CZARYŻ

(1376 Czarzch, Czarzis, Czarzys, 1381 Sczarzirz, Szczarziz, Szczarzirz, Szczarzrziz, 1385 Sczarzicz, 1388 Czirzycz, Sczarin, 1397 Czerzesz, 1398 Czarzisz, Sczerzesz, 1399 Sczarzirz, 1400 Sczerzysz, 1423 Czarysz, 1466 Czarzysz, Czarzyz, 1470 Czarzicze, 1484 Czarszysz, 1496 Carysch, 1529 Sharzycz) 12 km na NE od Szczekocin.

1490 n. pow. krak. (ŹD s. 435); 1508, 1581 pow. lel. (RP s. 396; ŹD s. 69); 1508 n. par. Dzierzgów (RP s. 350).

Własn. szlach. 1376-82 Florian z Cz. (SP 8, 32 88, 154, 236, 1601); 1381 Jakub z S. (SP 8, 824); Siema z S. (SP 8, 918); 1381-6 Mik. Chamala, Tamala, Chabala z Cz. (SP 8, 825, 882, 921, 2667, 4077); 1384 ż. Mikołaja z Żarnowca z Katarzyną ż. Sławomira z Żelisławic oraz z wd. po Florianie z Cz. o dziedzictwo w Psarach [par. Dzierzgów] i Cz. (SP 8, 2936); 1385 Sławomir z Cz. (SP 8, 3117); Katarzyna, Katusza z Cz. (SP 8, 3118, 3198, 3305, 3368); 1386 Sobek z Cz. (SP 8 uw. 19/10); 1388 Mikołaj z S. (SP 8 uw. 86/1); 1388-1400 Andrzej z Cz. (SP 8, 4513, 6359, 8225, 9763-4, uw. 229/22, 265/79, 270/43, 278/54, 289/26, 290/80); 1400 Wydżga z Przyłęku [par. własna] skazany na karę XV za dzierżenie siłą łanu Andrzeja w Cz.; Andrzej z S. pozyskuje prawnie na tymże Wydżdze 1 ł. w Psarach (SP 8, 9763-4, uw. 314/1); 1423 Wawrzyniec z Lipnika [par. Żuraw] zastawia za 34 grz. ww. Andrzejowi całą swoją cz. w Woli Sasinowej [dziś Wola Czaryska] i Cz. (ZK 378 s. 59); 1466-96 Jakub z Cz. i jego ż. Katarzyna z Wojsławic [dziś Ojsławice] (ZK 17 s. 391-3; 153 s. 152); 1470 Mikołaj z Cz. procesuje się z Mikołajem z Modlnicy Małej (ZK 16 s. 544); 1484 Mikołaj z Woli Sasinowej i Cz. (GK 22 s. 167); 1508 pobór z 1 1/2 ł. (RP s. 356); 1529 dzies. snop. wart. 4 grz. z całej wsi plebanowi w Dzierzgowie (LR s. 167); 1530 pobór z 1 1/2 ł. (RP k. 55).