ILKOWICE

(1374 de Ilicouicz, 1381 de Ilocouicz [!], 1407 Ilcouicze, 1416 Jlicouice, 1424 Illicowycze, 1437 Gilicouicze, 1529 Lykowicze) 9,5 km na NW od Działoszyc.

1. 1489 n. pow. krak. (RP s. 137); 1581 pow. ksiąs. (ŹD s. 89); 1470 n. par. Słaboszów (DLb. 2 s. 75).

2. 1376 → p. 3; 1382 gaj (SP 8, 1186-7); 1385 łąka zw. Klimaszowska w I. (SP 8, 3513); 1398 wygon (SP 8, 7208); 1399 Staniec zagrodnik z I. pozywa Krystyna z Pieczeniegów [graniczących z I.] o kobylenie [zastawę drewnianą, na drodze?] i nienaprawianie przekopy (SP 8, 8359); 1408 zarośla w Śladowie ciągnące się do granic Zbikałów [dziś Zbigały], I. i Kropidła (ZK 5 s. 91); 1411 łan za młynem w I. ciągnący się do granic Maciejowa (ZK 193 s. 46); 1412 dziedzina Boguszowska w I. (ZK 193 s. 113); 1416 młyn z łąką w I. „retro fluvium” [za rz. Niedzicą lub jej prawym dopływem zaznaczonym bez nazwy na Mapie Obrębów] (ZK 193 s. 336); wierzby na wspólnym dla wsi pastwisku (ZK 193 s. 359); 1424 wspólny dla Janowic i I. wygon, czyli nawsie (SP 2, 1951); 1426 dwa wygony, czyli ściegny w I. (ZK 195 s. 374); 1448 gaje w Śladowie położone k. granic Kropidła i I. oraz niwy k. granic I., po obu stronach drogi, która idzie od granic Racławic do drogi ze Śladowa do Skalbmierza (ZK 257 s. 311); 1451 siedlisko, k. Męki Pańskiej, przytykające do wielkiej drogi krakowskiej1Była to droga z Krakowa do Jędrzejowa, na S od I. Biegła między Kościejowem a Miroszowem, poświadczona w r. 1565 (BCzart. rps 3027 s. 102) (ZK 258 s. 14); 1456 dziedzina Barańczowska (ZK 258 s. 109-10); 1463 łąka należąca do Śladowa między I. a Janowicami (ZK 258 s. 407); 1470-80 I. sąsiadują z Święcicami (DLb. 3 s. 213); 1525 rozgraniczenie między I. a Święcicami Wielkimi i Małymi poczyna się od ściany wsi Pieczeniegi i tu na pastwisku, k. jamy zw. Moczydło, usypane zostają 2 kopce narożne, a trzeci powyżej przekopy doprowadzającej wodę do sadzawek wsi Święcice przez pastwisko aż do rzeki Niedzicy, k. ścieżki, czyli drożyska wiodącego z Pieczeniegów do Maciejowa. Od tych kopców granica idzie przez pastwisko do miedzy dzielącej role I. i obu Święcic i dalej do drogi z I. do Święcic. Po obu stronach tej drogi usypane zostają dwa kopce. Granica skręca w kierunku północnym między dwoma drogami, czyli „grzębą”, aż do drogi z Maciejowa. Droga ta w tym miejscu zbiega się z drogą z I. do Święcic. Granica omija tę ostatnią drogę skręcając na W, a kopce zostają usypane po obu stronach drogi z Maciejowa aż do ściany i granicy Maciejowa. Ostatnie kopce narożne usytuowano między I., Święcicami i Maciejowem (BCzart. rps 2930 s. 61-4); 1592 rozgraniczenie między I. a Zbikałami poczyna się od usypania 3 kopców narożnych: 1) na S w I., 2) na E w Zbikałach i 3) na N w Pieczeniegach. Następnie granica idzie k. drogi ze Zbikałów do I., przechodzi przez tę drogę pod górą → Dąbie. Dalsze kopce są sypane przez środek tej góry i jej wierzchołek, następnie na ujeździe aż do dołu zw. Wilczy Dół. Granica schodzi teraz z góry na S aż do dołu zw. Tuleja i po przejściu tego dołu usypany zostaje kopiec po prawej stronie → Cymbowej Góry [dziś Góra Cybowa]. Granica idzie przez tę górę, prosto ścieżką do drzew lipowych, między Rędzinami [w XVIII w. folwark o tej nazwie należący do Zbikał (Mat. do MWK s. 259), dziś wieś Rędziny Zbigalskie], wierzchołkiem Cymbowej Góry i schodzi ujazdem z tej góry, oraz ścieżką powyżej drogi z Janowic i I. do Skalbmierza. Przez tę drogę granica biegnie na S, między Rędzinami, następnie skręca na W i ciągnie się prosto ścieżką przez ujazd na S do lasu zw. Zajączek. Pod tym lasem znów sypane są kopce w kierunku południowym. Granica przechodzi teraz przez ten las i przez dół, czyli grzębę. Dalej na S czynione są znaki graniczne na sosnach i dębach w lesie Zajączek. Przy ostatnim kopcu usypanym w tym lesie schodzą się granice T. i Zbikałów w pobliżu narożnika wsi Kropidło (ZK 406 s. 453-6).

