KOZŁÓW

(1257 Cozlow, 1262 Coslow z falsyfikatów z XIV w., 1360 Koszlow z or., 1394 Kozelow, 1404 de Coslowy, 1408 de Coslowa, 1422 Coslowo, 1499 Goslaw, 1529 Cozlowicze) 10 km na NW od Książa Wielkiego.

1. 1489 n., 1581 pow. ksiąs. (GK 23 s. 92-3 zp.; ŹD s. 93); 1381 n. par. własna (ZDK 2, 280); 1529 dek. Wrocimowice (LR s. 200).

2. 1373 wieś Wola [dziś Wolica] k. lasu → Bryzdzyn [przynależnego do K.] (ZDM 4, 1017); 1381 droga do Krakowa, role Zagumnie, łąka w Łozikowie Małym w lesie Bryzdzyn, miejsce Czarna Rogoża → p. 5; 1400 droga do K. → Głogów las; 1411 las; 1412 droga; 1417 dąbrowa; 1430 gaje, lasy i sadzawka; 1437 las i staw; 1443 lasy i gaje; 1448 lasy, gaje i stawy → p. 3: Jarosław; 1437 Jarosław z K. daje wieczyście kl. augustianów w Książu Wielkim drewno na opał i budowę w lesie Bryzdzyn w K. Po drewno kl. wysyła własne wozy. Jeśli będzie chciał ścinać drzewa, musi wcześniej zawiadomić dziedzica, który wyznaczy drzewa do ścięcia. Kl. nie może nikomu sprzedawać lub dawać drewna (SP 2, 2708)1W r. 1481 las Bryzdzyn należał do Rogowa → p. 3a: Jan Słupski. Ponieważ już w r. 1412 Piotr z K. pozbył się Rogowa, a w r. 1437 las ten należy do K., dlatego trzeba przyjąć, że już w podziale dóbr między synów Mściwoja las Bryzdzyn został podzielony przynajmniej na dwie części. W końcu XV w. części te wraz z K. i Rogowem znalazły się w jednych rękach, a zatem i las został na powrót scalony. Później na jego terenie założono m.in. wieś o nazwie Bryzdzyn; 1460 las → p. 3: Jadwiga; 1490 łąka Kątna → p. 3: Katarzyna; 1581, 1583 K. graniczy z Jeżowem i Marcinowicami → Jeżów, par. Mstyczów; 1597 granica między K., Klimontowem i Wierzbicą → Klimontów, par. Mstyczów.

3. Własn. szlach. 3a. Dziedzice. 1360 Klemens z K. (Mp. 1, 255); 1377-1411 Mściwoj Kozłowski z K., ż. Świętochna (SP 8, 442 - Suicyus, 3493, 3579, 3581, 3640, 3761, 4842, 4882, 6147, 6167, 6864, 8489, 9649, 10535; uw. 25/17, 27/6, 29/1, 36/23, 39/22, 47/30, 60/22, 64/21, 66/12, 72/23, 78/24, 85/13, 90/25, 103/1, 133/25, 235/22, 236/15, 238/16, 288/19, 289/91, 312/26, 349/3, 354/3; 2, 668, 755, 799, 1043; ZK 1c s. 189, 250, 254-5, 262, 266, 331, 347, 395, 398-400, 403-6, 413, 435, 443, 488, 505, 513, 518, 521, 554, 559, 562-3, 570, 573; 2 s. 6, 98, 273, 351, 360, 405, 409, 411, 422; 3 s. 233, 236, 251, 296, 485; 3a s. 269, 271, 280-1, 359-60, 363, 575, 579, 590, 614; 3b s. 10, 29, 48, 58, 127, 143, 152, 297-8, 308, 310, 314, 320, 330, 356, 428, 485, 497, 508, 517, 594, 598, 610, 618, 630, 632, 681, 689; 4 s. 150, 274, 289; AKP 8, 44; DSZ 35, 41, 61, 70, 73-4, 85, 93-4, 96-9, 103, 105, 107, 113, 115-6; KK 2, 366, 389, 458 przyp. 1, 485; Krzyż. 1916; KSN 1355, 1359-60, 1364, 1391, 1394; KUJ 1, 29; Mog. 10; Mp. 4, 1067-8, 1083; MPH 5 s. 777; ZDM 1, 207); 1381 → p. 5; 1382-6 Piotr z Czarnocina [pow. wiśl.] i Wierzbicy i jego kmiecie z Wierzbicy z Mściwojem z K. o 3 kopy zabranego przez kmieci zboża i o umowę (SP 8, 1536, 1596-7, 1653, 3366-7, 3579-80, 3626, 3739, 3759-60, 3887, 3880, 3984; uw. 9/23, 13/5); 1382 Jan Korczak z Wierzbicy przeciw Mściwojowi z K. o 2 woły (SP 8, 1534, 1537, 1654); 1386 Piotrasz z Marcinowic przeciw Mściwojowi z K. o zabranie sieci, zajęcy i 5 źróbków oraz o 1/2 cz. w Trzonowie (SP 8 uw. 36/26, 39/18); 1388-9 Hanka ż. Mikołaja z Kępia procesuje się z Mściwojem z K. o 50 grz. szkody i dokument (SP 8 uw. 112/5, 131/16, 136/10, 141/9, 145/8, 161/30); 1387 Warcisław z Mirowa skazany na karę LXX w sporze z Mściwojem z K. [błędnie de Kurow], ponieważ nie poręczył rzeczy pozyskanej (SP 8, 4305); 1388-90 Mściwoj z K. procesuje się z Mikołajem z Kępia o 30 grz. szkody, Mikołaj skazany na karę LXX (SP 8, 4587, 4651, 4744, 4781, 4781a, uw. 89/11, 209/11); 1388 Maciej [kmieć] z Boszczyna przeciw Mściwojowi z K. o bydlę robocze, 15 kop zboża i dom (SP 8 uw. 113/2, 119/28, 123/9); 1389 Mściwoj z K. wyznacza s. Jarosławowi jako jego dział wsie: K., Rogów, Stanowiska i Trzonów w ziemi krak. oraz wszystkie zastawy, które ma lub może mieć (SP 1, 344; 8, 5246); 1392 Piotrasz z Marcinowic przeciw Mściwojowi z K. o bezprawie i przeciw jego kmieciowi Mikołajowi o 11 sztuk bydła i karę (ZK 1c s. 259, 261, 267, 280); 1392-6 Mściwoj z K. procesuje się ze swoją matką, a ż. Jarosława z Marcinowic, o 32 grz., 9 grz. i szkodę (ZK 1c s. 267 i 269: Mściwoj cum matrc sua, 279: mater domini Petri de Marcinowice ma stawić kapelana swego dworu Wawrzyńca przeciw Mściwojowi, 280: Mściwoj położył pozew contra matrem et Petrasius contra Msczugium; 2 s. 46: mater domini Msczugy ma stawić kapelana swego dworu contra Msczugium o 32 grz., 15 sk. i szkodę, 405: inter dominam Jaroslai de Marczinowicz et inter Msczugium de Koslow wygasają wszystkie terminy sądowe o 32 grz.)2Zebrane tu zapiski upoważniają do wniosku, że nieznana z imienia matka Mściwoja wyszła ponownie za mąż za Jarosława z Marcinowic. Ich synem, a więc bratem przyrodnim Mściwoja, byłby Piotr. Zachowane źródła nie potwierdzają jednak tej ostatniej filiacji; 1393-4 Mściwoj z K. przeciw Piotrowi z Sancygniowa o porekę i rezygnację z dziedziny (ZK 1c s. 347, 352); 1394-5 Mściwoj z K. przeciw Michałowi Budkowicowi z → Książa Małego i innym kmieciom o przeoranie mu granic [tamże], a Michał przeciw Janowi kmieciowi [osiadłemu w Książu Małym] należącemu do Mściwoja, o główszczyznę za zabicie ojca (ZK 1c s. 352, 446); Mściwoj z. K. z kmieciem Janem s. Miłka przeciw Beacie ż. Klemensa z Książa Małego o to, że jej siedmiu kmieci zabrało 20 kop pszenicy i tyleż żyta [w Książu Małym] - każda kopa wart. 1 grz. - i na 20 wozach zawiozło do jej domu, a także o 10 grz. zakładu. Beata złożyła przysięgę, przedłożyła dok. sądu ziemskiego krak. i przywiodła świadków, którzy zeznali, że jej kmiecie nie zabrali tego zboża (ZK 1c s. 352, 357, 359, 362, 376, 389, 395, 403, 409, 413, 415-6,449); Jakusz z Częstoszowic procesuje się z Mściwojem z K. i jego kmieciami z K. [→ niżej: Kmiecie] o 7 koni zabranych na drodze i szkodę oraz z Mściwojem o las, rabunek i obrazę słowną (ZK 1c s. 395, 399, 403, 415, 418, 422: wyznaczenie wizji, 438, 446: Jakusz ma przedłożyć dok. star. krak.. 448, 455, 458, 462); 1394 kaszt. sądec. Krystyn [z Koziegłów] ma przedłożyć dok. król. przeciw Mściwojowi z K. o 200 grz. poręki oraz o spasienie łąki i siedlisko w Krakowie; Mściwoj z. K. przeciw Piotraszowi z Kazimierzy [Wielkiej] o 20 grz. i szkodę (ZK 2 s. 48, 102); wszystkie dotychczasowe terminy między Piotraszem z Marcinowic i Mściwojem z K. zostają zatarte na wiecu; tenże przeciw kmieciom Piotrowi i jego bratu Stanisławowi włodarzowi Piotra z Sancygniowa, gdyż zbiegli od niego z Trzonowa bez czasu, a Stanisław z czynszem (ZK 1c s. 395).

