KNYSZYN

(1371 de Knisino, 1373 Knissin, 1375 Banissin z kop., Knysszin, 1377 Kniszin, 1379 de Knyschino, 1394 Kruschin z kop., 1395 Knizin, 1398 de, in Knyschina, 1405, 1406 Ckniszin, Clniszin, 1408 Knyszyn, 1421 Gnischin, Gnyschin) 9 km na NW od Działoszyc.

1. 1500 n., 1564 pow. ksiąs. (RP s. 249; LK 2 s. 80); 1376 n., 1500 par. Wola Knyszyńska (SP 8, 3251Co prawda jest to tylko wiadomość o kapelanie w Woli Knyszyńskiej, ale K. na pewno należał do tej par. od czasu jej powstania (nie figuruje jeszcze w rachunkach świętop. z l. 1373-4). Były to bowiem wspólne dobra, ich dziedzice spowiadali się u plebanów tej par., do nich należało pr. patr. kościoła i oddawali dzies. z folwarku w K. plebanowi w Woli Knyszyńskiej. W LR s. 148 umiejscowiono, oczywiście błędnie, kościół par. nawet w samym K. W 1606 r. bp Maciejowski afiliował par. w Woli Knyszyńskiej do par. w Sancygniowie; RP s. 249).

2a. Granice. 1398 łan z przymiarkiem w Stępocicach leży przy granicy z K. (SP 8, 6794); 1406 K. graniczy z Sancygniowem (ZK 311 s. 37); 1408 K. graniczy ze Słaboszowem → p. 3; 1470-80 łąka plebana z Sancygniowa leży pod K. (DLb. 2 s. 73); 1522 K. i Wola Knyszyńska graniczą z: Sancygniowem, Słaboszowem, Zaryszynem, Nawarzycami, Lubczą i Węchadłowem → p. 3; 1527 pkom. krak. Jan z Tęczyna odnawia granicę między Sancygniowem i K. Jana Sancygniowskiego a Stępocicami Barbary ze Stępocic ż. pkom. bełskiego Stanisława z Siennicy [Mazowsze], zaczynając od wielkiej drogi ze Stępocic do Działoszyc, przy której są dwa kopce narożne Stępocic i Sancygniowa. Stąd granica biegnie poniżej przez las, czyli gaj do wielkiego kopca przy bagnie i nim poprzez powbijane w nie pale dębowe; przez łąki do starych kopców k. gaju przynależnego do Sancygniowa, do dołu (jamy) zw. Boczyniem [zapewne dzisiejsze Zajamie - pola, krzaki i nieużytki w Stępocicach - UN 29 s. 38], dzielącego Stępocice od dóbr K., do góry i przez bór do dołu zw. Słabowym Dołem [dziś w Stępocicach pola i wąwóz noszą nazwę Słaby Dół, UN 29 s. 38]. Po obu brzegach tego dołu usypano kopce i dalej poprowadzono granicę przez bór do ściany wsi Węchadłów, czyli ad viam alias do goscienca biegnącego do Włodzisławia [dziś Wodzisław] (BCzart. rps 2930 s. 23-5); 1553 K. i Wola Knyszyńska graniczą z Sancygniowem i Słaboszowem → p. 3; 1581 granice między Sancygniowem i Biedrzychowicami a Słaboszowem dochodzą m.in. do lasu, czyli dąbrowy zw. Lisinami, do boru sosnowego zw. „Zapusczane” [wg WR k. 216 las „Zapusczany” leżał w Sancygniowie], pod którym usypano kopiec narożny przy starej drodze, rozgraniczającej od N dobra K. i Wolę Knyszyńską, a od S Słaboszów. Droga ta biegnie na E i k. niej sypano kopce do kopca narożnego Słaboszowa i Woli Knyszyńskiej (ZK 408 s. 234).

2b. Drogi, obiekty fizjograficzne. 1388 zarośla, las dębowy → p. 3; 1406 z podziału zarośli w K. Włost z Cl. bierze cz. k. cz. Jana Beskiego, a Andrzej cz. k. cz. Piotra w K. i k. wsi Sancygniów. Pod zakładem 20 grz. każdy z nich poręcza za swych braci (ZK 311 s. 37); 1406, 1407 grobla; 1408 droga do Książa, zarośla przy granicach Słaboszowa; 1409 dziedzina w K. w końcu gaju Pozelów, włączona do Sancygniowa; 1412 zarośla; 1436 łąki, wągrody, droga z K. do Stępocic, stare rzeczysko; 1489 łany zw. Mieczkowskie; 1522 droga z Trzonowa przez K. do Sancygniowa, gaje, gaj Raków, pasiecznik Drożdżów, młyn plebana z Woli Knyszyńskiej; 1553 droga Drożdżów [pasiecznik] z Trzonowa [przez K.] do Jeziora Sancygniowskiego, gaje, łączki → p. 3; 1598 role plebana z Sancygniowa w rogu tej wsi przy drodze biegnącej do K. (WR k. 216).

2c. Kamienna góra - kamieniołom w K. i Woli Knyszyńskiej; 1486 Tomasz z Buszkowa [i Sancygniowa] i Tomasz z K. sprzedają za 8 grz. kamienie łamane na górze w ich dziedzinie [K.] w ilości potrzebnej do budowy kościoła w Włodzisławiu. Ponadto obaj zabezpieczają drewno ze swych lasów na jedno wypalenie cegły (ZK 262 s. 313); 1521 sąd wyznacza wizję w sporze Magdaleny Knyszyńskiej dz. cz. w K. i Woli Knyszyńskiej z pozywającym ją Jerzym Szaszowskim dz. Buszkowa oraz cz. w K. i Woli Knyszyńskiej o niedopuszczanie go do prac i łupania kamieni na jego górze kamiennej położonej w K. i Woli Knyszyńskiej; 1521 sąd wyznacza wizję w sporze ww. Magdaleny i Jerzego pro insipacionem montis lapideis propri w K. i Woli Knyszyńskiej i bezprawne zabranie 25 kilofów żelaznych, 29 klinów, lancy żelaznej i 2 kilofów [motyk?] żelaznych (ZK 265 s. 182); taż Magdalena ma zapłacić karę XV czyli 3 grz. temuż Jerzemu i sądowi, gdyż dla zgody nie chciała dać jako poręki 53 kilofów (maleos bylcy nominatos), 69 klinów (fissoria alias klynow), 3 lancy i 2 kilofów [motyk?] na górze kamiennej w K. i Woli Knyszyńskiej (ZK 267 s. 116); 1522 kamienna góra → p. 3; 1543 na portale budowanego domu w Krakowie sprowadzono 3 podłużne - na 4 łokcie - kamienie z góry K. (Cracovia artificum 1501-1550, 1099); 1553 → 3.

3. Własn. szlach. 1371-95 Michał z K. h. Jelita s. Piotra, pleb. w Grodzinie 1371, kan. krak. 1373, oficjał krak. 1377, prebendarz w kol. S. Floriana w Kleparzu 1391, włodarz bpa krak. przed 1381 (Bullarium 2, 1731, 2044, 2036; KK 2, 281, 291-2, 295, 297, 305-7, 311, 315, 317, 321, 324, 336, 341, 355, 394, 523; Mp. 3, 863, 922; 4, 1012; ZDM 1, 192; SP 8, 989, 1029, 1062, 1648, 2205, 2249, 2299, 2513, 2571, 2641, 2739, 2804, 2857, 5164, uw. 25/3, 36/4, 40/1, 44/1, 49/7, 54/17, 158/23; ZK 1c s. 306, 310, 317, 379; 2 s. 170); 1374-87, zm. przed 20 V 1387 Tomasz, Tomek z K. i Radziczowa h. Jelita s. Piotra, ż. Krystyna (SP 8, 16, 632, 719, 1064, 1077, 1348, 1458, 1538-9, 2219, 2299, 2452, 2634, 2715-6, 3177, 3386, 3489, 3510a, uw. 25/3 i 13, 35/7, 36/3, 39/16, 40/1, 42/7, 44/1; Mp. 1, 324 z B. [= K.]; DSZ 26); 1374-82 Stanisław, Staszek z K. (SP 8, 1-2, 16, 1640); 1374-1418 Grzegorz z K. br. Jakusza, Witka, Krystyna, Święszka i Andrzeja, ż. Budka (SP 8, 2, 863, 4018, 5305, uw. 122/10; ZK 1c s. 87, 142, 297, 320, 350, 353, 356, 359, 361, 368, 371, 390; 2 s. 12, 19, 60, 73, 76; 3a s. 365; 194 s. 141); 1376-1400 Jakusz, Jakub, Jakubiec Kruczek z K. i Woli Knyszyńskiej br. → Grzegorza i innych (SP 8, 203, 223, 3510, 4986, 10 068, uw. 111/7, 116/13, 122/10; ZK 1c s. 214, 252, 254, 259-60, 272, 521, 523; 2 s. 359, 368, 376, 389).

[1377] 1371 sąd ziemski sand. poświadcza, że Katarzyna ż. Prokopa sprzedała za 300 grz. gr pol. kan. krak. Michałowi dz. K. cz. po ojcu w Pełczyskach [pow. wiśl.] (KK 2, 297 or.)2Datę dok. na 1377 r. poprawia wyd. ze względu na świadków. Transakcja ta nie doszła do skutku, cz. tę kupił bowiem przed 1379 r. bp krak. (KK 2, 308). Brak podstaw, aby przyjmować, iż Michał jako kan. krak. kupował tę cz. Pełczysk nie dla siebie, lecz w imieniu bpa krak; 1381 Florian z K. h. Jelita, zabity przez Jakusza z K. (SP 8, 959, 990); prep. kościoła Ś. Michała na zamku krak. [Jan Rzeszowski] przeciw Tomkowi z K. o wycięcie [w dobrach tępoczowskich] 300 dębów, a przeciw Florianowi z K. o wycięcie tamże 400 dębów (SP 8, 959, 990, 1064 - Jan skazany na karę XV, ponieważ powiedział Tomkowi w sądzie: jakżeż ty chętnie przysięgasz, 1077); 1383-4 Michał z K. przeciw Bartkowi z Kowalowa o odpędzenie go od dzies., o Janowice i Błozowice (SP 8, 2068, 2204); 1384-7 N. wd. po Florianie z K. (SP 8, 2205, 2571, 2641, 2781, uw. 25/3, 35/6-7, 36/3-4, 39/16, 40/1, 44/1, 49/7, 54/17); 1384-5 wdowa po Florianie z K. przeciw Mściszkowi i Święszkowi z Kaliny Wielkiej o 10 grz. (SP 8, 2963, 3007, 3105, 3216 - termin wizji sądowej, 3502); 1384 Tomek z K. w sporze z Mściszkiem z Konaszówki ma okazać dok. (SP 8, 2357); 1384 Paszek z Krzyszkowic pozyskuje 32 grz. na Michale z K. ongiś włodarzu [bpa krak.] (SP 8, 2857); 1384 → Konaszówka.

1386-1408 Andrzej z K. br. Grzegorza, Jakusza, Witka, Krystyna i Święszka z K., ż. Małgorzata (SP 8, 3964 - bez imienia, 4779, 8583, uw. 283/11, 284/31, 287/50, 288/49, 291/36; ZK 1c s. 331, 351, 353, 356, 359, 361, 368, 410, 536; 3a s. 569; 5 s. 52; 311 s. 37); 1386-99 Krystyn, Krzystek z K. br. → Andrzeja i innych (SP 8, 3964 - bez imienia, 4779, 8583, uw. 283/11, 284/31, 287/50, 291/36; ZK 1c s. 293-4, 300; 2 s. 32, 188, 195, 389, 464, 466); 1386-7 Mikołaj z Węchadłowa przeciw Tomkowi z K. o 60 grz. [poręki za Michała z K.] (SP 8 uw. 36/5, 39/21); 1386 Świętochna z Kaczkowic przeciw Grzegorzowi z K. i jego 5 braciom [Jakuszowi, Witowi, Krystynowi, Święszkowi i Andrzejowi] o wołu (SP 8, 3964); 1387-1400 Krystyna, Krzystka wd. po Tomku z K. (SP 8, 4466, 5340-1, 7614, 7906, 8778, 8796, 9582, uw. 47/19, 49/7 i 10, 51/3, 54/10, 68/24, 153/20, 266/60, 284/31, 287/13, 288/17, 291/10-1, 298/38, 299/38; ZK 1c 181, s. 219, 294, 390, 394, 471-2, 477, 494, 498, 518, 521; 2 s. 44, 411, 471); 1387-8 Michał Rupek kmieć z K. (SP 8, 4451-2, 4482, 4495, uw. 58/24, 70/11); 1387 Mikołaj z Węchadłowa przeciw dzieciom Tomka z K. o 60 grz. poręki, której udzielił Michałowi [z K.] (SP 8 uw. 45/23, 47/15); wdowa po Florianie z K. przeciw Michałowi [z K.] o 150 grz. i o Węchadłów (SP 8 uw. 54/17).

1387-1424 Florian Knyszyński z K., Zaryszyna i Węchadłowa h. Jelita, s. Tomka i Krystyny, komornik sędziego ziem. krak. 1414-24 (SP 8, 5340-1, 5959, 6131, 7192-3, 7614, 7834, 7884, 8778, uw. 245/38, 291/10-1, 353/4; 2, 1329, 1366, 1464, 1511, 1556, 1581; 7/2, 215, 300, 1249; ZK 1c s. 57, 181, 290, 292, 294, 297, 299, 303, 310, 317, 320, 334, 342, 347, 350, 353-4, 362, 377, 379, 386, 394, 398, 400, 419, 422, 444, 462, 465, 469-70, 483, 491, 496, 505, 512, 517, 529, 536, 541-2, 552-3, 559, 563, 569, 571-2, 574; 2 s. 169, 388, 404, 411, 438; 3a s. 233, 346, 366, 390, 420, 422, 446, 548-9, 613; 3b s. 43, 92-3, 111, 120, 182, 192, 202-3, 219, 225, 240, 244, 305, 350, 354, 362-3, 390, 394, 404, 412, 417, 422, 436-7, 469, 490, 503-4, 512, 521, 556-7, 561, 593, 604, 614, 620, 632, 669, 681, 683; 4 s. 45, 156, 158, 197-9, 210, 215, 227-8, 243, 258, 261, 289; 193 s. 3, 31, 65, 71, 86a, 88, 90, 93, 106, 144-5, 121, 127, 131, 134-8, 141, 149, 152, 159-60, 164-5, 167, 170, 174, 181, 185, 191, 193, 199, 203, 206, 209, 212-3, 217-20, 227, 230-7, 250, 252, 255, 268-9, 276, 282-5, 290, 292-3, 298, 303-4, 308, 319, 321, 328, 332, 336-9, 341, 344, 346, 352, 356, 359; 194 s. 3, 12-3, 40, 48, 50, 54, 66, 92, 105, 113-4, 119, 127, 130-4, 143, 146-7, 154, 166, 169, 177, 205, 210-3, 248-50, 253, 256, 268-9, 271, 275, 283-5, 290-8, 305, 316-7, 320, 322; 195 s. 6, 35, 43, 48, 49, 75, 126, 132, 141, 159, 180, 183, 212, 224, 237, 251, 257-8, 261, 266, 271; 5 s. 40, 45-6, 55, 59, 62-4, 66, 74, 85, 137, 143, 161, 164-5, 225, 232, 274, 283, 298, 303, 323, 328, 336, 351, 358, 368, 385, 394, 399, 401, 403, 405-6, 410, 430, 436, 448; 6 s. 15, 30, 32, 43, 76-7, 127, 139-40, 150, 175, 198, 208-9, 215, 219, 223, 225, 229, 232, 236, 238-9, 247, 249, 252, 273, 276, 282, 295, 309, 325, 327, 340, 349, 357, 359, 374, 397, 419-20, 426, 438, 456, 479, 490, 496-7, 505, 507, 509, 513-4, 528, 530, 532, 545, 551, 565, 576, 612, 615, 625; 7 s. 17-8, 27, 52, 118, 135, 155, 159-60, 211, 213, 217-8, 238, 242-3, 250, 254, 257, 269, 282, 325-6, 334; GK 1a k. 14, 94, 113, 150v; 1 s. 82, 152-3, 156, 164, 295, 455-6, 585, 730; 2 s. 204; 311 s. 43, 60, 66: AKP 8, 688 - F. camerarius Kniszynensis, 921; KSN 1623; Mp. 4, 1078, 1083; Mog. s. 102; Fed. s. 79; DSZ 109, 116, 128; Cracovia artificum, supl. 1410-2, 1421-4, 103).

