WOLICA SŁUŻEWSKA

(1421 Sluzewska Vola, 1432 Wolicza, 1433 Sluschewska Volya, 1447 Wolya Sluzewska in qua est Brizek, 1453 Briszkova Volya, 1489 Volycza Brysskova, 1520 Volycza Sluzewska, 1580 Wolica Służewska) 11 km na S od Starego Miasta Warszawy, dziś Wolica, cz. Ursynowa, dzielnicy Warszawy, u zbiegu ulic F. Płaskowickiej, J. Rosoła i Nowoursynowskiej.

1. [1424] distr. warsz. (MK 3, 40); 1536 pow. warsz. (ASK I 27, 393); 1580 par. Służew (ŹD 261).

2. 1493 gaj Ogrodziska (MK 18, 59v, → p. 3).

3. Włas. szlach. [1421] Miczek z S.V. sprzedaje Mikołajowi dz. z Siedlca cz. własną i część swego br. Adama pleb. z Magnuszewa w Siedlcu k. Rożana (MK 3, 77); 1422-25 Miczek z S.W. (Warsz. 1 k. 31v, 180v); 1424 Mikołaj Kot z Magnuszewa odstępuje Janowi ze Służewa swą cz. w S.V. w zamian za jego części w Magnuszewie i Siedlcu k. Makowa (MK 3, 40); 1425 Piotr Bryszkowic (Warsz. 1, 168v); 1429 Jan Łuczyc ze Służewa i Mikołaj Bryszek z W.S. przeprowadzają podział dziedzictwa S.W., wymieniając się gajami i płosami; pastwiska pozostaną wspólne (Tarcz. 5, 27-7v); 1432 Miczek Bryszek z Wolicy [h. Wierzbowa] (MZH nr 7); 1433 Anna wd. po Mikołaju z Piotrkowa z dziećmi otrzymują od Mikołaja Bryszka z S.V. i odstępują mu swą cz. w w Powsinku, którą w 1429 jej mąż zastawił na 4 lata, ale nie wykupił zastawu przed śmiercią (PP 6 nr 449); 1433 Miczek Bryszek i Łuczycowa z S.W. (Warsz. 2, 202); 1435 wg zeznań świadków S.W. była włas. Gotarda, a została osadzona po wydaniu pr. na Służew (ZR nr 465); 1435 ksiądz Abraham z S.W. darowuje swemu krewnemu Marcinowi synowi Macieja z Kus swe dziedzictwo w Siedlcu [pow. mak.] (MK 3, 179); 1435 Andrzej i Piotr dziedzice z S.W. kupują od Jana z Jazgarzewa jego czwartą cz. Jazgarzewa w z. czer. (MK 3, 236v); 1441 Jan chor. czer. i Jakub dziedzice z Boglewic sprzedają swą 1/2 Jazgarzewa Mikołajowi Bryszkowi z S.W. za 160 kóp w półgr (MK 3, 251); 1441 ks. Bolesław IV potw. Miczkowi Bryszkowi z W.S. prawo zawarte w dawnym przyw., w tym zwolnienie Jakuba z synami od kar sąd. (MK 3, 259); 1442 Andrzej i Stanisław jego bratanek z W. [S.] sprzedają swą trzecią cz. Jazgarzewa Jakubowi synowi Bryszka z W.S. (MK 3, 271); 1443 Jakub z S.W. sprzedaje Pełce Kołmaszowi z Jaszewej 1/2 Jazgarzewa kupioną od braci z Boglewic i cz. Jazgarzewa kupioną od Andrzeja z bratankiem Stanisławem z S.W. za 300 kóp gr i za bór [w z. czer.?] (MK 3, 287); 1445 Miczek Bryszek z W.S. czyni podział dóbr między swoich ss. Andrzeja i Jakuba oraz [wnuka] Stanisława syna zm. Piotra; Jakub dostaje 60 kóp w półgr z dóbr ojcowskich, a Andrzej i Stanisław dostają S.W. (MK 4, 