SZOŁDRY

1384 reg. 1512 Scholdri (VG 283), 1388 or. Szoldry, Szoldri, 1389 Soldri (Lek. 2 nr 289, 345, 622), 1399 [dopełniacz] Scholdr (Lek. 2 nr 2411), 1400 Scholdry (Lek. 2 nr 2583), 1404 Scholdri (ACC 1, 41v), 1430 Soldry (KoścZ 9, 247), 1436 Schlodry! (KoścZ 11, 213), 1493 [nazwisko] Schultrski (PG 10, 187), 1501 [nazwisko] Solthowski!, Soltrski (PG 12 k. 168v, 169v), 1505 Scholory! (PG 13, 55), 13 km na NW od Śremu.

1. 1437 n. pow. kośc. (PG 1, 131v); 1530 n. par. Brodnica (ASK I 3, 120).

2. 1398 zapowiedź gaju →p. 3: Mikołaj; 1498 zarośla (indago) Poskotnica w S. od strony Chaław (K 3, 73, cytowanego tam aktu nie odnaleziono); 1499 wiatrak, staw i folw. →p. 3: Mik. Dokowski; 1563 dwa wiatraki w S. →p. 3: pobór.

3. Własn. szlach. 1388-1400 Agnieszka z S., wd. po Świętopełku: 1388 10 III taż zobowiązuje się zapłacić Żydowi [pozn.] Aronowi 3 grz. i 1 wiard. [sumy głównej] wraz z procentami; 28 IV taż wd. po Świętopełku zeznaje, że zapłaci Aronowi 10 grz. na ś. Marcina [11 XI]; dług jest zabezpieczony na dobrach [S.], których dot. dok. opiewający na Agnieszkę, jej syna Janusza i zm. męża; 1389 25 V taż zeznaje, że jeśli nie zapłaci Aronowi 10 grz. do śś. Piotra i Pawła [29 VI], da mu wwiązanie w swoje dobra [S.?] i w dochody z nich (Lek. 1 nr 298, 345, 622); 1400 taż ż. Świętopełka [recte: wd.] zgłasza roszczenia do 60 grz. z tytułu wiana oprawionych na S.; roszczenia odpiera Mik. Szołdra [brat Świętopełka]; dok., który przedstawia Agnieszka, jest jednak nieważny (littera jam totaliter est destructa et anichilata et rejudicata wlgariter przeprzan; Lek. 2 nr 2583).

1388-1430 Janusz z S., Szołdrski, syn Świętopełka i Agnieszki [różny od Jaśka Szołdry]: 1388 tenże →wyżej; 1403 tenże →niżej; 1406-27 tenże śwd. (WR 1 nr 1151; WR 3 nr 321, 671, 543, 549, 584, 955, 1270); 1427 tenże w sporze z Jakubem z S. [swym stryjem] dowodzi, że Jakub zabrał mu na jego roli (którą Janusz 3 l. trzymał „dobrowolnie” [tzn. zapewne bez przeszkód?]) 2 konie i „dwie bronie” [brony czy zbroje?] (WR 3 nr 1195); 1430 tenże →niżej: Jakub.

1393-1424 Mikołaj z S., Szołdrski, Szołdra (Soldra, Szoldra, Scholdra, Scoldra) [zwykle występuje jako Mik. Szołdra], wicesędzia 1398-1400, wicestar. 1402 i wicepodsędek 1404-11 w Kościanie (GUrz. C nr 782, 813; ZSW 106), asesor w sądzie ziemskim pozn. 1399, wicesędzia i wicepodsędek w Poznaniu 1400 (Lek. 1, 321; ZSW s. 7, 31), brat Jakuba [oraz Świętopełka i Michała] (ZSW nr 1284, 1369)1Być może część zebranych tu informacji należałoby odnieść do Mik. Szołdrskiego młodszego →przyp. 3: 1393-1422 tenże śwd. (Lek. 2 nr 503; WR 1 nr 379, 513, 978, 1117; WR 3 nr 9, 27, 59, 95, 99, 486, 482, 497, 644, 653, 775, 783, 952); 1398 tenże z S. zapowiada swój gaj czyli zapust w S. (Lek. 2 nr 2245); 1398-1418 tenże (także Chaławski), właśc. folw. w Chaławach (Cieplucha 271); 1400 tenże →wyżej: Agnieszka; 1401 tenże z S. poręcza za Sędziwoja Zaborowskiego na sumę 4 grz. (ZSW nr 208); 1403 tenże w sporze ze [swym bratankiem] Januszem dowodzi, że podziału dóbr ze swoim bratem [ojcem Janusza, czyli Świętopełkiem] dokonał już przed 20 l. i nigdy nie był opiekunem tegoż Janusza ani nie trzymał jego „dzielnicy” [części dóbr] (WR 3 nr 200); 1404 [tenże?] Szołdra dz. w S. w sporze z Adamem niegdyś pleb. w Żydowie, obecnie plebanem w Lutomiu, o wykup sprzedanego mu za 50 grz. działu w S.; strony ustanawiają pełnomocników (ACC 1, 41v); 1405 tenże toczy proces z Dobroszką z Kościana o 2 kopie [2 kopy gr?] (WR 3 nr 274); 1412 tenże w sporze z Agnieszką ż. Sędziwoja (KoścZ 4, 7 [51], dawniej k. 104); 1413 tegoż Sędziwój Wyskota [z Żytowiecka?] wraz z ż. ma uwolnić od roszczeń osób trzecich w sprawie poręki za Jana Fleszara mieszcz. kośc. (KoścZ 4, 41v); 1415 tenże ma zwrócić pani Halszce2W haśle →Chaławy wyraziliśmy przypuszczenie, że Halszka mogła pochodzić z Piotrowa. Znane nam źródła nie pozwalają na rozstrzygnięcie tej kwestii [swojej teściowej? →niżej: 1419-20] jej dok. oprawny (littera donacionis), ponieważ spłaciła mu 20 grz., które wraz ze swoim mężem Pietraszem [z Grabianowa k. Czempinia?] była winna z tytułu poręki (KoścZ 4, 128v); 1419-20 Fronka (Franka) ż. tegoż Mik. Szołdry i jej siostra Hanka ż. Pełki z Grzybna oraz ich brat Jan [może to dzieci Pietrasza z →Grabianowa?] toczą proces z Hermanem opatem z Obry w związku z kmieciami zbiegłymi z Goli [wsi opata oberskiego; dokładniej →Grzybno] (KoścZ 6 k. 7, 23v-24; Krasoń 144 – z mylną datą końcową procesu jako 1421); 1423 tenże z S. toczy proces z Mirosławem z Kromolic (WR 3 nr 985); 1424 tenże wspomn. jako brat Jakuba z S., [ż. tegoż] Fronka →niżej.

1395 Gniewosz (Gnewszo) Szołdra wraz z Dzieczkiem Przylepskim w procesie z Michałem Storketel [nie stawili się na termin sąd. z powodu choroby i] mają w ciągu 2 tygodni przyprowadzić do sądu kapłana (capellanus) z Brodnicy, który ich [w chorobie] spowiadał i udzielał im komunii (Lek. 1 nr 1973).