1387-1425 Mik. Knyszyński (też Gnyszyński) z K. (też z G.) h. Jelita s. Tomka i Krystyny, oprawca krak. 1418-20, w l. 1425-34 pisze się z K. alias z Tomaszkowic lub ongiś z K. alias z Tomaszkowic, ż. Jagienka wdowa z Tomaszkowie (SP 8, 4874, 5340-1, 6012, 7834, uw. 45/23, 47/15, 206/2, 245/38, 269/11, 272/80, 273/91, 351/49; ZK 1c s. 57, 181, 219, 235, 240, 247, 252, 266, 271, 273, 288, 290, 294, 297, 299, 319-20, 334, 341-2, 347, 354, 362, 386, 398, 404, 419, 422, 432, 483, 541, 552, 572; 2 s. 23, 42, 44, 169, 388, 404, 438; 3b s. 92-3, 487-8, 504, 520, 534-5, 544-6, 558, 560, 568, 594-6, 605, 625, 638, 674, 680; 4 s. 260, 264, 267, 272-4, 280, 305; 5 s. 13, 24, 45, 58-60, 71, 169, 320, 409; 6 s. 63, 133, 237; 7 s. 39, 66, 66, 143, 315, 328, 422; 146 s. 9; 193 s. 51; 8 s. 18, 56 i n. - ongiś z K., 167, 193, 342; GK 1 s. 4, 17, 56, 58, 82, 84-5, 91, 95, 99, 102, 104, 112, 127, 155, 206, 227-8, 241, 245, 271-2, 295, 306, 436, 442, 450-1, 461, 519, 610, 657, 673-4, 679, 706; 2 s. 49, 84, 155, 289, 297, 327, 329, 337; 4 s. 424; 5 s. 221; 1a s. 30; DSZ 116; SP 2, 2070, 7/2, 368, 539; Fed. s. 149); 1387-1417 Tomisław, Tomasz, Tomek Kot Knyszyński z K., Zaryszyna i Węchadłowa h. Jelita s. Tomka i Krystyny (SP 8, 5340-1, 6658, 8165, 9582, uw. 287/62, 291/10-1 i 59; ZK 1 c s. 181, 266, 390, 419, 457, 541, 552, 569, 572; 2 s. 388, 411, 438, 449; 3 s. 215; 3a s. 322, 328, 343; 3b s. 21, 47, 54, 92-3, 175, 182, 193, 202-3, 211-2, 219, 225, 234, 244, 248, 251, 262, 264, 288, 296, 301, 320, 327, 339, 344-5, 349, 354-5, 361-3, 369, 371, 373, 380, 382-4, 392-3, 403-4, 410, 420, 427, 437, 440, 442, 447-8, 457, 469, 482, 484, 488, 490-1, 493, 502-4, 511, 513, 521-2, 527, 535-6, 541, 547, 557, 560, 569, 582, 589, 593, 595-6, 604-5, 619-20, 642, 652, 658 - Kot de Chnisinski, 667, 676, 681; 4 s. 41, 45, 92, 144, 151, 156, 175, 197-8, 222-3, 264, 267, 270, 273-4, 305, 307; 5 s. 46, 135, 140; 193 s. 255; 194 s. 100); 1387-1418 Włościbor, Włost, Włostek z K. i Węchadłowa h. Jelita s. Stanisława i Katarzyny (SP 8 uw. 62/16, 64/13, 66/25, 68/20, 72/16, 76/20, 111/7, 116/13, nr 5398, 6278, 10 075, 10 740; ZK 1c s. 234, 252, 273, 290, 294, 297, 299, 320, 334, 342, 347, 354, 362, 371, 379, 386, 400, 404, 422, 432, 444, 462, 469, 483, 496, 536, 542; 3a s. 322, 328, 343, 365, 501, 504; 3b s. 552; 193 s. 122, 172, 203, 265, 270, 332, 334, 355; 194 s. 13, 38, 124, 154, 161, 175; 6 s. 353, 357).

1388-9 Mikołaj s. Floriana z K. (SP 8 uw. 122/10, 175/17); 1388 Stanisław [kmieć] z K. (SP 8, 4533); [Krzystka] wd. po Tomku z K. zobowiązuje się zapłacić 9 grz. Michałowi ze Stępocic; Grzegorz z K. poręcza za swych br. rodzonych Jakusza, Witka, Krystyna, Święszka i Andrzeja, że nie będą występować przeciw Włostowi [z K.] o 60 ściętych dębów (SP 8, 4727, 4779); Mikołaj s. zm. Tomka z K. poręcza za swych braci i stryja Michała, że jeśli przegra proces z Więcesławem [z Dziekanowic] o skoszenie granic [łąki na granicy w Dziekanowicach], oni nie wystąpią o to przeciw Więcesławowi (SP 8, 4874); Włostek z K. oddala roszczenia Jaszka z Jakubowic [pow. wiśl.] o 11 grz. (SP 8 uw. 86/3, 90/6, 100/2, 101/2); w sporze Wojszata z Łukowicy z dziećmi Tomka z K. ma być wizja sądowa (SP 8 uw. 96/16); w sporze Włosta z K. z Jakuszem z K. ma być wizja sądowa (SP 8 uw. 105/12); Włost z K. oddala roszczenia Grzegorza z K. o 10 grz. zakładu, zarośla, role i spasienie 20 kop żyta (SP 8 uw. 105/15-6); Więcesław z Dziekanowic oddala roszczenia Mikołaja z K. s. Tomka o skoszenie łąki [w Dziekanowicach] (SP 8 uw. 122/22, → wyżej); → Dziewięczyce; 1389-1400 Halszka, Elżbieta z K. c. Tomka i Krystyny (SP 8, 5340-1, 9582, uw. 291/10-1; ZK 2 s. 411); 1389 Grzegorz z K. wyznacza ż. Budce 50 grz. posagu na dziedzinie kupionej za 40 grz. od siostry stryjecznej Agnieszki i na całej cz. dóbr po ojcu (SP 8, 5305); Dorota ż. Czcibora z Drwini ustanawia Wydżgę z Drwini zachodźcą w sporze z [Krystyną] wd. po Tomku z K. i jej dziećmi oraz [jej s.] Mikołajem z K., który poręcza za br. Floriana; taż Krystyna ustanawia w tym sporze s. Mikołaja zachodźcą swoim i swych dzieci Tomisława i Elżbiety (SP 8, 5340-1); Piotr kmieć z K. (SP 8 uw. 171/27); Mikołaj z K. s. Floriana nie stawił się jako pozywający przeciw Jakuszowi z K. o główszczyznę po ojcu i przeciw Grzegorzowi z K. o rany i dziedzinę (SP 8 uw. 175/17); 1389-94 [siostry] Dorota wd. po Tomku z K. ż. Czcibora z Drwini i Tochna z Wydżyc przeciw Krystynie wd. po Tomku z K. i ich dzieciom Florianowi, Mikołajowi, Tomisławowi i Elżbiecie [o spadek w K. i Woli Knyszyńskiej] (SP 8 uw. 206/1; ZK 1c s. 184, 186, 191, 197 - termin wizji sądowej, 212, 219, → też niżej); 1389 Tochna wd. po Janie Samborze z Boryszowic przeciw Mikołajowi s. Tomka z K. o wypędzenie z dziedziny w K. i o Wolę Knyszyńską (SP 8 uw. 206/2); → Buczyna, par. Chełm; Dębowy Dział.

1391-2 Tomisław z K. w sporze z Michałem ze Stępocic ma przedłożyć dok. star. kujawskiego (ZK 1c s. 225, 234, 252, 255, 259, 263, 272); 1391-3 Włościbor, Włostek z K. przeciw Mikołajowi z K. o konia wart. 10 grz. i tyleż szkody (ZK 1c s. 234, 240, 247, 257, 260, 273, 292, 294, 297, 319, 334); Borzuj z Piotrkowic przeciw Włostkowi z K. o 2 woły, rany i porękę (ZK 1c s. 265, 281); 1391 Świętosław z Książa przeciw Mikołajowi z K. o 17 sk. (ZK 1c s. 235); 1392-6 Katarzyna wd. po Stanisławie, Staszku z K., matka Włosta (ZK 1c s. 292, 294, 297, 299, 320, 362, 386, 394, 404, 432, 444); 1392-3 Mikołaj z K. po sporze z Andrzejem z K. o 7 grz. skazany na karę XV (ZK 1c s., 290, 292, 310, 315, 329, 331); 1392 Mikołaj z K. w sporze z Goleszą z Książa ma przedłożyć w sądzie dok. króla (ZK 1c s. 240, 245, 247); Mikołaj z K. w sporze z Włostkiem z Węchadłowa ma przedłożyć dok. króla (ZK 1c s. 247); Mikołaj z K. w sporze z br. Florianem ma okazać dok. (ZK 1c s. 288, 290); 1393-4 Żegota z Gnojna [pow. wiśl.] przeciw Mikołajowi z K. o 16 grz. i tyleż szkody (ZK 1c s. 330, 338, 344, 346); 1393 Staszek z Cudzynowic przeciw Grzegorzowi z K. o 30 grz. i szkodę (ZK 1c s. 87); Jakusz z Woli [Knyszyńskiej] przeciw [ongiś] włodarzowi [bpa krak.] Michałowi z K. i jego bratankom Mikołajowi i Florianowi z K. o 100 grz. szkody. Michał wwiązał się do jego posiadłości w Sobowicach i zabrał 10 grz., nie dał zastawu i trzyma pieniądze, skąd szkoda 10 grz. (ZK 1c s. 306-7, 310); Mikołaj z K. w sporze z Grzegorzem z K. ma przedłożyć dok. sędziego grodzkiego Sułka; podobnie w sporze z Andrzejem z K. (ZK 1c s. 320, 325); Mikołaj z K. skazany na karę dla sądu ponieważ w sporze z Andrzejem z K. nie przedstawił dok. sędziego grodzkiego Sułka (ZK 1c s. 329); Mikołaj z K. w sporze z Andrzejem z K. ma okazać dok. króla (ZK 1c s. 332, 335).

1394-1416 Stanisław zw. Kołczkiem (też Kołaczkiem) z K. i Lasochowa [pow. chęc.] h. Jelita, rządca skalbmierski 1401-2, ż. Helena z Krzczonowic [pow. wiśl.], sprzedał cz. w K. w 1412 r. (ZK 2 s. 166, 185; 1c s. 410, 471-2, 546, 553, 560, 565; 3a s. 338, 359, 379; 3b s. 636; SP 8, 10 325; 7/2, 188; AKP 8, 16, 81, 476, 532, 721, 1674; DSZ 143-4; Mp. 4, 1094); 1394-5 Zawisza Boryszowski z Boryszowic przeciw Grzegorzowi z K. o 10 grz. długu i 3 grz. szkody (ZK 1c s. 355, 358, 361, 368, 371, 376); 1394 Grzegorz z K. przeciw Michałowi ze Stępocic o 10 grz. poręki i 20 sk. długu (ZK 1c s. 350, 353, 357); w sporze między Michałem z K. [ongiś] włodarzem [bpa krak.] a wdową po Klemensie z Sobowic ma być wizja sądowa (ZK 2 s. 38-9); 1394 Dorota z Drwini przeciw Michałowi [ongiś] włodarzowi bpa krak. o 5000 bruzd [w K.] (ZK 2 s. 170); 1394 Żegota z Gnojna [pow. wiśl.] przeciw Michałowi z K. o wwiązanie się w dziedzinę w K. (ZK 1c s. 366, 368, 371, 379); Andrzej z K. przysięgą oddala roszczenia Grzegorza z K. o konia i 3 1/2 grz. (ZK 1c s. 372); 1395-1402 Wilczek z Zakrzowa przeciw Krystynie wd. po Tomku z K. [z nią do 1399], ich ss. Florianowi, Mikołajowi i Tomisławowi oraz c. Halszce o 100 grz. (ZK 1c s. 182, 184, 186; SP 8 uw. 231/51, 243/81, 267/39 - tu Stanisław, zamiast Tomisław, 277/91, 291/10, 314/9, 325/50, 342/62; ZK 3a s. 155, 304, 500, 591); 1395-7 w sporze Krystyny wd. po Tomisławie z K. z Jakuszem Snopkiem z Mozgawy [pow. wiśl.] świadkowie zeznali, że od 16 lat jest ona w posiadaniu łąki w Dziekanowicach, którą Jakusz skosił i zebrał 200 kop siana (ZK 1c s. 464, 469 - wizja sądowa, 471-3, 477, 481, 486, 494); 1395 Dorota i Tomek z Drwini i Wydżyc jako pozywający przeciw Mikołajowi, jego matce Krystynie i innym jej dzieciom z K. o 33 stogi zboża, bydło, świnie, konie, książki, płaszcz z kapturem i 1000 grz. skarbu [kan. krak.] Michała [z K.] (ZK 1c s. 181-2, → niżej); Tomisław z K. w sporze z Wilczkiem z Zakrzowa ma okazać dok. króla (ZK 1c s. 186); Żegota z Gnojna przeciw Krystynie ż. Tomka z K. i jej synom Mikołajowi, Tomisławowi i Florianowi z K. o 32 grz. (ZK 1c s. 387, 390, 394); Florian z K. przeciw Mściszkowi z Ciuślic [pow. wiśl.] o 100 grz. i szkodę (ZK 1c s. 399, 403); Florian z K. przeciw Piotrowi z Turnawca [pow. wiśl.] i jego s. Zbigniewowi o cząstkę dziedziny w Ciuślicach, o którą ma być wizja sądowa (ZK 1c s. 399, 403, 405, 407, 411, 422, 428); Florian i Mikołaj z K. zastawiają za 10 grz. gr pras. i 2 grz. den. pisarzowi sędziego krak. Maciejowi 3 kmieci w Zaryszynie (ZK 1c s. 402); Florian i Włost z K. przeciw kl. mog. o łąki i 12 kopców (cobcze) na granicy między Wolą Lubecką a Sędowicami klasztoru mog. (ZK 1c s. 408); Florian i Włost z K. przeciw kl. mog. jako zachodźcy 21 kmieci z Sędowic o łąki czyli 700 pokosów na łąkach (ZK 1c s. 411); Dobek z Cierna i Strzeszkowic przeciw Florianowi, Mikołajowi i Tomisławowi z K. o 12 grz. poręki danej za pana podkomorzego i o szkodę (ZK 1c s. 419, 422, 431-2); Mikołaj kmieć ze Strzeszkowic przeciw Florianowi i Mikołajowi z K. o zabranie mu 3 koni i 12 sztuk bydła, o zniszczenie komory, zabranie szynki, płaszcza, włóczni, 40 łokci płótna, 2 skrzynek i innych rzeczy z tej komory, o zabranie z gumna 4 stogów zboża, 30 kop jęczmienia i 60 kop pszenicy; tenże kmieć przeciw kmieciom z Zaryszyna i Woli Knyszyńskiej o wymłócenie tego zboża (ZK 1c s. 445, 448).