1395-6 Halszka ż. Niedomy z Książa Małego procesuje się z Mściwojem z K. o 2 konie zabrane ze wspólnych zarośli i pastwisk, konie wart. 40 grz., innego konia wart. 3 grz. i 4 sztuki bydła zabranego ze wspomnianych zarośli oraz o zarośla i pastwiska [w Książu Małym] (ZK 1c s. 407, 413, 416, 419: Halszka ma przedłożyć dokument, 423, 433. 444, 455, 459, 465, 468, 474); 1395 Mściwoj z K. przeciw [Beacie] ż. Klemensa z Książa Małego o przeoranie granic [w Książu Małym] i dokumenty (ZK 1c s. 449, 460): kaszt. sądec. Krystyn zapłacił Mściwojowi z K. 15 grz. (ZK 1c s. 465); Krystyn z Sudołu ma stawić świadków, że poręczył Mściwojowi z K. 7 sztukami bydła, a ten tego nie akceptował. Mściwoj występuje przeciw Halszce ż. Krystyna (ZK 1c s. 410, 426, 428); → Januszowice; → Kazimierza Wielka; → Klimontów, par. Mstyczów; 1396 Jan Szczekocki w sporze z Mściwojem z K. ma przedłożyć dok. w sprawie o 100 grz. poręki i kary (ZK 2 s. 409, → też Kazimierza Wielka r. 1395); → Januszowice p. 1 - błędnie Mikołaj, zamiast Mściwoj; 1397-1400 Ota z Klimontowa procesuje się z Mściwojem z K. o: zabrane mu z Wierzbicy bydło robocze, 2 konie, kmiecia Białka bez czasu i 300 grz. poręki (ZK 1c s. 532, 547, 554; SP 8 uw. 265/4, 277/12, 289/40, 312/27, 325/37, 342/50: ugodzili się na wiecu); 1397-8 Mściwoj z K. pozyskuje 17 grz. gr pras. długu na Wierzchosławie z Siedlisk, gdyby nic zapłacił, pod karą król. i karą XV sądowi da mu 24 woły (SP 8, 6188, 6865: zapłacił); 1397-9 po procesie o kmiecia zbiegłego bez czasu i z czynszem 1 grz. z Boczkowic do Trzonowa Mściwoj z K. ma zapłacić Piotrowi z. Sancygniowa 10 grz. kar kmiecych i 3 grz. za karę XV pod warunkiem oddania 2 wołów za każdą grzywnę (ZK 1c s. 565; SP 8, 6318, 6320. 6864, 8114); 1397 Mściwoj z K. ma zapłacić 4 gr od pieczęci (AKP 8, 125); tenże miał w zastawie Skoczków od Niemierzy z → Krzelowa (SP 8, 6169); Mściwoj z K. przeciw Wierzchosławowi z Kotowic o 18 grz. i karę (SP 8, 236/5); → Kowalów p. 3; 1398-1402 przekupień krak. Grzegorz z. ż. Katarzyną skarżą Mściwoja z K. o 10 grz. i 4 woły wart. 8 grz. Mściwoj zapłacił dług, a o woły dalszy proces (SP 8, 7981, 8644, 8891, 9047, 9094-5, 9118, uw. 282/2, 283/4, 284/44 i 51, 286/48, 287/59, 289/77, 295/50, 298/85; ZK 3a s. 455); 1399-1400 Mściwoj z K. pozywa wwdę sier. Jakusza z Koniecpola [woj. sier.] o 100 grz. submissionis poddanich penedzi i o szkodę. Sąd ziemski odsyła ich do sądu król. (SP 8 uw. 290/32, 312/14, 327/4, nr 10621); Niemsta ze Słaboszowic i Skroniowa procesuje się z Mściwojem z. K. o 60 grz. poręki i tyleż kary. Ciż i Mściwoj [junior z Książa Małego] godzą się w 1400 r. o rzeczy, o które się pozywali (SP 8 uw. 300/4, 316/6, 317/28, nr 10098); po procesie Dziwisz prepozyt skalbmierski godzi się z Mściwojem z K. o zabranych mu 13 koni, które Mściwoj winien przyprowadzić do Proszowic (SP 8, 9312, 9394, 9601, uw. 303/23); Piotr Włodkowic z Ogrodzieńca z Mściwojem z K. o dokument. Sąd ziemski odsyła ich do sądu król. (SP 8 uw. 290/83, 327/3, nr 10621); Mikołaj z Kotlic przeciw Mściwojowi z K. o zżęcie i zabranie 200 kop pszenicy ozimej (SP 8, 9551, 10569, 10718, 10921, uw. 347/27, 349/7); 1399 Mściwoj z K. pod karą sądową ma zapłacić kopę gr mieszcz. krak. Mikołajowi (SP 8, 9340, 9413); Mściwoj z K. godzi się z sąsiadami w sprawie granic Trzonowa, Książa Małego i Zaryszyna (SP 8, 9254); tenże pozyskuje pr. bliższości na Andrzeju Niemście ze Skroniowa cz. w Książu Małym i Krzszówce, która należała do Hanny ż. Mikołaja z Kotlic. Ma ją wykupić za 60 grz. Dok. wstrzymany (SP 8, 8354); wd. Katarzyna [kmiotka] z Książa zeznaniami świadków oddala oskarżenie Mściwoja z K. gdyż odeszła od niego w czasie (SP 8, 8352); → Kowalów p. 3.

1400-1 w [toczącej się wcześniej] sprawie ze [zm. 1399] wwdą krak. Spytkiem [z Melsztyna] Mściwoj z K. składa przysięgę przeciw rządcy Spytka Wierzchosławowi, że nie zobowiązywał się dać wojewodzie za winy drewno na wypalenie 2 pieców wapna (SP 8, 10717; ZK 3a s. 252); 1400 Mściwoj z. K. skarży 2 kmieci z Krzeszówki i zagrodnika z Książa Małego, ponieważ zastał ich koszących jego żyto (SP 8, 10427); Jakusz z Częstoszowic oddala skargę Mściwoja z K. o kmiecia (SP 8, 10477, uw. 335/6, 336/66); tenże oddala roszczenia Żyda krak. Kaskiela o 40 grz. długu i procenty, ciążące rzekomo na cz. w Książu Małym, która należała do Kenuszki (SP 8, 10488, 10593); Florian z Korytnicy [pow. wiśl.] oddala roszczenia Mściwoja z K. o dług żydowski i dziedzinę Książ Mały (SP 8, 10592, uw. 336/65); → Kotlice p. 3; 1401-2 Stanisław z Ogrodzieńca s. Włodka z Charbinowic [pow. wiśl.] przeciw Mściwojowi z K. o 40 grz. gr pras. poręki i o karę (ZK 3 s. 310, 380, 470, 472: suma wzrasta do 80 grz.; 3a s. 389, 407, 433, 658, 663); w sporze Więc. Brody z Marcinkowic z Mściwojem z K. o 5 grz. poręki i karę świadkowie Brody zeznają, że pieniądze dał, a Mściwoj je wziął. Inni świadkowie mają się stawić na termin następny (ZK 3 s. 310, 322; 3a s. 359: rota, 363, 385, 391, 418); 1401 Mściwoj z K. jako pozywający pozyskuje na sołtysach → Głogowian (r. 1400 p. 4) 20 grz. za postaw sukna, 14 łokci sukna za 8 sk.. 1 grz. czynszu oraz karę XV (SP 2, 668, 799); Piotr Szafraniec podstoli krak. jako poręczyciel żupnika Mik. Bochnara i mieszcz. krak. Klausa zobowiązuje się zapłacić Mściwojowi z K. 600 grz. gr pras. Gdyby nie zapłacił w wyznaczonym czasie, dług wzrośnie do 700 grz. Jeśli Mściwoj przed umówionym dniem będzie chciał zwrotu pieniędzy, powinien przyjechać do Krakowa i zarówno poręczyciel jak i dłużnicy nie będą unikać zapłaty we florenach lub innej monecie (ZK 3 s. 236); Mściwoj z K. przeciw Mik. Głąbowi i Mik. Małemu kmieciom Piotrasza z Marcinowic o spalenie siana na łące (ZK 3a s. 403, 422); Mściwoj z K. ma zapłacić 60 grz. gr pras. poręki za Mikołaja z Ossowa Jaszkowi z Polanowie pod karą rękojmi; Piotr z Ogrodzieńca, Mściwoj z K. i Jakusz z Koniecpola godzą się we wszystkich sprawach spornych i odstępują od terminów (ZK 3 s. 233, 285); 1402 Mściwoj z K. po dokonanym pewnym podziale dóbr przekazuje na czas swego życia ss. Warcisławowi. Jakubowi i Janowi Januszowice, a Mikołajowi Trzonów (ZK 3 s. 433); Mściwoj z K. pod karą XV ma zwrócić [s.| Piotrowi z Książa Małego konia i wóz cum redis (SP 2, 906): Paszek z Deszna przeciw Mściwojowi z K. i jego ss. Jarosławowi i Piotrowi z Książa Małego o rany - krwawą i 2 sine - zadane mu na drodze (ZK 3a s. 503, 535: ugodzili się); Procz ze Szczebrzeszyna [ziemia chełmska] bratanek zm. [marszałka] Dymitra nie stawił się na termin sądu nadwornego przeciw Mściwojowi z. K. o 160 grz. gr pras. poręki (ZK 3 s. 477; 3a s. 669).

