CHLEWICE

(1373 Chleuicz, Cheuicz, Chlewicze, Chlewcze, Cheuicze, Plewisska!, Chlewycze) 13 km na NE od Szczekocin.

1. 1462 pow. krak. (Mp. 5 t. J 13); 1489 n. pow. lel. (GK 23 s. 173; ŹD s. 71); 1522 pow. ksiąs. (ZK 26 s. 501); 1373-4 n. par. własna, dek. Jędrzejów (Rejestr świętop. k. 8, 31); 1470- 80 kościół par. filialny Dzierzgowa (DLb. 1 s. 18); 1529 dek. Jędrzejów (LR s. 219).

2. 1385 wwda krak. Spytek [z Melsztyna] przeciw Pęcławowi z Lubachów [Lubachowy] o granice cum Cheuischkij (SP 8, 3692); 1411 Maciej z Lubachów zastawia Dionizemu z Piskorzowa m. in. 2 niwy w Damianowach [dziś Damiany] z obu stron drogi Chlewickiej (vie Chlewiczske, ZK 193 s. 46); 1422 rzeka → p. 3 [może dzisiejsza Kwilinianka ― UN 35 s. 7]; 1424 Marcin z Moskorzowa i jego sołtys z Jaroniowic przeciw Paszkowi z Sędziszowa o granice między Sieńskiem, Ch. i Jaroniowicami (ZK 196 s. 258); 1428 tenże Marcin zobowiązuje się pod karą 100 grz. wobec Paszka z Sędziszowa usypać w terminie granice między Jaroniowicami, Sieńskiem i Ch. (ZK 146 s. 178); 1429 tenże Marcin z Kamieńca [ziemia sanocka] pozwany przez tegoż Paszka o odnowienie granic między Ch. a Jaroniowicami i Sieńskiem (ZK 313 s. 191); 1448 gaje i zarośla naprzeciw łanów Na Wielkich Niwach należą do sołectwa w Jaroniowicach i ciągną się do drogi z Ch. do Sieńska (ZK 146 s. 531); 1453 4 ł. w Ch. w części, która biegnie tyłem (dorsu alias thilem) do Jaroniowic ― od kmiecia Bieńka Morasowica do kościoła (ZK 151 s. 158); 1464 Jan z Moskorzowa przeciw Pawłowi z Ch. kaszt. lwowskiemu o to, że ten nie wyznaczył granic i nie usypał kopców między Wolą [Chlewicką] Jana i Ch. Pawła „et hereditatem ville sua Vola usurparis alias posabyasch” na szkodę 100 grz. Paweł zeznaje, że nie mógł rozgraniczyć tych dóbr, ponieważ Ch. należą do jego dzieci po matce [żonie Pawła], a on sprawuje tylko opiekę nad nimi (SP 2, 3745); 1498 → Brzostki p. 2; 1541 granica między Ch. a Słupią poczyna się blisko ściany wsi Rożnica i stąd biegnie przez bór, przechodzi drogę z Ch. do Słupi, dochodzi do pola w borze zw. Żabice (Zabicze), który to bór należy do Słupi, i do pola zw. Jabłonce (Jabloncze) należącego do Ch., stąd w lewą stronę do drogi zw. Moskorzówka [do Moskorzowa] i przez nią i bór dochodzi do ściany wsi Lubachowy (ZK 29 S. 549-50); 1570 przez Ch. droga z Mstyczowa do Kossowa (LDK s. 69).

3. Własn. szlach. 1385 → p. 4; 1390 Władysław Jag. potwierdza Spytkowi z Melsztyna posiadanie zamków i miast oraz licznych wsi, m. in. Ch. (ZDM 6, 1570); 1391 kr. Jadwiga potwierdza temuż Spytkowi posiadanie licznych dóbr, m. in. Ch. (AGZ 6, 3); 1400 własn. Elżbiety wd. po Spytku z Melsztyna wwdzie krak. (DSZ 84); 1418 Jawno kmieć z Ch. (ZK 312 s. 162); 1421 Marcin z Kamieńca przeciw Mikołajowi z Ch. o dok. na wójtostwo w m. Wielopolu [Skrzyńskim, pow. pilzn.] i o 300 grz. szkód (ZK 146 s. 32); Piotr Szafraniec [z Pieskowej Skały] pkom. krak. zaprzecza, że przeszkodził Mikołajowi ze Zbigniewa [dziś Zbydniów] w wiązaniu do wsi Ch. (ZK 7 s. 131); Mikołaj ze Zbigniewa dostaje wwiązanie do Ch. Marcina z Kamieńca (GK 1 s. 650-1); tenże Mikołaj ma dać wwiązanie Marcinowi z Moskorzowa [czyli z Kamieńca] do dworu (curia) w Ch. (ZK 194 s. 113); 1422 tenże Marcin zastawia za 626 grz. półgr Mikołajowi z Motycz [Szlacheckich, pow. sand.] całą wieś Ch. z pr. patronatu kościoła tamże, łąkami w Olpicach z młynami i rzeką (ZK 7 s. 257); 1422-42 Mikołaj z Ch. alias z Grzybowa, ongiś z Motycz [pow. sand.] (GK 1 s. 728; 2 s. 491, 504; 4 s. 110; ZK 146 s. 255, 302, 390; 150 s. 158; 313 s. 191); Mikołaj ongiś dz. Motycz wyznacza ż. Annie 100 grz. posagu i wiana na 1/2 Ch. (GK 1 s. 728); 1424, 1428 → p. 2; 1426 Jan Badniewic kmieć z Ch. (GK 2 s. 471, 482); 1435 Mikołaj z Ch. alias ongiś z Motycz wyznacza ż. Annie c. Mikołaja z Janowic 90 grz. posagu i 100 grz. wiana na 1/2 swych dóbr (ZK 197 s. 417).