1396-7 Piotr kmieć z K. przeciw kan. krak. Mikołajowi z Lubczy, Łapanowa i Czuszowa o 25 kop żyta i 3 grz. szkody (ZK 1c s. 479, 484, 486, 494, 502, 508, 540, 544); Mikołaj z K. ma przedłożyć dok. królowej w sporze z Krystynem z Pieczeniegów o 12 grz. długu i 3 grz. z tytułu kary (ZK 1c s. 498, 508, 510, 519); po sporze Włodek z Kaliny Wielkiej oddala roszczenia Krystyny wd. po Tomku z K. o zabranie jej wołu (ZK 1c s. 507, 518, 521, 525); 1396 Florian z K. szwagrem Szymka i Piotra ze Sławie (ZK 1c s. 477); siostry Dorota [z Drwini] i Tochna [z Wydżyc] przeciw Mikołajowi, Florianowi i Tomisławowi z K. o spuściznę i skarbiec w pieniądzach, koniach i innych rzeczach oraz o 2000 grz. po zm. kan. krak. Michale (ZK 2 s. 450); Białek mieszcz. z Włodzisławia pozywa Floriana z K. o 5 koni; Mikołaj z K. zastawia za 30 grz. pisarzowi ziemskiemu krak. Maciejowi z Irzykowic 6 kmieci w Woli [Knyszyńskiej] z tytułu poręki udzielonej mu przed 3 laty (ZK 1c s. 480, 485); [Krystyna] wd. po Tomku z K. przeciw Maciejowi kmieciowi z Jedlczy, który zbiegł od niej przed czasem (ZK 1c s. 487, 500); Dorota z Drwini przeciw [Krystynie] wd. po Tomku z K. o podział domu [czyli dworu]; Mikołaj z K. pod karą XV ma poręczyć 12 grz. długu Krystynowi z Pieczeniegów (ZK 1c s. 491, 496); Florian z K. i Zaryszyna zastawia za 15 grz. gr pras. Bernardowi z Kowalowa kmiecia i jego karczmę w Zaryszynie, płacącego 3 grz. czynszu (ZK 1c s. 503).

1397-1402 Tochna z Wydżyc ż. Dobka z Miłosławie w sporze z Krystyną wd. po Tomku z K. [z nią do 1399 r.] i ich dziećmi: Florianem, Mikołajem, Tomisławem i Heleną o spuściznę po Michale z K. (SP 8 uw. 231/49, 243/79, 167/38 - tu Stanisław, zamiast Tomisław, 277/92, 291/11, 312/12, 325/46, 342/68; ZK 3a s. 246, 304, 500, 591); 1397-8 Dorota ż. Czcibora z Drwini przeciw Florianowi Mikołajowi i Tomisławowi oraz ich matce Krystynie i siostrze Helenie z K. o 1000 grz. skarbu i spuściznę po ich stryjach Florianie i Michale (SP 8, 5782, uw. 231/50, 243/80); 1397 Florian, Mikołaj i Tomisław z K. przysięgają przeciw kan. krak. Klemensowi Radomskiemu [s. kaszt. rad. Klemensa z Mokrska], prep. skalbmierskiemu Dziwiszowi i Piotraszowi z Sancygniowa, że nie mają skarbu i korzyści z niego po swym stryju [Michale] (SP 8, 6001); kan. krak. Mikołaj z Czuszowa ma dać 11 ćw. żyta Florianowi z K. i Zaryszyna (ZK 1c s. 513); Dobek ze Strzeszkowic przeciw [Krystynie] wd. po Tomku z K. o odbicie ciąży (ZK 1c s. 523, 530, 538); gdy Krystyn z Pieczeniegów przyjechał do ciążenia Mikołaja z K., woźny sądowy zamiast ciążenia wwiązał Krystyna do jego dziedziny (ZK 1c s. 529); Florian z K. i Zaryszyna przeciw Dobiesławowi z Jakubowa o 36 grz. poręki i szkody oraz o 15 grz. innej poręki i szkody (ZK 1c s. 531, 5347); Florian z K. skazany na karę XV dla Krystyna z Pieczeniegów, ponieważ nie dał mu wwiązania do cz. Mikołaja w K., kan. krak. Mikołaj z Lubczy ma dać Piotrowi kmieciowi z K. 4 ćw. żyta (ZK 1c s. 546-7); Florian z Zaryszyna poręcza za Mikołaja z K.: jeśli nie odda on 12 grz. Krystynowi z Pieczeniegów, Florian zapłaci mu 20 grz.; tenże Mikołaj ma zapłacić 12 grz. Florianowi pod warunkiem utraty 2 kmieci w Zaryszynie (ZK 1c s. 549-50); → Dziekanowice.

1398-1410 Lambert z K. (ZK 1c s. 569; 193 s. 37); 1398 Mikołaj z K. zastawia za 48 grz. szer. gr i 34 grz. monety obiegowej Wierzchosławowi z Siedlisk połowę Woli Knyszyńskiej (SP 8, 6458); pkom. sand. Pielgrzym nie stawił się w sporze z Florianem z K. i jego br. Mikołajem o 15 grz. długu i szkodę (SP 8 uw. 245/38, 247/21); Michał ze Stępocic zastawia za 8 grz. gr pras. Stan. Kołczkowi z K. łan z przymiarkiem w Stępocicach (SP 8, 6794); Mik. Korzekwica z Mnikowa nie stawił się przeciw Florianowi z K. i Zaryszyna o 100 grz. poręki (SP 8, 6510, 6826, uw. 243/71); Piotr z Włosnowic nie stawił się jako pozywający przeciw Florianowi z K. o 2 1/2 grz. (SP 8, 6680); Krystyna wd. po Tomku i jej s. Tomisław dziedzice K. zastawiają za 20 grz. gr pras. Bernardowi z Kowalowa 2 kmieci z ogrodami i innymi przynależnościami w Zaryszynie; Florian z K. alias z Zaryszyna kupuje za 6 grz. gr i 5 grz. kwartników konia od Wachnika z Dziekanowic (SP 8, 6730, 6735); Jan z Chodowa winien 100 grz. Florianowi z K. i Zaryszyna (SP 8, 6861, 7073); Pielgrzym [tenut.] z Koszyc przeciw Mikołajowi z K. i Florianowi z Zaryszyna z każdym o 40 grz. długu ich stryja Michała (SP 8 uw. 241/68-9); Tomisław z K. jako poręczyciel Mikołaja z K. ma zapłacić 4 grz. monety obiegowej [pisarzowi ziemskiemu krak.] Maciejowi z Irzykowic albo uwolnić się od tego przed sędzią ziemskim. Jeśli tego nie uczyni, doprowadzi Maciejowi do domu 8 wołów zajętych ciążą lub zapłaci karę XV; Mikołaj z K. da dobrego krogulca ćwika Krystynowi z Pieczeniegów lub zapłaci mu 12 grz. i karę XV (SP 8, 6797-9); Florian z K. i Zaryszyna zastawia za 600 grz. gr pras. Bernardowi z Kowalowa wieś Zaryszyn z wyjątkiem 2 kmieci; Florian z Zaryszyna [i K.] sprzedaje za 600 grz. i za cz. dziedzictwa w Ciszycy w ziemi sand., które należało do Zakliki z Sieciechowic, Bernardowi z Kowalowa i temuż Zaklice wieś Zaryszyn wraz z cz. należącą do jego br. Mikołaja z K. (SP 8, 7143, 7193); Mik. Knyszyński nie stawił się przeciw Krystynowi z Pieczeniegów o 18 grz.; Mikołaj z K. skazany na karę XV dla tegoż Krystyna i sądu za odbicie ciąży (SP 8, 7272, 7288); Mikołaj z K. nie stawił się przeciw Klemensowi z Łapanowa i Gruszowa o 50 grz. (SP 8, 7418); br. Mikołaj, Florian i Tomisław z K. zobowiązują się zapłacić Czciborowi z Drwini i jego ż. Dorocie z tytułu jej posagu 5 grz. gr i 5 grz. kwartników do Bożego Narodzenia oraz 55 grz. gr do następnego (SP 8, 7639); Dziersław z Bronocic przysięgą oddala roszczenia Krzystki wd. po Tomku z K. o 50 grz. szkody z tytułu zastawu w Niewiatrowicach; Mik. Jaźwiec z Krzyszkowic pozywa Floriana z K. o 4 grz. długu i tyleż szkody (SP 8, 7664, 7768); Katarzyna ż. Jana Szczeciny z Krakowa przeciw Florianowi z K. i Sławic alias z Zaryszyna o 1 grz. i 14 sk. oraz o 2 pierścienie - każdy wart. 1 grz. (SP 8 uw. 273/55, 274/67); Michał [z Bogumiłowic, pow. pilzn.] sędzia ziemski krak. zobowiązuje się zwrócić 60 grz. Krzystce wd. po Tomku z K. pod warunkiem oddania jej w zastaw 6 kmieci w Niewiatrowicach; Mikołaj dz. K. zastawia za 150 grz. br. Florianowi całą swoją cz. w K. (SP 8, 7896, 7921); Helena ż. Jakusza z Dziewięczyc skazana na karę 6 sk., ponieważ nie stawiła się do przysięgi przeciw Stan. Kołczkowi z K. o 3 grz. poręki i tyleż szkody; taż Helena przeciw Kołczkowi o 6 grz. i 6 sk. (SP 8, 8003-4, 8020); Florian z K. skazany na karę XV dla Krystyna z Pieczeniegów, ponieważ nie dał mu wwiązania do dziedziny Mikołaja w K. (ZK 1c s. 546); → Dziekanowice; Irzykowice.

1399 Maciej z Irzykowic przeciw Tomisławowi z K. o 6 grz. (SP 8 uw. 288/18); Hanka i Stanieć Rokita [kmiecie] z K. nie stawili się przeciw Włostowi z K. o 3 kopy serów, 20 kurcząt i 1 1/2 kopy prosa; Tomek z K. pod karą XV ma zapałcić 1 grz. pisarzowi ziemskiemu krak. Mikołajowi (SP 8, 8017, 8153); Mikołaj z K. nie stawił się z kapelanem przeciw Niemierzy z Galowa [pow. wiśl.] o 30 grz. długu i tyleż szkody; [Krystyna] wd. po Tomku z K. powierza s. Florianowi sprawę przeciw Dziersławowi z Bronocic (SP 8, 8613, 8778); Maciej z Irzykowic składa 2 przysięgi przeciw Tomkowi z K - jedną o wóz drewna i drugą o 29 wozów drewna bezprawnie zabranych (SP 8, 8837); Jan Hapic ze Sprowy i Mikołaj z K. zobowiązują się zapłacić 24 grz. mieszcz. krak. Michałowi s. Daniela za kupionego od niego wierzchowca (SP 8, 8989, 9354); Tomek z K. nie stawił się przeciw temuż Czciborowi o 20 grz. i szkodę (SP 8, 9009, uw. 291/59); Tomek Kot, Tomisław z K. nie stawił się przeciw Czciborowi z Drwini o 10 grz. długu i tyleż szkody (SP 8, 9098, uw. 288/12); Tomisław z K. godzi się z sąsiadami w sprawie granic Zaryszyna (SP 8, 9254); 1399 → Dziekanowice.

1400 jeśli Czcibor z Drwini pozyska cokolwiek na Tomku z K., jego br. Florian z K. zapłaci Czciborowi 25 1/2 grz. Gdyby nic nie pozyskał, Florian zapłaci mu cały dług [posagowy] czyli 55 grz. gr pras.; Więcesław z Dziekanowic poręcza temuż Czciborowi 10 grz. długu Tomka z K. (SP 8, 9971, 10 008); Florian z K. zobowiązuje się zapłacić 34 grz. i 8 sk. gr pras. temuż Czciborowi; Tomek z K. zobowiązuje się zapłacić 26 grz. i 16 sk. gr pras. temuż Czciborowi (SP 8, 10 009-10); Tomek z K. zobowiązuje się zapłacić 12 grz. kwartników Więcesławowi z Dziekanowic i Stan. Paszczęce z Dziewięczyc. Jeśli nie zapłaci na ś. Mikołaja [6 XII], będzie miał do zapłacenia 24 grz. i tę sumę będą oni na nim ciążyć. Gdyby ciąża nie powiodła się, wwiążą się bez woźnego sądowego do dziedziny Tomka w K.; tenże zobowiązuje się zapłacić 10 grz. gr pras. Bernardowi z Kowalowa z tytułu poręki (SP 8, 10 126, 10 214); po sporze Florian z K. oddala roszczenia Flżbiety ż. Daniela z Krakowa o 24 grz. i samego Daniela o uwięzienie jego br. Mikołaja. Elżbieta skazana na podwójną karę XV i królewską LXX (SP 8, 10 572, 10 708, 10 786, 10 824-5); Czcibor z Drwini przeciw Florianowi z K. o 50 grz. szer. gr pras. posagu [swej ż. Doroty] i tyleż szkody (SP 8 uw. 310/23, 315/90, 317/46); Żyd Drobny przeciw Florianowi z K. o dług jego br. Mikołaja (SP 8 uw. 351 [49).

