław Wstydl. nadaje kl. Klar. w Zawichoście dzies. snop. z szeregu wsi, m.in. z M. (Mp. 1, 44 – fals. z poł. XIV w.; Ulanowski → p. 7, s. 15-16, 22; Matuszewski Imm. s. 308); 1262 tenże książę przenosząc kl. Klar. z Zawichostu do Skały zatwierdza mu posiadanie dzies. m.in. z M. (Mp. 1, 58-9 – falsyfikaty z 1. 1278-1319 i z połowy XIV w.; Ulanowski → p. 7, s. 27; Matuszewski Imm. s. 308); 1393 Wawrzyniec kapelan dworu [w M.] Piotrasza z M. i matki Mściwoja z Kozłowa (ZK 1c s. 274; → Kozłów p. 3a: Mściwoj); 1402 Piotr pleb. na podzamczu w Korzkwi przeciw Piotrowi z Bąkowca [i M.] o 11 grz. za sprzedaną mu dzies. z M. (ZK 3a s.636); 1411 Piotr z M. nadaje altarii Wszystkich Świętych w kat. krak. dzies. snop. z ról folw. w M. → Kobierzyn p. 5; 1415 dzies. z ról folw. w M. należy do altarii Wszystkich Świętych z nadania Piotra z M. → Kobierzyn p. 5 i → Krzelów p. 3b: Niemierza; 1433 Mikołaj włodarz kl. Ś. Andrzeja w Krakowie pozywa Helenę Marcinowską o kradzież dzies. z M.: 100 kóp żyta, 50 pszenicy i 30 jęczmienia; Wojc. Wąż włodarz Jana Siemiecha Marcinowskiego skazany na karę XV za zabór ww. dzies. (GK 4 s. 974, 980-1, 992); 1435 Piotr z Sienna przeciw szl. Janowi z M. o kupioną przezeń dzies. z M. i Przesieki (OK 5 k. 117r, 148r); 1468 br. Piotr i Krzysztof z Pieskowej Skały i Jan Zarogowski burgr. w Pieskowej Skale mają zapłacić 6 grz. kl. Ś. Andrzeja w Krakowie za dzies. w M. (OK 12 s. 868); 1470-80 dzies. snop. z folwarku w M. wart. 2 grz. należy do altarii Wszystkich Świętych w kat. krak., dzies. snop. i kon. z 12 1/2 ł. kmiec. wart. 10 grz. oraz z karczmy z rolami i 2 zagród z rolami do kl. Ś. Andrzeja w Krakowie (DLb. 1 s. 252; 2 s. 90; 3 s. 326); 1529 dzies. snop. z ról folw. w M. wart. 3 grz. należy do altarii Wszystkich Świętych w kat. krak., a z 1/3 wsi wart. 6 grz. do kl. Ś. Andrzeja w Krakowie (LR s. 205, 317).

6. 1389 Piotr z M. nie stawił się w swojej sprawie z Piotrem, Mikołajem, Szczepanem z Michowa oraz Mikołajem z Mzurowa o 2 grz. i gwałty uczynione w kl. w Jędrzejowie (SP 8, 5265); 1443 Mikołaj z M. student Uniw. Krak. (Metryka UK 1 s. 201); 1490 Anna z Lelowa pozywa Piotra z M. o uznanie poczętego z nią dziecka (OK l1 k. 369).

7. J. Stoksik, Powstanie i późniejszy rozwój uposażenia klasztoru klarysek w Krakowie w XIII i XIV wieku, „Rocznik Krakowski” 35, 1961, s. 90-126; B. Śliwiński, Lisowie krzelowscy w XIV-XV w. i ich antenaci. Studium genealogiczne, Gdańsk 1994, s. 58, 73, 84, 101, 104, 119, 120-121, 123, 140, 151-2; B. Ulanowski, O założeniu klasztoru św. Andrzeja w Krakowie i jego najdawniejszych przywilejach, w: „Pamiętnik Akademii Umiejętności. Wydział Filolozoficzny i Historyczno-Filozoficzny” 6, Kr. 1887, s. 1-41.

1 W haśle → Karczowice p. 2 błędna data sprawy granicznej 1566 zamiast 1579 oraz imię Marcin zamiast Maciej Marcinkowski.

2 O pierwotnej własności monarszej przekonuje fakt nadania przez Bolesława Wstydl. w 1257 dzies. m.in. z tej wsi kl. Klar. w Zawichoście, co książę mógł uczynić wyłącznie w odniesieniu do własnych dóbr. W późniejszym czasie M. razem z Karczowicami, Kurozwękami i Przedmoszczanami zostały zapewne nadane nieznanemu obecnie przedstawicielowi rodu Lisów.

3 Taką filiację narzucają źródła → Kozłów, przyp. 2.

4 W haśle → Klimontów, par. Mstyczów, niepełny regest.

5 Zapiskę tę powtórzono w niniejszym haśle, ponieważ potwierdza ona pośrednio domysł F. Sikory, że Mściwoj z Kozłowa i Piotrasz z M. byli przyrodnimi braćmi z jednej matki → Kozłów, przyp. 2. Stąd ss. Mściwoja mogli nazwać Helenę c. Piotrasza swoją siostrą.

6 Piotr z M. był dz. Jakubowic w 1. 1399-1403 (Die altesten grosspolnischen Grodbücher, wyd. J. Lekszycki, Leipzig 1889, 1296; SP 2, 1039). W haśle → Bąkowiec p. 3: a. 1421, błędnie utożsamiono Lgotę Wielką występującą w niniejszej zapisce z Lgotą, także należącą do dóbr zamku Bąkowiec.

7 W haśle → Czepiec niejasny regest.

8 Być może synem Piotra był także Andrzej „Petri de Marczynowycze” student Uniw. Krak. w 1460 r. (Metryka UK 1 s. 284).

9 Część sygnatur może odnosić się do Jana s. Piotra, a bratanka Jana Żegoty.

10 W hasłach → Karczowice p. 3 i → Krakuszowice p. 3a błędnie podano za zapisem w księdze Krakuszowice zamiast Kraszewice. W haśle → Krakuszowice p. 3a zamieszczono błędnie jako dziedzica tej wsi w 1438 r. Przedbora z Kraszewic.