1397-1420 Jasiek (Jan) Szołdra, [z S.; różny od Janusza] (KP nr 1996; Wp. 5 nr 303): 1397-1400 tenże pozywa Michała [z →Parska] skarbnika [pozn. 1378-1418 (UDR 1/1, 153)] o 2 woły, 1 ł. [gdzie?], 10 grz., 80 grz. i o 20 ćw. owsa, a 1400 jego żonę Katarzynę o 50 sztuk bydła (Lek. 1 nr 3082; Lek. 2 nr 2015, 2058, 2061, 2464, 2655; WR 3 nr 144; ZSW nr 20); 1400-01 tenże uzyskuje [w sądzie] od wspomn. Michała z Ostrowieczna [i Parska] gródek (fortalicjum) w Parsku z przynależnościami oraz dziedzinę Okale, 1401 zapowiada te nabytki w sądzie (Lek. 2 nr 2584, 2717; ZSW nr 203; dokładniej →Parsk); 1404 tenże toczy proces z Żydem [pozn.] Abrahamem (KP nr 1756); 1404, 1407 tenże śwd. (WR 3 nr 238, 352); 1404-13 tenże w sporach z Jaśkiem Krajewskim alias Pudliszkowskim: 1404-08 w sporze o Pudliszki Szołdra dowodzi, że otrzymał je po ojcu (KP nr 1174, 1428, 1810; WR 3 nr 378; KoścZ 2, 76a; →Krajewki); 1413 ciż toczą proces [o co?] (KoścZ 4 k. 63, 66v, 81v); 1404 tenże toczy proces z Żydem pozn. Izraelem (KP nr 1778); 1413-15 tenże toczy proces z Januszem Krajewskim [z Krajewek i] Pudliszek [synem Jaśka] oraz z Siechną i Małgorzatą z Krajewic, a 1420 pozywa wspomn. Janusza o Pudliszki [→Krajewki] (KoścZ 4 k. 63, 91v, 189v; WR 3 nr 767); 1414 w sporze z tymże Winc. Malechowski dowodzi, że spłacił dług temuż Jaśkowi, który zwrócił mu dok. dłużny (KoścZ 4, 95v; WR 3 nr 510); 1418? tenże tenut. w Międzyrzeczu (G.Star. 49).

1408 Paszek Szołdra wicesędzia i wicepodsędek w Kościanie (ZSW 371).

1411 Machna c. Szołdry dowodzi, że Machna z Górki [której?] wraz z 3 osobami wyrzuciła ją z jej domu wraz z rzeczami jej i Bietki (WR 3 nr 447).

1420-43 Michał Szołdrski, Szołdra, z S., brat [rodz.?] Jakuba: 1420-29 tenże śwd. (WR 3 nr 836, 910, 920, 1420, 1373); 1423 tenże i Jakub z S. dowodzą, że nie wiedzą, aby ich brat [brak imienia] był dłużny 5 grz. Wichnie Granowskiej [sołtysce z →Granówka k. Kościana] ani nie zobowiązywali się za niego zapłacić (WR 3 nr 1014); 1430 tenże sprzedał cz. w S. →niżej: Jakub; 1437 tenże niegdyś z S. sprzedaje swoją cz. S. Sędziwojowi z Rogaczewa za 100 grz. (PG 1, 131v); 1443 tenże Szołdrski reprezentuje w sądzie Piotra i Teodoryka z Chojnicy (PZ 14, 185v).

1423-35 Jakub (Jakusz) z S. i Chaław, Szołdrski, brat Mikołaja i Michała [oraz Świętopełka], 1427 wicechor. w Kościanie (GUrz. nr C 877): 1423 tenże z S. →wyżej; 1424 tenże Jakusz z S. toczy proces z Fronką ż. Mik. Kotwicza (KoścZ 8, 91); 1424 w związku ze sporem Budziwoja Chaławskiego z Fronką [ż. Mik. Szołdry] o zastaw wykupiony od Budziwoja w S. za 30 grz. tenże Jakub dowodzi, że jego brat Mikołaj [to imię wpisano po skreślonym: „Budziwoja”] wykupił wspomn. zastaw za 30 grz., a nie więcej (WR 3 nr 1086, 1087, 1247, 1248); 1426 tenże ma folw. w Chaławach (Cieplucha 271); 1427-29 tenże z S., Szołdrski śwd. (WR 1 nr 1242; WR 3 nr 1373; KoścZ 9, 133v); 1427 tenże →wyżej: Janusz; 1428 tenże jednym z poręczycieli za Piochna Gorzyckiego (KoścZ 9 k. 106, 128); 1428 tenże toczy proces z [siostrą swojej bratowej] Hanką ż. Pełki z Grzybna [k. Czempinia] o 1 grz. czynszu [z łanu kmiecego w S.?]; Hanka w sprawie o grożenie kmieciowi zeznała, że kmieć zapłacił jej 1 grz. czynszu i dał 2 koguty; 1428 sąd uwalnia wspomn. Hankę Pełczynę od roszczeń tegoż Jakuba, że Hanka nie chciała osądzić swojego kmiecia (homo) zw. Wiesiołka, na którego skarżył się Jakub (KoścZ 9 k. 104v, 113v, 129v); 1429-30 tenże toczy procesy z Jarosławem, Grzegorzem i Samsonem z Gorzyczek: 1430 Samson jest mu winien 4 grz. 14 gr (WR 3 nr 1397 – tu mylna data: 1429; KoścZ 9 k. 165v, 247, 258v, 267v-268); 1430 tenże przekłada termin sąd. w imieniu Janusza Tworzyjańskiego (KoścZ 9, 269v); 1430 tegoż Jakuba z S. sąd utrzymuje w pr. do części S., którą, jak stanowi dok. starosty [gen. Wlkp.], Janusz kupił od Michała z S.; sąd postanawia, że Jakub ma zgodnie z dok. zapłacić Januszowi 18 1/2 grz. oraz dać 2 korce grochu i 2 korce dyni (cytrullus) [?, może jednak chodzi o kłosy pszenicy (cytrum)], zaś Michałowi tenże Jakub ma zapłacić 10 grz. bez wiardunku z tytułu poręki; jeśli tenże Jakub nie spełni tych warunków, to [dobra?] powrócą do Janusza z tytułu pr. bliższości, a jeśli zapłaci, to Janusz wyda mu wspomn. dok. starosty oraz dok. poręki (KoścZ 9 k. 262v, 275v); 1430-34 tenże toczy procesy: 1430 z Przecławem [skąd?, z S.?], 1432 z Janem ze wsi Okale (KoścZ 9, 262; KoścZ 10, 146); 1432-34 tenże zawiera ugody: 1432 z kmieciem Piotrem [z S.], którego sąd utrzymuje w prawie do 1/2 ł. i karczmy [w S.], 1434 z Andrzejem i Michałem z Grabianowa (KoścZ 10 k. 43, 200 – z S.); 1434 tenże sprzedaje wikariuszom kat. pozn. 1 wiard. czynszu z S. (CP 10, 182v); 1435 tenże Szołdrski sprzedaje: Janowi niegdyś Przyborowskiemu 1/2 swojej cz. w S. za 100 grz., a Pawłowi z Piotrowa swoją cz. w Chaławach za 30 grz. (PG 1, 91).