1403 Mściwoj junior s. Klemensa z Książa Małego zobowiązuje się zapłacić Mściwojowi seniorowi z K. 100 grz. gr pras. i tylko w tej monecie pod warunkiem wwiązania go do całej cz. w Książu Małym i utratą rękojmi (ZK 3 s. 494-5); 1403-4 → niżej: Piotr; 1403 → Jazdowice p. 3 pod błędną datą 1404: 1404-5 Małgorzata zakonnica z kl. Ś. Andrzeja w Krakowie przeciw Mściwojowi z K. o 1 grz. czynszu. Ten ustanawia zachodźcą Mściwoja z Książa Małego (ZK 3b s. 462, 480, 519); 1404 po sporze o skoszenie łąki w granicach Giebołtowa [należącej do dóbr w Książu Małym] Mściwoj z K. pozyskuje na Czyrnie s. Gniadego kmieciu z Książa Małego 100 wozów siana z tej łąki, ponieważ kmieć nie mógł stawić drugiego kapelana (ZK 3b s. 400, 415; 4 s. 140, 150); Mściwoj z K. przeciw Piotrowi Paskudzie włodarzowi [swego syna] Piotra z Książa Małego o 8 grz. szkody w dziedzinie i gajach (ZK 3b s. 307); Mściwoj z K. przeciw Michałowi karczmarzowi plebana z Książa Małego i jego żonie o bezprawne odejście od niego bez czasu i zabranie służącej z domu (ZK 3b s. 307, 312, 320); sąd wyrokuje, że jeśli Mściwoj z K. zwróci pr. bliższości 106 grz. gr pras. Mściwojowi juniorowi [z Książa Małego] za zastawioną mu, wg dok., 1/2 Książa Małego [→ wyżej], ten ustąpi z zastawu; Piotr dz. Marcinowic, poręczając za Mściwoja z K. zobowiązuje się zapłacić Stan. Niemście ze Skroniowa 70 grz. posagu [c. Mściwoja Anny]. Jeśli nic zapłaci, pod karami da mu w zastaw 7 grz. czynszu w Rogowie lub w Przysiece [wsiach Mściwoja]. Podobnie Mściwoj zabezpiecza poręką Piotra. Niemsta i Mściwoj wzajemnie uwalniają się od starych długów (ZK 4 s. 101, 103); Mściwoj z K. przeciw s. Piotraszowi z Książa Małego o 630 grz. długu i 120 grz. za stogi zboża (ZK 3b s. 275, 308, 311); Mściwoj z K. przeciw kmieciowi Witkowi z Książa Małego, ponieważ odszedł od niego bezprawnie (ZK 3b s. 307, 320); Jarzębiec włodarz Piotra z Książa Małego nie stawił się przeciw Mściwojowi z K. o 20 grz. szkody wyrządzonej w jęczmieniu w Trzonowie (ZK 3b s. 290); → niżej: Mikołaj; 1405 Mściwoj z K. zobowiązuje się zapłacić Stan. Niemście ze Skroniowa 80 grz. monety obiegowej posagu c. Anny pod warunkiem wwiązania go do Rogowa (ZK 4 s. 188, → 1404); Mściwoj z K. powierza s. Mikołajowi swoje sprawy przeciw Bernardowi [ongiś] z Kowalowa i jego kmieciowi Marcinowi Gołemu o wszystkie rzeczy i bezprawie (ZK 4 s. 213); Mściwoj z K. z ss. Mikołajem i Jarosławem zobowiązują się zapłacić 90 grz. gr pras. Klemensowi ze Strzeszkowic pod warunkiem wwiązania go do K. i przynależności; Mściwoj z ww. synami, którzy poręczają za innych braci, dopuszczają s. i br. Piotrasza do podziału wszystkich dóbr ojczystych, jeśli tylko będzie on mógł zwrócić braciom 400 grz. Bracia pod utratą rękojmi nie będą uciekać się do oddalania przedawnieniem przyrzeczonego podziału (ZK 4 s. 260); Henryk z Czyżowa [pow. wiśl.] zabezpiecza Agnieszce [Jagience → niżej] z K. c. Mściwoja, a żonie swego s. Spytka, 300 grz. posagu (Bon. 4 s. 53); 1406 Mściwoj z K. i jego kmiecie z Rogowa Jan Niedziałek i Mikołaj godzą się we wszystkich sprawach z Piotrem dz. Wielkiej Wsi (ZK 311 s. 38); Mściwoj z K. nie stawił się przeciw Niemście ze Słupowa włodarzowi w Książu Małym o dług żyd. (ZK 311 s. 30, 50); 1407 Mściwoj z K. na czas swego życia ustępuje s. mgr. Mikołajowi pleb. w Bejscach [pow. wiśl.] wszystkie dobra dziedz., które może podzielić z braćmi tak, jak uczyniłby to sam ojciec. Jeśli Mściwoj złamałby ten podział na niekorzyść któregoś z braci [czyli synów], każdą poniesioną szkodę sam w całości mu wyrówna. Mikołaj będzie płacił ojcu rocznie 40 grz. po 10 w każdym kwartale, deponując pieniądze u wójta krak. Hanusza (ZK 5 s. 14); 1408 po sporze Mściwoj z K. pozyskuje na Janie z Mnikowa 100 grz. i tyleż kary, ponieważ nie stawił on 2 kapelanów do przysięgi (ZK 5 s. 17, 39); Spytek s. Henryka z Szebni [pow. pilzn.] zeznaje, że Mściwoj z K. i jego s. mgr Mikołaj zapłacili mu 100 grz. szer. gr i 100 grz. półgr posagu Jagienki c. Mściowoja (ZK 5 s. 15); → niżej: Piotr; 1411 Mściwoj z K. nie stawił się (19 V) jako pozywający przeciw [s.] Janowi ze Stanowisk o dziedzinę po s. Warcisławie (ZK 5 s. 249: ostatnia wiadomość o Mściwoju); → niżej: Mikołaj.

1389-1451 Jarosław z K. h. Lis s. Mściwoja, ż. Anna (SP 8, 5246; 2, 2362, 2434; ZK 3a s. 535 - z Książa Małego; 6 s. 78, 555; 12 s. 259; 193 s. 90, 225; 194 s. 2, 70, 290; 195 s. 254; 197 s. 104; 257 s. 201; GK 2 s. 178, 183, 195, 451, 581, 595, 619, 629, 639, 657, 668; DSZ 151, 199; KK 2, 568); 1389, 1402, 1405, 1407 → wyżej: Mściwoj; 1408 → niżej: Mikołaj; z podziału dóbr br. mgr. Mikołajowi i Jakubowi z K. przypadają Januszowice i Trzonów oraz 6 grz. czynszu każdego roku w Książu Małym od 6 kmieci, a jeśli ich braknie, ten kto będzie uprawiał ich role lub posiadał dziedzinę tamże, obow. płacić ten czynsz. Dostają też niwy dworskie na Ruclinie k. drogi Kustranki i zarośla k. gaju w Książu Małym aż do granic Trzonowa. Ich br. Jarosławowi i Janowi przypadają K., Stanowiska i Książ Mały [cz. w tej wsi] z wyjątkiem tego, co zostało wyżej wyłączone. Wszystkie długi ojca i szwagra pokryją razem, wyłączając z tego br. Piotra (ZK 5 s. 29-30); 1409 Jarosław z K. kupił 2 stogi od marszałka król. Zbigniewa [z Brzezia] za 4 grz. półgr i 12 grz. monety obiegowej. Jeśli nic zapłaci tej sumy, wwiąże go za 30 grz. do Stanowisk (ZK 193 s. 22); 1410 Jarosław z K. wyznacza ż. Annie po 150 grz. posagu i wiana na 1/2 K. (ZK 5 s. 235); 1411 z podziału dóbr Jarosławowi przypada K. z lasem, a jego br. Janowi Stanowiska z lasem. Las ten dzieli się w ten sposób: do K. należy cz. po lewej stronie (in leua parte) od Glinek (a Glinki), przez drogę, do ścieżki, która biegnie przez las Bukowa, aż do Rząskiej Dąbrowy (merica Rsanska), do Stanowisk należy cz. lasu po prawej stronie. Granicą będzie droga i ścieżka (ZK 193 s. 47); Mik. Pieczonka z Czepca nie stawia się przeciw Jarosławowi z K. o 6 grz. i tyleż szkody (ZK 193 s. 62, 65); 1412 Jarosław z K. pod karą XV ma zapłacić 6 grz. Przecsławowi Pieczonce; Mikołaj z Czarnocina oddala roszczenia Jarosława z K. o pobicie sługi i bezprawie (ZK 193 s. 75, 79); Mikołaj z Wierzbicy pozyskuje na Jarosławie z K. drogę przejazdową z Wierzbicy do Miechowa „ab antiquo wulgariter mimo folwark in K.”; 1414 Mikołaj z Kurozwęk [dziś nie istn., i → Kępia] pod karą XV zobowiązuje się zapłacić Piotrowi z K. 34 grz. za pętlik z tytułu poręki za Jarosława z K. (ZK 193 s. 93, 187); tenże oddala roszczenia Mikołaja z Kępia o tunikę z zielonego sukna mechelskiego podbitą skórkami wiewiórczymi; Jarosław z K. oddala roszczenia Mikołaja z Kępia o 6 grz. za pętlik (ZK 193 s. 192, 198); mgr Mikołaj z K. zeznaje, że br. Jarosław udzielił mu satysfakcji za pętlik, co poręczał Mikołaj z Kępia, którego uwalnia z poręki (ZK 5 s. 436); Jarosław z K. pozywa [br.] Piotra z Januszowic o dziedzinę Januszowice, którą rozporządził mgr Mikołaj; Jarosław z K. wyznacza ż. Annie 100 grz. posagu i 150 grz. wiana na połowie dóbr (ZK 5 s. 449, 452); 1415 Jan ze Stanowisk pod karą XV ma zapłacić kopę gr [br.] Jarosławowi z K. (ZK 193 s. 225); Piotr z K. pod karą XV ma zapłacić br. Jarosławowi 57 grz. na Boże Narodzenie następnego roku i 57 grz. do Bożego Narodzenia trzeciego roku, lepszej wówczas krak. monety obiegowej (ZK 6 s. 78); Jarosław z K. poręcza Janowi z Garlicy 70 grz. półgr długu Heleny ż. Jana z Sieciechowic jej czterema kmieciami w Przysiece (193 s. 302-3); → Januszowice p. 3; 1416 Helena ż. Jana z Sieciechowic zastawia za 200 grz. Jarosławowi z K. Przysiekę z wyłączeniem dąbrowy Zwierciadło (ZK 193 s. 336); → niżej: Jan; 1417 Jarosław z K. pr. bliższości pozyskuje na kaszt. roz. Zbigniewie, zachodźcy Bogusza ze Święcic, sprzedaną ongiś przez Mściwoja dziedzinę w Książu Małym. Zbigniew nie przedłożył dok. większej sprawy; Jarosław z K. zachodźcą Mik. Synowca [z Rogowa] przeciw [swemu br.] Janowi ze Stanowisk o 50 wozów trawy skoszonej w dąbrowie (ZK 194 s. 75, 92); 1418 Jan z Trzonowa zeznaje, że [br.] Jarosław z K. zapłacił mu 3 grz. kary (ZK 194 s. 130); Bogusz ze Święcic ma wwiązać Jarosława z K. do dziedziny w Książu Małym, którą ten pozyskał [w 1417] (ZK 194 s. 160); 1419 Jarosław z K. pozyskuje na Boguszu ze Święcic zboże wysiane na dzierżawionej cz. Katarzyny c. Mściwoja [juniora s. Klemensa] w Książu Małym, wg zapisu w księgach, ponieważ Bogusz nie chciał przyjąć sprawy do księgi. Bogusz pozywa komornika sądowego, który nie chciał odesłać jego sprawy na wiec (SP 2, 1628-31); tenże Bogusz pod karą XV ma zapłacić temuż Jarosławowi na ręce Floriana z Knyszyna 30 grz. za wysiane zboże i pobrany czynsz w Książu Małym. Jarosław zwolnił go ze sprawy (ZK 194 s. 288-9).