3. Własn. szlach. 1374-1400 Bogusz z I. i 1386 ze Zbikał (SP 7/2, 1533; 8, 43, 420, 744, 1059, 1640, 1648, 3435, 3638, 4196, 4209, 6803, 10 487, 10 719, uw. 33/17, 345/13, 347/13; ZK 1c s. 265); 1376 Klemens z I. pozywa Staszka z Janowic [par. Kalina] o drogę, którą zniszczył, o wypędzenie czeladzi i o obelgi (SP 8, 190, 253); Radek z I. procesuje się z Klemensem z I. o budowę słodowni (SP 8, 338, 373); 1376-84 Klemens z I. zw. Czolis, Czolrz, Koliths, dziad Staszka z Janowic (SP 8, 190, 253, 312, 338, 340, 373, 746, 1059, 1640, 2583-4, 2643, 2737); 1376-99 Mikołaj z I. (SP 8, 312, 336, 1647, 1702, 1752, 1805, 2643, 2719, 2849, 3637-8, 3684, 3729, 3776, 3804, 3889, 4645, 8510, uw. 5/20, 9/30, 20/7, 49/28); Marcin s. Klemensa z I. (SP 8, 708); Mikołaj z I. s. Witosława (SP 8, 868, 936, 992, 1018); 1381 Katarzyna c. Bernarda z I., bratanica Witosława (SP 7/2, 1531-3; 8, 923); Bernard s. Bernarda z I. bratanek Witosława (SP 7/2, 1531-3); 1381-2, zm. przed 1398 Witosław z I. br. Bernarda (SP 7/2, 1531-3; 8, 727, 746, 838, 868, 910, 922-3, 939, 983, 1059, 1163, 1185-7, 1218, 1225, 6646); 1381-2 Dominik s. Bernarda z I., bratanek Witosława (SP 7/2, 1531-3; 8, 868, 923, 939, 1059, 1163, 1218); 1381-7 Stanisław Szemunic z I. (SP 8, 838, 936, 972, 1018, 1185-7, 1225, 1931, 3435, 3514, 3638, uw. 21/13, 22a/20, 42/2, 3, 10); 1381-98 Mikołaj, Miczek Baraniec, Baranek, Barzanek z I. (SP 7/2, 1533; 8, 1059, 1450, 2798, 3638-9, 4209, 6581, uw. 45/4,5; ZK 1c s. 278, 291, 296, 334); 1382 Maciej kmieć z I. (SP 8, 1644, 1749); Staszek [Szemunic] z I., pozwany przez Witosława z I. o zagarnięcie gaju, zostaje skazany na zapłacenie 1 grz. szkody (SP 8, 1186-7); 1382-5 Jaszek z I. (SP 8, 1452, 2088, 2094, 2737, 2950, 3002, 3031, 3189, 3205, 3514, 3638, 3729); 1383 Ostrobod z Niegowonic z Wilczkiem z I. o wwiązanie w dziedzinę, o włamanie do domu i o różne rzeczy zabrane z domu (SP 8, 2016); 1383-7 Wilczek z I. [i Zakrzowa par. Skalbmierz] (SP 8, 2012, uw. 64/2); 1384 żona Klemensa z I. procesuje się z mężem o 20 grz. wiana i 30 grz. posagu (SP 8, 2583); [Hanka] żona Stanisława z Piotrkowic [par. własna] procesuje się z swym ojcem Klemensem z I. o połowę dziedziny (SP 8, 2584, 2643); 1384-98 Hanka dziedziczka I., c. Klemensa z I., ż. Stanisława z Piotrkowic (SP 8, 2584, 6828); 1385 Mikołaj Kobiałka