BOLEŚCICE

(1374 Bolescicz, Bolesicz, Polesczicz, Bulessow, 1449 Gorzne Boleszczicze) 14 km na SW od Jędrzejowa.

1. A. 1490 n. pow. krak.; 1581 pow. ksiąs.; par. Sędziszów (ŹD s. 86, 438).

2. 1376 droga zw. Osowska (Osowsca) w B. [dziś w Zielonkach, 4 km na S od B., pole zw. Osowiec, UN 21 s. 52] (SP 8, 153); 1381 źreb zw. Boleścińskie (Bolescinsce) w B. (SP 8, 963); 1382 Mikołaj z Olpic [dziś nie istniejących] z Jankiem kmieciem z B. o spalenie znaków granicznych (SP 8, 1716); 1397 dziedzina w B. zwie się Sobieszowskie (Sobesowske) (SP 8, 5966); 1449 Ścibor i Mikołaj z B. zawierają z Mik. Kulą z Wojciechowic ugodę w sprawie wygonu między Olpicami a B. Ma on się rozciągać po obu stronach drogi włodzisławskiej, począwszy od drogi mesznej idącej z Krzcięcic k. B. Górnych, a dalej między rolami aż do drogi Krzyżowej (via Crziszowa). Układający się winni zwalić ogrodzenia, które postawili wokół wygonu (SP 2, 3371).