1443 br. Piotr i Mikołaj z Kamieńca oddają swoim siostrzeńcom, synom Piotra z Mokrska, całe dziedzictwo Ch. z łąką w Olpicach (ZK 146 s. 437-8); 1444 Mikołaj z Ch. (ZK 12 s. 252); 1449 Jadwiga ż. Pawła ze Sprowy stolnika lwowskiego, c. Piotra Komornickiego [z Mokrska] burgr. zamku krak., zeznaje, że tenże wykupił za 650 grz. od Zawiszy ongiś z Bebelna [pow. chęc.] całe dziedzictwo Ch., należące po matce do niej i jej br. Jana. Sumę tę Jadwiga zabezpiecza mężowi na Ch. aż do jej spłaty (SP 2, 3390); Zawisza z Ch. w sprawie z Pawłem ze Sprowy stolnikiem lwowskim ma przedstawić na najbliższym sejmie dok. w sprawie zastawu na Ch. (SP 2, 3397); 1448 Zawisza z Ch. (SP 2, 3354); 1453-62 Paweł Odrowąż ze → Sprowy, stolnik 1443-62, następnie kaszt. lwowski 1463-78, dz. Ch. (ZK 151 s. 158; 314 s. 77; 15 s. 89; Mp. 5 J 13; DLb. 1 s. 18; Dworzaczek); 1453 tenże ma zapłacić w terminie 40 grz. Wawrzyńcowi z Mysłowic pod gwarancją wwiązania go do 4 ł. osiadłych w Ch. → p. 2 (ZK 151 s. 158); 1458 tenże Paweł, odstępując od swego pow. ksiąs., zobowiązuje się zapłacić w terminie 40 grz. gr krak. Klemensowi z Mysłowic pod gwarancją wwiązania go do 4 ł. w Ch. z 4 grz. czynszu, na których siedzą kmiecie: Stahyno, Tomasz, Gawronek, Maczossek, Kusch, Dobrosch, Jawyen i Jan Czarny (ZK 15 s. 284); 1459 br. Mikołaj, Piotr i Jakub dz. Ch. (ZK 146 s. 633); 1463 Piotr s. Pawła Odrowąża z Ch. i Sprowy kaszt. lwowskiego (ZK 17 s. 120); 1464 → p. 2; 1470-80 dz. Paweł Odrowąż kaszt. lwowski, folwark, łany kmiece, 2 karczmy z rolami, 2 młyny i 3 zagrody bez ról (DLb. 1 s. 18-9); 1489-92 Mik. Pieniążek z Iwanowic i Ch. (ZK 153 s. 18; GK 23 s. 210, 791); 1489 Mik. Pieniążek z Iwanowic zastawia za 500 fl. węg. Jakubowi Szczekockiemu z Dębna wieś Ch. (ZK 153 s. 18); tenże Jakub odstępuje swym br. Wojciechowi i Michałowi wieś Ch. w pow. lel., którą ma w zastawie od Mikołaja Pieniążka z Iwanowic w 500 fl. węg. (GK 23 s. 173); 1490-4 Ch. wymieniane w rejestrach poborowych bez danych (RP s. 134; ŹD s. 436; RP s. 160, 176, 190, 205); 1492 z podziału dóbr między br. Wojciechem i Michałem ze → Szczekocin młodszemu Michałowi przypadają m. in. Ch. (GK 23 s. 890); 1508 pobór z 5 ł. (RP s. 357); 1511 Jakub z Dębna wziął po br. Michale wsie Ch. i Goleniowy (Bon. 4 s. 205); 1518 Jakub Szczekocki z Dębna zabezpiecza Katarzynie c. Mik. Jordana z Zakliczyna kaszt. wojnickiego, ż. swego s. Stanisława 2000 grz. posagu i wiana na swych dobrach Zamoście [par. Wojnicz] i P. oraz na sumach, które ma zapisane na m. Wojnicz z wsiami (MS 4, 2799); 1521 br. Mikołaj i Bernard Zakrzowscy przeciw Jakubowi z Dębna dz. Ch. o posag 350 fl. węg. po zm. bezdzietnie Elżbiecie Raszkowskiej, które jej zapisał mąż Piotr Raszkowski na sumach na dobrach Ch., a o 200 grz. zgłasza pr. bliższości Jerzy Niemsta po ciotce Elżbiecie na dobrach Ch., które odziedziczyła po matce Dorocie (SP 6, 212); 1522 Jakub Szczekocki dz. Dębna, Sufczyna i Ch. w pow. ksiąs. (ZK 26 s. 501); 1529 tenże Jakub oddaje s. Janowi m. Wojnicz, a dzieciom jego Stanisławowi, Annie i Barbarze zapisuje 1000 grz. na Ch., drugiemu zaś synowi Hieronimowi zapisuje 500 grz. na Dębnie i Woli Dębińskiej (Bon. 4 s. 205); folwark (LR s. 219); 1530 w Ch. pobór z 5 ł., 1 młyna o 1 kole dorocznym (RP k. 56).