pozywa Jaszka z I. o psa do polowania (SP 8, 3031); Dobrochna z I. pozywa Dominika i Strzesława z Miroszowa o dziedzictwo w Miroszowie (SP 8, 3106, 3213, 3372, 3494, 3500, 3732, 3778); Jaszek Polaninowski zastawia za 2 grz. Wilczkowi z Zakrzowa [i I.] łąkę zw. Klimaszowska w I. (SP 8, 3513); Mikołaj z I. pozywa Staszka i Jaszka z I. o bezprawie dokonane na łące (SP 8, 3638); Hynek z I. (SP 7/2, 8; 8, 3006); Mikołaj z I. h. pół strzały i krzywaśń zaw. Zaworze (SP 7/2, 1187; 8, 3881); Zuzka z I. (SP 8, 3514); 1385-1411, zm. 1412 Stanisław Obrzut z I., Janowic, Polanowic i → Deszna [h. Ulina], br. Jaszka z Polanowic (SP 8, 3638, 4126, 5868, 6736, 7628, 8015, 8024, 8510, uw. 227/25, 228/5, 243/9, 56; ZK 1c s. 464-5, 468, 473, 522; 2 s. 525; wg ind. WAP); 1386-92 żona Bogusza z I. (SP 8 uw. 31/24; ZK 1c s. 265); Mikołaj s. Czasława z I. (SP 8, uw. 33/17); 1387 Mikołaj s. Zuzki zw. Zuzczyc (SP 8, 4253, 4402, uw. 56/25); 1387 Nastka z I. pierwsza ż. Stanisława Obrzuta, zm. przed 1397 (SP 8, 4253, 4402, uw. 49/28, 56/25); 1388 Marcin z I. i jego br. Staszek zw. Kowal z I. (SP 8, 4513); 1389 Grzegorz karczmarz z I. (SP 8 uw. 206/8; ZK 1c s. 200); 1390 Wojciech Mikołaj z I. (ZK 1c s. 212, 214); Staszek z I. i jego kmieć zw. Pisna pozywają Pietrasza ze Święcic o bezprawne pojenie bydła i pobranie oborznego (ZK 1c s. 213, 219); 1391-1407 Stanisław, Staszek z I.2Zawarte tu informacje mogą dotyczyć ww. w l. 1385-1410 Stanisława Obrzuta, jego s. Stanisława lub innego Stanisława (ZK 1c s. 225, 247-8, 251, 265, 331-2, 338-9, 342; 3b s. 149, 161, 166, 185, 218, 224, 382, 396, 465, 481; 193 s. 47, 66; SP 2, 1121; 8, 6307, 6581, 7208, 8610, uw. 230/3, 284/16); 1392 Mikołaj Baraniec z I. procesuje się z Wilczkiem z I. i z Maciejem kmieciem o przeoranie miedzy; Agnieszka ż. Staszka z I.; Staszek Obrzut z I. procesuje się z Mikołajem z I. o siedlisko; Staszek Kuczla3Odczyt niepewny: może Kuczka? z I. (ZK 1c s. 265); Mikołaj z I. procesuje się z Maciejem z I. i Święszkiem z I. (ZK 1c s. 269); Staszek i jego ż. [Agnieszka] z I. procesują się z Boguszem i jego żoną o 20 grz. szkody i o zboże (ZK 1c s. 272-3, 276); 1392-3 Staszek Baraniec procesuje się z Mikołajem karczmarzem z I. (ZK 1c s. 268, 277-8, 282, 287, 291, 296, 301); Jaszek Kmita z Łowini procesuje się ze Staszkiem z I. (ZK 1c s. 278, 284).