1401-24 Paszek z K. h. Jelita s. Stanisława i Katarzyny (ZK 3a s. 328, 343; 194 s. 303; 195 s. 90, 120-1, 7 s. 335; 195 s. 267 i 367 z 1426 r.: olim z K.); 1401-2 Florian z K. nie stawia się z kapelanem przeciw [Żydowi] Hosmanowi o 15 grz. długu i procenty, a przeciw Drobnemu o 6 grz. długu (ZK 3 s. 302, 354, 417, 450; 3a s. 368); 1401 Florian z K., przeciw Adamkowi z Mokrska o 20 grz. i szkodę; Florian z K. w sporze z Żydem Drobnym ma przedłożyć w sądzie dok., że zgodnie z pr. posiada dziedzinę w K. (ZK 3a s. 229, 231); mieszcz. krak. Daniel przeciw Florianowi z K. o 24 grz. (ZK 3a s. 231, 241); 4 I jeśli Florian i Tomek z K. nie zapłacą 20 grz. gr krak. do ś. Tomasza [21 XII] Miczkowi z Racławic, na trzeci dzień od tej daty zapłacą mu 40 grz.; Florian z K. ma zapłacić 11 grz. gr posp. mieszcz. krak. Danielowi i jego żonie (ZK 3 s. 215, 232); 20 I Florian z K. zobowiązuje się zapłacić do 13 III 8 grz. gr posp. Żydowi krak. Hosmanowi i dać mu 12 kapłonów oraz po korcu siemienia, grochu i prosa. Jeśli tego nie uczyni, po tej dacie będzie musiał zapłacić 10 grz. i od każdej po 1 gr tygodniowo procentu do czasu spłacenia całego długu; tenże Florian w tym samym czasie zobowiązuje się zwrócić Żydowi Drobnikowi 3 grz. mniej 1 wiard. pod warunkiem wzrostu długu do 4 grz. i płacenia procentów jak Hosmanowi (ZK 3a s. 239); jeśli Tomisław z K. nie zapłaci 20 grz. gr pras. Bernardowi z Kowalowa, zastawi mu 2 kmieci zw. Zdunami w Zaryszynie; jeśli Tomek z K. nie zapłaci 5 grz. Wierzchosławowi z Siedlisk, pod karą XV będzie ciążony na 9 wołach on lub jego kmiecie (ZK 3 s. 274-5, 281); 1401 → p. 6; → Dziekanowice.

1402 Tomek z K. zapłaci 40 grz. długu mieszcz. krak. z ul. Ś. Floriana Mikoszowi, albo da mu w zastaw cz. w K.; 24 X Włost z K. zobowiązuje się zapłacić 3 grz. mniej 9 gr do Bożego Narodzenia Żydowi Hosmanowi pod karą płacenia po tej dacie tygodniowo po 1 gr procentów od każdej grzywny do czasu spłacenia długu (ZK 3 s. 416, 449); 1403-5 Tomek Kot Knyszyński z K. przeciw Janowi Beskiemu z Bejsc [pow. wiśl.] i K. o dług żydowski Mikołaja z K. (ZK 3b s. 485, 556, 582, 596, 652, 658); 1403-4 Florian z K. przeciw włodarzowi z Książa Pietruszce i kmieciowi Barszemu, który zbiegł od niego tamże przed czasem (ZK 3b s. 240, 244); 1403 Florian z K. pod karami sądową i król. zobowiązuje się zapłacić 25 grz. długu Żydowi Hosmanowi; Adam z Kaliny Wielkiej nie stawił się przeciw Florianowi z K. o dług i procenty u Żyda Drobnego (ZK 3 s. 557, 567); Tomek Kot z K. w sporze z Janem pleb. [ze Słaboszowa] ma przedłożyć w sądzie dok., że w czasie roków przebywał na służbie u króla; podobnie w sporze ze Szczepanem z Siedlisk (ZK 3b s. 274, 276, 282); 1404-5 Jaszek z Wierzbna i Florian z K. zobowiązują się pod zwyczajowymi karami XV i LXX zapłacić 40 grz. półgr Imramowi Juniorowi z Czulic (ZK 4 s. 80, 179-80); 1404 Florian z K. wyspowiadał się u Szymona komendarza z Woli Knyszyńskiej w sporze z Zakliką z Sieciechowic o dok. dziedziczne (pro litteris hereditaris, ZK 3b s. 232, 311); Tomek z K. w sporze z br. Florianem ma przedłożyć w sądzie dok. króla (ZK 3b s. 374, 384, 437, 457); Florian z K. przeciw Janowi z Bejsc [i K.] o chyże [zagrodę chłopską] i inne urządzenia zabrane i wywiezione z K. (ZK 3b s. 555); 8 IV Florian z K. zobowiązuje się zapłacić Żydowi krak. Drobnemu 10 grz. gr pras. do 18 V i 6 grz. do 24 VI oraz dać mu 1 wołu, 20 ćw. owsa i 10 kapłonów. Jeśli nie wywiąże się z tego po 24 VI, będzie musiał zapłacić 24 grz. i po 1 gr tygodniowo procentu od każdej grzywny do czasu pełnej spłaty długu (ZK 4 s. 51); Tomek Kot z K. nie stawił się przeciw Katarzynie ż. Szczeciny z Krakowa o 13 grz. szer. gr długu i karę (ZK 3b s. 367; 4 s.79); tenże Tomek sprzedaje za 150 grz. gr pras. Piotrowi Pieniążkowi z Witowa [= z Witowic] cz. po ojcu i cz. kupioną w Węchadłowie; Dobek z Wierzbna pod zwyczajowymi karami ma zapłacić 10 grz. półgr Florianowi z K. (ZK 4 s. 80-1, 84); sąd przysądza kan. krak. Mikołajowi z Lubczy wwiązanie do pozyskanego na Tomku Kocie z K. kmiecia w K.; tenże Tomek pod karami XV i LXX ma zapłacić 7 grz. wikaremu kościoła NMP w Krakowie Janowi Wołczkowi; Adam z Kaliny Wielkiej nie stawił się przeciw Florianowi z K. o dług żydowski (ZK 4 s. 156-8); Tomek Kot z K. pod karą XV ma zapłacić 6 grz. włodarzowi bpa krak. Piotrowi; Jan Kożuszek z Mnikowa oraz Jan i Hanek z Chełmu mają zapłacić 100 grz. półgr Włostowi z K. i Przedwojowi ze Stępocic pod warunkiem oddania im w zastaw Probołowic [należących do Chełmskich] lub Mnikowa (ZK 4 s. 167, 170-1); 1405-18 Przedwój z K. i → Stępocic od 1397 r., ż. Wichna (ZK 3b s. 552; 193 s. 275, 280-1; 194 s. 71, 137; 6 s. 37, 108); 1405 Włost z K. i Przedwój ze Stępocic przeciw Zawiszy z Boryszowic o 14 grz. i tyleż szkody (ZK 3b s. 508, 515, 524, 544, 552, 562, 571, 594, 604, 612, 636, 645, 656); Tomek z K. przeciw Janowi Beskiemu o 6 grz. poręki i tyleż szkody, pancerz wart. 6 grz., konia wart. 5 grz., 13 grz. poręki udzielonej z tytułu konia, 2 kopy gr poręki z tytułu innego konia, 2 tuniki wart. 7 grz. i 1 wiard. oraz o łączną szkodę (ZK 3b s. 566, 642); Florian z K. nie stawił się przeciw Janowi Borkowi o 1 grz. (ZK 36 s. 630); Jakusz Gut z K. (ZK 3b s. 689); Tomisław Kot z K. w sporze z bpem krak. ma przedłożyć dok. większej sprawy, którą ma w Miechowie przed wójtem i rajcami o dziedzinę (ZK 3b s. 691); Mikołaj z Olewina zobowiązuje się zapłacić 96 grz. półgr Florianowi z K. z tytułu poręki za Jurka Hanusborka z Krakowa pod warunkiem oddania mu w zastaw całej cz. w Kurozwękach i Kępiu (ZK 4 s. 180); Tomek Kot z K. pod karami XV i LXX zobowiązuje się zapłacić 15 grz. długu i procenty Żydowi krak. Smerlinowi, zgodnie z dok. poręczającym za jego br. Mikołaja z K.; tenże Tomek zastawia za 7 grz. gr pras. i 3 grz. gr posp. posłańcowi Katarzyny ż. Janusza Szczeciny z Krakowa 2 kmieci z Woli Knyszyńskiej płacących 2 grz. czynszu (ZK 4 s. 181-2); Mikołaj z K. pod karami XV i LXX zobowiązuje się zapłacić 11 grz. Janowi z Osowca z tytułu poręki; Florian z K. ma zwrócić 17 grz. gr posp. i procenty oraz dać 4 ćw. pszenicy i 12 kapłonów Żydowi krak. Hosmanowi z tytułu poręki udzielonej za Dobka z Wierzbna; Tomek Kot z K. skazany na karę XV, ponieważ nie zapłacił długu wikaremu kościoła NMP w Krakowie Janowi (ZK 4 s. 190, 194, 200); Katarzyna ż. Szczeciny z Krakowa zastawia za 11 grz. Szymkowi z Łężca 2 kmieci w Woli Knyszyńskiej, których ma w zastawie od Tomka Kota z K.; Tomek z K. zwróci 200 grz. długu Bernardowi z Kowalowa, albo zastawi mu swoją cz. w K. (ZK 4 s. 203, 222-3); Mikołaj z K. pod karą XV zapłaci Żydowi krak. Kananowi 3 grz. i procenty oraz da mu 1 pokow miodu, zgodnie z dok. poręczenia za Adama z Gnojna; Błażej i Staszek kmiecie z K. (ZK 4 s. 252, 307).

1406 Piotr z K. (ZK 311 s. 39); Katarzyna z K. rezygnuje na rzecz br. Mikołaja z K. ze swej cz. w K.; Tomisław z K. nie stawił się ze świadkami przeciw Janowi z Marcinowic pro grobla in polnico i o dok. dziedz., który winien zwrócić Janowi; Stanisława z br. Mikołajem i Wawrzyńcem z K. sprzedają za 40 grz. szer. gr pol. Piotrowi z Sancygniowa cz. w K. (ZK 311 s. 41, 43, 54); → p. 2 i 6; 1407 Jan z Marcinowic pozyskuje karę XV na Tomisławie z K., gdyż ten niesłusznie stoi przy sporze o groblę i dok. (ZK 311 s. 66); 1408 Andrzej z K. za łan Michałowski daje Piotrowi z Sancygniowa wszystkie zarośla z rolą w K. od drogi ksiąskiej [do Książa] aż do granic Słaboszowa i do zarośli [należących do Stan.] Kołczka [w K.] (ZK 5 s. 32); Jura z Bronocic ma zapłacić 110 grz. szer. gr Florianowi z K.; Mikołaj z K. pod karą XV ma dać Janowi z Bejsc wwiązanie do kmiecia w Sokolej Górze lub w Pratkowicach [obie wsie w woj. sier.], płacącego 1 grz. czynszu, za pancerz wart. 10 grz. Jeśli nie da zastawu, będą mieć termin przesłuchania na wiecu generalnym o 10 grz. za pancerz; Mikołaj z Olewina pod karą XV w ciągu 3 tygodni ma dać Florianowi z K. w Żarnowcu 10 ćw. żyta (ZK 5 s. 35, 59, 105); Florian z K. naganiony przez Piotrasza z Kozłowa dowodzi szlach. i h. Jelita (SP 7/2, 188-9); 1409 Florian i Tomek Kot z K. zgłaszają chęć wykupienia zastawu w K.; Klemens domownik Mikołaja z K. (ZK 5 s. 164, 169); Bogusław ze Stępocic z matką Piechną dają Piotrowi z Sancygniowa dziedzinę Stępocice [czyli cz. wsi] za dziedzinę w K. w końcu [gaju] Pozelów [dziś cz. Sancygniowa ma tę nazwę. UN 29 s. 7], którą kupił on od Andrzeja z K. Jeśli Piotr da im 300 grz. szer. gr za dziedzinę Stępocice, ustąpią mu wspomnianą dziedzinę [w K.]. Ciż sprzedają temuż Piotrowi dziedzinę [w K.] w końcu Pozelowa (ZK 193 s. 21).

1410 Lambert z K. sprzedaje za 50 grz. półgr Włostowi z K. całą cz. w K.; Stanisław z K. zastawia za 6 grz. półgr Włostowi z K. cz. w K. z bydłem i zasiewami (ZK 193 s. 37); 1411 Katarzyna ż. Włosta z K. sprzedaje za 50 grz. szer. gr Przedwojowi z K. całą cz. po ojcu w Stępocicach (ZK 193 s. 37, 52); 1412-28 Małgorzata wd. po Andrzeju z K. (ZK 193 s. 105; 196 s. 222, 249); 1412 Tomek Kot z K. nie stawił się jako pozywający przeciw Mikołajowi, Paszkowi i Wilczkowi z Zakrzowa o połowę wsi Bratucic, Dębowego Działu i Janowic (ZK 193 s. 81); Włost z K. s. Stanisława naganiony przez Zaklikę z Korzkwi dowodzi szlach. i h. Jelita (SP 7/2, 300-1); Jakusz z Kobylan ma stawić się przeciw Florianowi z K. o 150 grz. poręki; mieszcz. krak. Grzymała nie stawił się przeciw Mikołajowi z K. o pancerz wart. 40 grz. i srebrny pas wart. 20 grz. (ZK 5 s. 276, 317); Małgorzata wd. po Andrzeju z K. wyraża zgodę na dokonaną przez niego z Piotrem z Sancygniowa zamianę i sprzedaż zarośli przynależnych do wsi K.; Stan. Kołczek z Lasochowa [pow. chęc.] sprzedaje za 100 grz. szer. gr Piotrowi z Sancygniowa całą cz. w K., a jego ż. Helena zrzeka się pr. do posagu i wiana (ZK 193 s. 105); 1413 Florian z K. odstępuje Gawłuszowi z Węchadłowa kupiony za 60 grz. półgr od Klichny z Otwinowa [pow. wiśl.] łan w Łowini (ZK 193 s. 145); Florian z K. pozyskuje na Jakuszu Kęsku z Miroszowa sprzedane 3 woły zajęte ciążą (ZK 193 s. 150, 152); 1413, 1414 → Drwinia; 1414-30 Świętochna ż. Floriana z K. i wd. po nim od 1425 r. (ZK 5 s. 459; 194 s. 168; 195 s. 334; 196 s. 32, 46, 48, 96, 222; 146 s. 21; 8 s. 49; 9 s. 140-2, 172, GK 2 s. 648); 1414 Przedwój z K. po sporze z Hanuszem z Boryszowic zobowiązuje się ogrodzić sepes przegrodi dictas (ZK 193 s. 176); Klichna ż. Piotrasza z Otwinowa sprzedaje za 60 grz. gr pras. komornikowi sądu ziem. krak. Florianowi z K. łan w Łowini, który pozyskała od Kmity z Łowini; Apolonia ż. Abrahama z Goszyc i Zygmunt z Jakubowic mają oddać 60 grz. półgr. Florianowi z K.; tenże z ż. Świętochna są winni 200 grz. półgr Piotrowi z Wróblowic (ZK 5 s. 366, 454-5, 459); tenże Florian z żoną mają zapłacić 200 grz. i szkodę z tytułu poręki udzielonej Florianowi przez Piotra z Wróblowic pod warunkiem wwiązania go do K. i Woli Knyszyńskiej (ZK 193 s. 223 - dop.: zapłacili); Jan Wessel z Bejsc sprzedaje za 200 grz. szer. gr pras. i 400 grz. półgr Mik. Morawcowi z Ossowic i jego ż. Katarzynie z pr. wykupu do 3 lat całą cz. w K. i Woli Knyszyńskiej z pr. patr. kościoła tamże; tenże Jan rezygnuje na ich rzecz z przysługującej mu cz. z 200 grz. wiana tejże Katarzyny, gdyby zmarła; Florian z K. zastawia za 70 grz. półgr Piechnie wd. po Krystynie z Pieczeniegów 7 kmieci oraz 2 ł. na jarzynę i łan na oziminę w Woli Knyszyńskiej (ZK 193 s. 224, 235); Przedwój z K. zastawia za 50 grz. półgr Piotrowi z Sancygniowa całą cz. w K.; Mik. Morawiec z Ossowic sprzedaje za 300 grz. półgr Florianowi z K. cz. w K. i Woli Knyszyńskiej z pr. patr. kościoła tamże. Katarzyna ż. Mikołaja rezygnuje z pr. do posagu i wiana (ZK 193 s. 280-1, 289); Florian z K. zapłaci 60 grz. półgr Mik. Morawcowi z Ossowic, albo wwiąże go do połowy Woli Knyszyńskiej; Piotr z Marcinowic zeznaje, że posiada 4 dok. dotyczące dziedzin K. i Wola Knyszyńska, o które występuje Morawiec (ZK 193 s. 308); Florian z K. sprzeciwia się wystawieniu dok. w sprawie sprzedaży → Ilkowic (ZK 193 s. 319); Tomek Kot z K. rezygnuje na rzecz Mikołaja i Wilczka z Zakrzewa ze wszystkich cz. po ojcu i matce w Dębowym Dziale, Bratucicach i Janowicach; ciż pod karą XV mają mu zapłacić 18 grz. (ZK 6 s. 108).