1421 Jan Trzonowski ze Stanowisk oddala pozew br. Jarosława z K. o to, że na jego polecenie jego kmiecie zżęli w K. 2 niwy żyta, na których rodzi się 40 kop, i skosili jego łąkę (GK 1 s. 572, 591); 1423 Jarosław z K. oddała roszczenia br. Jana ze Stanowisk o dok. dotyczący dzierżawy Stanowisk; kl. Ś. Andrzeja w Krakowie pozywa Jarosława z K. o wymłócenie dzies. klaszt. w Przysiece wart. 30 grz. (GK 2 s. 80, 94; SP 2, 1941); 1424 Stanisław z Kaliny Wielkiej winien Jarosławowi z K. 20 grz. (ZK 195 s. 175, 273); Jan z K., poręczając za Żegotę z Filipowie, pod karą XV zobowiązuje się zapłacić 8 grz. półgr Klemensowi z Kliszowa [pow. chęc.] i złożyć pieniądze w jego domu (ZK 195 s. 238); 1425-6 → Knyszyn p. 3; 1426 Świętochna wd. po Florianie z K. przeciw Jarosławowi z K. o posag i wiano (GK 2 s. 648); wwda sand. i star. krak. Mikołaj z Michałowa [pow. wiśl.], kaszt. krak. Krystyn z Ostrowa [dziś Ostrowiec Świętokrzyski, pow. sand.], wwda sier. Jakub z Koniecpola [woj. sier.] i sędzia ziemski krak. Paweł z Bogumiłowic [pow. pilzn.] z upoważnienia króla ustanawiają zakład 2000 grz. między rodem Lisów a rodem Szreniawów, że będą żyć w pokoju i przestrzegać prawa. Jeśli któryś z rodów rozpocznie spór czyli zbrojną zwadę, zapłaci ten zakład. Ponadto pozywający br. Jarosław i Jan z K. będą mieli termin z Zakliką Bielskim i jego br. Janem [h. Szreniawa] po przyjeździe króla do Wiślicy lub Nowego Miasta Korczyna; ww. Mikołaj z Michałowa ustanawia zakład 1000 grz. między br. Jarosławem i Janem z K. oraz rodem Lisów a br. Zakliką i Janem z Białej oraz całym rodem Szreniawów, że będą żyć w pokoju do czasu zakończenia sporu i stawienia się przed oblicze króla, zgodnie z jego poleceniem (SP 2, 2101; 7/2, 496); 1429 Jarosław z K. pod karą XV ma zapłacić Janowi z Tęczyna na ręce Jana z Kropidła 6 grz. poręki za Ligęzę z Wojciechowa, a także 6 sk. kary (ZK 9 s. 1); 1430 Jarosław z K. wydzierżawia na rok za 40 grz. monety obiegowej krak. genero suo [mężowi bratanicy Jadwigi c. Piotra] Jakubowi z Cichawy wsie K. i Przysiekę. Z gajów i lasów może brać drewno na opał, suche zaś drewno, a w żadnym wypadku zdrowe, może też sprzedawać lub dawać komu zechce. Sadzawkę Jarosław wyłącza dla siebie, a Jakub może łowić ryby tylko dla własnej konsumpcji i tylko w przekopie, non perfossando alias nyeprzewalaiącz [grobli sadzawki]; tenże Jakub zobowiązuje się zapłacić temuż Jarosławowi 20 grz. za dzierżawę K. i Przysieki, albo ustąpić mu z tych wsi (ZK 197 s. 58-9); 1434 Mik. Słupski przeciw Jarosławowi Kozłowskiemu o sieci na sarny wart. 20 grz. (GK 5 s. 67); 1436 Jarosław z K. zobowiązuje się zwrócić 20 grz. monety obiegowej Elżbiecie ongiś ż. Tomka z Nawojowej pod warunkiem wwiązania jej do kmieci Janusza i Pabiana w K.; 1437 Jarosław z K. zobowiązuje się zapłacić 20 grz. Elżbiecie c. Zakliki z Sieciechowic. Jeśli nie zapłaci, pod karą XV wwiąże ją do 2 kmieci osiadłych w K. (ZK 197 s. 549, 636); Jarosław Kozłowski wydzierżawia na rok bratankowi Jakubowi z Trzonowa K. i Przysiekę z wyjątkiem lasu i stawu w K. Jakub pod karą XV będzie mu płacił po 10 grz. kwartalnie (ZK 256 s. 26); → p. 2; 1438 Jan zw. Siemiuch (Zenyuch) z Marcinowic z ż. Heleną zastawiają za 200 grz. monety obiegowej krak. Jarosławowi z K. Przysiekę. Jeśli będzie miał potomka z ż. Anną siostrą Jana, po ich śmierci Jan z żoną lub ich spadkobiercy powinni wykupić tę wieś za 200 grz. Gdyby nie doczekali się potomka, po ich śmierci Jan z ż. Heleną lub ich spadkobiercy będą mieć tę dziedzinę bez [dodatkowych] pieniędzy. Na czas życia Jarosława i Anny będą trzymać wieś z dąbrową, która od dawna do niej przynależy i ma wyznaczone granice. W lasach tych Jan z ż. Heleną mają wolność ścinania drzew na potrzeby dworu w Marcinowicach; Jarosław z K. i tenże Jan godzą się w sprawie posagu siostry Jana Anny. Jeśli umrze ona przed mężem Jarosławem wraz z ich potomkiem, po śmierci Jarosława Jan będzie miał 100 grz. posagu siostry, które Jarosław zabezpieczy na połowie K., albo opłatą 10 grz. czynszu rocznego, względnie wg uznania obydwu (ZK 256 s. 76-7); → Januszowice p. 3.