1392-4 Janik s. Staszka z I. (ZK 1c s. 251, 315); 1393 Mikołaj Baraniec [z I.] procesuje się z kmieciami z I. (ZK 1c s. 282); 1393-4 tenże procesuje się z Wilczkiem z I. [i Zakrzowa] i z jego ludźmi (ZK 1c s. 287, 301, 306, 319, 332, 334); 1394 Staszek z I. pozyskuje na Boczku z Deszna 30 grz. posagu swej żony na Desznie (ZK 1c s. 338); Mikołaj z I. procesuje się z Wilczkiem z I.; Mikołaj kmieć z I. procesuje się z Mikołajem z I. (ZK 1c s. 342, 345); 1395 Stanisław z Polanowic procesuje się z Jakubem ze Święcic, m. in. o szkody w I. (ZK 1c s. 400); 1395-6 Mikołaj z I. procesuje się z Jaszkiem z Klonowa (ZK 1c s. 435, 439, 442, 451, 456, 458); 1397 Stanisław Obrzut z I. procesuje się ze Święchem młynarzem z I. (ZK 1c s. 527, 530); Dominik i Burkard z Wojciechowa [par. Kazimierza Wielka] procesują się ze Stanisławem z I. o dziedzinę ojczystą w I.; tenże Stanisław oddala roszczenia Hanki c. Witosława z I. o bydło, zboże i sprzęty domowe; tenże Stanisław w sprawie przeciw Burkardowi i Dominikowi z Wojciechowa przedstawia świadków, którzy poświadczają, że Stanisław kupił dziedzinę w I., nigdy się w nią gwałtem nie wwiązał i spokojnie dzierżył ją od 10 lat; tenże Stanisław oddala prawem roszczenia tychże do ojczystej dziedziny w I., sprzętów domowych, bydła i do 40 grz. Świadkowie stwierdzili, że dobra te należały do c. Witosława (ZK 1c s. 524, 529, 531, 538); Stanisław z I. procesuje się z Maciejem z I. (ZK 2 s. 502); 1397-8 Jaszek z Polanowic procesuje się ze Stanisławem Obrzutem i jego ż. Hanką o 60 grz. wiana Machny zw. Czolisowa [ż. ww. Jaszka, wd. po Klemensie Czolisie?, por. wyżej 1376-84], o 6 sztuk bydła rogatego, 8 baranów, 2 konie i zboże (SP 8, 5668, 6736, uw. 227/29); 1397-1410 Hanka ż. Stanisława Obrzuta z I., 1412-21 wd. (SP 8, 5868, 6736, 7628, uw. 230/3, 227/29, 30, 228/5, 243/56; wg ind. WAP); 1398 Fal, Jan, Więcesław i Bieniek kmiecie ze Słaboszowa za zgodą swego pana Borka kupują u Stanisława Polaninowskiego w I. 1 stóg żyta i 1 stóg owsa (SP 8, 6251); Hanka z I. ż. Szada ustępuje Stanisławowi z I. z wszelkich praw do swojej części w I. (SP 8, 6307); taż ż. Szada z → Bolowa córka Katarzyny córki zm. Witosława z I. sprzedaje za 150 grz. Stanisławowi z Polanowic s. Mikołaja swoją cz. w I. i Janowicach [par. Kalina] i zrzeka się tu praw do wiana zapisanego przez jej wuja Mikołaja [ojca ww. Stanisława] Nastce ż. tegoż Stanisława (SP 8, 6646); Adamek z I. (SP 8, 6802); Mikołaj, Spytek, Stanisław i Świętosław dziedzice Janowic [par. Kalina] zawierają ze Stanisławem z I. ugodę w sprawie wspólnego użytkowania wygonu z tymże Stanisławem i jego kmieciami, tak jak to od dawnych czasów było praktykowane (SP 8, 7208); 1399 → p. 2; Mikołaj z I. (SP 8, 8510); 1400 Florian z I. (wg ind. WAP); → Jakubów; 1404 Śmiechna ż. Michała z Grabia procesuje się z dziećmi zm. Wilczka z Zakrzowa o I. (ZK 3b s. 266); 1404-24 Mikołaj Baraniec h. Ulina s. Stanisława Obrzuta i Hanki (ZK 3b s. 281, 337, 480, 505; SP 2, 1423, 1951; 7/2, 281; wg ind. WAP); 1404-29 Mikołaj Ilikowski z I., br. przyrodni Świętochny i Gniewomira z Zakrzowa (ZK 3b s. 324; wg ind. WAP); 1408 → Janowice [par. Kalina]; Mikołaj z I. trzyma na sumę 16 grz. w zastawie od Jakusza z Janowic 2 kmieci w Janowicach (ZK 193 s. 11); 1410 br. Paszek, Wilczek i Mikołaj z → Zakrzowa dzielą dobra. Paszkowi przypadają wsie Cerekiew i I. (ZK 5 s. 210-1).