1420 Mik. Szołdrski młodszy (iuvenis) śwd. (WR 3 nr 842) [może ident. z Mik. Chaławskim, krewnym (bratem?) Mac. Chaławskiego z S.?]3Nie można wykluczyć, że część zebranych wyżej wzmianek o Mik. Szołdrze, zwłaszcza od 1420 (→wyżej), należałoby odnieść do tego Mikołaja młodszego; 1435 [tenże?] Mik. Szaldra sprzedaje Janowi Brylowi 1/3 Kuczyny za 30 grz. (PG 1, 78v); [ok. 1450, tenże?] kupuje od Bartosza Jarosławskiego jego pr. do cz. Jarosławek należącej do jego ż. Agnieszki oraz 1/2 toni niewodowej w jez. Dąbrowno za 180 grz. (PG 6, 207v).

1426-35 Maciej z S. i →Chaław [gdzie potwierdzony od 1423]: 1426 tenże Mac. Chaławski w sporze z Wojc. Piotrowskim [z Piotrowa w par. Brodnica] o sidła zabrane kmieciowi z S. na łące Wojciecha (WR 3 nr 1169); 1428 tenże i Jan Chyrzyński [z →Chyrzyny i →Chaław] toczą proces z Małgorzatą i jej synem Mikołajem z Grabianowa (KoścZ 9, 19v); 1428 tenże z S. toczy proces z Kasprem Jarosławskim z Niałka (KoścZ 9 k. 19, 50); 1429 tenże z S. śwd. (WR 3 nr 1373); 1435 tenże i Grzegorz z S. sprzedają Sędziwojowi Choryńskiemu [z Rąbinia] części S. za 400 grz. (PG 1, 60) [wg Ciepluchy 271, była to 1/2 S. nabyta przez nich od Świętosława Iłowieckiego]; 1452 tenże niegdyś Szołdrski i jego ż. Anna toczą proces z Janem i Wojciechem z Otorowa (PZ 17, 25).

1433 Jan (niegdyś) Przyborowski [z →Przyborowa k. Szamotuł]: 1433 tenże Przyborowski dz. w S. i na folw. w Chaławach (Cieplucha 271); 1435 tenże niegdyś Przyborowski kupuje 1/2 S. →wyżej: Jakub.

1435 Grzegorz z S. [i Chaław] →wyżej: Maciej.

1435-50 Sędziwój Choryński z Rąbinia: 1435 tenże Choryński →wyżej; 1436 woźny sąd. wywołuje dok. nabycia (littera resignatoria) przez tegoż wsi S. (KoścZ 11, 213); 1450? tenże z Rąbinia daje Janowi Sokołowskiemu wieś S., a w zamian otrzymuje Łęki Średnie [zapewne chodzi o cz. Łęk Wielkich; →Łęki Średnie, Uwaga] (PG 4, 1); 1450 tenże daje Annie [z Tworzymirek] ż. wspomn. Sokołowskiego 1/2 S. i 200 grz., a w zamian otrzymuje 1/2 Łęk Wielkich (jej ojcowiznę); Sokołowski zapisuje ż. Annie po 100 kóp półgr posagu i wiana na 1/2 S. i 1/2 folw. tamże4Wg Ciepluchy, s. 188, 251, w 1450 Sędziwój Rąbiński sprzedał połowy S. i Jezior Małych nal. do jego ż. Agnieszki i kupił od Borków z Jaszkowa Kokorzyn, Godziszewo i Krzon. W haśle →Sokołowo błędnie podaliśmy, że Sokołowski zapisał ż. Annie 60 grz. na 1/2 S (PG 4 k. 10, 13v).

1450-63 Jan Sokołowski [z →Sokołowa k. Śmigla], Szołdrski z S.: 1450 tenże Sokołowski →wyżej; 1452 tenże Szołdrski toczy proces z Winc. Korzbokiem z Łęk Małych (KoścZ 14, 140v); 1455 [zapewne tenże] Jan dz. w S. →p. 5; 1463 tenże wraz ze swymi ss. niedzielnymi Mikołajem, Janem i Zygmuntem zapisuje na Tworzymirkach po 100 kóp gr posagu i wiana Małgorzacie [z Krajkowa] ż. Mikołaja (PG 6, 163v).

1463-67 Mikołaj, 1463-67 Jan i 1463-80 Zygmunt Szołdrscy, z S., ss. Jana Sokołowskiego: 1463 ciż bracia →wyżej; 1464 tenże Mikołaj z S. występuje jako rodz. brat stryj. Macieja syna zm. Zygmunta Sokołowskiego i Elżbiety; jako stryj występuje Jan Będlewski (PG 7, 193v); 1464-65 tenże Mik. Szołdrski, dz. w S., reprezentuje w sądzie: 1464 Russockich (BR 628 nr 167, 174), 1465 bpa pozn. Andrzeja [z Bnina] (PZ 15, 85); 1465 ż. tegoż Mikołaja Małgorzata, siostra Jana i Wojciecha z Krajkowa (KoścZ 15, 20); 1466 temuż Mikołajowi niegdyś Szołdrskiemu Andrzej niegdyś z Górki sołtys w Lubiniu jest winien 11 grz. (DBL nr 252); 1467 ciż Jan i Zygmunt z S. dają temuż Mikołajowi z Jarosławek w działach braterskich wieś Tworzymirki oraz 50 grz., które mają u Wojc. Brzostkowskiego, a w zamian otrzymują od niego całą wieś S., 1/4 Chaław oraz 250 fl., 10 fl., 18 grz. i inne sumy (PG 6, 246); 1469 tenże Zygmunt Szołdrski sprzedaje z zastrz. pr. wykupu Mikołajowi i Wincentemu, ss. zm. Winc. Brodnickiego [z Choryni], swój folw. w Chaławach i 5 grz. czynszu [tamże?] za 140 grz. (PG 8, 7v); 1471 tenże Zygmunt z S. zapisuje swej ż. Annie [Dokowskiej (tak Cieplucha 271; także →niżej: pod 1492)] po 200 grz. posagu i wiana na części S. (PG 8, 99); 1478 tenże Zygmunt Szołdrski kupuje od Mikołaja z Przylepek cz. tej wsi za 500 grz., a sprzedaje Filipowi Lubiatowskiemu wieś Tworzymirki za 250 grz. (PG 9 k. 94, 95); 1480 tenże Zygmunt sprzedaje z zastrz. pr. wykupu Andrzejowi Sułockiemu [z →Sułocina k. Grodziska] 6 grz. czynszu z Przylepek za 80 grz. (PG 9, 191v); 1485 tenże Zygmunt wspomn. jako zm., wd. po nim Anna Szołdrska, obecnie ż. Jana Chełmskiego, miała wiano i posag oprawione przez tegoż zm. Zygmunta na Tworzymirkach, roszczenia jej i jej ss. Jana i Mikołaja, dziedziców w S., zaspokoił Wiktoryn syn zm. Filipa Lubiatowskiego [nabywcy Tworzymirek 1478] (KoścG 3, 20); 1488, 1492 wspomn. Anna →niżej; 1491 wspomn. Anna Szołdrska przenosi czynsz 2 fl. od sumy 30 fl. dla wikariuszy kat. pozn. z Przylepek na S. (CP 14, 635).