1443 Jarosław z K. wydzierżawia na rok za 100 grz. siostrzeńcowi [s. Jagienki] Henrykowi z Mikołajowa [pow. wiśl.] K., Przysiekę i cz. w Januszowicach. Henryk może ścinać drzewo na opał w lasach i gajach, ale nie może go sprzedawać (ZK 256 s. 347-8); 1444 → Gołcza p. 3; 1445 Jarosław z K. zeznaje, że exdedit alias vidal bratanicom i bratankom Jadwidze [c. Piotra], Zebocie [nie zid.], Jakubowi Wiertlowi z Cichawy [mąż Jadwigi] i Katarzynie [c. Piotra] niegdyś ż. Ligęzy przypadłą im po śmierci ich stryja dra Mik. Kozłowskiego ich cz. w Januszowicach czyli 2 1/2 1. - 1/2 ł. opust. Jaroszowskiego, 1 ł. z kmieciem Grabcem i 1 ł. z dwoma kmieciami Nabrzuchem i Goczałem, a także łąkę pod Kwaszynem, miejsce po stawie alias stawisko na potoku alias strudze, pośrednie stawisko i cz. ról dworskich (GK 9 s. 449-50); 1446 Jarosław z K., Jakub z Trzonowa i Jadwiga wd. po Jakubie Wiertlu z Cichawy dzielą równo między siebie 400 grz. po dr. Mik. Kozłowskim, które jego bratanica taż Jadwiga pozyskała po procesie od mieszcz. krak. Piotra Herszbarka → niżej: Mikołaj 1443 (GK 9 s. 503); 1448 Jarosław Kozłowski wydzierżawia na 3 lata za 60 grz. rocznie [bratankowi] Jakubowi z Trzonowa dobra K. i Przysiekę oraz cz. w Januszowicach wraz z osiewkiem. Jakub nie będzie sprzedawać drzewa w gajach i lasach należących do K. Nie może też samowolnie ścinać drzew potrzebnych na budowę. Wolno mu wycinać tylko uschnięte drzewa. Staw pod dworem w Januszowicach Jarosław rezerwuje dla siebie, podobnie jeden staw w K., który Jakub powinien urządzać i czyścić alias zastawicz. Daninę w owsie, pszenicy, kurach i jajach alias sepy z całych dóbr Jarosław rezerwuje dla siebie. Wydzierżawia te dobra z bydłem, trzodą i drobiem wg wyliczenia. Tę ilość inwentarza Jakub zwróci, a obecnie zapłaci Jarosławowi 11 grz. za 4 woły i 2 konie (GK 10 s. 469-70); 1449 tenże Jarosław nadaje kl. dominikanów krak. siedlisko w Krakowie przy domu Birkowskim, które ma od Mikołaja z Gołczy [→ tamże 1444] (ZDK 2, 531); 1451 Jarosław z Januszowic [i K.] wydzierżawia na czas swego życia [bratanków] Jakubowi z Trzonowa wszystkie dobra dziedz. w Januszowicach. Jakub będzie mu płacił rocznie 25 grz. monety obiegowej pod karą XV (GK 11 s. 794-6)3W haśle Januszowice Jakub błędnie określony jako brat Jarosława; 1452 → niżej: Jakub.

1398-1443, zm. 6 XI dr teologii Mikołaj Kozłowski z K., Trzonowa i Januszowic h. Lis s. Mściwoja, kan. pozn. 1423, kan. kol. Ś. Floriana na Kleparzu 1427, prep. skalbmierski 1443, kan. krak. 1443 - bezprawnie 1433-4, pleb. w Bejscach [pow. wiśl.] 1407, pleb. w Zagości [pow. wiśl.] od 1411, pleb. w Pilczy [dziś Pilica] 1419, prof. Ak. Krak., uczestnik soboru bazylejskiego (ZK 5 s. 70; 12 s. 19, 120; GK 2 s. 215; Cracovia artificum suppl. 1410-1412 oraz 1421-1424, 78, 168, 175, 202; suppl. 1433-1440, 26; Bullarium 4, 987; 5 - mps, 227, 243, 358; KSN 3169, 3176; SP 2, 1337; Wp. 8, 977-8, 1011, 1036, 1038; 9, 1076, 1080; ZDK 2, 233, 349-50; PSB 15 s. 26-8 - tu literatura i dalsze źródła); 1402, 1405, 1407, 1408 → wyżej: Mściwoj; 1404 tenże Mikołaj nie stawia się na terminy przeciw ojcu Mściwojowi z K. o 315 grz. długu i 120 grz. za stogi zboża w Januszowicach. Dług wzrasta do 630 grz., suma za stogi niezmienna, kara podwójna (ZK 3b s. 278, 290, 298-9, 307; 4 s. 49, 53); 1408 mgr Mikołaj z K. pleb. w Bejscach zobowiązuje się (2 I) zapłacić [szwagrowi] Spytkowi z Czyżowa 100 grz. szer. gr i 100 grz. półgr do 21 XII. Jeśli nie zapłaci, Spytek pobierze każdą karę (ZK 5 s. 18); br. mgr Mikołaj, Jarosław, Jan i Jakub z K. ustępują br. Piotrowi Rogów „cum toto districtu wulgariter obyasd” i lasem zw. porębą jako jego cz. działu dóbr. W ramach akceptacji tego działu, Piotr między 3 II a 25 XII ma uwolnić braciom z zastawu za 126 grz. u Stan. Niemsty dobra w Książu Małym. Jeśli nie zapłaci tych pieniędzy w wyznaczonym czasie, będzie musiał zapłacić 200 grz. i w tej sumie wwiąże braci do Rogowa (ZK 5 s. 29); 1408, 1414 → wyżej: Jarosław; 1409 mgr Mikołaj z K. ma zapłacić 120 grz. półgr Spytkowi z Czyżowa [posagu siostry Jagienki] (ZK 5 s. 163); 1411 mgr Mik. Kozłowski spłacił Klausowi Kezingerowi długi po ojcu (Rad. 427 s. 399); 1411, 1413, 1414 → niżej: Piotr; 1413 → niżej: Jakub; 1414 → Januszowice; 1415 mgr Mikołaj z K. nie stawił się jako pozywający przeciw Klemensowi z Przybenic i jego neposowi Stanisławowi o pobicie i poranienie jego kmiecia (ZK 193 s. 253); 1419, 1424 → Januszowice p. 3; przed 1420 Mikołaj z K. sprzedał cz. w Książu Małym (ZK 195 s. 20-1).

1431 Jan z Chełmu poręcza mgrowi Mikołajowi z K. spłatę długu 60 grz. przez jego br. Piotra z Chełmu; tenże Piotr zobowiązuje się uwolnić tegoż Jana z poręki ww. długu (ZK 9 s. 253); 1433-4 mgr teologii Mik. Kozłowski kan. kol. ś. Floriana i pleb. w Zagości bezprawnie okupuje kanonię w kat. krak., którą uzyskał, wbrew Ak. Krak., z rąk bpa Zbigniewa. Papież poleca odebrać mu kanonię (Bullarium 5 - mps, 227, 243, 358); 1433 tenże bp mianuje mgra Mikołaja z K. prof. teologii i kan. krak. swym posłem i pełnomocnikiem na sobór bazylejski (ZDK 2, 324); 1438 → Januszowice p. 3; 1442 Piotr Herszbark (Hirszberg) z br. Jerzym i ss. Jerzym i Piotrem sprzedają za 400 grz. ww. Mikołajowi prep. skalbmierskiemu i kan. Ś. Floriana i pannie Kat. Stembarskiej ze Stembarku 40 grz. czynszu na kamienicy w rynku krak.; 1443 ciż ustępują ten czynsz bratanicy Kozłowskiego Jadwidze ż. Jakuba Wirtla z Cichawy (Crac. art. suppl. 1441-50, 113, 184); poręczyciele Jadwigi zobowiązują się płacić ww. 10 grz. kwartalnie do śmierci każdego z nich i spłacenia 400 grz., które Jadwiga pozyskała wieczyście bliższością na Herszbarku. Jeśli poręczyciele nie zapłacą raty, Kozłowski i Stembarska wystąpią bez pozwu o karę XV; ww. Jakub poleca poręczycielom płacić, zgodnie z umową, z racji długu ww. czynsz w imieniu Jadwigi, i zobowiązuje się uwalniać ich każdego roku z poręki do śmierci Kozłowskiego i Stembarskiej (ZK 12 s. 118-20); 1445, 1446 → wyżej: Jarosław.

