BOBROWNIKI

(1464 Bobrowniky) na lewym brzegu Wisły, 3 km na NE od Oświęcimia (MTop. 1902/3); dziś włączone do Bobrka. Wg mapy u J. Polaczka, Powiat Chrzanowski: w pocz. XX w. rozróżniano B. Dolne i B. Górne.

1. A. 1490 n. pow. krak. (RP s. 132); 1581 pow. śl. (ŹD s. 96); 1470-80 n. par. Oświęcim (DLb. 2 s. 233); 1492-9 par. Jaworzno (RP s. 173, 3).

2. → Bobrkowski Most; 1570 droga z B. przez Libiąż do Chrzanowa (LDK s. 61-2).

3. Własn. szlach. 1464, 1472 → Bobrek; 1470-80 własn. król. [!]. Ł. kmiece (DLb. 2 s. 233); a. 1490 pobór z 1 ł. (RP s. 132); 1490-3, 1497-9, 1508 pobór łącznie z Gorzowem i Gromcem z 3 ł. (RP s. 145, 158, 172, 188, 104, 33, 3, 334); 1500 → Bobrek; własn. Piotra Ligęzy (J. Pęckowski, Chrzanów s. 170).

5. 1470-80 dzies. snop. i kon. z wszystkich ł. kmiec. bpowi (DLb. 2 s. 223); 1529 dzies. snop. wart. 1 grz. i dzies. kon. z całej wsi prep. w Oświęcimiu (LR s. 210).