1416-35 Mikołaj z K. Ś. Andrzeja (ZK 194 s. 12-3, 16, 18-9; 195 s. 6, 126, 132, 141, 174, 187-8, 252; 196 s. 101, 149-50, 152, 206, 227, 240, 249-50, 278, 280, 323, 337, 340, 352, 354; 197 s. 4, 40, 62-3, 145, 152, 305, 325-6, 331, 343, 422; 9 s. 143); 1416 Helena kmiotka Floriana z K.; Jan z Osowca zeznaje, że wziął 50 grz. „dotalicii wano” za ż. Wichnę, które ma należeć po jej śmierci do Katarzyny ż. Włosta z K. i Doroty ż. Maćka z Woli [nie zid.], i zobowiązuje się sądownie zapisać im tę sumę po jej śmierci na wsi Koryczany (ZK 194 s. 12-3, 21); Florian z K. podaje do wiadomości swoje szlach. i h. Jelita przeciw Wawrzyńcowi z Jakubowic, przedkładając dok. sądu ziem. krak. [z 1408 r.] z wywodem jego szlach. i h. Jelita (AKP 8, 721); → Bratucice; 1417 Przedwój i Mikołaj z K. pod karą XV mają zapłacić 6 grz. półgr. i 6 grz. gr posp. Bernardowi z Kowalowa za kupiony od niego stóg żyta; Tomek Kot z K. sprzedaje za 300 grz. półgr br. Florianowi z K. całą cz. po ojcu i matce w K. i Woli Knyszyńskiej z cz. pr. patr. kościoła tamże (ZK 194 s. 64, 100); 1418 Grzegorz z K. zeznaje, że zapisał 24 grz. półgr Mikołajowi z K. na swej cz. w K.; Włost z K. pod karą XV zobowiązuje się zwrócić Bernardowi z Zaryszyna 20 sk., 2 korce żyta, 2 koszule i podwójną derkę pod siodło (bina subselia, ZK 194 s. 141, 150); Włost z K. zastawia za 7 1/2 grz. Paszkowi z K. całą cz. swego br. Stasza (Stass) i przyrzeka wykupić ją z zastawu, kiedy brat wróci (ZK 194 s. 163, 166); Florian z K. wyznacza ż. Swiętochnie po 50 grz. półgr posagu i wiana na połowie dóbr (ZK 194 s. 168); Jarosław domownik Mik. Knyszyńskiego (GK 1 s. 4); 1419-53 Tomasz, Tomek z K. i Woli Knyszyńskiej h. Jelita s. Floriana i Świętochny, student Ak. Krak. 1419, pierwsze publiczne wystąpienie 1425 (Ind. s. 304; DSZ 194; GK 2 s. 461, 648; 8 s. 52; 9 s. 389, 433, 651; 12 s. 8, 36, 90; ZK 195 s. 308, 319, 334, 349, 355, 374-5, 381, 385-8, 390, 392, 404, 408, 418; 196 s. 31, 44, 47-8, 67, 78, 89, 96, 111, 128, 150, 222, 240, 252, 262; 197 s. 62, 92, 100-1, 246; 8 s. 212, 233, 244, 258, 260, 307, 353, 384; 9 s. 163; 10 s. 220; 11 s. 452, 566; 12 s. 309, 350, 422; 146 s. 126; 256 s. 60, 236-7, 326, 353; 257 s. 206, 215, 244; 258 s. 55); 1419 Stanisław [ongiś?] z K. zapewne Kołczek (ZK 194 s. 317); sąd przekłada termin justycjariuszowi Mik. Knyszyńskiemu jako pozywającemu, ponieważ ma termin większej sprawy przed sądem podstar. sądec. Franczka z panią Paszkową z Cerekwi o 50 grz.; tenże Mikołaj ma dać konia Pełce z Bydlina (GK 1 s. 114, 119); Paszek z K. zastawia za 50 grz. półgr Piotrowi z Sancygniowa swoją cz. i cz. br. Stasza w K. (ZK 194 s. 302-3); Florian z K. bierze w zastaw za 83 grz. półgr od Mikołaja z Koźmic cz. w Koźmicach i Pawlikowicach (ZK 6 s. 534).

1420 kaszt. wojn. Dobiesław ma zapłacić 32 grz. półgr Florianowi z K. (ZK 7 s. 10, 81); Jan z Chmielowa ma zapłacić 80 grz. półgr długu Florianowi z K.; Rafał Rożen z Rożnowa winien 55 grz. Florianowi z K.; Piotr z Wróblowic zeznaje, że Florian z K. zapłacił mu 32 grz. z tytułu poręki za Stan. Niemstę [z Książa] (ZK 7 s. 29, 33, 106); Włost z K. z c. Anną zobowiązują się pod karą XV zapłacić 12 grz. półgr Bernardowi z Kowalowa; Mikołaj z K. pozywa Jagienkę z Wierzbna o konia (ZK 195 s. 58, 85); → Dziemierzyce; Gniazdowice; Jemielnica; 1421-2 Marcin z K. (GK 1 s. 442, 585); 1421 Mik. Knyszyński pozywa Michała Pruszcza o 10 grz. i 2 konie (GK 1 s. 512); Stan. Ogorzałek z Krakowa i jego sługa Tomasz [z Nysy, Śląsk] pozwani przez Tomasza z K. o przywłaszczenie sobie po śmierci jego br. Michała: 50 grz szer. gr, 2 koni, 3 tunik, srebrnego pasa i 12 czapek (GK 1 s. 575, 585); Tomasz z Nysy sługa Stan. Ogorzałka z Krakowa domownik zm. Michała z G. w sporze z jego ojcem Florianem z G. zezenaniami świadków ma się oczyścić z zarzutu przywłaszczenia sobie: 2 koni, 2 siodeł, 12 czapek (pileos seu mitras), 17 grz., srebrnego pasa wart. 5 grz. i 2 tunik. Tomasz skazany na karę XV na rzecz Floriana z K (GK 1 s. 586, 614, 658); Paszek z K. sprzedaje za 60 grz. półgr Piotrowi z Sancygniowa całą cz. w K.; Mikołaj s. Jakusza ze Stradowa [pow. wiśl.] sprzedaje za 30 grz. półgr Florianowi z K. całą cz. w K., która mu przypadła po stryju Grzegorzu (ZK 195 s. 106, 114); 1422 Piotr Szaniadel z Kaliny Wielkiej ma zapłacić 6 grz. półgr Piotrowi z Racławic z tytułu poręki za Floriana z K.; Florian z K. pod karą XV ma zapłacić kopę gr i 6 grz. za Krystyna Siepietliwego z Prawkowic Więcesławowi Gniadkowi kmieciowi z Wojwanowic (ZK 195 s. 102-3, 150-1); 1423 Małek kmieć i Florian włodarz z Deszna nie stawili się przeciw Florianowi z K. o zbiegnięcie od niego przed czasem; Piotr z Wróblowic zeznaje, że Florian z K. wwiązał go, zgodnie z zapisem, do kmiecia w Lubczy, płacącego 2 grz. czynszu (ZK 195 s. 156, 167); Mikołaj z K. Ś. Andrzeja i jego matka Małgorzata zobowiązują się zwrócić 31 grz. gr krak. Piotrowi z Sancygniowa pod warunkiem wwiązania go do połowy dziedziny w K. (ZK 195 s. 197); Piechna wd. po Sławniku ze Śladowa sprzedaje za 6 grz. półgr Mikołajowi z K. całą cz. w K., która jej przypadła po zm. stryju Grzegorzu (ZK 7 s. 258-9); 1424-43, ongiś z K. do 1451 r. Piotr Gagat Knyszyński z K. h. Jelita s. Floriana i Świętochny br. Tomka (GK 2 s. 261; 4 s. 1043; ZK 196 s. 227; 197 s. 2, 62, 100-1, 187; 256 s. 246, 267; ongiś z K.: ZK 257 s. 317, 406; 258 s. 46, 55 - z 1451 jako zm.); 1424 Florian z K pod karą XV ma zapłacić 100 grz. półgr Przecławowi z Węchadłowa; Florian z K. zastawia za 150 grz. półgr Mikołajowi z Zakrzowa wieś Porębę (ZK 195 s. 210, 224); Florian z K. pod karą XV ma zapłacić 24 grz. półgr Przecławowi z Węchadłowa; Mikołaj z K., jego matka Małgorzata oraz siostry Jadwiga i Masza mają zapłacić 140 grz. Piotrowi z Sancygniowa pod warunkiem wwiązania go do połowy ich dziedzictwa w K. (ZK 195 s. 226-8); Jan z Kropidła ma zapłacić 83 grz. Florianowi z K. [za kupioną od niego cz. w Ilkowicach] pod warunkiem wwiązania go do cz. w Ilkowicach (ZK 195 s. 251 - zapłacił); Piotr Knyszyński pozywa Piotra z Wilczkowic o to, że bezprawnie wwiązał się do jego dziedziny w K. i wyrządził mu 100 grz. szkody (GK 2 s. 261); Piotr pleb. z Woli Knyszyńskiej nie stawił się przeciw Florianowi z K. o nie ustanowienie zachodźcy w sporze o wyoranie z jego pola 2 zagonów; Więcesław kmieć z Wojwanowic zeznaje, że komornik sędziego ziem. krak. Florian z K. zapłacił mu 8 grz. (ZK 195 s. 262, 272); Mikołaj z Ciuślic sprzedaje za 20 grz. półgr Mikołajowi z K. całą cz. po ojcu i stryju w K.; Florian z K. jest winien 30 grz. Rafałowi z Rożnowa (ZK 7 s. 342-3, 417); → Dulowa; Ilkowice.

1425 Tomek z K. zobowiązuje się być zachodźcą Jana z Kropidła w sporze o cz. w Ilkowicach, sprzedaną mu przez ojca Tomka (ZK 195 s. 349); 1425-6 Jarosław z Kozłowa pozywa br. rodzonych Tomasza i Piotra Knyszyńskich z K. o 26 grz. długu oraz karę XV stronie i sądowi (GK 2 s. 451, 595); 1425, 1426 → Ilkowice; 1426-7 Jagienka z Tomaszkowic ż. Mikołaja z K. i jej syn z pierwszego małżeństwa Sędek (ZK 8 s. 127, 229); 1426 Świętochna wd. po Florianie z K. pod karą XV ma oddać 16 grz. monety obiegowej Mik. Synowcowi z Rzędowic (ZK 146 s. 21); Tomek z K. nie stawił się przeciw krawcowi krak. Marszowi o 14 grz. długu swego ojca (ZK 8 s. 133, 144); Tomasz z K. daje 10 grz. Jarosławowi z Kozłowa, a co do pozostałych 16 grz. długu i kary XV sąd przydziela Jarosławowi woźnego do ciążenia Tomasza (GK 2 s. 619); z powodu choroby Świętochny wd. po Florianie z K. sąd wyznacza jej termin za 2 tygodnie w sporze z tymże Jarosławem jako pozywającym o bezprawne odbicie ciąży; Tomasz z K. pod karą XV zobowiązuje się zapłacić w ciągu 3 tygodni 3 grz. temuż Jarosławowi (GK 2 s. 629); z powodu choroby tejże Świętochny sąd przesuwa jej termin przeciw Jarosławowi o zapis w księdze (GK 2 s. 639); Tomek z K. nie stawił się w sporze z Janem z Kropidła o zapis w księdze terminów, z którego wyłącza się punkt o młynie [w → Ilkowicach], gdyż Tomek już mu go uwolnił (ZK 195 s. 377); → Ilkowice; 1427 Świętochna wd. po Florianie z K. zgłasza, że posiada dok. w sprawie oprawy posagu i wiana, który przedłoży w sądzie w sporze z ww. Jarosławem według zapisu w księdze; Tomasz s. tegoż Floriana ma przyprowadzić [do Książa] siwego konia, którego miał dać woźnemu Tomaszowi z Książa, gdy przybył do niego w imieniu Jarosława w sprawie ciążenia go z tytułu kary 3 grz. (GK 2 s. 648); sąd przekłada terminy ww. Świętochnie i Tomaszowi z K. w sporze z tymże Jarosławem, ponieważ mają termin większej sprawy o 30 grz. przed sądem król. w Nowym Mieście Korczynie z Tomaszem Korytko (GK 2 s. 657); taż Świętochna poręcza temuż Jarosławowi, że pod karą XV stronie i sądowi zapłaci mu 30 grz. monety obiegowej z tytułu kary; tenże Jarosław ma postawić w sądzie woźnego Tomasza w sporze z ww. Świętochną, który zezna, że zabroniła mu ciążyć s. Tomasza na swej cz. w K.; Tomasz s. Floriana z K. skazany na karę XV ww. Jarosławowi i sądowi, gdyż nie zapłacił mu 16 grz. długu. Sąd wyznacza Jarosławowi woźnego Tomasza do ciążenia na tę sumę (GK 2 s. 668-9); Jagienka alias Jagneszca ż. Mikołaja z K. zeznaje, że wydzierżawiła na rok [nie podano komu] za 2 grz. i 2 korce żyta rolę z ogrodem i sadem [w Tomaszkowicach?] (GK 2 s. 697); Mikołaj pisarz sędziego ziem. krak. pozyskuje na Mikołaju z K. 1 kopę gr z tytułu danej mu poręki za 5 łokci sukna angielskiego; Wojciech z Piotrkowic pozywa Tomka z K. o 25 grz. i szkodę (ZK 196 s. 97, 112-3).