1399-1428 Piotr Kozłowski z K, → Książa Małego, Bodziejowic [tu błędnie do 1430], wójt → Grybowa h. Lis s. Mściwoja, rycerz pasowany, burgr. krak. 1399-1405, 1-sza ż. Zbychna, 2-ga ż. Katarzyna (SP 8, 9394: 2, 1337, 1351, 1938, 1977; 7/2, 188; ZK 3a s. 579, 590; 3b s. 464, 646, 655; 4 s. 308, 312; 5 s. 5, 13, 63-4, 66-7, 70-1, 97, 177, 202, 209, 252, 331; 6 s. 21-2, 255, 539-40; 193 s. 34, 37, 100, 142-3, 187; 194 s. 30, 115, 305; 195 s. 61, 231; 312 s. 293, 1425; GK 1 s. 3-4 wkładka z 1408, 260; 2 s. 464; DSZ 96, 98, 125, 128, 134, 139, 142, 144, 151; KK 2, 568; Mp. 4, 1152; Rad. 427 s. 399; ZDM 1, 320; Fed s. 126); 1402 Bartosz z Ogrodzieńca ma zapłacić do 5 III 20 grz. Piotrowi z K. Jeśli nie zapłaci, po 26 III będzie musiał zapłacić 40 grz. pod utratą rękojmi (ZK 3 s. 469); 1402, 1404→ wyżej: Mściwoj; 1403-4 Iwo z Obichowa [dziś Obiechów] procesuje się z Mściwojem z K. i jego s. Piotrem o 100 grz. szer. gr wiana i 100 grz. w rzeczach, szatach i klejnotach po swej córce, a ż. Piotra: 1403 Piotr nie stawił się przeciw Iwonowi o 100 grz. wiana (dotalicii) i 146 grz. wiana (dotalicii) za zabrane przez niego rzeczy, szaty i klejnoty; 1404 Mściwoj przedkłada dok. podziału dóbr z synami; Piotr nie stawił się jako oskarżony o nie przekazanie rzeczy i pościeli po żonie; Mściwoj przeciw Ocie z Klimontowa o porękę za Iwona o 100 grz. posagu i 166 grz. w rzeczach, szatach i klejnotach; Piotrasz jako główny dłużnik i poręczyciel Mikołaj z Imbramowic (wykreślony Mściwoj junior z Książa Małego jako uwolniony z poręki) zobowiązują się zapłacić 100 grz. gr pras. i 34 grz. gr posp. Iwonowi z Obichowa. Jeśli nie zapłacą w wyznaczonym czasie na ręce Wrocha z Wojsławic, dług wzrośnie do 200 grz. Piotr ma zwrócić Iwonowi różne rzeczy po jego zm. córce, a swej żonie. Ten podobnie zabezpiecza swego poręczyciela Mikołaja pod zwyczajowymi karami. Należności zostały wyrównane (ZK 3b s. 221, 228, 234, 243, 250, 285, 296, 306, 485, 497, 508, 517; 4 s. 21); 1404 Piotrasz z K. zastawia za 106 grz. gr pras. Mściwojowi [juniorowi] z Książa Małego 1/2 tejże wsi. Zastaw może wykupić tylko w szer. gr, względnie za 150 grz. półgr (ZK 4 s. 78); 1405 Piotr z K. ma dać Żydowi Jordanowi vaccam dictam jalowicza (ZK 3b s. 603, 647); Piotr z K. przeciw Piotraszowi z Jakubowic [pow. wiśl.] o 10 grz.; tenże pod karą XV ma zapłacić sądowi 1 grz. za karę XV (ZK 3b s. 653, 657); tenże wyznacza ż. Zbychnie c. Lamberta ze Stanisławic [pow. prosz.] 200 grz. wiana na 1/2 dóbr, które przypadną mu z podziału z braćmi; tenże jako poręczyciel długów żyd. Mściwoja z Książa Małego zobowiązuje się, zgodnie z dok. poręki, pod karami XV stronom i sądowi zapłacić kolejno: Eliaszowi 16 grz. gr pras. i procenty, Drobnemu 12 grz. gr pras., 10 ćw. owsa i procenty, Kusielowi dług i procenty, Hosmanowi 14 grz. i procenty (ZK 4 s. 208-9); Piotrasz z K., poręczając za Mikołaja z Ulaszowic [pow. pilzn.], zobowiązuje się zapłacić 30 grz. półgr i kwartników Świętochnie z Troksu i jej dzieciom Przecławowi i Katarzynie; Piotr s. Mściwoja z K. sprzedaje za 300 grz. gr pras. i 100 grz. kwartników swym braciom dobra po ojcu, które przypadną mu z podziału w jakichkolwiek miejscach i wsiach. Poręcza im, że jego ż. Zbychna zrezygnuje z pr. do posagu i wiana na tych dobrach (ZK 4 s. 258-9); → wyżej: Mściwoj; 1407 Piotr z K. poręcza 50 grz. długu Mikołaja z Czarnocina [pow. wiśl.] (ZK 5 s. 5); 1408 Niemsta z Wojciechowic pod karą XV ma zapłacić 6 grz. i 6 gr długu Piotraszowi z K. (GK 1 s. 1 - wkładka); Piotr z K. winien 10 grz. półgr Mik. Płazie z Sieciechowic (ZK 5 s. 16); Piotr z K. winien 4 grz. Żydowi Kananowi; Piotr z K. i Mikołaj z Imbramowic pod karą XV zobowiązują się zapłacić 40 grz. półgr Kiełczowi z Woli Kiełczowej [dziś Wola Batorska] (ZK 5 s. 23); Piotr z K. zobowiązuje się zapłacić Żydowi Szmojelowi łącznie 8 grz. i dać krowę czyli jałowicę, a ten umarza mu wszystkie inne długi z wyjątkiem 4 grz. (ZK 5 s. 28); Piotr Kozłowski pod karą XV ma zapłacić 4 grz. włodarzowi bpa krak. Piotrowi; Piotr z K. uwalnia ojca Mściwoja z wszystkich spraw (ZK 5 s. 44, 53); Piotr z K. oddala roszczenia Paszka z Nasiechowic o kolorową tunikę podbitą lisimi skórkami; Piotr z K. poręcza długi Leonarda z Gawłowa i Abrahama z Goszyc; (4 IV) poręczyciele pod zakładem 200 grz. dają porękę za Piotra z K. i Mikołaja z Knyszyna, że będą żyć w pokoju do powrotu króla do Krakowa (ZK 5 s. 56-9); Piotr z K. zapłaci Przecławowi z Przydonicy 9 grz. szer. gr, albo odda mu 18 wołów; Piotr z K. oddala roszczenia Żyda Szmojela o 4 grz. długu (ZK 5 s. 70, 81); Zbychna ż. Piotra z K. zeznaje, że Zbychota ze Stadnik zapłacił jej 20 grz; Piotr z K. winien 5 grz. Krystynowi z Karwina (ZK 5 s. 102-3); → niżej: Jarosław; → Knyszyn p. 3.

1409 Piotr z K. pełnomocnikiem Pełki z Bydlina w jego sporze z kl. imbr.; Andrzej z Chyczy podzastawia Piotrowi z K. zastaw, który ma za 14 grz. półgr od macochy Klichny (ZK 5 s. 114-5); Stanisław z Milejówki [dziś Milówka] nie stawił się przeciw Piotraszowi z K. o 50 kop żyta, 60 pszenicy i 16 grz. szkody (ZK 5 s. 173); Piotrasz z K. pod karą XV ma zapłacić 18 grz. półgr Mikołajowi z Olelina [dziś Olewin]; Krystyn z Karwina nie stawił się przeciw Piotrowi z K. o czapkę i kopę gr (ZK 5 s. 178-9); Zbyszek ze Stadnik winien 20 grz. Zbychnie ż. Piotra z K.; Jan z Bejsc pod karą XV ma zwrócić 20 grz. półgr Piotrowi z K. (ZK 5 s. 199); tenże ma zapłacić 50 grz. półgr długu Mikołajowi z Kurozwęk pod warunkiem oddawania mu 10 grz. czynszu rocznie, który nie będzie odliczony od długu (ZK 193 s. 24); → Kobylany par. własna p. 3; 1410 Władysław Jag. zapisuje stren. Piotrowi z K. za służbę 60 grz. monety obiegowej na młynie w Gewartowej Woli (AGZ 5, 28); tenże godzi się ze Stanisławem z Kaczkowic we wszystkich sprawach; Piotrasz z K. zeznaje, że poręczał Helenie wd. po chorążym krak. Żegocie bronić ją od przeszkód w posiadaniu Mstyczowa. Pod karą XV zobowiązuje się stawić przed sądem br. Mikołaja, aby obaj poręczyli jej obronę przed przeszkodami w posiadaniu tej dziedziny (ZK 5 s. 209, 216); Piotr z K. ma zapłacić 11 1/2 grz. Beacie wd. po Dziersławie z Marcinowic (ZK 193 s. 39); 1411-2 Piotrasz z K. ma zapłacić 20 grz. półgr Maciejowi z Żbiku. Jeśli nie zapłaci w wyznaczonym czasie, pod karą XV będzie miał do zapłaty 26 grz., a w razie jego śmierci dzieci nie będą odkładać spłaty wiekiem [brakiem lat sprawnych], uchylać się od niej w inny sposób lub dokumantami król. (ZK 5 s. 253-4, 271: Piotr zapłacił mu 11 grz.; 294: zapłacił mu resztę długu); 1411 Piotr z Rogowa [i K.] zobowiązuje się zapłacić Spytkowi z Czyżowa 120 grz. półgr dote wulgariter possagu siostry [Jagienki] pod warunkiem wwiązania go do Rogowa, a jego ż. Zbychna zrezygnuje na czas zastawu z pr. do posagu i wiana; tenże Spytek zobowiązuje się umorzyć i anulować na rzecz tegoż Pietrasza dok. sądowy Mikołaja z K. na najbliższych rokach w Krakowie i nie gdzie indziej (ZK 193 s. 51-2); 1412 Piotr z K. zapłacił 20 grz. Maciejowi ze Żbiku; Piotr z K. poręcza Janowi z Ossowca dług 100 grz. szer. gr pras. mieszcz. krak. Klausa (ZK 5 s. 276, 297); Franczek Nieorza pozyskuje na Piotrze z K. karę XV, gdyż przekładał termin, zasłaniając się lekką chorobą; Piotr ma mu zapłacić 2 grz. i 1 wiard. (ZK 5 s. 294, 297); Piotr z K. pod karą XV ma zapłacić 3 grz. Pełce z Bydlina i Jakuszowi z Cianowic; Piotr z K. sprzedaje za 600 grz. szer. gr Mik. Synowcowi z Warzęgowa [Śląsk Opolski] Rogów. Jego ż. Zbychna zrzeka się pr. do posagu i wiana (ZK 5 s. 305, 324); Piotrasz z K. pod karą poręki ma zapłacić 30 grz. Mikołajowi z Kurozwęk; Zbychna z Rogowa ż. Piotra z K. rezygnuje na rzecz Stan. Niemsty z Krzcięcic z pr. do Książa Małego, mianowicie a dothe et eciam wano (ZK 193 s. 76, 95); Jan z Ossowca poręcza za Piotra ongiś z K. Mik. Synowcowi z Warzęgowa, że oczyści on granice Rogowa od roszczeń jakichkolwiek osób i uwolni tę wieś od długów; tenże Piotr zeznaje, że spłacił długi ciążące na Rogowie (ZK 193 s. 118).