1485-1536 Jan zw. Puza (Pusza) z S. i Chaław oraz 1485-1524 Mikołaj z S., Chaław, →Przylepek (a potem z Gorazdowa i Kopaszyc), Szołdrscy, a także ich siostry 1492-1507 Katarzyna i 1517 Anna, dzieci zm. Zygmunta: 1485 ciż bracia →wyżej; 1488 ciż bracia niedz. (jako ich stryj występuje Mac. Sierosławski, a jako wuj Andrzej Sułocki) sprzedają Mik. Chomęckiemu wieś Przylepki za 80 grz. [jest to prawdop. odkupienie cz. Przylepek sprzedanych 1478 Zygmuntowi z S. →wyżej], a ich matka Anna ż. Jana Chełmskiego, posiadająca dożywocie na S., sprzedaje wspomn. Andrzejowi Sułockiemu 6 grz. i 1 wiard. czynszu [na S.] za 80 grz. (PG 10, 94v) [w 1495 Sułocki odsprzedaje ten czynsz pannie Róży Jarogniewskiej, →niżej]; 1491 ciż bracia sprzedają Janowi i Piotrowi niegdyś z Chomęcic wieś Przylepki (PG 10, 144); 1491 [tenże?] Mik. Szołdrski (Soltrsky)5W haśle →Panienka błędnie odczytaliśmy jego nazwisko jako Solewski i w związku z tym przypuszczaliśmy, że być może pochodzi z Sulewa w par. Goniębice występuje jako brat [wuj? – zapiska niejasna] Kat. Górskiej ż. Marcina Górskiego (PG 10, 153v);

1492 25 IV ciż bracia, zabójcy Mikołaja wikariusza kościoła par. w Brodnicy, stają w towarzystwie matki Anny Szołdrskiej i wuja rodz. Mik. Dokowskiego przed bpem pozn. Urielem [z Górki], prosząc o miłosierdzie; bp łaskawie (paterna pietate) zmniejsza im przewidzianą w pr. kanonicznym karę 600 fl. i nakazuje w ciągu 1 1/2 roku zapłacić 60 grz. na rzecz kat. pozn.; ciż w obecności bpa dają 20 fl. i obiecują do ś. Michała [29 IX] dać 7 1/2 grz., co w sumie da 20 grz.; dwie kolejne raty po 20 grz. mają zapłacić na najbliższą Wielkanoc [7 IV 1493] i ś. Michała [29 IX 1493] (AC 2 nr 1476); 1507 30 XII [cd. sprawy] szlachcice [ciż bracia] z S. stawiają świadków w sprawie wspomn. zabójstwa; Andrzej Bieniński pleb. w Brodnicy zeznaje, że w 1492 lub 1493 ciż Mikołaj i Jan wraz ze swoim sługą (famulus) Wawrz. Praczem przybyli wieczorem do jego domu [w Brodnicy], gdzie pijany wspomn. Mikołaj wikariusz nazwał Szołdrskich rozbójnikami i złodziejami, a ich słudze palcami pokazał i zapowiedział powieszenie; obecni przy zdarzeniu zm. [już] Mikołaj pleb. w Lubaszu wuj i Andrzej Brodnicki stryj zeznającego Bienińskiego skłonili Mik. Lubaskiego, aby pijanego wikariusza odprowadził do jego domu; ciż Mikołaj i Jan chcieli doprowadzić do zgody, więc zaprosili na obiad w dniu następnym wspomnianych Andrzeja Brodnickiego, Mikołaja pleb. w Lubaszu, Bienińskiego i owego Mikołaja wikariusza; po odjeździe Brodnickiego do domu, Szołdrscy ze sługą pili u Bienińskiego w domu [na plebanii] przez kilka godzin do ok. północy, a potem nocowali [w tym domu], gdzie spał wspomn. wikariusz; w trakcie tego spoczynku został raniony wikariusz, ale świadek nie wie, czy dokonali tego ciż Szołdrscy czy ich sługa, słyszał tylko, że sługa Szołdrskich zranił mieczem wikariusza w brzuch i (śwd. mniema, że ów sługa uczynił to w odwecie [za wspomn. gest powieszenia]) odciął mu 2 palce u prawej ręki; gdy śwd. znalazł na cmentarzu półżywego wikariusza, zobaczył 3 wielkie rany od miecza na jego głowie, ale nie wiedział o ranie w brzuch; nakazał wezwać do rannego chirurga czyli łaziebnika; wikariusz zmarł po trzech dniach (AC 2 nr 1620);

1492-1507 taż Katarzyna: 1492 taż panna kupuje z zastrz. pr. wykupu od Jana Rozdrażewskiego Chociczę za 200 fl. (PG 10, 171); 1494 taż ż. Wojc. Wolickiego z Wolicy (PG 7, 29); 1496 tejże mąż Wojc. Wolicki zapisuje po 200 fl. posagu i wiana na Wolicy i Komorzu [pow. pyzdr.] (PG 7, 95v); 1507 taż ż. Wojc. Wolickiego dz. w Gogolewie (PG 13 k. 110, 134; PG 65, 392v – tu w towarzystwie brata rodz. tegoż Mikołaja);