1411 → Janowice [par. Kalina]; Stanisław s. zm. Jana i Stachny z I., br. Grzegorza; Stachna wd. po ww. Janie; Mikołaj Mały z I. (wg ind. WAP); Hanka wd. po Stanisławie z Piotrkowic oświadcza, że po jej śmierci cała jej ojcowizna w I. ma przypaść po połowie jej wnuczkom: Piechnie ż. Pietrasza z Kaliny [Wielkiej] i Piechnie ż. Gniewomira „de Jekimouice” [Jachimowice? w pow. sandom.]; taż Hanka zastawia za 6 grz. klasztorowi [Augustianów] w Książu [Wielkim] 1 ł. za młynem w I., ciągnący się do granic Maciejowa (ZK 193 s. 45-6); Stanisław [Obrzut] z I. złożony chorobą przekazuje swemu br. Jaszkowi z Polanowic podzielenie swoich dóbr ruchomych i nieruchomych między swoje dzieci tak z pierwszej ż. [Nastki], jak i drugiej ż. [Hanki], zastrzegając, że w wypadku śmierci dwóch synów, z drugiej żony, Michała i Andrzeja córki z tejże żony Hanka i Małgorzata mogą zatrzymać ojcowiznę, jeżeli wypłacą temuż Jaszkowi swemu stryjowi 200 grz. Gdyby nie mogły tej sumy zapłacić, wówczas Jaszek może dzierżeć połowę tej ojcowizny do czasu wypłacenia mu tychże 200 grz. W wypadku śmierci Jaszka opiekę i pełnomocnictwa ma przejąć Bernard z Zaryszyna (ZK 193 s. 46); tenże Stanisław winien – pod groźbą kary XV sądowi i stronie – wydzielić Piotrowi i Mikołajowi oraz innym dzieciom ze swej pierwszej żony Nastki połowę wszystkich dóbr, czynszów, bydła i sprzętów domowych (ZK 193 s. 64); tenże Stanisław dokonuje podziału dóbr z dziećmi, ze swojej pierwszej żony, mianowicie z Piotrem, Mikołajem, Janem, Stanisławem i Jakubem. Stanisławowi przypada wieś Janowice i połowa wsi Kropidło, zaś jego ww. synom: I., Kowalów, kmieć w Zbikałach, połowa Kropidła oraz 5 grz. na kmieciu w Kalinie [Wielkiej], 2 niwy zwane Kalki należące do wsi Janowice, z tym warunkiem, że synowie za 40 grz. odebranych od opata [z Mogiły] mają wykupić wieś Kowalów. Gdyby opat nie zapłacił im tej sumy, wówczas Kowalów ma być wykupiony pieniędzmi obu dzielących się stron. Obie strony winny wykupić długi ciążące na Janowicach i grożące przypadnięciem Janowic Jakubowi Rzeszotce, jak też spłacić po połowie wszelkie inne długi. Stanisław może pozostać w domu w I. do święta Zesłania Ducha Św. Czynsze i plony jesienne obie strony winny podzielić po połowie (ZK 193. s. 69); 1411-3 Piotr, Pietrasz s. Stanisława Obrzuta i Nastki; 1411-23 Grzegorz z I. s. zm. Jana i Stachny (wg ind. WAP); 1411-32 Andrzej zw. Bydłoch z I. i Janowic s. Stanisława Obrzuta i Hanki (wg ind. WAP; ZK 197 s. 129-31); 1412 Stanisław Obrzut oddala roszczenia swego s. Pietrasza o 41/2 grz.; tenże Stanisław winien podzielić z dziećmi swej pierwszej żony dobra Kropidło; Piotr z braćmi oddala roszczenia swego ojca Stanisława o niwy porośnięte drzewami (arwi lignei) w I. (ZK 193 s. 96); tenże Piotr i jego bracia oddalają roszczenia swego ojca Stanisława z Janowic o jastrzębia zw. pospolicie ćwikiem (ZK 193 s. 104); Pietrasz z I. poręczając za swych braci rodzonych sprzedaje za 14 grz. swemu ww. ojcu 2 niwy zw. Kalki w Janowicach (ZK 193 s. 110); Piotr s. Przybka z Dziemierzyc zastawia za 9 grz. Stanisławowi i Grzegorzowi [ss. Jana] całą swoją cz. w I. (ZK 193 s. 113); Henryk ze Święcic zastawia za 23 grz. Mikołajowi Barańcowi z I. całą swoją dziedzinę zw. Boguszowska w I. (ZK 193 s. 113); 1412-30 Stanisław z I. s. zm. Stanisława Obrzuta i Nastki (wg ind. WAP); 1413 Stanisław [z Janowic s. zm. Stanisława Obrzuta] niegdyś z I. oświadcza, że Maciej z Pstroszyc spłacił mu długi opata z Mogiły (ZK 193 s. 117); Grzegorz i Stanisław z I. zastawiają za 23 grz. Janowi i Mikołajowi z I. całą swoją cz. w I. (ZK 193 s. 123); Helena wd. po Pietraszu z I.; 1413-25 Mikołaj z I. s. Stanisława Obrzuta i Nastki; 1413-30 Jan Ilikowski z I. s. zm. Stanisława Obrzuta i Nastki sędzia kl. Cyst. w Jędrzejowie 1429-30 (wg ind. WAP); 1413-34 Jakub Ilikowski z I. i Janowic s. Stanisława Obrzuta i Hanki (wg ind. WAP; ZK 10 s. 184, 186); 1414 Marek z Polanowic poręcza Mikołajowi z Polanowic za nie mające lat sprawnych dzieci Stanisława [Obrzuta i Hanki] na sumę 5 grz. (ZK 193 s. 173); 1415 Mikołaj i Maciek z I. wykupują za 23 grz. u Jana, Mikołaja i u wszystkich dzieci Stanisława z I. całą cz. dziedzictwa Grzegorza w I. (ZK 193 s. 246); Jakusz ze Święcic zastawia za 8 grz. Janowi z I. role swoje w Święcicach obsiane 7 miarami zboża (ZK 193 s. 262); Paszek z I; Andrzej s. Stanisława z I. (wg ind. WAP); 1415-36 Maciek Baraniec s. Stanisława Obrzuta i Hanki (wg ind. WAP; Teut. 1A s. 90, 101; ZK 197 s. 147, 303, 530).