1428-45 Florian z K. h. Jelita s. Floriana, później dziedziczył Rokitno, ale pisał się z K. lub ongiś z K → p. 6 (ZK 8 s. 244, 360, 366; 196 s. 168, 171; 12 s. 309; SP 2, 3228); 1428 tenże skazany na karę 6 sk. na rzecz Andrzeja komornika podsędka krak. i sądu, ponieważ pozywał go, gdy przewodniczył sądowi; Mikołaj z K. i jego matka Małgorzata pod karą XV mają zapłacić 4 grz. Kmicie z Borczyna [pow. chęc.] (ZK 196 s. 168-9); Jan ongiś z Dziekanowic zeznaje, że wziął od zm. Floriana z K. komornika sędziego ziem. krak. 20 grz. i ma odebrać jeszcze 50 grz. monety obiegowej od jego s. Tomka (GK 3 s. 143); Świętochna kmiotka z K.; Piotr kmieć Mikołaja z K. zbiegł do Mokrska; Małgorzata wd. po Andrzeju z K. i jej s. Mikołaj zobowiązują się zwrócić 15 grz. monety obiegowej Janowi z Zastępowa [pow. wiśl.] (ZK 196 s. 222, 249); 1430 Mikołaj kmieć z Brzuchani ongiś z K. (GK 4 s. 73); Stanisław kmieć z Nawarzyc zbiegł od Tomka z K. (ZK 197 s. 92); Agnieszka ż. Piotra przekupka z Krakowa oddala roszczenia Świętochny wd. po Florianie z K. o 20 grz. szkody z tytułu ciążenia, gdyż w trakcie tej czynności nic nie wspominała o swojej oprawie posagu i wiana (SP 2, 2300); 1431 Mik. Knyszyński i jego ż. Jagienka dziedziczka Łysokań dają w zastaw za 13 grz. kaszt. roz. Zbigniewowi dobra dziedz. w Łysokaniach (GK 4 s. 319); 1432 Mikołaj z K. pod karą XV zobowiązuje się zapłacić 9 grz. półgr Andrzejowi ongiś z Łowini (ZK 197 s. 152); Piotr Gagat z K. nie stawił się w sporze z Mikołajem z Mokrska, ponieważ był na wyprawie wojennej (SP 2, 2416); Mik. Smolka [kmieć] z K. (SP 2, 2417); Tomek z K. zastawia Mikołajowi z Mokrska za 6 grz. gr krak. z tytułu kar i 3 grz. długu kmiecia w K., płacącego 1 grz. czynszu i odrabiającego 1 dzień pańszczyzny w tygodniu; 1434 Mikołaj z K. ma zwrócić 8 grz. długu Piotrowi Cholewie z Miroszowa; Mikołaj z K. pod karą XV zobowiązuje się płacić 12 grz. gr posp. Tomkowi z Sancygniowa za stóg żyta (ZK 197 s. 210, 305-6, 359); Tomek z K. nie stawił się przeciw mieszcz. krak. Witoldowi o 1 grz. i 1 wiard. długu (ZK 10 s. 220).

1436-1449 Piotr Wirek, Knyszyński z K., w l. 1463-72 pisze się ongiś z K. alias ze Stępocic (ZK 197 s. 558; 152 s. 244; SP 7/2, 920; ZK 258 s. 380; 260 s. 279; GK 18 s. 822; 19 s. 571; AG perg. 3082)3Wirkowie pisali się ze Stradowa w pow. wiśl. Przezwisko to pojawia się u dziedziców tej wsi już w 1398 r. (SP 8, 7776). Prawdopodobnie mieli h. Awdaniec; 1436 br. Tomek, Piotr i Florian z K. sprzedają za 14 grz. gr krak. Janowi z Sancygniowa łąkę w K., która rozciąga się jednym końcem od karczmy et ab exitorio alias od wagrod [wągród] tejże wsi, drugim zaś aż do łąki Piotra Wirka [z K.], a na szerokość do drogi biegnącej do Stępocic wg znaków (pro antiquum fluvium alias po stare rzecziszko - przekreślone); Indrzych z K. zw. Morzkiem oraz jego siostry Elżbieta ż. Więcesława z Dziewięczyc i Jadwiga ż. Maćka z Miroszowa sprzedają za 100 grz. gr krak. Janowi z Sancygniowa całą ich cz. w K.; Piotr Wirek z K. pod karą XV zobowiązuje się zapłacić 6 grz. Janowi z Sancygniowa (ZK 197 s. 558-9); sąd daje Mikołajowi s. Mikołaja z K. lata do pełnoletności w sporze z Janem z Sancygniowa o 6 grz. długu zm. ojca (ZK 197 s. 565-6); Tomek z K. pozyskuje 8 grz. długu na Nieustępie z Książa Małego (SP 2, 2658); 1441-64 Anna Knyszyńska z K. c. Jana Królewskiego ż. Tomasza z K. i wd. po nim po 1453 r., przed 1464 r. ż. Marcina Mniszowskiego (ZK 256 s. 185; GK 13 s. 177, 267, 310; ZK 260 s. 38-9); 1441 Tomasz z K. wyznacza ż. Annie c. Jana z Królewic [pow. wiśl.] po 100 grz. posagu i wiana na połowie dóbr w K. i Woli Knyszyńskiej (ZK 256 s. 185); Katarzyna ż. Piotra Gagata z K. c. zm. Jakuba z Koczanowa (ZK 198 s. 36); 1442 tenże Gagat wyznacza jej po 60 grz. posagu i wiana na połowie dóbr w K. i Woli Knyszyńskiej (ZK 256 s. 239); 1443 tenże Gagat sprzedaje za 240 grz. gr pol. Tomkowi z Sancygniowa całą cz. w K. i Woli Knyszyńskiej. Tomek poręcza królowi, że Piotr Gagat nie wyda tych pieniędzy poza granicami Królestwa. Tomek z K. wstrzymuje wystawienie dok.; Tomek z K. zapłaci 240 grz. Tomkowi z Sancygniowa z tytułu pr. bliższości do sprzedanych przez Piotra cz. w K. albo utraci to prawo (ZK 256 s. 266-7); br. rodzeni Tomek, Piotr i Florian z K. dzielą dobra w K. i Woli Knyszyńskiej na 3 równe cz. pod warunkiem, że Piotr w swej cz. w Woli Knyszyńskiej będzie miał wieczyście karczmę i nic więcej poza nią; Florian z K. sprzedaje za 350 grz. gr pol. Tomkowi z Sancygniowa swoje cz. w K. i Woli Knyszyńskiej. Tomek z K. wstrzymuje wystawienie dok. w tej sprawie; Tomek z Sancygniowa zobowiązuje się zapłacić w wyznaczonym terminie 80 grz. Florianowi ongiś z K., w przeciwnym razie dług wzrośnie do 160 grz. (ZK 256 s. 283-4); Tomek z Sancygniowa poręcza królowi za Floriana z K., że nie wyda on poza Królestwem 350 grz., które wziął od niego za sprzedane mu cz. w K. i Woli Knyszyńskiej, lecz ulokuje je na dobrach dziedz. w kraju (ZK 256 s. 287; SP 2, 3130 - tu opuszczono cz. w K.); Piotr alias Wirek z K. skazany na karę XV pozywającemu Janowi z Kaliny Wielkiej i sądowi, ponieważ nie chciał się z nim sądzić o porękę; Piotr z K. sprzedaje za 200 grz. gr krak. Mikołajowi z Sancygniowa całą cz. w K. (ZK 256 s. 309, 338-9); 1444 Tomek z K. zeznaje, że Klemens z Maciejowa zapłacił mu 30 grz. (ZK 256 s. 366); Tomasz z K. ma oddać 200 grz. gr. pol. Janowi Przyborowskiemu pod warunkiem wwiązania go do wsi K. (GK 8 s. 1093); 1445 Piotr Szafraniec z Pieskowej Skały pkom. krak. sprzedaje za 600 grz. gr posp. Florianowi z K. Rokitno z sołectwem i cz. Niegowonic (GK 9 s. 405-6); Tomek z K. zastawia za 200 grz. gr krak. Janowi Przyborowskiemu całą cz. w K. i Woli Knyszyńskiej; Tomek z K. zobowiązuje się zapłacić 20 grz. Janowi z Przyborowic [pow. sand.] (ZK 257 s. 53-4, 82); → Bobolice; 1447 Tomasz z K. jako poręczyciel Krzesława z Miłoszowic [pow. sand.] pod karą XV ma dać pisarzowi sędziego ziem. krak. Mikołajowi z Tęgoborza 12 korców jęczmienia i 1 1/2 grz. Jęczmień ma złożyć w domu wójta Stanisława w Jędrzejowie (ZK 257 s. 244).

1451 Mikołaj z Sancygniowa zobowiązuje się zapłacić 230 grz. monety obiegowej długu, który miał u zm. Piotra Gagata [z K. i Stępocic], na ręce Tomasza z K. (ZK 258 s. 62); ur. Tomasz z Sancygniowa sprzedaje za 1300 grz. monety obiegowej ur. Janowi z Sienna [pow. rad.] całą swoją dziedzinę Nieszków oraz części w K. i Woli Knyszyńskiej, które kupił u Floriana i Piotra Gagata z K. z wszystkimi przynależnościami oraz pr. patr. kościołów [w Słaboszowie dla Nieszkowa i Woli Knyszyńskiej dla cz. K. i Woli]. Jeśli podstoli sand. [= nadworny] ww. Tomasz zapłaci 920 grz. Janowi w ciągu 3 lat, zwróci mu on Nieszków i ww. części dóbr. W przeciwnym razie Jan dopłaci Tomaszowi 430 grz. i obejmuje te dobra wieczyście. Tomasz zobowiązuje się wykupić zastawione cz. tych dóbr (GK 11 s. 354-6; ZK 146 s. 575, 583-4); 1461-66 Florian z K. s. Tomasza Knyszyńskiego (GK 15 s. 385; ZK 152 s. 39; SP 2, 3810); 1461 tenże Florian zeznaje, że matka Anna udzieliła mu satysfakcji z tytułu dzierżenia przez wszystkie lata dóbr w K. i Woli Knyszyńskiej i daje jej pr. siedzenia w tych dobrach przez 2 lata (GK 15 s. 385); 1464-97 Tomasz z K. i Woli Knyszyńskiej h. Jelita s. Tomka i Anny, ż. Magdalena, zginął w czasie wyprawy mołdawskiej (GK 19 s. 64-5, 730; 22 s. 38, 429, 689, 953; 23 s. 259, 343, 387, 478, 742; 24 s. 52, 491-2, 497, 709; 25 s. 221, 722; 26 s. 686; ZK 152 s. 244; 261 s. 170, 279, 305; 263 s. 69, 77, 141, 149-50, 291; 202 s. 248; 316 s. 72; 319 s. 34); 1464-81 Katarzyna z K. c. Tomka i Anny, ż. Kielcza Budziszowskiego i wd. po nim (ZK 260 s. 45; 261 s. 110); 1464 Mikołaj z Sancygniowa pod zwyczajowymi karami zobowiązuje się zapłacić pannie Katarzynie c. zm. Tomasza Knyszyńskiego z K. na ręce jej opiekuna pkom. krak. Mik. Pieniążka z Witowic 115 grz., które był winien Tomaszowi (ZK 260 s. 45); Florian z K., poręczając za br. Tomasza i siostrę Katarzynę wydzierżawia na 3 lata za 15 grz. ojczymowi Marcinowi Mniszowskiemu i swej matce Annie całą cz. w K. i Woli Knyszyńskiej (ZK 260 s. 38-9); Mikołaj z Sancygniowa zobowiązuje się zapłacić 115 grz. Florianowi z K., które był winien jego zm. ojcu Tomaszowi Knyszyńskiemu, pod warunkiem wwiązania go do połowy Opatkowic (ZK 260 s. 44-5); 1466 Florian z K. ustępuje matce Annie wd. po [jej pierwszym mężu] Tomaszu z K. zastaw za 100 grz. w K. i Woli Knyszyńskiej, który jego ojciec tenże Tomasz miał od Tomasza z Sancygniowa. Zastaw ten w tej sumie Anna bierze jako oprawę posagu i wiana, zabezpieczoną jej przez męża wcześniejszym zapisem [→ 1441] do czasu jego wykupienia. Taż Anna zeznaje, że wzięła od s. Floriana 20 grz. monety obiegowej za swoje wiano, o które nie będzie się w przyszłości upominać jemu i jego braciom. Po jej śmierci te 100 grz. zostaną podzielone w równej części pomiędzy jej dzieci z obydwu małżeństw [drugim jej mężem był Marcin Mniszowski]. Dok. zastawny obie strony oddają do wiernych rąk Janowi Królewskiemu, który w razie potrzeby będzie go wydawał każdej z nich. Florian zobowiązuje się być w razie potrzeby zachodźcą matki, a ta umarza oprawę posagu i wiana zabezpieczoną jej przez męża [pierwszego, czyli Tomka z K.] (SP 2, 3810).

1470 ur. Mik. Sancygniowski zastawia za 100 grz. gr pol. br. nie podzielonym ongiś z Ilkowic ss. Barańca całą dziedzinę czyli wieś K. (GK 19 s. 46-7); 1471 Tomasz z K. przez pełnomocnika pozywa br. Piotra i Imrama z Ogrodzieńca o to, że nie mieli prawa kupować za 500 grz. Rokitna w pow. lel. od nie posiadającej potomstwa Katarzyny c. zm. Floriana z K. [właściwie z Rokitna] ż. Piotra Wiplara z Uliny, gdyż po jej śmierci on mieć będzie pr. bliższości do tej wsi jako jej br. stryjeczny. Wiplar w imieniu swoim i jako pełnomocnik żony zgłasza się w sądzie jako jej zachodźca, zgodnie z zapisem o obronie ww. braci od przeszkód z tytułu posiadania kupionej wsi. Tomasz przyjmuje to zachodźctwo. Sąd odracza sprawę do osądzenia na najbliższej sesji (SP 2, 4054); 1473 Tomasz z K. bierze w zastaw za 100 grz. od burgr. krak. Janusza Długosza z Nieszkowa wieś Słaboszów; 1474 Katarzyna c. zm. Floriana z K. ż. Piotra Wiplara z Uliny uzyskuje od męża zapis po 500 grz. posagu i wiana na połowie jego dóbr (GK 19 s. 730, 875-6); Tomasz z K. bierze w zastaw za 100 grz. od burgr. krak. Mik. Sancygniowskiego wieś Biedrzychowice (GK 19 s. 913-4); 1477 panna Dobrochna c. Mikołaja z Sancygniowa i Jadwigi zeznaje, że wzięła od ojca 500 fl. węg. w złocie macierzyzny po zm. matce, które zapisuje ojcu na Sancygniowie, Biedrzychowicach, Opatkowicach i K. do czasu wydzierżenia przez niego tej sumy (ZK 262 s. 53-4); 1478 Tomasz Knyszyński z K. zobowiązuje się zwrócić 40 fl. węg. Rafałowi z Przezwodów pod warunkiem wwiązania go do 3 ł. osiadłych w K. z kmieciami Marcinem, Grzegorzem i Tomaszem płacącymi po 1 grz. czynszu (GK 20 s. 828-9); 1480 Zofia ż. Jana Wielopolskiego [z → Klęczan], po otrzymaniu posagu rezygnuje na rzecz ojca Mikołaja z Sancygniowa z pr. do dóbr dziedz. [m.in. do K.] i do macierzyzny przebywającej w klasztorze jej siostry Dobrochny (ZK 262 s. 89-90, → 1477); Tomasz z K. zastawia za 200 grz. gr pol. siostrze Katarzynie wd. po Kiełczu Budziszowskim całe cz. w K. i Woli Knyszyńskiej (GK 21 s. 171); 1481-1520 Magdalena Knyszyńska ż. Tomasza z K. i Woli Knyszyńskiej c. Jana z Poborowic, wd. po 1497 r. (ZK 262 s. 177; 202 s. 248; 261 s. 434, 446, 454, 458, 465; 264 s. 167; 265 s. 20, 169; 267 s. 56-7; GK 29 s. 238, 451-2, 681); 1481 Tomasz z K. pod karą XV zobowiązuje się zapłacić 30 fl. węg. Rafałowi z Węchadłowa i Przezwodów (GK 21 s. 397); Mikołaj z Sancygniowa zobowiązuje się zwrócić 150 grz. monety obiegowej Mik. Barańcowi pod warunkiem wwiązania go do swej cz. w K. i do młyna w Sancygniowie; Tomasz z K. wyznacza ż. Magdalenie c. Jana z Poborowic po 200 fl. węg. posagu i wiana na połowie dóbr w K. i Woli Knyszyńskiej (ZK 262 s. 145 - zp., 177); 1483 Mikołaj z Sancygniowa zobowiązuje się zwrócić 200 grz. gr pol. Hier. Marzęckiemu z Kózek pod warunkiem zastawienia mu Biedrzychowic i K. (ZK 262 s. 233); 1484-8 kaszt. zawich., później wiśl. Jan Rabsztyński z Tęczyna winien 450 fl. węg. Tomaszowi Knyszyńskiemu z K. (GK 21 s. 956; 22 s. 33, 861, 912-3); 1484 tenże zeznaje, że Piotr Wiplar z Uliny spłacił go z oprawy 150 grz. posagu i 50 grz. wiana swej siostry stryjecznej Katarzyny, którą miała zapisaną przez Piotra na Ulinie (ZK 262 s. 261).