1493-96 tenże Jan sprzedaje z zastrz. pr. wykupu temuż Mikołajowi swoje, należne w działach braterskich, części po matce w S. i po ojcu w Chaławach: 1493 za 100 fl. i 50 grz., 1496 za 100 fl. i 10 grz. (PG 10, 187; PG 7, 122v); 1496 ciż bracia kupują z zastrz. pr. wykupu od [brata stryj. swego ojca] Mik. Sokołowskiego 1 1/2 ł. opust. w Sokołowie w pow. kośc. za 55 grz. (PG 7, 123); 1497 król Jan Olbracht nadaje Mik. Starskiemu [ze wsi Stare, pow. kcyn.] pr. do dóbr tegoż Jana w pow. kośc. z powodu niedopełnienia przez niego obowiązku udziału w posp. ruszeniu [Starski nie wszedł w posiadanie tych dóbr] (MS 2 nr 975; Posp. Rusz. nr 140); 1497 tenże Mikołaj kupuje z zastrz. pr. wykupu: od Mik. Radomickiego dz. w Daleszynie 4 ł. os. w Srocku Wielkim, od Małg. Lubowskiej ż. Łukasza Jarochowskiego jej części po ojcu i matce w Kopaszycach w pow. pyzdr., od Barbary wd. po Piotrze Kawalcu Gorazdowskim i jej ss. Stanisława i Mikołaja 1/2 Borkowa w pow. pyzdr. za 40 grz., od Jana Pierzcheńskiego 2 ł. os. w Wojszewie w pow. pyzdr. za 20 grz. (PG 7, 150-150v); 1497 tenże Mikołaj zapisuje swej ż. Helenie c. [zm.] Piotra Gorazdowskiego po 150 grz. posagu i wiana na 1/2 Kopaszyc (PG 7, 150v); 1499 [zapewne temuż Janowi] Jan i Wojciech z Daleszyc winni są 80 fl. (KoścG 5, 45); 1500 tenże Mik. Szołdrski sprzedaje z zastrz. pr. wykupu Augustynowi Chaławskiemu swoje części w S. i Chaławach, które posiada z działów z bratem, za 100 fl. i 10 grz. (PG 12, 104); 1501 ciż bracia z S. →niżej: Róża; 1501 tenże Mik. Szołdrski dz. w Kopaszycach kupuje od [swej teściowej] Barbary Gorazdowskiej i jej syna Stanisława dz. w Grabowie [czy to jedna transakcja?] cz. w Gorazdowie i 1/2 Borkowa za 600 grz., a wspomn. Barbarze zapisuje na wymienionych dobrach 2 grz. czynszu (PG 12, 168v-169v; PyG 8, 220v); 1501 tenże Jan Szołdrski sprzedaje z zastrz. pr. wykupu temuż Mik. Kopaskiemu z S. 8 grz. czynszu od sumy głównej 110 grz. na 1/2 S. (wraz z domem i dworem) oraz na dworze, domu i folw. w Chaławach (PG 12, 170v); 1503-05 tenże Jan sprzedaje z zastrz. pr. wykupu Augustynowi Chaławskiemu: 1503 1/2 S. (bez 2 ł. i zarośli, które rezerwuje dla siebie) oraz folw. i łąki w Chaławach za 80 grz., 1505 1/2 S. i cz. Chaław za 130 grz. (PG 12, 271; PG 13, 55; PG 65, 68); 1504-24 tenże Mik. Szołdrski dz. w Gorazdowie (1505 także w Kopaszycach; PG 13, 4; PG 65, 68; PG 70, 552v; PyG 10, 66v; PyZ 17 k. 25, 39v; PyZ 20, 77v); 1505 tenże Jan sprzedaje z zastrz. pr. wykupu Augustynowi Chaławskiemu 1/2 S. i cz. w Chaławach za 130 grz. (PG 13, 55); 1506 ciż bracia niedz. z S. pozwani przez Mik. Dokowskiego (KoścG 6, 52v); 1508 tenże Jan i jego ż. Katarzyna wd. po [wspomn.] Mik. Dokowskim sprzedają z zastrz. pr. wykupu Mac. Pigłowskiemu prepozytowi szpitala Ś. Ducha pod Kiebłowem 5 grz. czynszu od sumy głównej 60 grz. na S.: Katarzyna na 1/4 S., na której ma oprawę [zapisaną przez poprzedniego czy obecnego męża?], a Jan na 1/2 S. (PG 14, 39; czynsz ten wspomn. 1510: LBP 157, a płacony jeszcze 1536 →niżej); 1511 [tenże?] Jan oskarża Marcina Goślińskiego o napaść zbrojną na ul. Długiej w Poznaniu i uprowadzenie jego nieletnich krewnych (nepotes) Macieja i Wincentego z →Sierosławia [k. Buku], których jest opiekunem (PG 68, 6); 1512 tenże Mik. Szołdrski alias Gorazdowski występuje jako stryj i opiekun wspomn. Sierosławskich (PG 66, 251); 1517 [tenże? czy syn Mik. Sokołowskiego Dokowskiego?] Jan kupuje z zastrz. pr. wykupu od Winc. Kamblana z Karmina cz. 1/2 sołectwa w Kurzej Górze (PG 15, 163v); 1514 ciż Jan Szołdrski i Mik. Gorazdowski uwalniają od roszczeń osób trzecich części w Sokołowie kupione z zastrz. pr. wykupu przez Tomasza Ręcskiego od Macieja i Apolonii Sokołowskich (tenże Jan występuje jako ich wuj; KoścZ 18, 479; KoścZ 19, 44-44v); 1517 taż Anna ż. Mik. Gorazdowskiego [czyli szwagra jej brata Mikołaja] dziedzica w Kwiatkowie w pow. kal. (PG 15, 153); 1523-24 tenże Jan mąż Kat. Cykowskiej Szołdrskiej wd. po Mik. Dokowskim (PG 15, 510v; KoścZ 19, 129v)6Cieplucha 271, omyłkowo (być może na podstawie niezbyt precyzyjnej zapiski z PG 68, 416, ident. jak u Ciepluchy interpretacja tej zapiski w TD) uznał go za męża Urszuli Baranowskiej; Urszula była w tym czasie i aż do swej śmierci (a. 1520) ż. Jana Cięciwy Komornickiego (→Komorniki k. Kostrzyna, par. Tulce); 1526 tenże Jan Puza (Pusza) występuje jako: wuj Piotra, Anny, Małgorzaty i Urszuli Sokołowskich dzieci Wojc. Zaworskiego i Krystyny Sokołowskiej [wnuczki Nicza Sokołowskiego]; jako stryj Jadwigi ż. Ambrożego Przyborowskiego, jako jej wuj występuje Jan Baranowski (PG 16, 126; KoścZ 19, 157v); 1531 tenże Jan zw. Pusza →niżej: dzieci Mik. Dokowskiego; 1533 tenże Jan daje swemu jedynemu synowi Janowi [Puzikowi] 1/2 S. i folw.w Chaławach (PG 16, 576v); 1536 tenże Jan Puza i [jego pasierb] Marcin Szołdrscy pozwani przez Jana prepozyta [szpitala] pod Kiebłowem o 5 grz. zaległego czynszu (ACC 110, 96); 1541 tenże Jan [czy jego syn?] pozwany przez Hieronima Mosińskiego z Bnina o wywiezienie 300 wozów drewna z lasów Mosiny (KoścZ 26, 297v-299); 1550 ciż Jan (ojciec Jana Puszyka) i Mik. Gorazdowski wspomniani jako zm. (PG 93, 157v).