1416 Mikołaj kmieć z I. pozyskuje prawem na Mikołaju Barańcu z I. 10 kop pszenicy, 10 kop żyta i 5 grz. szkody (SP 2, 1423); Paszek z Zakrzowa sprzedaje za 200 grz. Mikołajowi i Maćkowi z I. całą swoją cz. w I. Florian z Knyszyna i Mikołaj z Zakrzowa kwestionują powyższą sprzedaż; Hanka wd. po Stan. Obrzucie z I. oraz Piotr z Kaliny [Wielkiej] sprzedają za 30 grz. Janowi z I. połowę młyna i łąkę za rz. w I.; Jan z I. oddala roszczenia Mikołaja z I. o pr. bliższości do młyna i łąki w I. sprzedanych Janowi przez Hankę wd. po Stanisławie Obrzucie; Jan z I. oddala prawem roszczenia Maćka z I. o wierzby na wspólnym pastwisku; Jakusz ze Śladowa sprzedaje za 20 grz. Janowi z I. część zarośli i niw „super campo leporis” [czy „Leporis”, czyli powyżej pola kmiecia Zająca?] w Śladowie pod wsią Kropidło (ZK 193 s. 319, 336, 355, 359, 360); Mikołaj i Wilczek z → Zakrzowa dzielą dobra. Wilczek wraz z połową Zakrzowa otrzymuje całą cz. I. (ZK 194 s. 11); Mikołaj z Zakrzowa pozyskuje prawem bliższości połowę młyna i łąkę w I. sprzedane Janowi z I. przez Pietrasza z Kaliny [Wielkiej] (ZK 194 s. 33); Tomasz z I. (wg ind. WAP); → Janowice [par. Kalina]; 1417 Jakusz z Janowic sprzedaje Janowi z I. 1 ł. w → Janowicach (ZK 194 s. 42); → Janowice; 1418 Bernard z Zaryszyna sprzedaje za 150 grz. Janowi z I. całą swoją cz. w Janowicach (ZK 194 s. 145); 1419 Jan z I. oświadcza, że Jakusz z Janowic wykupił już za 16 grz. z zastawu łąkę i karczmę w Janowicach; Jan z I. zastawia za 18 grz. Stanisławowi z Piotrkowic swojego kmiecia w I. płacącego 2 grz. czynszu (ZK 194 s. 245, 268); Helena wd. po Wyszku z I. zastawia za 7 grz. Maćkowi z Janowic całą cz. dziedzictwa swego męża w I., na której ma swój posag i wiano (ZK 194 s. 272); Maciek Baraniec z I. zapisuje swej ż. Beacie 40 grz. wiana i 40 grz. posagu na połowie wszystkich swoich dóbr (ZK 194 s. 272); Stanisław kmieć z I. (wg ind. WAP); 1420 Świętochna c. Gniewomira z Zakrzowa siostra przyrodnia Mikołaja Ilikowskiego z I. (wg ind. WAP); 1420 Dorota ż. Jana z I., 1432-3 wd. (wg ind. WAP; ZK 197 s. 152-3, 170, 219); 1421 Boksa z I.; 1422 Wilczek z I. [i → Zakrzowa] (wg ind. WAP); 1423 Wilczek i Mikołaj z Zakrzowa [→ Bratucice] dokonują zamiany dóbr. W jej wyniku Mikołajowi przypada cała cz. w I.; Grzegorz z I. sprzedaje za 60 grz. i za cz. dziedziny w Ważlinie [dziś Warzyn] Mikołajowi s. Stanisława [Obrzuta] z I. całą swoją cz. ojczystą w I. (ZK 195 s. 171, 196); 1424 Mikołaj z Zakrzowa sprzedaje za 200 grz. Florianowi z Knyszyna całą swoją cz. ojczystą w I.; tenże Florian sprzedaje za 300 grz. Janowi z Kropidła kupioną od ww. Mikołaja cz. I.; Jan i Mikołaj z I. podzastawiają za 16 grz. Piotrowi z Radziczowa [dziś nie istnieje] całą cz. dziedziny Tomka z Radziczowa (ZK 195 s. 224, 251-2); → Janowice; 1425 Jakub z Janowic pozyskuje na Mikołaju z I. 4 pnie bartne; Tomek z Knyszyna pozywa Jana z Kropidła o cz. dziedziny w I. sprzedanej Janowi przez ojca Tomka; tenże Tomek winien w określonym terminie wydać Janowi z Kropidła pół młyna w I.; tenże Tomek uwalnia tegoż Jana od wszelkich swoich pretensji do młyna w I. (ZK 195 s. 306-7, 349, 355, 359); → Janowice; 1426 Mikołaj z Zakrzowa pozywa tegoż Tomka o 2 siedliska w I. w części sprzedanej niegdyś jego ojcu i o 2 stegny (ZK 195 s. 374); 1427 Katarzyna c. Mikołaja ze Śladowa ż. Mikołaja z I. (ZK 196 s. 15); 1428 Wojciech z Piotrkowic [par. własna] sprzedaje za 200 grz. Maciejowi Barańcowi z I. wszystkie swoje cz. dziedz. w Piotrkowicach i Woli Piotrkowskiej [dziś cz. Piotrkowic]; Wojciech młynarz z I. oddala prawem z powodu przedawnienia pozew Michała z Książnic o zbiegnięcie od tegoż Michała (ZK 196 s. 147-8, 180-1); 1432 Dorota wd. po Janie z I. winna w określonym terminie dać wwiązanie Piotrowi z Pieczeniegów w cz. Pieczeniegów, którą kupiła od Pakosza [z Olszówki w par. Mieronice]; Andrzej Bydłoch z Janowic sprzedaje za 155 grz. tejże Dorocie oraz jej ss. Janowi i Piotrowi połowę wsi Kropidło (ZK 197 s. 129-31); 1432-8 Jan z I. s. zm. Jana i ww. Doroty (ZK 150 s. 101; 197 s. 146-7, 152-3, 170, 219); 1433 Stanisław z I. sprzedaje za 20 grz. ww. Dorocie i jej s. Janowi swoją dziedz. cz. młyna w I. (ZK 197 s. 225-6); Mikołaj z I. oświadcza, że 4 ł. w Śladowie, które dzierżył na sumę 50 grz. posagu swej ż. Katarzyny, za tę sumę od niego wykupił Jan ze Śladowa (ZK 197 s. 235).