1486 K. własn. Tomasza z Buszkowa i Tomasza z K. → p. 2; 1488 Tomasz z K. umarza wszelkie zapisy, które miał od [szwagra] Macieja z Poborowic na tej wsi, a jego ż. Magdalena ustępuje bratu z dóbr ojczystych i macierzystych (ZK 202 s. 248); 1489 Dionizy alias Dziwisz z Kotlic daje burgr. krak. Mikołajowi z Sancygniowa Kotlice w zamian za 2 ł. w K. zw. Mieczkowskimi i za 600 fl. węg.; 1493 Tomasz z K. odstępuje za 20 grz. Bernardowi ze Strzeszkowic zastaw w Waźlinie [dziś Warzyn], który trzymał za 30 grz. (ZK 263 s. 119-20, 161-20); Tomasz z K. zobowiązuje się zapłacić 100 fl. burgr. krak. Mikołajowi z Sancygniowa pod warunkiem wwiązania go do Zaryszyna (GK 24 s. 298-9); 1494 Tomasz z K. zastawia Janowi Chyszowskiemu z Chyszowa [pow. pilzn.] wszystkie zapisy, które ma od Stan. Wolwanowskiego na Zaryszynie i od Barbary ż. Jana Rudołtowskiego; Tomasz z K. ustępuje Pawłowi z Waźlina zastaw tamże, który ma od Macieja z Piotrowic za 30 grz. (ZK 263 s. 261, 263); Tomasz z K. ustępuje tejże Barbarze za 140 grz. zastaw [w Zaryszynie], który ma w tej sumie od Stanisława z Wolwanowic; taż Barbara zastawia za 160 grz. gr pol. Tomaszowi z K. całe swoje cz. w Zaryszynie (ZK 263 s. 287-8); 1496 Mik. Baran z Ilkowic zobowiązuje się oddać 220 fl. węg. Tomaszowi z K. pod warunkiem zastawienia mu całych Ilkowic (GK 25 s. 722); Tomasz z K. pod karą XV zobowiązuje się zapłacić 100 fl. pol. Wacławowi z Jodłownika; Mik. Pieniążek z Żurawicy i Stan. Marcinowski z Sieciechowic zobowiązują się zapłacić 100 fl. Tomaszowi z K. (GK 26 s. 63-4); 1497 Tomasz z K. wyznacza ż. Magdalenie c. Jana z Poborowic 250 fl. węg. posagu i 300 fl. węg. wiana na połowie dóbr w K. i innych dóbr, a Magdalena umarza wcześniejszą oprawę; Tomasz zastawia żonie za 100 fl. węg. tę połowę dóbr w K. i Woli Knyszyńskiej, na której nie ma ona oprawy posagu i wiana (GK 26 s. 433-4); 1499 Jakub Woźnicki [sędzia ziemski sier.] i Florian Łasuchowski zeznają: jeśli Tomasz Knyszyński z K. powróci z Wołoszy [z wyprawy wołoskiej], pod zakładem 100 fl. zwrócą mu bez wnoszenia sprawy do sądu 100 fl. - każdy tyle, ile na niego przypada z tej sumy (GK 27 s. 350-1)4Tomasz z K. nie pojawia się w źródłach po 1497 r., a później występuje wdowa po nim. Zginął więc w czasie wyprawy.

1500-20 brak danych o poborze z K. (RP s. 249, 278, 300, 323, 342, 368, 544, 572, 598, 627, 677, 682, 688, 696, 711, 734, 766, 829, 850)5→ przyp. 6. ; 1504 br. Jakub i Mikołaj z Sancygniowa dzielą się dobrami, z których Jakubowi przypadają: Sancygniów, Biedrzychowice, Opatkowice i K.; 1505 Jakub z Sancygniowa zastawia za 200 grz. gr pol. Stanisławowi z Koryta [pow. wiśl.] cały K. i młyn w Sancygniowie (ZK 264 s. 146-7, 171-2); 1506 tenże Jakub zobowiązuje się zwrócić 3000 fl. Andrzejowi z Tęczyna pod warunkiem wwiązania go do: Sancygniowa, Biedrzychowic, Opatkowic i K.; 1513 Magdalena Knyszyńska z K. zastawia za 100 fl. pol. pannie Jadwidze c. Andrzeja Morskiego cz. swych dóbr w K. i Woli Knyszyńskiej (ZK 264 s. 203-4, 384); 1521-6 Dorota ż. Więcesława Jasieńskiego dziedziczka cz. w K. i Woli Knyszyńskiej (ZK 265 s. 188; GK 38 s. 524-5); Jerzy Szaszowski dz. K., Woli Knyszyńskiej, Błozowic i → Buszkowa, ż. Jadwiga z Januszowie [pow. wiśl.] c. Andrzeja Słanickiego (ZK 265 s. 188; 267 s. 56-7; GK 38 s. 381-2); 1521 wieś K. nieosadzona kmieciami (BJ rps 5259 k. 17v; LK 2 s. 80)6Już w l. 1489-99 K nie jest notowany w RP w przeciwieństwie do Woli Knyszyńskiej, w której wówczas wybierano pobór z 1 ł. Wydaje się, że już wówczas w K. były tylko folwarki szlach; → p. 2.

1522 Andrzej Morski, Ignacy Jasieński, Stan. Minoski i Mik. Sidlnicski dzielą dobra w K. i Woli Knyszyńskiej między Jerzego Szaszowskiego a Dorotę Jasieńską. Dzielący (divisores) stanęli przy granicy Trzonowa obok kamienia, czyli znaku na nim wyciętego, gdzie od dawna tłucze się kamienie, blisko drogi prowadzącej z kamiennej góry do Trzonowa i Buszkowa. Tu na kamiennej górze ustanowili znak graniczny między dzielonymi częściami, od którego granica biegnie na S wg starych znaków. Cz. kamiennej góry na W będzie należeć do Doroty Jasieńskiej i obejmować obszar o powierzchni 1 1/2 ł., wg wielkości łanów w K., aż do kamiennej góry z przeciwnej strony całego łanu plebańskiego [plebana z Woli Knyszyńskiej] i wreszcie za tą górą, również na W, góra o wielkości 1 ł. będzie należeć do Jasieńskiej. I tak konsekwentnie z przeciwnej strony każdej z ról blisko łanów będą do niej należeć kamienna góra i łany aż do granic Trzonowa. Od znaku, przy którym rozpoczęto dzielenie na górze kamiennej, cz. tej góry na E po przeciwnej stronie każdego łanu aż do granic K., będzie należeć do Jakuba Sancygniowskiego. Następnie dzielący przybyli do ról kmiecych i opust. i dzielili je wg udzielonych objaśnień stron, wyłączając role z osiewkiem ozimym, i jarym, który Jasieńska zbierze dla siebie. Podzielili także gaje. Do Szaszowskiego będą należeć wszystkie gaje na S, począwszy od ról folw. Jasieńskiej w kierunku Buszkowa, gdzie z dawien dawna były gaje. Z podziału wyłączone są gaje wyrosłe na łanach opust., które należą do obu stron wg posiadanych tam przez nie łanów. Każda ze stron może je na swoich łanach karczować wg swego uznania. Te gaje rozciągają się do drogi biegnącej z Trzonowa do stawu wsi Sancygniów, a także do pasiecznika plebańskiego zw. Drożdżowem (Drosdzow, dziś las o tej nazwie w Woli Knyszyńskiej, której cz. jest K. - UN 29 s. 38). Gaje od tej drogi do granic wsi Słaboszów i Sancygniów będą należeć do Szaszowskiego z wyjątkiem gajów, w których są góry kamienne. Dzielący przydzielają Jasieńskiej wszystkie gaje na N od ściany [cz.] K. należącej do Jakuba Sancygniowskiego i od ściany Zaryszyna do granic Nawarzyć i Lubczy oraz do ściany Węchadłowa. W tych gajach na N Szaszowski nie będzie miał żadnych praw z wyjątkiem gajów leżących przy granicach Zaryszyna. Jasieńska wydzieli mu w starych gajach część wielkości 3 ł. do ściany Nawarzyc. Szaszowski daje Jasieńskiej 2 ł. rozciągające się od jej dworu do granic wsi i 2 stajania roli pod przypadłym jej z podziału gajem zw. Rakowem. W zamian dostaje on od niej 1 1/2 ł. k. łanu plebańskiego, idąc od kościoła w kierunku Trzonowa do drogi dzielącej ich dobra. Co się tyczy młyna kamiennego położonego z przeciwnej strony łanu plebańskiego wyrokiem sądu grodzkiego, należy on do uposażenia plebana kościoła w Woli Knyszyńskiej. Za zgodą stron dzielący wyrokują, że Jasieńska dodaje Szaszowskiemu 60 dębów w swoim gaju - przez 6 lat będzie mu wyznaczać do ścięcia po 10 dębów rocznie. Zakład 100 grz. Dzielący przywieszają do dok. swoje pieczęcie i składają na nim własnoręczne podpisy. Działo się to w K. 25 IV w obecności ww. dzielących oraz Jana Grodowskiego, Mik. Chroberskiego, Mik. Nasiechowskiego i Jana Wolskiego (GK 36 s. 479-80) 7W tym czasie w K. były tylko folwarki, a łany kmiece leżały w Woli Knyszyńskiej. Znacznie przed tym rokiem K. zatracił charakter wsi → przyp. 6.

1523 Dorota i jej mąż Więcesław Jasieński z K. i Woli Knyszyńskiej mają zwrócić 100 fl. pol. Kalikstowi Dębieńskiemu pod warunkiem oddania mu w zastaw swoich cz. w K. i Woli Knyszyńskiej (ZK 267 s. 269-70 - zapłacili w 1526 r.); 1524 tenże Więcesław dzierż.z K. i Woli Knyszyńskiej dopisuje 20 fl. pol. do sumy głównej 100 fl. pol. temuż Kalikstowi, który teraz będzie trzymał w zastawie dobra w K. i Woli Knyszyńskiej za 120 fl. (ZK 267 s. 388); 1525 Kalikst Dembiński pozywa Jasieńskich o zapis na K. (Bon. 4 s. 233, → 1523 r.); 1529 folwarki Sancygniowskiego i Szaszowskiego → p. 5; 1534 ur. Katarzyna wd. po star. buskim Jakubie Sancygniowskim dzierżawczyni Sancygniowa i K. zenaje, że jej s. Mik. Sancygniowski star. buski zapisał 200 fl. Annie wd. po pkom. krak. Janie hrabim na Tęczynie na dobrach K. w aktach grodzkich krak. Katarzyna aprobuje i ratyfikuje ten zapis, gdyż ma [m.in.] na tych dobrach opisaną przez zm. męża oprawę posagu i wiana; 1535 Mik. Sancygniowski dz. Sancygniowa i K. zobowiązuje się zapłacić 200 fl. pol. Annie podkomorzynie krak [wd. po Janie Tęczyńskim] pod warunkiem wwiązania jej do K. (ZK 279 s. 415-6, 469); 1537 Mik. Sancygniowski dz. Sancygniowa i K. star. buski zastawia za 150 fl. Stan. Czarnockiemu z Klimontowa dobra K. (ZK 279 s. 676-7, zastaw wykupił w 1539 r.).

1553 br. Zygmunt, Mik., Andrzej i Jerzy Szaszowscy dziedzice cz. w Buszkowie, Błozowicach, K. i Woli Knyszyńskiej ss. i spadkobiercy zm. ur. Jerzego Szaszowskiego dz. Buszkowa dzielą się dobrami. Zygmuntowi, Andrzejowi i Jerzemu przypadają Buszków i Błozowice, a Mikołajowi części w K. i Woli Knyszyńskiej z tym, że trzej bracia zatrzymali do dóbr Buszków (ku Buszkovu) wszystkie gaje w dziedzinach knyszyńskiej i wolskiej, począwszy od granic Sancygniowa, przy granicach Słaboszowa aż po drogę zw. Drożdżów, biegnącą z Trzonowa [przez K.] do Jeziora Sancygniowskiego. Łączki, pole i górę kamienną w obecnym stanie Mikołaj zatrzymuje do swych dóbr wolskich. Bracia odstępują mu ponadto do dóbr knyszyńskich cz. w Buszkowie: staw wyżny zw. Ksiączynnym (Xączynny) pod karczmą buszkowską, łożysko na sadzawkę pod Olszowym Stawem, leżące między tym stawem a młynem nad rzeką, po przekopę, którą odpływa woda z Olszowego Stawu, pusty stawek pod kopcem, a także kawalec łąki w Błozowicach w Kątach nad rz. Nidzicą wg znaków. Br. Andrzej i Jerzy dostali w Buszkowie: ogrodzony dwór, młyn, blech, Olszowy Staw i drugi staw we wsi pod Łaźnią (lasnyą), Olszowy Staw wszyscy bracia wspólnie spuszczą i równo podzielą między siebie ryby. Andrzej i Jerzy dostali w Buszkowie kmieci: Warzechę, Nowaka, Juchę, Rykosza, Domagałę, Marcinka, Franka, Marka Kuźnieca, Opiołę, Grabowskiego, Wrzała i Płoszaja. Zygmunt otrzymał płac w Buszkowie pod budowę nowego dworu przed wsią na wspólnym wzorze między gościńcem z Działoszyc do Buszkowa a wielkim ogrodem dworskim, po tylne płoty kmiece - na długość tego ogrodu, a na szerokość ma się równać ten plac połowie placu dworskiego. Dostał też stary dworski ogród i sad pod dworem, ale ma wydzielić Andrzejowi i Jerzemu w tyle swego gumna i obory plac pod sad na wspólnym wzorze k. ogrodów i na wodońcy za dworem w kierunku Sancygniowa - dwukrotnej długości jego sadu, a także wolną drogę między dworem a tym sadem tak szeroką, aby mogły się minąć dwa wozy. Zygmunt dostaje także w Buszkowie: Podgrodny Staw, wielką sadzawkę, małą sadzawkę przed blechem, karczmę, krawca Zadorę, Młodożonka, rolnika Kowala, Walka, Tybrucego, Klepacza i siedlisko na zagrodę między [kmieciami] Grabowskim a Płoszajem z czynszami i robociznami z wyjątkiem trzech jutrzyn zagrodniczych, leżących na wzorze nad gościńcem z Buszkowa do Działoszyc. Br. Andrzej i Jerzy biorą do swojego wzoru w Buszkowie role Walkową i Tybrucego poddanych Zygmunta oraz rolę Kuźniecową ich poddanego, nie ruszając pozostałych poddanych z dawien dawna osiadłych na swych rolach. Słodowe z młyna buszkowskiego, który działem dostaje się Andrzejowi i Jerzemu ma należeć wieczyście także do Zygmunta i jego karczmarza z tym, że ten ostatni będzie płacił młynarzowi za każdy słód po szelągu. Wzory, łąki i gaje w dziedzinach buszkowskiej, błozowskiej, knyszyńskiej i wolskiej wszyscy trzej bracia [bez Mikołaja] mają mieć równym działem. Jeden drugiemu nie może tamować wody, a jeśli któryś z nich będzie spuszczał staw, albo go przesuszał, pozostali bracia powinni mu puścić wolną przekopę przez swoje stawy tam, gdzie kopano te przekopy z dawien dawna. Zygmunt ma i będzie miał wolny wyrąb drzewa wg potrzeby na budowę we wszystkich częściach gajów swoich braci w dziedzinach knyszyńskiej i wolskiej do czasu pobudowania zabudowań dworskich (GK 70 s. 667-73); 1564 wieś K. od 1521 r. nieosadzona kmieciami, role folw. (LK 2 s. 80).