3. Własn. szlach. 1374-90 Szczepan z B., 1390 niegdyś z B. (SP 8, 5, 6, 31, 33, 61, 70, 90, 96, 105, 121, 153, 158, 169, 346, 450, 489, 493, 704, 1024, 1051, 1138, 1174, 1212, 1242, 1276, 1309, 1314, 1349, 1392, 1441, 1712, 1714, 1845, 1966, 2019-20, 2097-8, 2149, 2154- 6, 2222, 2227, 2665, 2840, 2937, 3029, 3091, 3220, 4537, 5309, 5457, uw. 35/1, 44/1, 125/6, 126/1, 167/7, 217/8); 1374 Mik. Mięso z B. (SP 8, 20, 50, 77, 140); 1374-83 Mikołaj z B. (SP 7/2, 1534, 1536; 8, 31, 45, 69, 77, 90, 96, 113, 153, 166, 177, 193, 318, 346, 355, 413, 629, 720, 743, 888, 973, 984, 1098, 1129, 1141, 1169, 1174, 1177, 1212, 1242, 1276, 1309, 1349, 1392, 1441, 1448, 1508)1Część zawartych tu informacji może dotyczyć i ww. Mik. Mięso, jak też dotyczyć więcej niż jednego Mikołaja z B; 1385 dzieci [zm.] Mikołaja z B. (SP 8, 3582); 1374-403 Piotr, Piotrasz Bolescki s. Jana, h. Pilawa, komornik król. od 1397, notariusz 1400 (SP 1, 330; 7/2, 69, 1199; 8, 6, 629, 704, 720, 743, 827, 888, 941, 963, 980, 1097, 1132, 2020, 2097, 2149, 2639, 2840, 3029, 3052, 3091, 3220, 4107, 4332, 4351, 4391, 4537, 4783, 5084, 5191, 5327, 5419, 5911, 5973, 6407, 6583, 6618, 7206, 7213, 7294, 7355, 7593, 7739, 7783-4, 7851, 7981, 8015, 8021, 8486, 8538, 8621, 8630, 8638, 8863, 8998, 9057, 9390, 9662, 9665, 9923, uw. 35/1, 44/4, 56/21, 58/43, 60/27, 86/24, 100/1, 102/17,35, 116/18, 120/8, 122/1, 125/6, 126/1, 130/13, 160/3, 164/7, 216/15, 217/5, 238/12, 291/60, 296/11, 298/72, 300/97; DSZ 63, 72; Mog. s. 134; Fed. s. 78; wg ind. WAP)2Część informacji może dotyczyć Piotra Mięso komornika lel., wymienionego niżej 1384-402, jak też i innych Piotrów z B; 1376 Szczepan z B. pozyskuje na Janie z B. i jego s. Mikołaju role w trzech miejscach k. drogi zw. Osowska (SP 8, 153); Szczepan z B. przeciw Mikołajowi z B. o zatrzymanie ról, które na nim pozyskał (SP 8, 346); 1376-89 Jan, Jaśko z B. (SP 1, 330; 8, 69, 70, 153, 963, 2098, 2840, 2937, 3052, 3091, 3220, 3222); 1377 Sieciech z B. (SP 8, 489); 1381 Jan z B. oświadcza, że jego s. Piotr ma wydzielone dobra od ojca i braci i że podzieli źreb zw. Boleścińskie oraz siedlisko k. Szczepana zastawione za 9 grz., gdy bracia dadzą temuż Piotrowi połowę pieniędzy (SP 8, 963); 1381 Wyszko z B. (SP 8, 1098); 1382 Janko kmieć z B. (SP 8, 1716); Trojan z B. (SP 8, 1898); Mikołaj z B. ze Szczepanem z B. o źreb (SP 8, 1174, 1242, 1276); 1382-3 Jakusz z B. (SP 8, 1871, 1898, 2028); 1388 Ofka siostra Marcisza z Więcławic, ż. Jakusza z B. (SP 8, 6228); 1382-402 Mścisław, Mściszko, Mszczuj z B. h. Pilawa (SP 7/2, 9, 1199, 1203; 8, 1282, 1808, 1825, 1837, 2569, 2668, 2840-1, 2949, 2957, 3004, 3011, 3878, 4105, 4107, 4391, 4494, 4787, 5084, uw. 5/8, 11/22, 29/4, 106/26, 111/40, 116/12. 145/14, 177/8; wg ind. WAP); 1383 Piotr z B. przeciw Szczepanowi z B. o spalenie młyna (SP 8, 2020); Świętko, Wojsław i Paweł z B. (SP 8, 2098); Mikołaj synowiec Mik. Kobiałki z B. i → Olpic (SP 8, 2156); 1384 Mikołaj z Olpic z Mścigniewem z B. i jego braćmi o skoszenie łąk (SP 8, 2957); Szczepan z B. oddala prawem roszczenie dzieci Budki Jakusza i Jana o spuściznę (SP 8, 2665); Jan z B. ze Szczepanem z B. o dziedzinę w B. i Psarach oraz o zranienie (SP 8, 2937); 1384-7 Zmysław, Misław z B. (SP 8, 2824, 4332); 1384-404, 1409, 1416, zm. a. 1417 Piotr, Piotrasz Mięso komornik sędziego ziemskiego lel. (SP 2, 791, 860; 8, 2638, 4059, 4864, 6505, 8756, 9996, 10019, uw. 305/18, 306/15, 307/37; ZK 3b s. 248; wg ind. WAP)3Por. przyp. 