1488-95 Andrzej Sułocki [z →Sułocina, gdzie potwierdzony 1480-1520] posiada 6 grz. 1 wiard. czynszu od sumy głównej 80 grz. na S. [obraca nim, odsprzedając różnym osobom, w tym Szołdrskim]: 1488 tenże kupuje ten czynsz →wyżej: Jan i Mikołaj (tenże Sułocki 1488 występuje jako ich wuj); 1495 odsprzedaje Róży Jarogniewskiej [z którą rozlicza się 1504] →niżej; 1511 Eufemia Baranowska wd. po Piotrze Jeżykowskim [1o v. Adamowa Baranowska] daje swej c. Urszuli czynsz 3 grz. i 6 gr od sumy głównej 40 grz. na S., który to czynsz nabyła od tegoż Andrzeja, a on od Jana i Mikołaja z S.; 1512 Urszula daje ten czynsz swemu mężowi Janowi Cięciwie Komornickiemu (KoścZ 19 k. 13, 23; KoścZ 22 k. 15, 23).

1495-99 panna Róża c. zm. Wojc. Jarogniewskiego: 1495 taż kupuje od Andrzeja Sułockiego sumę główną 80 grz., którą ma on na S. [kupioną przez niego w 1488 →wyżej: Jan i Mikołaj] (PG 7, 70); 1499 taż otrzymuje wwiązanie w 6 grz. czynszu na S. Mik. Szołdrskiego i Mik. Dokowskiego [Sokołowskiego] (KoścG 5, 18v); 1501 taż toczy proces z Janem i Mikołajem z S. [o sumy na S.?] (KoścZ 18, 17); 1504 taż zeznaje, że Andrzej Sułocki zaspokoił jej roszczenia do 6 grz. czynszu i sumy głównej 80 grz. na S.; jako jej stryj występuje Winc. Pniewski, a jako wuj Mik. Dokowski dz. w S. (PG 64, 119).

1499-1506 Mik. Dokowski (niegdyś Dokowski), Szołdrski, dz. w S., Szołdrski [prawdop. syn Mik. Dokowskiego7Ów Mik. Dokowski to syn Jarosława Dokowskiego, dziedzic 1487-90 także w Szczodrowie, Uścięcicach i Sokołowie k. Dłużyny (→Szczodrowo, przyp. 6) i Barbary c. Mikołaja (Nicza) Sokołowskiego (syna Zygmunta)]: 1498 [tenże?] Szołdrski dz. w S. (Cieplucha 269); 1499 tenże dz. w S. (KoścG 5, 32); 1499 tenże Szołdrski8Jest on niewątpliwie różny od Mik. Szołdrskiego syna Zygmunta (1485-1517), który w tym czasie był mężem Heleny Gorazdowskiej zapisuje swojej ż. Katarzynie c. Jana Sowy Cykowskiego po 100 grz. posagu i wiana na 1/4 (1/2 z 1/2) S. oraz na folw., wiatraku i części stawu tamże (PG 12, 28); 1501 tenże Dokowski z S. toczy proces z Janem Borzysławskim o 1/2 S. (KoścG 5, 108v); 1502 tenże kupuje 1/2 S. →niżej: Andrzej i Mikołaj; 1504 tenże Dokowski z S. →wyżej: Róża; 1505 tenże dz. w S. (KoścG 6, 10v); 1506 tenże →wyżej: Jan i Mikołaj; 1507 tenże Szołdrski wspomn. jako zabity przez Augustyna Chaławskiego; sędziowie polubowni doprowadzają do ugody w sprawie główszczyzny między Katarzyną wd. po tymże Mikołaju oraz jej dziećmi Pawłem, Marcinem, Janem i Mikołajem a wspomn. zabójcą (PG 65, 268); 1508 wspomn. Katarzyna wd. po tymże Mik. Szołdrskim czyli Dokowskim oraz jej ss. Mikołaj, Paweł, Marcin i Jan (PG 65, 299); 1508 wspomn. wd. Katarzyna, obecnie ż. Jana [Puzy] Szołdrskiego [syna Zygmunta] →wyżej.

1502 Andrzej i Mikołaj z S. sprzedają Mik. Dokowskiemu [Szołdrskiemu] 1/2 S. za 600 fl. (KoścG 5, 149).

1507-13 Paweł, 1507-59 Marcin, 1507-60 Jan (potem duchowny, Dokowski pleb. w Czempiniu), 1507-59 Mikołaj i 1547 [drugi] Jan zw. Świeży [prawdop. najmłodszy z nich]9Istnienie dwóch braci o imieniu Jan wynika z zapisek z l. 1547 i 1559 mówiących o zabójstwach Szołdrskich. Przed 1548 nie potrafimy precyzyjnie rozdzielić zapisek pomiędzy owych Janów z S., Szołdrscy, oraz ich siostry 1512 Anna i 1513-43 Helena, dzieci Mik. Dokowskiego czyli Szołdrskiego: 1507-08 ciż bracia [najpewniej nieletni] z matką →wyżej; 1511 ciż bracia pozywają swego opiekuna [i stryja] Jana Dokowskiego o 30 grz. z tytułu główszczyzny, które odebrał od Augustyna Chaławskiego, zabójcy ich ojca (KoścZ 18, 215v); 1512 ciż Paweł, Marcin i Mikołaj oraz Anna pozywają wspomn. Chaławskiego o [resztę?] główszczyzny po ojcu, a 1513 kwitują go z jej zapłaty (PG 68 k. 223v, 334v, 335v); 1513-14 taż Helena Szołdrska panna kupuje z zastrz. pr. wykupu od Marcina Baranowskiego dz. w Dobczynie 6 ł. os. w Rusocinie za 60 grz. (PG 14, 447; KoścZ 18, 529; PG 69, 79v – Helena oskarża Baranowskiego o wygnanie z nabytych łanów); 1527 ciż Marcin, Jan i Mikołaj otrzymują od swej matki Katarzyny, obecnie ż. Jana Szołdrskiego, wieś Borek w pow. kośc. (KoścZ 19, 129v); 1531 ciż Marcin, Jan i Mikołaj zawierają ugodę ze [swoim ojczymem] Janem Szołdrskim zw. Puza w sporze o poddanego z S. (KoścG 8, 220v); 1533 tenże Jan sprzedaje tymże Marcinowi i Mikołajowi części w S. i Borku po ojcu i matce za 1000 zł (KoścZ 19, 157v); 1534 ciż Marcin, Jan i Mikołaj dziedzice w S. sprzedają Kasprowi Sepieńskiemu wieś opust. Borek za 400 grz. (PG 16, 653v); 1536 tenże Marcin →wyżej: Jan Puza i Mikołaj; 1538-43 taż Helena ż. Wojc. Grzymisławskiego (KoścG 8, 362; PG 18, 52v); 1538 tenże Mikołaj występuje jako brat cioteczny Zofii Marcinkowskiej ż. Wojc. Jabłkowskiego (PG 17, 176); 1539 tenże Jan sprzedaje tymże Marcinowi i Mikołajowi swoje części po ojcu i matce w S. za 450 grz. (PG 17, 322v); 1539 Jan, a 1543 tenże Marcin występują jako stryjowie Katarzyny c. Jana Dokowskiego, a ż. Jana Jeżewskiego; 1539 jako jej wuj występuje Feliks Brodnicki (KoścZ 19 k. 179v, 194v); 1547 temuż Janowi zw. Świeży Jan Świdwa z Szamotuł jest winien 70 zł (PG 89, 526); 1547 woźny sąd. zeznaje, że w domku k. kościoła Wszystkich ŚŚ. za murami Poznania widział trupa Jana Szołdrskiego [zw. Świeży], zastrzelonego z rusznicy, jak zeznają ciż Marcin i Mikołaj, bracia rodz. zamordowanego, przez [ich brata przyrodniego] Jana Szołdrskiego Puzika10Cieplucha 271, datuje błędnie to zabójstwo na 1546 (PG 89, 593); 1550-51 ciż Marcin i Mik. Szołdrscy bracia i spadkobiercy zm. Jana Szołdrskiego zw. Świeży (PG 93, 193v; PG 94, 149v); 1556 tenże Marcin Szołdrski swoje części w S. daje duchownemu [temuż] Janowi Dokowskiemu; 1559 tenże Dokowski wydzierżawia temuż Marcinowi 1/2 S. za 40 grz., a 1560 kupuje od tegoż Marcina całe S. (KoścZ 20, 28v; KoścG 12, 251v; PG 19, 793v, →niżej); 1559 1 I tenże Jan zabija swego brata przyrodniego Jana Szołdrskiego Puzika →niżej; 1560 tenże Jan Dokowski pleb. w Czempiniu →niżej: Grzymisławscy.