72); 1447 ks. Bolesław IV daje Gotardowi ze Służewa przyw. prawa niem. na Służew i W.S. oraz zwalnia go od kar sąd. (MK 4, 50); 1450 ks. Włodzisław I daje Dominikowi z W.S. za zasługi 1 wł. wolną w Bolemowie w z. soch. (MS 4 supl. nr 848); 1453 Gotard ze Służewa sprzedaje 1 kopę czynszu rocznego ze swych dóbr Służew i B.V. wikariuszom koleg. warsz. z pr. odkupu (MK 4, 15); 1465 Mikołaj z W.S. pisarz książąt maz. [→ p. 6] zapisuje w testamencie 80 kóp w półgr swoim siostrzeńcom Janowi i Mikołajowi ss. Dobiesławy oraz czynsz od sumy 80 kóp gr na fundację ołtarza w kośc. par. w Służewie (Warsz. 4, 19-21; Warsz. 5, 851); 1472 Dorota c. zm. Piotra z S.W., ż. Piotra z Mrokowa kwituje swego br. Stanisława z zadośćuczynienia za dobra (MK 9, 19v); 1474 Piotr [Żyrdzioch] ze Służewa z c. Agnieszką odstępują swe wójtostwo w Kacicach, wsi bpiej z młynem, księdzu Stanisławowi z W.S. za jego cz. ojcowizny tamże (Ep. 10, 88; MK 9, 45); [ok. 1476] szl. Stanisław z B.V. (Ep. 13, 19); 1485 Ewa c. zm. Andrzeja z S.W. kwituje Wielisława, Jana i Gotarda z Dąbrówki z zadośćuczynienia za dobra w S.W. (MK 9, 175v); 1489 Jan z V.B. h. Wierzbowa (MZH nr 682); 1493 Wielisław i Jan z Dąbrówki bracia Agnieszki dzielą się dobrami; Wielisław dostaje 1/2 Dąbrówki z 1 wł. tamże z tej strony, gdzie siedzi Piotr Kuc, oraz cały dział w V.B. i gaj Ogrodziska; Jan otrzymuje 1/2 Dąbrówki, wójtostwo w Piasecznie i gaj k. wsi, w którym się pobudował; gaj k. kapust [?] dostają po połowie (MK 18, 59v); 1504 Michał ze Służewa sprzedaje czynsz roczny ze swoich dóbr w Służewie i B.V. na ołtarz w koleg. warsz. z pr. odkupu (MK 18, 208v); 1520 dziedzice z Dąbrówki otrzymali niegdyś zwolnienie od prac przy grodach, pr. nieodpowiednie i zwolnienie od kar sąd., tak jak W.S. i Służewiec (ZR nr 2248); 1521 Mikołaj syn Wielisława Dąbrowskiego [z Dąbrówki] i W.S. sprzedaje z pr. odkupu czynsz roczny 4 grz. krak. z W.S. (w tytule zapiski: z Dąbrówki) za 40 kóp gr w półgr prepozytowi szpitala Ś. Ducha w Czersku (MK 32, 111); 1526 w W.S. 4 1/2 wł. os. (ASK I 27, 713); 1543 w W. Służewskich 2 1/4 wł. os. (ASK I 27, 329); 1580 pobór od 4 1/4 wł. os. w 2 działach, włas. Andrzeja syna zm. Michała ze Służewa i Doroty wd. po zm. Janie Dąbrowskim (ŹD 261); XIX w. wieś ma 10 1/2 wł., folw. 16 wł. (SG 13, 486).

4. 1447 pr. niem. → p. 3.

5. 1465 → p. 3; 1603 dzies. snopowa z W.S. z ról folw. i kmiecych należą do pleb. w Służewie (Vis. 1603, 129v; NowDzieje 2, 522).

6. 1456-65 Mikołaj z W.S.: 1456 pisarz konsystorza warsz., 1465 pisarz książąt maz. (Warsz. 3, 54; Warsz. 4, 19-21).

7. Enc. Warszawy 974; Piber 212.