4. 1385 kr. Jadwiga na prośbę Spytka wwdy krak. nadaje pr. magd. jego miastom i wsiom, m. in. Ch. (ZDM 1, 174); 1400 wyrokiem sądu ziemskiego krak. mieszkańcy Ch. mają prawo odpowiadać tylko przed sądem ukonstytuowanym na pr. niem. wg przyw. Władysława Jag. (DSZ 84); 1462 Kazimierz Jag. na prośbę Pawła Odrowąża ze Sprowy stolnika lwowskiego przenosi jego wsie z pr. pol. na magd., m. in. Dziewiątle i Ch. w pow. krak. Imm. sądowy (Mp. 5 I 13).

5. 1373-4 par. nowo ufundowana, świętop. 7 1/2 gr (Rejestr świętop. k. 8, 31); 1381-5 Tomek kapelan, pleban w Ch. (SP 8, 1121, 1850, 1896, 1925, 3376, 3379); 1422 → p. 3; 1453 kościół w Ch. (ZK 151 s. 158); 1470-80 dzies. snop. z folwarku miejscowemu plebanowi, dzies. snop. i kon. z reszty wsi wart. 20 grz. prepozyturze w kat. krak. (DLb. 1 s. 18-9); 1529 uposażenie plebana w Ch.: dzies. snop. wart. 2 1/2 grz. z folwarku w Ch., dzies. snop. wart. 8 gr z 2 ł. kmiec., tamże obsiewanych co trzeci rok, kolęda 7 gr; dzies. snop. z ról kmiecych wart. 6 grz. prepozyturze w kat. krak. (LR s. 219, 237); 1598 kościół ŚŚ. Filipa i Jakuba, w par. tylko Ch. (WR k. 228).

Uw. W pow. rad. jest wieś Chlewiska również par. i należąca do Odrowążów ze Sprowy, którą w źródłach pisano jako Chlewiska lub Chlewice, stąd też może się zdarzyć, że jakaś wiadomość podana pod Ch. z pierwszej połowy XV w., dotycząca dziedziców [później Ch. należały do Odrowążów Szczekockich], może odnosić się do Chlewisk, tym bardziej iż dziedzice tych ostatnich występowali często w księgach ziemskich krak., posiadali też cz. Swojczan w pow. ksiąs. Np. poświadczona w l. 1389-1403 Beata z Ch. wd. po Mikołaju, matka Śmiechny wdowy po Miczku ze Szreniawy pisała się „de Chewisca” lub „de Chleuicz” bądź też „de Chlewice” (SP 8, 7216-7, uw. 178/55, 321/3, 324/21; ZK 3 s. 387, 546). Bon. nie wspomina o niej pod Chlewickimi z Chlewisk. W r. 1399 Wroch z Wojsławic zastawił Janowi Ligęzie siedlisko w Gorzkowie, które należało do Jaszka zw. Żelazny „de Chleuicza” (SP 8, 8281), w l. 1398-1400 występowała Świętochna wd. po Jaszku Żelaznym z Gorzkowa (SP 8, 7024, 9853). Jaszek być może był przed r. 1385 dz. Ch. lub Chlewisk.