1543-59 Jan Szołdrski zw. Puza lub Puzik (Pusza, Puszyk), syn Jana Puzy i Kat. Cykowskiej wd. po Mik. Dokowskim czyli Szołdrskim: 1543 tenże zw. Puza za zgodą swego stryja Jana [brata przyrodniego swego ojca?] zapisuje swej przyszłej ż. Agnieszce c. Jana Chaławskiego po 50 grz. posagu i wiana na 1/2 S. i Chaław; wspomn. Chaławski sprzedaje temuż Janowi części w Gorzyczkach za 200 grz. (PG 18, 20-20v); 1547 temuż Jan Dachowski [ze →Szczodrzykowa] winien jest 100 zł (PG 89, 111v); 1547 tenże zabójcą [swego brata przyrodniego] Jana Szołdrskiego →wyżej; 1550 tenże Puzik pozwany przez [swych braci stryj.] Baltazara, Kaspra, Piotra, Anzelma i Gabriela Gorazdowskich o 200 grz., które jego zm. ojciec Jan Puza był winien ich zm. ojcu Mik. Szołdrskiemu z Gorazdowa (PG 93, 157v; PG 94, 109v); 1555 tenże Szołdrski Puzik (PG 99, 498); 1556-58 tenże Puzik kupuje: 1556 Świerczynę i opust. Chmielikowo w pow. kośc., 1557 Prusinowo w pow. pyzdr., 1558 Borowo (PG 19, 339; PG 101, 631); 1557 tenże Puzik ustanawia swą ż. Agnieszkę Chaławską opiekunką ich dzieci: Łukasza, Jana, Macieja i Anny Szołdrskich (PG 19, 484v); 1559 [!] tenże zapisuje ż. Agnieszce Chaławskiej po 1000 zł posagu i wiana za 1/2 S. oraz folw. w Chaławach (PG 19, 709v); 1559 [!] tenże Puzik otrzymuje wwiązanie do wsi Borowo, którą kupił [1558] od Stanisława z Górki (KoścG 12, 328; PG 19, 760v); 1559 1 I Marcin, Jan i Mikołaj bracia rodz. Szołdrscy [ss. Mik. Dokowskiego] zeznają, że tenże Jan Szołdrski Puzik, ich brat przyrodni, został zabity [kiedy?] na cmentarzu kościoła Ś. Marii Magd.w Poznaniu przez wspomn. Jana, który bronił się przed atakiem Puzika (KoścG 12, 163) [ale 1560 (wg Ciepluchy 271, to w tym roku zginął Puzik) o zamordowanie Puzika oskarżano Grzymisławskich →niżej: dzieci Jana Puzika]; 1564-80 wspomn. Agnieszka Chaławska wd. po tymże Janie, 1580 ma dożywocie m. in. na S. i Chaławach (TD).

1560-62 Łukasz, 1560-80 Jan, 1560-93 Maciej i 1560-93 Stanisław Puziki Szołdrscy oraz 1578 ich siostra Małgorzata, dzieci zm. Jana Puzika: 1560 ciż (bez Stanisława [zapewne na tej podstawie Cieplucha 272, uznał go za pogrobowca] z matką Agnieszką pozywają Marcina, Jana, Jakuba i Wawrz. Grzymisławskich [czyli siostrzeńców (→niżej) Jana Szołdrskiego, który przyznał się do zabicia Puzika (→wyżej)] o zastrzelenie ich ojca Jana Puzika przez wspomn. Jana przy pomocy Wawrzyńca; Puzik został pochowany w Brodnicy w czwartek przed Niedzielą Przewodnią [którego roku?]; pozwani Grzymisławscy skarżą Szołdrskich o zniesławienie [także →wyżej: dzieci Mik. Dokowskiego]; rany otrzymane w trakcie zajścia okazują: szl. Wojc. Metlewski z ziemi dobrzyńskiej (szlachcic nieosiadły), sługa Jana Puzika, oraz szl. Stan. Rzestarski z ziemi płockiej, sługa Jana Grzymisławskiego (KoścG 13 k. 88v, 92v-93, 169); 1560-62 ciż małoletni ss. zm. Jana Puzika, ich opiekunami są ich dziad Jan Chaławski oraz Piotr Baranowski i Jan Piotrowski (TD); 1563 ciż bracia Puziki otrzymują wwiązanie w cz. w S. kupioną od Marcina, Jana i Wawrz. Grzymisławskich za 7000 zł (PG 20, 226v; KoścG 14, 129v); 1575 tenże Maciej winien jest szl. Bartłomiejowi Szołdrskiemu mieszcz. ze Śremu 200 zł (KoścG 29, 322v); 1577 tenże Jan zapisuje swej ż. Elżbiecie Chwalczewskiej posag i wiano m. in. na S. i Chaławach (PG 21, 758v); 1578 taż Małg. Szołdrska ż. Mac. Kierskiego (PG 21, 798); 1578-80 tenże Maciej mąż Anny c. Wojc. Skaławskiego i Heleny Nowowiejskiej (TD); 1580-85 tenże Maciej, 1580-85 tenże Stanisław (1583 mąż Małg. Manieckiej) i 1580 tenże Jan, dziedzice m. in. w S. i Chaławach (TD); 1586 tenże Maciej →niżej; 1586 tenże Maciej kupuje cz. Żabna (Cieplucha 272); 1593 tenże Stanisław kupuje Grzybno i Czempiń; od niego wywodzą się Szołdrscy z Czempinia; tenże Maciej sta mosiński zm. po 1593 (Cieplucha 272).

