KAMIENICA

(1341 fluvius dictus Kamioniczka, 1433 fluvium Kamiennicza, 1443 Kamyenycza, Kamyenicza, 1564 fluvium Kamiennicza) rzeka, dziś zw. Kamieniczką lub Zimną Wodą, lewy dopływ Warty, uchodzący na S od Częstochowy (UN 202 s. 14; Nazwy Warty s. 61, 224; Mapa Obrębów).

[Na granicy pow. lel. ze Śląskiem Opolskim oraz z ks. siew.]

1341 Kazimierz W. ustala granice między wsią Rększowice w dystrykcie olsztyńskim w ziemi krak. a wsią Sułów dziedziców z Lubszy w dystrykcie lublinieckim w ziemi opolskiej [na granicy] z ziemią siew. Granice te biegną od kopca narożnego wniesionego k. Kołyski (circa Kolyskam) [dziś cz. wsi Rudnik Wielki zwie się Kołyski – UN 202 s. 38], rozdzielającego ks. siew. od ks. opolskiego i dalej przez rz. zw. K., a następnie przez las zw. Wlostwa [dziś na jego miejscu wieś Własna – UN 202 s. 38; Mat do MWK s. 326-7] i przez zarośla, bory i dąbrowy zw. Pniewno [może dziś Niwy we wsi Kamienica u źródeł rz. K. – UN 204 s. 12; Mapa Obrębów] i Grzybów [dziś uroczysko Grzybów we wsi Dębowa Góra w pobliżu rz. Liswarty – Mapa Obrębów; na MWK Grzybów, czyli Kozery] aż do lasu Koczanów, w którym wzniesiony jest kopiec narożny „alias wegelnikop” i przy którym kończą się granice między wsią Rększowice i wsią Sułów, a zaczynają się granice wsi ryc. Borunów w dystrykcie lublinieckim (ZDM 8, 2530); 1433 Władysław Jag. nadaje prawem dziedz. Krystynowi z Koziegłów kaszt. sądec. 2 sadzawki na brzegu rz. K. w miejscu, gdzie ta rzeka uchodzi do rz. Warty między zamkiem Olsztyn (castrum Olstinense), wsią Rększowice [pow. lel.], [m.] Koziegłowy i wsią Siedlec [ks. siew.] k. lasu [zw.] Tusiec (Tussecz) i poleca Krystynowi naprawienie tych sadzawek i odbudowanie tam (Mp. 4, 1300 kop.); 1443 granica ks. siew. biegnie m.in. od rz. Małapanew do lasu zw. Jawor i dalej do rz. K., a następnie rz. Warty (GrünMark. 2 s. 632-4); 1563 przyw. na kuźnicę w lesie zw. Włoszna [dziś wieś Własna] nad rz. K. (LK 2 s. 160); 1564 w lesie zw. Wloszna kuźnica na [lewym brzegu] rz. K. z 3 stawami należąca do stwa olsztyńskiego (LK 2 s. 36)1W 1604 r. uściślenie granic między Rększowicami w stwie olsztyńskim a wsią szl. Kamienicą. Granice biegną od miejsca, gdzie do rz. K. wpada rz. Starcza przy stawie Odrzywola [dziś łąki Na Odrzywole w Rudniku Małym – UN 202 s. 37] i dalej tą rz. Starczą ku górze aż do brodu i dalej tą rzeką aż do skraju lasu Kobyli albo wierzchowiska tegoż lasu (materiały źródłowe Z. Nogi przygotowującego rozprawę o rozwoju osadnictwa w ks. siew.). Na prawym brzegu rzeki K. w ks. siew. usytuowana była kuźnica zwana również Kamienicą, należąca do bpstwa krak. Kuźnica ta poświadczona jest w latach 1470-80, 1519 i w 1529 oraz później (DLb. 2 s. 192; AKap.Krak. Liber privilegiorum 3 k. 148-150; LR s. 16).

1 W 1604 r. uściślenie granic między Rększowicami w stwie olsztyńskim a wsią szl. Kamienicą. Granice biegną od miejsca, gdzie do rz. K. wpada rz. Starcza przy stawie Odrzywola [dziś łąki Na Odrzywole w Rudniku Małym – UN 202 s. 37] i dalej tą rz. Starczą ku górze aż do brodu i dalej tą rzeką aż do skraju lasu Kobyli albo wierzchowiska tegoż lasu (materiały źródłowe Z. Nogi przygotowującego rozprawę o rozwoju osadnictwa w ks. siew.). Na prawym brzegu rzeki K. w ks. siew. usytuowana była kuźnica zwana również Kamienicą, należąca do bpstwa krak. Kuźnica ta poświadczona jest w latach 1470-80, 1519 i w 1529 oraz później (DLb. 2 s. 192; AKap.Krak. Liber privilegiorum 3 k. 148-150; LR s. 16).