FRYWAŁD

(1400 Friwald, 1413 Friwalth, 1428 Priwalt, 1490 Chriwald, 1494 Chrywalth, 1496 Volya Frywald, 1499 Chrydwalth, 1504 Frywald, 1508 Fridwald) 11 km na SE od Nowej Góry.

1. 1490 n. pow. krak.; 1581 pow. prosz.-krak.; par. Sosnka (ŹD s. 35, 433).

3. Własn. szlach. 1400 Pielsz z Brodów i Zawisza z Wierzchowiska poręczają sumę 50 grz. Szymkowi z Pojałowic za Andrzeja z Zalasu ewentualnym wwiązaniem w charakterze zastawu we wsie Zalas i F. (SP 8, 9558); 1412 Andrzej z Rawałowic zastawia za 117 grz. Piotrowi Szczuczce swoje wsie F. i Zalas: 1413 tenże Andrzej zapisuje na sumę 150 grz. w dożywocie [teściowej] Petrunili wd. po Imramie Seniorze z Czulic [cz.] Zalasu i wieś F. Po jej śmierci mają one przypaść jej dzieciom (ZK 5 s. 277, 331); 1428 Katarzyna wd. po ww. Andrzeju ustępuje na rzecz swej c. Elżbiety, swego zięcia Mikołaja z Wielogłów i ich dzieci z wszystkich dóbr dziedz. w Rawałowicach, Zalasie i F. (ZK 8 s. 383); 1429 tenże Mikołaj przyrzeka swoim dzieciom zrodzonym z ww. Elżbietą: Żegocie, Janowi, Mikołajowi, Stanisławowi, Katarzynie, Annie, Krzychnie, Magdalenie i Jadwidze nie sprzedawać ani w inny sposób pozbywać się dóbr dziedz. Rawałowice, Zalas i F. Gdyby Wielogłowski ożenił się powtórnie i miał potomków, nie będą oni mieli żadnych praw do tych dóbr; tenże Mikołaj winien zwrócić Katarzynie wd. po Andrzeju z Rawałowic wszystkie rzeczy ruchome, które miała w ww. dobrach (ZK 9 s. 102-3); 1433 tenże Mikołaj ustępuje dożywotnio ww. Katarzynie Rawałowskiej wsie F. i Zalas. Po jej śmierci mają te wsie przejść w ręce dzieci jego, które miał ze swą zm. ż. Elżbietą c. Katarzyny (ZK 10 s. 181); 1460 br. Mikołaj, Nanajko i wielebny Stanisław z Wielogłów sprzedają za 400 grz. Janowi z Tęczyna kaszt. krak. całą swoją wieś F. i połowę wsi Zalas (ZK 15 s. 154); 1490-2, 1494, 1496-9, 1508 pobór z 1 ł. (ŹD s. 433; RP s. 158, 172, 202, 64, 103, 32, 2, 333); 1496 Andrzej z → Tęczyna kaszt. wojnicki darowuje [br.] Zbigniewowi z Tęczyna pkom. krak. zamek Tęczyn z wsiami, m. in. z F. (ZK 153 s. 125); 1504 Jan i Andrzej z → Tęczyna ss. zm. Zbigniewa dzielą dobra po ojcu i po zm. stryju Andrzeju kaszt. wojnickim. Andrzej otrzymuje wraz z zamkiem Tęczyn m. in. wieś F. (SP 2, 4547); 1527 Andrzej z → Tęczyna wwda sand. zastawia za 3000 fl. Wincentemu Świdwie z Szamotuł [woj. pozn.] zamek Tęczyn z wsiami, m. in. z F. (MS 4, 15 000); 1528 tenże Świdwa po spłaceniu przez tegoż Andrzeja 3000 fl. oddaje powyższy zastaw (MS 4, 15 401).

5. 1529 dzies. [z ł. kmiecych] wart. 7 grz. wraz z Zalasem bpowi krak. w lipowieckim kluczu (LR s. 13).

8. Domniemane ciałopalne cmentarzysko wczesnośredn. (Żaki s. 527).