BARTOSZOWINY

(1711 Bartoszow, 1780 z Bartossowinami, 1787n. Bartoszowiny, 1827 Bartoszewiny; Kop.K 170, 177; NMP I 94) 2,5 km na S od kl.

1. 1787 pow. sand. (Spis I 398), 1827 pow. opat. (Tabela I 12); 171 In. par. → Nowa Słupia (AV XVII 422).

2. 1780 → Paprocice.

3. Własn. kl. święt.

1787 liczy 68 mkw (Spis I 398; II 118); 1792 dzierż. Józef Szachtl (Lefebvre V/5 169; Gacki 175-6); 1819 wieś z karczmą należy do stołu konw. święt. (AOkup. 6v, 52, 58); 1819 jest jedyną wsią czynszową kl. Kmiecie płacą po 50 zł, zagr. po 25 zł czynszu, wszyscy odrabiają po 2 dni pomocnego przy żniwach na folw. → Baszowice (Gacki 248, 254); 1827 ma 14 domów i 134 mkw (Tabela I 12).

5. XVIII w. dzies. snop. należy do stołu konw. święt. (AG nab. 936 11Dopisek XVIII-wieczną ręką do spisu dzies. stołu konw. z 1652 r ); 1819 dzies. pien. wart. 24 zł należy do stołu konw. (AOkup. 9v).

7. Derwich 1992 307.

Uw. Wieś założona w l. 1652-1711 na terenach należących do opactwa od czasu fundacji, a od 1594 r. wchodzących w skład uposażenia konw. W tej okolicy w XIV-XV w. znajdowały się obszary zwane → Bussecz i → Senno.

1 Dopisek XVIII-wieczną ręką do spisu dzies. stołu konw. z 1652 r.