1433-43 Mikołaj z I. (ZK 12 s. 53, 55, 85; 150 s. 104; 197 s. 252, 411-3, 415, 431-2, 482)4Zawarte tu informacje mogą dotyczyć różnych Mikołajów z I; 1434 Andrzej Bydłoch z Janowic sprzedaje za 155 grz. Dorocie wd. po Janie z I. i jej ss. Janowi i Piotrowi połowę wsi Kropidło (ZK 197 s. 295-6); 1435 Zbigniew z Przestańska sprzedaje za 300 grz. Maciejowi Barańcowi z I. swoją wieś Wola Lubecka (ZK 197 s. 408); → Janowice; Małgorzata wd. po Marciszu z Zarogowa c. Stanisława [Obrzuta] z I. (ZK 146 s. 276); 1436 → Janowice [par. Kalina]; Mikołaj [z I.] zapisuje swej ż. Annie c. Ninogniewa z Jakubowa 100 grz. wiana i 100 grz. posagu na połowie wszystkich swoich dóbr (ZK 197 s. 452); ww. Dorota i jej starszy s. Jan oświadczają, że Mikołaj z I. stryj tegoż Jana, po śmierci innego stryja Stanisława, wydzielił im ze spuścizny po tymże Stanisławie ich część dóbr i bydła w I. (ZK 197 s. 525-6); taż Dorota oddala roszczenia Grzegorza z I. o zastawioną dziedzinę w I. Może jednak Grzegorz dochodzić pretensji o ten zastaw na dzieciach tejże Doroty (ZK 197 s. 579); 1437 Mikołaj z I. zapisuje swej ż. Siechnie 50 grz. wiana i 50 grz. posagu na połowie swoich dóbr w I. (ZK 146 s. 346); 1440-1 Mikołaj z I. i Janowic komornik sądu ziemskiego krak. (ZK 11 s. 524; 147 s. 1; Fed. s. 81); 1443 Małgorzata ż. Mikołaja z I. (ZK 12 s. 85); 1445 Dziersław Karwacjan z Janowic [par. Racławice] pozywa Stanisława z I. o pawia wart. 10 grz., płaszcz wart. 4 grz. i o stół wart. 2 grz. (SP 2, 3224); 1445-74 Stanisław Ilikowski z I. br. Jana [s. Jana i Doroty] (SP 2, 3224; ZK 15 s. 91; 16 s. 664; 152 s. 311; 258 s. 36-7, 42, 225, 246, 407, 417; 315 s. 366; Mp. 4 s. 1524; 5 L 33); 1448 br. Jan, Jakub i Mikołaj z Kaliny Wielkiej sprzedają za 40 grz. i za konia wart. 40 grz. Janowi z I. gaje w Śladowie położone k. granicy Kropidła oraz niwy k. granic I. [por. p. 2] (ZK 257 s. 311); 1448-63 Jan Ilikowski z I. br. ww. Stanisława (ZK 17 s. 73; 151 s. 188; 152 s. 23; 257 s. 311; 258 s. 36-7, 42); 1451 Andrzej z Zarogowa wydzierżawia za 30 grz. na 6 lat swemu br. ciotecznemu Stanisławowi z I. całą swoją dziedzinę w Piotrowicach [par. Nasiechowice] (ZK 14 s. 48); br. Stanisław i Jan z I. dzielą dobra w I. Stanisławowi przypada dwór ojczysty, w którym teraz mieszka i połowa wszystkich dóbr. Jan otrzymuje całe siedlisko ojczyste, k. Męki Pańskiej, przytykające do wielkiej drogi krak. oraz drugą połowę dóbr. Obaj bracia mają użytkować nowy dom i sień z komorą (pallacium cum comora) we dworze Stanisława i wspólnym nakładem budować na ww. siedlisku (ZK 258 s. 14); 1456 Stanisław z I. sprzedaje i wydzierżawia [!] na 10 lat za 100 grz. Janowi z I. całą cz. dziedziny zw. Barańczowska. Jeśli w ciągu tych 10 lat jej nie wykupi, przejdzie ona na własność Jana (ZK 258 s. 109-10); 1459 Stanisław Baraniec niegdyś z I. (ZK 258 s. 208); Stanisław z I. oświadcza, że Stanisław z Więcławic spłacił go z zastawionej cz. w Zagórzycach [par. Więcławice] (ZK 15 s. 37); tenże Stanisław zastawia za 20 grz. Janowi z Opatkowic 2 1/2 ł. z kmieciami: Marcinkiem, Kąskiem i Synowcem i z karczmą w I. (ZK 258 s. 222); Jan z I. zapisuje swej ż. Małgorzacie c. Mikołaja Korytko z Koryta 120 grz. wiana i 120 grz. posagu na połowie dóbr w I. i Kropidle (ZK 258 s. 225); 1462 Jan z I. kupuje za 500 grz. od br. Jana i Dobiesława ss. Ścibora z Koszyc Małych 2 części wsi Konary [par. Nawarzyce], które pozyskali prawem bliższości (ZK 258 s. 346); 1468 Paweł karczmarz z I. (ZK 315 s. 366); 1470-80 właśc. Jakub Więcławski i Mikołaj Baraniec. 2 folwarki ryc., łany kmiece, karczmy, zagrody (DLb. 2 s. 75); 1482 Jan z I. (SP 2, 4270); 1489-90 pobór z 3 1/2 ł.; 1491-4, 1496-7 pobór z 2 1/2 ł.; 1508 pobór z 1 ł. (ŹD s. 440; RP s. 137, 163, 179, 193, 209, 78, 115, 42, 13, 250, 343); 1506-9 Mikołaj Baran z I. (Bon. 8 s. 32; MS 4, 804); 1509 tenże otrzymuje zwolnienie od wyprawy wojennej (MS 4, 804); 1525 własn. Klemensa Rajskiego i jego ż. Jadwigi oraz Jakuba Barańca, por. p. 2 (BCzart. rps 2930 s. 61-4); 1530 pobór z 1 ł. (RP k. 15).