5. 1529 w K. dzies. snop. z ról folw. Sancygniowskiego wart. 2 1/2 grz. i z ról folw. Szaszowskiego wart. 1 grz. plebanowi w [Woli Knyszyńskiej] (LR s. 148)8W tym źródle błędnie umiejscowiono kościół w K., zamiast w Woli Knyszyńskiej → przyp. 1.

6. 1371 pap. Grzegorz XI daje Michałowi s. Piotra z K. pleb. w Grodzinie prowizję na kanonikat w kat. krak., 1373 tenże papież przydziela Michałowi s. Piotra z K. kanonikat w kat. krak. po zm. Sięgniewie s. Nawoja (Bullarium 2, 1731, 2044); 1376-7 Staszek i Stanisław z Nawarzyc przeciw Jakuszowi z K. o rabunek, pieniądze i rany (SP 8, 203, 452, 497); 1386-95 Florian z K. kapelan w Gorzkowie (SP 8, 4097; ZK 2 s. 261); 1393 Krzystek z K. przeciw Włostowi z K. o ranę krwawą (ZK 1c s. 293, 300); 1396 Andrzej z Chyczy pozywa Tomka z K. o bezprawie na drodze, o konie, tarczę, karetę i 2 miecze; 1397 m.in. Włost i Andrzej z K. zeznają, że Florian z Zaryszyna nie wziął Grzegorzowi z Opatkowic konia na wolnej drodze (ZK 1c s. 455, 536); 1398-9 kan. krak. Mikołaj z Lubczy przeciw Tomkowi z K. o zabranie 2 koni i wozu oraz o rany zadane Stańcowi kmieciowi z Lubczy (SP 8 uw. 272/50, 273/68, 275/9, 276/67, 283/114, 288/33).

1401 Paszek z K. przeciw Tomisławowi z K. o główszczyznę po kmieciu (ZK 3a s. 320); Włost z K. oddala roszczenia Tomka z K. o 10 ran, gdyż ten jako pozywający nie mógł stawić kapelana (ZK 3 s. 299; 3a s. 322, 228, 343); Paszek z K. oddala roszczenia Tomka z K. o główszczyznę po Klimcu, ponieważ pozywający go Tomek nie mógł stawić w sądzie kapelana (ZK 3 s. 299; 3a s. 320, 328, 343); 1403-4 Jan pleb. ze Słaboszowa przeciw Florianowi i Tomisławowi z K. o bezprawne wwiązanie się do dzies. w Święcicach oraz o odpędzenie, spoliczkowanie i przezywanie jego włodarza (ZK 3b s. 193, 203, 219, 223, 244, 255, 259, 308, 313); 1403 Piotr Kuropatwa [z Grodziny] kantor gnieźn. przeciw Tomkowi z K. o bezprawie uczynione jego kmiotce i o zabrane jej dobra (ZK 3b s. 14, 29, 33); 1404-5 kan. krak. Mikołaj dz. Lubczy przeciw Tomkowi z K. o porąbanie wozu, zabranie 2 wołów i włóczni na wolnej drodze wart. 3 grz. (ZK 3b s. 344, 356, 371, 383, 393, 405, 420, 441, 458, 465, 481, 521, 536, 556, 588, 605, 612-3, 619); 1405 Jan pleb. ze Słaboszowa przeciw Tomkowi Kotowi z K. o bezprawne wymłócenie dzies. w Słaboszowie (ZK 3b s. 566, 620, 641, 693); 1406 Grzegorz kmieć z K. pozyskuje termin przypozwany przeciw Tomisławowi z K. o 7 ran (ZK 311 s. 43); 1414 Wawrzyniec z Krakowa nie stawił się przeciw Mikołajowi z K. o 2 rany krwawe i sińce, czapkę, 1 grz. i miecz (ZK 5 s. 400); Zawisza z Grodziny skazany na karę XV sądowi i Włostowi z K., ponieważ powiedział mu w sądzie, że jest bez Boga (ZK 193 s. 171).

1415 Maciek z 2 synami z folwarku mieszcz. krak. Hedrara nie stawił się przeciw Mikołajowi z K. o 2 rany krwawe (ZK 6 s. 118); 1416 Jan s. Rosława z Wojsławic skazany na karę XV dla komornika Floriana z K. i sądu, ponieważ powiedział mu w sądzie: mówisz, co chcesz; Helena kmiotka Floriana z K. przeciw Mikołajowi z K. Ś. Andrzeja o zadanie jej 4 sińców (ZK 194 s. 3, 12-3); Mikołaj z K. Ś. Andrzeja ma zapłacić Helenie kmiotce Floriana z K. 1 grz. za zadaną jej ranę otwartą i 4 wiard. za 4 sińce; tenże Mikołaj ma zapałcić Florianowi i sądowi karę XV i podwójną 6 sk., ponieważ wraz z dwoma towarzyszami lepszymi od siebie trzykrotnie poranił jego kmiotkę; Mik. Pieniążek z Węchadłowa poręcza za tegoż Mikołaja, że pod karą XV zapłaci na ręce Floriana z K. 2 grz. kmiotce Helenie (zapłacił); tenże Mikołaj skazany na karę XV dla Floriana z K. i sądu oraz król. LXX, ponieważ oddalił się z sądu, nie poręczając mu kary XV i podwójnej 6 sk.; tenże Mikołaj skazany na karę XV dla sądu, ponieważ zadał ww. Helenie 1 ranę krwawą i 4 sińce (ZK 194 s. 12-4); 1419 Piotr Tulko oddala oskarżenie [oprawcy krak.] Mik. Knyszyńskiego o kradzież. Jego świadkowie zeznali, że nie ukradł na szkodę 30 grz. 2 kusz i 3 koni, które miał uprowadzić do lasu (GK 1 s. 93, 95); Mikołaj oprawca alias Knyszyński przekłada termin z mieszczanami ze Stradomia, oskarżonymi o zniewagę, ponieważ jest na służbie króla (GK 1 s. 106).

1420 Jan z Niezwojowic zobowiązuje się pod karą XV wyekspediować sędziemu ziem. krak. za pośrednictwem Floriana z K. 2 woły i konia (ZK 7 s. 48); 1423 Mik. Szczodrkowski z Łaganowa skazany na karę XV komornikowi sędziego ziem. Pawła Florianowi z K. i sądowi, ponieważ jego pełnomocnik Paszek powiedział mu, iż nie jest kompetentny sądzić tę sprawę (nemoczeness tej rzecy sandzidz, ZK 195, s. 164); 1424 Piotr pleban z Woli Knyszyńskiej skazany na karę XV dla Floriana z K. i sądu, ponieważ powiedział mu w sądzie, że czynił mu samo zło (ZK 195 s. 258); 1428-9 Tomasz Knyszyński z K. przeciw Mikołajowi z K. o 4 rany krwawe i bezprawie (GK 3 s. 4, 17, 29, 290, 301, 311); 1428 Mikołaj z K. br. Floriana nie stawił się przeciw Janowi z Góry pro galero videlicet przelbicza wart. 4 grz., 1/2 plati wart. 4 grz., vinguanti wart. 4 grz., 2 scorki wart. 2 grz., kłobuczek wart. 2 grz., miski wart. 8 gr, cirotecis wart. 1 grz. (SP 2, 2176); 1431 ur. Katarzyna ż. kaszt. roz. Zbigniewa oskarża Mik. Knyszyńskiego o to, że z dwoma równymi stanem i czterema niższego stanu bezprawnie przybyli do Grodkowic, gdzie ma oprawione wiano, rozbili dwie bramy, wypędzili włodarza i wymłócili stóg pszenicy wart. 12 grz. (GK 4 s. 294); 1432 szl. Piotr z Wielodroża [Mazowsze] pozywa Tomasza Knyszyńskiego o to, że nazwał go rybałtem [włóczykij, śpiewak, ale też chłop] i nierównym sobie. Tomasz zaś zeznaje, że istotnie nazwał go rybałtem, gdyż sam nim jest, a Piotr jest takim samym szlachcicem jak i on, nie negował więc jego szlach. Piotr został usatysfakcjonowany tym zeznaniem (SP 7/2, 634-5); 1434 Tomasz z K. skazany na karę XV Janowi z Miroszowa i sądowi, gdyż niesłusznie naganił jego szlach. (SP 7/2, 695-7); 1446-51 Florian ongiś z K. [dz. Rokitna] (ZK 146 s. 487; SP 7/2, 973); 1446 Jan Siestrzeniec Kornicz z Będzina zobowiązuje się wypłacić w ciągu 3 lat Florianowi z K. 100 grz. posagu swej siostry Barbary pod warunkiem wwiązania go w swoje dobra: Jaroszów, Zawada i Przewodziszowice, przynoszące 10 grz. czynszu (ZK 146 s. 497); Florian ongiś z K. wyznacza ż. Barbarze c. Mik. Siestrzeńca Kornicza z Jaroszowic po 100 grz. posagu i wiana na połowie Rokitna [pow. lel.] i Niegowonic (SP 2, 3254); 1449 Tomasz z K. zeznaje przed sądem, że ma Piotra Wir[ka] z K. za dobrego szlachcica, nic złego nie wie o jego matce i ma ją za dobrą niewiastę (SP 7/2, 920); 1453, 1454 → Jaroszów; 1454 panna Katarzyna c. Floriana [ongiś] z K. [i Barbary Siestrzeńcówny] siostrzenica Jana Siestrzeńca z Jaroszowa (SP 2, 3547); 1456 Jan Królewski pozywa Annę z K. o to, że przybyła ona z czterema równymi sobie i tyluż niższymi stanem do jego dzierżawy w Kępiu alias w Kurozwękach [włączone do Kępia] rozbili 5 wrót i 3 bramy, czyniąc szkodę w dobrach na 100 grz., oraz wymłócili stóg żyta, w którym było 100 kop (casule) żyta, a z każdej było po ćwierci ziarna. Dzierżawę tę Jan trzymał spokojnie od 3 lat. Termin sądowy zostaje przełożony, ponieważ Anna ma termin większej sprawy przed starostą opocz. z Pawłem z Ludyni [pow. chęc.] o 300 grz. i bezprawie (GK 13 s. 177, 201); tenże Jan obwinia Annę z K. o bezprawny najazd na jego dom et repercussione alias o rozbicze domowi y o nayasd w Kępiu alias w Kurozwękach, gdzie Jan ma suum depositum alias sclad od ponad 3 lat. Szkoda 100 grz. (GK 13 s. 178-9); tenże Jan Królewski obwinia Annę Knyszyńską z K. o to, że związała dwóch jego kmieci i wykorzystała do młocki jak woły. Szkoda 10 grz. (GK 13 s. 179); 1471 Piotr Wirek ongiś z K. dz. Stępocic (GK 19 s. 494-5); 1483 Maciej [ongiś] z K. wyznacza ż. Barbarze c. zm. Jana z Parcz po 100 grz. posagu i wiana na Parczach (ZK 20 s. 257).

8. Powierzchniowe znaleziska ceramiki wczesnośredn. (Z. Liguzińska-Kruk, Poszukiwania archeologiczne w dorzeczu górnej Nidzicy, SA 33, 1981, s. 206).

1 Co prawda jest to tylko wiadomość o kapelanie w Woli Knyszyńskiej, ale K. na pewno należał do tej par. od czasu jej powstania (nie figuruje jeszcze w rachunkach świętop. z l. 1373-4). Były to bowiem wspólne dobra, ich dziedzice spowiadali się u plebanów tej par., do nich należało pr. patr. kościoła i oddawali dzies. z folwarku w K. plebanowi w Woli Knyszyńskiej. W LR s. 148 umiejscowiono, oczywiście błędnie, kościół par. nawet w samym K. W 1606 r. bp Maciejowski afiliował par. w Woli Knyszyńskiej do par. w Sancygniowie.

2 Datę dok. na 1377 r. poprawia wyd. ze względu na świadków. Transakcja ta nie doszła do skutku, cz. tę kupił bowiem przed 1379 r. bp krak. (KK 2, 308). Brak podstaw, aby przyjmować, iż Michał jako kan. krak. kupował tę cz. Pełczysk nie dla siebie, lecz w imieniu bpa krak.

3 Wirkowie pisali się ze Stradowa w pow. wiśl. Przezwisko to pojawia się u dziedziców tej wsi już w 1398 r. (SP 8, 7776). Prawdopodobnie mieli h. Awdaniec.

4 Tomasz z K. nie pojawia się w źródłach po 1497 r., a później występuje wdowa po nim. Zginął więc w czasie wyprawy.

5 → przyp. 6.

6 Już w l. 1489-99 K nie jest notowany w RP w przeciwieństwie do Woli Knyszyńskiej, w której wówczas wybierano pobór z 1 ł. Wydaje się, że już wówczas w K. były tylko folwarki szlach.

7 W tym czasie w K. były tylko folwarki, a łany kmiece leżały w Woli Knyszyńskiej. Znacznie przed tym rokiem K. zatracił charakter wsi → przyp. 6.

8 W tym źródle błędnie umiejscowiono kościół w K., zamiast w Woli Knyszyńskiej → przyp. 1.