1560 Marcin, Jan, Jakub i Wawrz. Grzymisławscy, bracia rodz. [wnuki Mik. Dokowskiego czyli Szołdrskiego po c. Helenie]: 1560 ciż →wyżej: ss. Jana Puzika; 1560 ciż otrzymują wwiązanie do S., które otrzymali jako siostrzeńcy od swego wuja Jana Dokowskiego [czyli Szołdrskiego; →wyżej] pleb. w Czempiniu; Dokowski nabył S. od [swego brata] Marcina Szołdrskiego11Wg Ciepluchy 271, ten Jan Dokowski to rodz. brat ich matki (potem pleb. w Czempiniu), zaś wspomn. Marcin Szołdrski miałby być „stryjcem” Dokowskiego. Znane nam źródła wskazują jednak, że jeśli Dokowski był bratem Heleny, to był także bratem Marcina, co jednocześnie nakazuje identyfikować go z Janem [starszym] Szołdrskim synem Mik. Dokowskiego z S (PG 19, 793v; KoścG 13, 15); 1561 tenże Jakub sprzedaje temuż Wawrzyńcowi swoje części w Grzymisławicach [pow. pyzdr., k. Wrześni] i S. za 3000 zł (PG 20, 67v); 1562 tenże Wawrzyniec zapisuje swej ż. Urszuli c. zm. Feliksa Kołaczkowskiego po 400 zł posagu i wiana na 1/2 swoich części w S. i Grzymisławicach; wspomn. ciż Jan i Jakub (KoścZ 20, 51v); 1563 ciż Marcin, Jan i Wawrzyniec sprzedają cz. S. →ss. Jana Puzika; 1563 ciż (bez Marcina) i ich matka Helena wd. po Wojc. Grzymisławskim (PyG 20, 297v).

1530 pobór od 6 ł. (ASK I 3, 120); 1563 pobór od 10 1/2 ł., 1 karczmy dor. i 2 wiatraków dor. (ASK I 4, 142); 1580 pobór od 7 ł., 6 zagr., 1 [ł., zagr.?] opust. (ŹD 60); 1586 pobór płaci Mac. Szołdrski (Piotrkowska 1 nr 587).

1399 Adam kmieć z S. w sporze z Paszkiem z Piotrkowic (Lek. 2 nr 2411); 1400 Mikołaj kmieć i zagr. z S. [prawdop. ta sama osoba, w haśle →Piotrowo przyjęliśmy, że chodzi o 2 osoby] w sporze z Przybysławem z Piotrowa [k. Czempinia], który dowodzi, że ujął [uwięził] Mikołaja, bo on ranił jego ludzi (WR 3 nr 160); 1415 woźny sąd. zeznaje, że wwiązał Michała kmiecia z S. w posiadanie łąki w Grabianowie [k. Czempinia], którą sąd przyznał Michałowi w sporze z Jaśkiem Kuratowiczem [z Grabianowa?] (KoścZ 4, 168); 1426 kmieć z S. →wyżej: Maciej; 1429 Piotr kmieć z S. toczy proces z Samsonem z Gorzyc i Gorzyczek; w imieniu kmiecia termin sąd. przekłada Pietrasz Grabionowski (KoścZ 9 k. 223v, 231); 1432 kmieć Piotr →wyżej: Jakub; 1455 kmieć Maciej →p. 5.

5. 1423 (kop. 1488-92) do uposażenia prebendy „Mosina” w kat. pozn. nal. [dzies.] z S. w wysokości 6 wiadr. 6 gr (LBP 47).

1455 do uposażenia kościoła par. w Brodnicy nal. dzies. snopowa z 1 ł. folw. w S., wydzielonego przez dziedzica Jana [zapewne Sokołowskiego], a obecnie uprawianego przez kmiecia Macieja; wspomn. pleb. domaga się zapłaty dzies. zaległej od 3 lat, za każdy rok po 2 grz. (ACC 36, 4v).

6. 1394 Jan z S. pleb. w Żninie (VG 283).

1560 Jan Dokowski syn Mik. Dokowskiego z S., 1560 pleb. w Czempiniu →p. 3: Grzymisławscy; 150760 tenże →p. 3: dzieci Mik. Dokowskiego.

1575 szl. Bartłomiej Szołdrski mieszcz. w Śremie →p. 3: dzieci Jana Puzika.

1 Być może część zebranych tu informacji należałoby odnieść do Mik. Szołdrskiego młodszego →przyp. 3.

2 W haśle →Chaławy wyraziliśmy przypuszczenie, że Halszka mogła pochodzić z Piotrowa. Znane nam źródła nie pozwalają na rozstrzygnięcie tej kwestii.

3 Nie można wykluczyć, że część zebranych wyżej wzmianek o Mik. Szołdrze, zwłaszcza od 1420 (→wyżej), należałoby odnieść do tego Mikołaja młodszego.

4 Wg Ciepluchy, s. 188, 251, w 1450 Sędziwój Rąbiński sprzedał połowy S. i Jezior Małych nal. do jego ż. Agnieszki i kupił od Borków z Jaszkowa Kokorzyn, Godziszewo i Krzon. W haśle →Sokołowo błędnie podaliśmy, że Sokołowski zapisał ż. Annie 60 grz. na 1/2 S.

5 W haśle →Panienka błędnie odczytaliśmy jego nazwisko jako Solewski i w związku z tym przypuszczaliśmy, że być może pochodzi z Sulewa w par. Goniębice.

6 Cieplucha 271, omyłkowo (być może na podstawie niezbyt precyzyjnej zapiski z PG 68, 416, ident. jak u Ciepluchy interpretacja tej zapiski w TD) uznał go za męża Urszuli Baranowskiej; Urszula była w tym czasie i aż do swej śmierci (a. 1520) ż. Jana Cięciwy Komornickiego (→Komorniki k. Kostrzyna, par. Tulce).

7 Ów Mik. Dokowski to syn Jarosława Dokowskiego, dziedzic 1487-90 także w Szczodrowie, Uścięcicach i Sokołowie k. Dłużyny (→Szczodrowo, przyp. 6).

8 Jest on niewątpliwie różny od Mik. Szołdrskiego syna Zygmunta (1485-1517), który w tym czasie był mężem Heleny Gorazdowskiej.

9 Istnienie dwóch braci o imieniu Jan wynika z zapisek z l. 1547 i 1559 mówiących o zabójstwach Szołdrskich. Przed 1548 nie potrafimy precyzyjnie rozdzielić zapisek pomiędzy owych Janów.

10 Cieplucha 271, datuje błędnie to zabójstwo na 1546.

11 Wg Ciepluchy 271, ten Jan Dokowski to rodz. brat ich matki (potem pleb. w Czempiniu), zaś wspomn. Marcin Szołdrski miałby być „stryjcem” Dokowskiego. Znane nam źródła wskazują jednak, że jeśli Dokowski był bratem Heleny, to był także bratem Marcina, co jednocześnie nakazuje identyfikować go z Janem [starszym] Szołdrskim synem Mik. Dokowskiego z S.