2; 1386 Staszko z B. (SP 8 uw. 9/11); Jan Magnus z B. (SP 8, 4186); 1387-8 Piotr z B. ze swoim stryjem Szczepanem [z. B.] i Borkiem z Trzcieńca o dziedzictwo w B. (SP 8, 4537a, uw. 44/4); 1388-416 Ninota h. Wąż, Wężyk, zaw. Zachorza z B. i → Trzcieńca (SP 1, 3324Tu błędnie Nereta; 7/2, 260; 8, 5193, 5855, 9140; wg ind. WAP); 1388 ż. Ninoty z B. i Trzcieńca (SP 8, 4674); 1397 Drogosz z Kaliny z ż. Macieja z Boczkowic o czwartą cz. dziedziny w B. zw. Sobieszowskie (SP 8, 5966); 1397-417 Jakub, Jakusz z B. br. Piotrasza (SP 8, 6228, 6460-1, 7658, 8696-7, 9196, uw. 296/85, 297/31, 298/60, 307/37; ZK 3b s. 248; wg ind. WAP); 1404 Jachna ż. Jakusza z B. (wg ind. WAP); 1398 Marcisz z Olpic gwarantuje Jakuszowi z B. zwrot 16 grz. w groszach i 4 grz. w kwartnikach ewentualnym zastawem swej cz. w B. (SP 8, 6461); 1399 Pietrasz z B. z racji pr. bliższości uzyskuje na Jachnie z Uliny opiekę nad dziećmi Klemensa z B. (SP 8, 9390); 1404-7 Mikołaj s. Piotra z B. (ZK 3b s. 248; wg ind. WAP); 1409 Piotrasz Mięso z B. sprzedaje za 40 grz. Marciszowi z Więcławic swoją cz. w Sieborowicach (ZK 5 s. 203); Jakusz h. Pilawa z B. (AKP 8/1, 476); 1411-21 Piotr s. Piotrasza z B.; 1416-28 Piotr s. Piotra Mięso z B., br. Jana i Stanisława; 1415 Piechna [ż. Jakusza], wd. 1423 i jej s. Dobek z B.; 1417 Hanka z B.; 1417 Grejta wd. po Piotrze Mięso (wg ind. WAP); Jan s. Piotra Mięso z B. sprzedaje za 180 grz. Dobiesławowi z Pawłowic [par. Sędziszów] całą cz. swego dziedzictwa w B. (ZK 194 s. 68); Dobek s. Jakusza z B. sprzedaje za 90 grz. ww. Dobiesławowi całą swą cz. macierzystą i ojczystą w B. (ZK 194 s. 69); Jakub h. Wąż z B. (SP 7/2 309); 1417-24 Jan s. Piotra Mięso z B., od 1419 z → Olpic, br. Piotra i przyrodni br. Stanisława (wg ind. WAP); 1419 tenże Jan zapisuje ż. Ofce c. Tomasza z Czyrzowa 40 grz. wiana i posagu na połowie wszystkich swych dóbr (ZK 6 s. 619); 1417-19 Dobek z B. s. Jakusza, 1421 niegdyś z B. [por. wyżej 1417] (wg ind. WAP); 1418 Anna c. Klemensa z B. przyjąwszy od Dobka z Pawłowic 40 grz. za cz. Uliny i B. rezygnuje z wszelkich praw do tych dóbr (ZK 194 s. 144); 1418-30 Stanisław, Stach s. Piotra Mięso, br. Piotra i Jana (SP 7/2, 582; wg ind. WAP); 1419 Elżbieta ż. Prokosza z Kuczkowa, c. Piotra z B. (wg ind. WAP); 1420 Jan z Olpic [s. Piotra Mięso] oświadcza, że Dobko z Pawłowic wypłacił mu już całą sumę za kupione dziedzictwo w B. (ZK 195 s. 71); 1422-30 Dobiesław z B. [i Pawłowic]; 1428 Anna ż. Dobka z B. (wg ind. WAP); 1424 Stanisław z B. zastawia za 27 grz. swemu br. przyrodniemu Janowi wszystkie swoje cz. w B. (ZK 195 s. 288); 1423 Zema i Stanisław ss. Ninoty z B. (wg ind. WAP); Piechna wd. po Jakuszu zastawia za 20 grz. Dobkowi z Pawłowic całą cz. B., którą posiada tytułem wiana i posagu (ZK 195 s. 178); 1424 Hanek z B. (wg ind. WAP); 1424-32 Stan., Stach Goły z B.; por. Kępie (wg ind. WAP; SP 2, 2406); 1426 Jan Wężyk z B.; 1427 Stachna c. Jana z B.; 1428 Klemens z B. (wg ind. WAP); Piotr h. Pilawa z B. (AKP 8/1, 1098); Jan Naszon z Ostrowiec [pow. wiśl.] zastawia za 60 grz. Dominikowi zw. Pilawa z B. całą wieś Tarnowa Góra i trzecią cz. wsi Chebdzie (ZK 196 s. 254); 1433 Jan kmieć Stan. Niemsty z B. (GK 4 s. 873); 1449 br. Ścibor i Mikołaj z B. → p. 2; 1454 Anna ż. Mikołaja z B. (ZK 151 s. 241); 1471 Jak. Miechowicki sprzedaje za 200 grz. Jerzemu „de Zdzarczycze” całą cz. w B. (ZK 152 s. 210); 1484 Anna ż. Mikołaja z B. (Kniaz. 82; a. 1490, 1490-3, 1496-9 pobór z 1/2 ł.; 1494 pobór z 1 1/2 ł.; 1508 pobór z 1 ł.; ŹD s. 438; RP s. 149, 162, 178, 192, 75, 112, 39, 10, 207, 340); 1498 Jak. Żyra z B. (ZK 153 s. 176); br. Stan. i Mik. Kulowie z → Książa Małego dzielą dobra. Mik. przypadają: Wojciechowice, Krzcięcice, Wola Krzcięcka, Słaboszowice, Piołunka, Olpice, B. i Deszno (tamże s. 196).

5. 1389 Szczepan z B. winien przedłożyć sądowi ziemskiemu przywileje w sprawie dzies. swobodnej, stwierdzające, że nie powinien [w sprawie dzies.] odpowiadać przed sądem kasztelana lub wojewody (SP 8, 5309); 1529 dzies. snop. wart. 8 grz. z całej wsi łącznie z Olpicami plebanowi w Sędziszowie (LR s. 188).

6. 1385 Mścisław z B. naganiony przez Mikołaja z Zygartowic oczyszcza swe szlachectwo i dowodzi, że ma h. Pilawa (SP 8, 3004, 3011).

1 Część zawartych tu informacji może dotyczyć i ww. Mik. Mięso, jak też dotyczyć więcej niż jednego Mikołaja z B.

2 Część informacji może dotyczyć Piotra Mięso komornika lel., wymienionego niżej 1384-402, jak też i innych Piotrów z B.

3 Por. przyp. 2.

4 Tu błędnie Nereta.