5. 1399 Mikołaj z I. – 4 grz. i Stanisław Obrzut z I. – 3 grz. winni zapłacić Stanisławowi z Polanowic jako dziesięcinę z I. za ubiegły rok, a w stosownym terminie pozwać plebana ze Sławoszowa [dziś Słaboszów] przed sąd duchowny (SP 8, 8510); 1400 Wilczek z Zakrzowa pozywa Bogusza z I. o gwałtem zabraną dziesięcinę w I. (SP 8, 10 719, uw. 345/13, 347/13); 1404 Jan pleban ze Sławoszowa pozwany przez Stanisława z I. o zabranie gwałtem dziesięciny z ról tegoż Stanisława (ZK 3b s. 382); 1405 tenże pleban procesuje się z Mikołajem Barańcem z I. o dziesięcinę w I. (ZK 3b s. 480, 505); 1470-80 dzies. snop. i kon. wart. 6 grz. plebanowi w Sławoszowie (DLb. 2 s. 75); 1529 dzies. snop. wart. 8 grz. temuż plebanowi (LR s. 98).

6. 1376 → p. 3; Klemens z I. pozywa Stanisława z Janowic [par. Kalina] i Mikołaja z I. o obelżywe słowa i o 1 ranę (SP 8, 312); 1381 Witosław z I. skazany na karę XV dzieciom swego br. Bernarda: Dominikowi, Bernardowi i Katarzynie za rzuconą im obelgę, że są dziećmi poczętymi w pokrzywie (SP 7/2, 1531-3; 8, 922-3, 939, 1059, 1163, 1218); 1383 → p. 3; 1384 Miczek Baranek z I. pozwany przez Piotra mieszcz. z Włodzisławia skazany na karę LXXX za kradzież (SP 8, 2798); 1385 → p. 3; 1386 Jaszek kowal z Książa pozywa Staszka z I. o zranienie (SP 8 uw. 22a/20); 1392 Agnieszka ż. Staszka [Kuczli] z I. pozywa żonę Bogusza z I. o 2 rany otwarte i 4 rany sine; Staszek Kuczla pozywa Bogusza z I., o 3 rany otwarte, 3 nieotwarte i 3 sine (ZK 1c s. 265); 1412 → p. 3; 1413 Piotr z I. skazany na karę XV o zranienie człowieka Mikołaja Barańca z I. (ZK 193 s. 136); 1424 Mikołaj z I. oraz Krzesław i Rafał z Racławic oraz ich towarzysze wzajemnie rezygnują z roszczeń za wszelkie zadane sobie nawzajem rany (ZK 195 s. 281); 1440-1 Mikołaj z I. komornik sądu ziemskiego krak. (ZK 11 s. 524; Fed. s. 81); 1445 → p. 3.

8. Powierzchniowe znaleziska ceramiki wczesnośredniowiecznej [Z. Liguzińska-Kruk, Poszukiwania archeologiczne w dorzeczu górnej Nidzicy, „Spraw. Arch.”, 23 (1981), s. 198].

1 Była to droga z Krakowa do Jędrzejowa, na S od I. Biegła między Kościejowem a Miroszowem, poświadczona w r. 1565 (BCzart. rps 3027 s. 102).

2 Zawarte tu informacje mogą dotyczyć ww. w l. 1385-1410 Stanisława Obrzuta, jego s. Stanisława lub innego Stanisława.

3 Odczyt niepewny: może Kuczka?

4 Zawarte tu informacje mogą dotyczyć różnych Mikołajów z I.