1413 stren. miles Piotr z K. ustanawia br. mgra Mik. Kozłowskiego pełnomocnikiem we wszystkich swoich sprawach (KSN 3169); Piotr z K. pozyskuje na Magdalenie wd. po mieszcz. krak. Piotrze Spycimirze 94 grz.; wyrokiem sądowym dostaje wwiązanie do jej połowy wójtostwa w Pilznie; pozyskaną cz. wójtostwa tamże Piotr z K. wydzierżawia na rok za 20 grz. Tomkowi dz. drugiej cz. tego wójtostwa; tenże Piotr odstępuje za 96 grz. szer. gr pras. prep. wiśl. Zbyszkowi pozyskaną na Magdalenie cz. wójtostwa (KSN 3176, 3186, 3210, 3268, 3272, 3281); Piotr z K. kupuje wójtostwo w → Grybowie;→ niżej: Jakub; 1414 Piotr z K. sprzedaje za 150 grz. szer. gr br. Janowi z K. cz. w Trzonowie. Pieniądze ma złożyć na ręce ich br. mgra Mikołaja; Jan ze Stanowisk jako poręczyciel [br.] Piotra z K. ma zapłacić 18 grz. półgr Kmicie z Łowini (ZK 193 s. 185-6, 209); Piotr z K. pod karą XV ma zapłacić 10 grz. półgr Przedborowi z Łowini; Piotr z K. pod karą XV ma zapłacić 10 grz. półgr Mikołajowi i Przedborowi z Lelowa (ZK 193 s. 215); Piotr z K. ma zapłacić 60 grz. monety obiegowej Janowi ze Szczekocin pod utratą rękojmi (ZK 5 s. 426); → wyżej: Jarosław; → Grybów p. 4 → Januszowice; 1415 Piotr z K. pod karą XV ma zapłacić 6 grz. [br.] Janowi ze Stanowisk; Jan z Niezwojowic zastawia Piotrowi z K. za 5 grz. 1 grz. czynszu od dobrego kmiecia w Solcy (ZK 193 s. 220, 247); Piotr z K. w sporze z Gniewoszem z Dalewic o 60 grz. poręki, której udzielił za niego Janowi ze Szczekocin, i tyleż szkody (ZK 6 s. 71, 93 i 95: sąd przysądza Piotrowi tę sumę); Piotr z K. uwalnia siostrę Helenę ż. Jana z Marcinowic z wszystkich spraw, rzeczy i poręk oraz zwróci jej wszelkie dok. (ZK6 s. 79; → też niżej: Jan); żona [zapewne już druga] Piotra z Januszowic alias z K. i jej włodarz skazani na karę XV dla sądu i LXX dla króla za odbicie ciąży (ZK 6 s. 85); wielkorządca krak. Świętosław Litwos zachodźcą Jana Krzepkiego przeciw Piotrowi z K. o ciążenie kar i o wołu; Piotr z K. bierze w zastaw za 200 grz. od Nawoja z Tęczyna 20 grz. czynszu w Ostrężnicy. Gdyby w którymś roku brakło czynszu, pod karą XV Nawój uzupełni go (ZK 6 s. 98); → wyżej: Jarosław; → Januszowice p. 3; 1415, 1416, 1417 → Kędzierzynka p. 3; 1416 Nawój z Tęczyna sprzedaje za 300 grz. półgr Piotrowi z K. Ostrężnicę z pr. wykupu do 4 lat, w ciągu których pod karą XV będzie oddawał Piotrowi 20 grz. czynszu rocznie (ZK 6 s. 158); Piotr z K. pod karą XV zobowiązuje się zapłacić Janowi ze Szczekocin 60 grz. poręki za Gniewosza z Dalewic; Andrzej z Gotartowic [dziś Gartatowice, pow. wiśl.] pod karą XV ma zapłacić Piotrowi z K. 130 grz. półgr poręki, udzielonej mu za Jana Gołego Dąbskiego (ZK 6 s. 195-6); Klemens z Kędzierzynki wyznacza siostrze Stachnie 70 grz. posagu matki, które ma od Piotra z K. (ZK 6 s. 205); Piotr z K. zeznaje, że br. Jan zapłacił mu 100 grz.; Mikołaj z Łowini zeznaje, że Piotr z K. zapłacił zapisane mu 10 grz. (ZK 193 s. 326, 353); Jan z Ossowca i Koryczan winien Piotrowi z K. 40 grz. (ZK 194 s. 5).

1417 Mik. Pieczonka i Andrzej ss. Warcisława z Gotartowic sprzedają kl. miech. cz. w tej wsi, a Piotr z K. alias z Januszowic rezygnuje z pr. do tych części i kasuje dok., które dotyczyłyby tych dóbr (ZDM 1, 320); Piotr i Jan z K. skazani na karę XV na rzecz Klemensa z Kędzierzynki, jego brata i siostry oraz na rzecz sądu, ponieważ nie zapłacili w terminie 70 grz.; ciż pod karą XV mają zapłacić temuż rodzeństwu w ciągu 2 tygodni 46 grz. i 16 sk. (ZK 6 s. 348 zp., zapłacili); Mikołaj z Czarnocina, jako poręczyciel za Piotra z K., zobowiązuje się zapłacić 20 grz. monety obiegowej i 9 grz. szer. gr pras. kaszt. roz. Zbigniewowi; tenże Zbigniew zeznaje, że wziął od Piotra z K. 120 grz. półgr i 20 grz. szer. gr pras. długu swej nepotki Kachny; 1419 Piotr z K. zwalnia ze sprawy Bogusza ze Święcic o 100 grz. (ZK 6 s. 357, 582); → Januszowicc p. 3; 1420 Piotr z K. zeznaje, że dał kaszt. roz. Zbigniewowi 120 grz. szer. gr i 30 grz. półgr długu nepotki Zbigniewa Katarzyny, a ten zeznaje, że wziął od Piotra te pieniądze i obaj umarzają i anulują wszystkie dok.; Piotr z K. oddala roszczenia kaszt. roz. Zbigniewa o dok. w sprawie zapisu i o 100 grz. szkody (ZK 7 s. 14, 21); Piotr z K. poręcza Mikołajowi ze Starzyn dług 20 grz. Mikołaja ze Śladowa. Jeśli ta suma nie zostanie zapłacona, dług wzrośnie do 40 grz.; Piotr z K. winien 25 grz. szer. gr pras. Januszowi z Morawicy (ZK 7 s. 24, 107); 1421 Anna wd. po Jakuszu z Sudolu pozyskuje na Piotrze z K. 3 grz. i 8 sk. oraz tyleż kary, ponieważ nie przedłożył dok. większej sprawy; taż pozyskuje na tymże 6 grz. i 10 sk., gdyż nie dopuścił do ciążenia dóbr (ZK 195 s. 89, 96-7); tenże ma zapłacić 3 grz. i 8 sk. Małgorzacie z Sudołu (ZK 195 s. 102); 1423 Piotr z K. winien 20 grz. Szczepanowi z Kurozwęk; Piotr z K. zastawia za 30 grz. Mikołajowi ze Starzyn 3 grz. czynszu od kmieci w Januszowicach Gwiazdonia i Kabata (ZK 195 s. 179); Mikołaj ze Starzyn zeznaje, że Mikołaj ze Śladowa zapłacił mu 30 grz. poręki za Piotra z K.; tenże Piotr skazany na karę XV dla Mikołaja ze Starzyn i sądu, gdyż nie zapłacił 20 grz. zgodnie z zapisem [→ 1420] (ZK 7 s. 248); 1424 Piotr z K. pod karą XV ma zapłacić 15 grz. półgr Mściwojowi z Wyszogrodu [pow. wiśl.] (ZK 195 s. 240); → Januszowice p. 3; 1425 Grot z Korytkowa [pow. wiśl.] s. Rafała zapisuje 100 grz. posagu ż. Katarzynie c. Piotra z K. (Bon. 11 s. 209)4Nie wiadomo czy była to jego córka z 1-go małżeństwa, czy już z 2-go, → niżej: Katarzyna; Mściwoj z Wyszogrodu daje Piotrowi Kozłowskiemu części w Bodziejowicach, które kupił od Anny i Katarzyny cc. zm. Pawła z Bodziejowic, w zamian za Strzyżów [pow. opocz] (ZK 312 s. 293-4); → Bodziejowice p. 3 - tu chyba część transakcji; Piotr z K. poręcza Andrzejowi z Woli Sasinowcj 40 grz. długu Mściwoja z Wierzchowisk cz. Bodziejowic (ZK 312 s. 297); Piotr z Różnicy przeciw stren. Piotrowi z K. o 30 grz. i bezprawie (GK 2 s. 323); 1427 Janusz z Morawicy pozyskuje 20 grz. szer. gr pras. z tytułu poręki na Mściwoju z Wierzchowisk, której udzielił on Piotrowi ongiś z K. (ZK 8 s. 249).

1402 - zm. przed 1408 Warcisław z K. h. Lis s. Mściwoja (ZK 3 s. 433, nie wymieniony już w dziale majątkowym w 1408 → wyżej: Mikołaj); 1402, 1405, 1407, 1411 → wyżej: Mściwoj.

