BRZEŹNO

(1242 Niederbriesen, Grosen Briese, Nedern Briese, 1526 Niderbrise alias Brzizno, Nieder Briesen) 11,5 km, na SW od Kowalewa Pomorskiego.

1. Ok. 1423-4 komt. tor. (DK 8); 1570 pow. chełm., par. Gronowo (Bi. 46, 74).

3. 1242 Zak. funduje szpital Ś. Ducha w Toruniu i uposaża go wsią N. i in. (MT 208); 1415 połączenie szpitala Ś. Ducha z kl. bened. w Toruniu; do szpitala należy N. B. o 2 pługach (UC nr 490); ok. 1423-4 własn. ryc., Clawko ma w N.B. 33 ł. i obow. 1 służby w zbroi lekkiej, Clawko z G. B. ma 36 ł. i obow. 1 służby w zbroi lekkiej (DK 8); 1507 Aleksander v. Heyden sprzedaje swą cz. w N. B. Janowi Beutel z Torunia (MT 208-9); 1526 Zygmunt I daje przyw. Barb. Baythlyn na wieś B. w okr. tor. (MS 4/2 nr 14778); 1570 właśc. Jan Stroband z Torunia, 20 ł. chł., karczma, wyszynk gorzałki, komornicy (ŹD 65).