1402-13 Jakub z K. h. Lis s. Mściwoja, student Ak. Krak. 1408, bakałarz sztuk wyzwolonych 1413 (ZK 3 s. 433; 5 s. 348; Ind. s. 106); 1402, 1405, 1407 → wyżej: Mściwoj; 1408 → wyżej: Mikołaj; → wyżej: Jarosław; 1413 br. mgr Mikołaj bakałarz teologii i Jakub bakałarz sztuk wyzwolonych z K. kasują i anulują wszystkie sporne sprawy między sobą i dzielą się dobrami, z których Mikołajowi przypadają Januszowice a Jakubowi Trzonów. Zakład 100 grz. (ZK 5 s. 348-9)5W haśle Januszowice błędnie podano, że anulowali wcześniejszy podział dóbr z 1408. W tym roku, po podziale dóbr z innymi braćmi, dostali wspólnie Januszowice i Trzonów; Jakub s. Mściwoja z K. wydzierżawia na czas swego życia br. Piotrowi za 30 grz. rocznie Trzonów. Po śmierci Jakuba Piotrowi i jego synom przypadnie na własność 1/3 tej wsi. Jeśli Piotr umrze wcześniej, a jego dzieci nie będą mogły płacić dzierżawy, zwrócą Jakubowi 2/3 Trzonowa z 6 wołami i 2 końmi roboczymi, zatrzymując dla siebie 1/3 tej wsi, z której będą płacić Jakubowi na czas jego życia 4 grz. czynszu rocznie (ZK 5 s. 330).

1402-26 Jan dz. z K. do 1411, ale nadal pisał się z K., dz. Stanowisk i Trzonowa h. Lis s. Mściwoja, ż. Elżbieta z Bobina, od 1429 pisząca się z → Trzonowa jako wd. po nim, przed 1436 ż. Jana z Sokoliny [pow. wiśl.] (ZK 3 s. 433; 6 s. 21-2; 7 s. 372; 194 s. 253; 195 s. 168); 1402, 1405, 1407 → wyżej: Mściwoj; 1408 → wyżej: Mikołaj; 1408, 1418, 1419, 1421, 1423 → wyżej: Jarosław; 1411→ wyżej: Mściwoj; 1412 Jan z K. wyznacza ż. Elżbiecie po 100 grz. posagu i wiana na połowie dóbr (ZK 193 s. 112); 1414 → wyżej: Piotr; 1415 tenże Jan zeznaje, że wziął 86 grz. półgr od Heleny z Marcinowic dla siebie i braci (ZK 193 s. 229); → Kędzierzynka p. 3; 1416 Jan z K. wydzierżawia na 4 lata za 50 grz. br. Jarosławowi Stanowiska z 4 wołami i osiewkiem, które zwróci mu z tymi wołami i osiewkicm. Z dzierżawy wyłącza cały las (ZK 194 s. 29); tenże Jan uwalnia Mik. Synowca z Rzędowic ze sprawy o pr. bliższości do Rogowa (ZK 6 s. 216); 1418 tenże Jan zeznaje, że Cztawa i jej synowie z Bobina spłacili mu posag ż. Elżbiety (ZK 194 s. 11); 1416, 1417 → wyżej: Piotr; 1426 → Jarosław.

1428-9 Katarzyna wd. po Piotrze z K. [druga jego żona] (ZK 146 s. 151; GK 3 s. 227); 1429 taż jako wdowa oraz Katarzyna i Jadwiga cc. zm. Piotra z K. przeciw Janowi z Sieciechowic o 60 grz. i tyleż kary (GK 3 s. 227).

1428-66 Jadwiga Wiertlowa z K c. Piotra ż. Jakuba z Cichawy i wd. po nim → Cichawa uw. (ZK 146 s. 114; 259 s. 89, 119, 127, 134-5, 163); 1428 Klemens Wątróbka ze Strzelec zobowiązuje się zapłacić Jadwidze c. zm. Piotra z K. 100 grz. monety obiegowej do Bożego Narodzenia, a jeśli nie, po tej dacie będzie miał do zapłacenia 150 grz. (ZK 146 s. 114); 1430 Jakub ongiś z Cichawy alias Pierdziel (Pyerdzey) [później Wiertel, Vertel] zeznaje, że Klemens Wątróbka ze Strzelec zapłacił mu 62 grz. na ręce Jarosława z K. z długu 100 grz. jego ż. Jadwigi (ZK 146 s. 206-7); → wyżej: Jarosław; taż Jadwiga zeznaje, że mąż Jakub za 20 grz. jej ojcowizny wykupił z zastawu od Mikołaja z Czarnocina młyn w Gewartowej Woli [, na którym odziedziczyła po ojcu zapis króla] (ZK 197 s. 71-2); 1432 taż Jadwiga za zgodą męża sprzedaje za 150 grz. półgr Piotrowi z Rożnicy cz. w Bodziejowicach; tenże Piotr zobowiązuje się zapłacić jej 80 grz. pod warunkiem zastawu dóbr (ZK 10 s. 82); 1443 → wyżej: Mikołaj; 1445, 1446 → wyżej: Jarosław; 1457, 1458, 1459-60, 1459, 1460, 1466 → niżej: Jakub; 1465 taż Jadwiga zastawia za 10 grz. Piotrowi z Tworowa [dziś Oksa, pow. chęc.] kmiecia Garbacza w Januszowicach, płacącego 1 grz. czynszu (ZK 260 s. 104-5); 1466 taż Jadwiga Wiertlowa z c. Barbarą, odchodząc od swego pow. chęc., zobowiązują się zapłacić 10 grz. Jakubowi Kozłowskiemu z Trzonowa pod warunkiem wwiązania go do kmiecia Garbacza w Januszowicach (ZK 17 s. 393).

1429-68 Katarzyna Kozłowska, Ligęzina z K. i m. Kazimierza c. Piotra z K. ż. Jana Ligęzy z Wojsławic i rozwiedziona z nim przed 1443, przed 1450 ż. Marcina szewca z m. Kazimierza, najpewniej tożsama z Katarzyną z 1425 → wyżej: Piotr (GK 3 s. 227; 13 s. 347; ZK 260 s. 159); 1429 → wyżej: Katarzyna; 1443-8 Kat. Kozłowska c. zm. Piotra z K. procesuje się z byłym mężem Janem Ligęzą z Wojsławic o zwrot 80 grz. posagu i wiana, w 1446 Jan zobowiązuje się poprawić dawny zapis i wwiązać ją do cz. dóbr w Wojsławicach (GK 8 s. 603; 9 s. 505, 574-5, 897; 10 s. 309, 383, 394, 423-4, 613, 671-2); 1445 → wyżej: Jarosław; 1447-8, 1452 → niżej: Jakub Kozłowski; 1447 Jan Ligęza z Wojsławic pod karą XV zobowiązuje się dać byłej ż. Kat. Kozłowskiej w ciągu 2 tygodni 2 ćw. pszenicy i tyleż żyta oraz połeć mięsa, a na ś. Bartłomieja [24 VIII] 2 ćw. pszenicy i tyleż żyta oraz po korcu jagieł i grochu (GK 10 s. 96); 1450-7 Kat. Kozłowska, Ligęzina z K. i Kazimierza c. zm. Piotra z K. ż. szewca Marcina z Kazimierza wd. po [byłym mężu] Janie Ligęzie z Wojsławic procesuje się z Pawłem Opalaczem z Wojsławic, który przejął dług po zm. Janie, o 80 grz. posagu i wiana. Za 30 grz. tego długu miała w zastawie kmieci w Wojsławicach z czynszem 3 grz. W 1457 kwituje Pawła ze spłaty ww. sumy (GK 10 s. 1040; 11 s. 281, 319, 519, 535-6, 888, 907; 13 s. 347, 549); 1468 Katarzyna zw. Ligięziną ongiś z K. ż. szl. Marcina z Kazimierza pr. bliższości kładzie areszt na dok. w sprawie sprzedaży cz. w Januszowicach i K. [→ niżej: Jakub 1467] (ZK 260 S. 159).

1432-85 Jakub Trzonowski, Kozłowski h. Lis z → Trzonowa od 1432 K. od 1450 s. Jana z K. i Stanowisk, ż. Barbara z Młodziejowic (ZK 14 s. 163; 16 s. 41; 197 s. 489; 257 s. 33; 258 s. 425; 259 s. 15, 125; 260 s. 41-2, 162, 189; 261 s. 60, 92, 104-5, 117, 119, 125, 127-8, 136, 141, 157, 163, 183, 191, 202, 226, 228; 262 s. 41, 115, 138; 315 s. 327, 345; GK 10 s. 96; 13 s. 365; 14 s. 476; 15 s. 67; 16 s. 11, 754; 20 s. 694; 21 s. 1109; 22 s. 45; OK 12 s. 606; DLb. 2 s. 85, 88, 91, 456; 3 s. 327; SP 2, 2548); 1436 Jakub z Trzonowa s. Elżbiety ż. Jana z Sokoliny [pow. wiśl.] bratanek Jarosława z K. (ZK 197 s. 535); 1443 tenże Jakub pozywa Jadwigę ż. Jakuba z Cichawy [c. Piotra z K.] pr. bliższości o 400 grz. po [żyjącym] stryju [Mik. Kozłowskim → wyżej: Mikołaj]. Jej pełnomocnik wyjaśnia, iż wiele osób pozywa ją pr. bliższości i każda o 400 grz. Pyta również w jej imieniu, czy jeśli oddali ona wyrokiem sądu roszczenia Jakuba, będzie mieć spokój od innych, a jeśli przegra sprawę, czy on poręczy jej w sprawie roszczeń innych osób? (SP 2, 3166); 1446, 1448, 1451 → wyżej Jarosław; 1447-8 Jakub z Trzonowa spłaca 60 grz. długu Kat. Kozłowskiej ongiś ż. Jana Ligęzy z Wojsławic (GK 10 s. 21, 310, 361); 1451 tenże Jakub pod karą XV zobowiązuje się płacić Jadwidze [z K.] wd. po Jakubie z Cichawy 9 grz. czynszu rocznie, tak długo aż spłaci jej 90 grz., za które kupił od niej cz. w Januszowicach (SP 2, 3446); 1452 Katarzyna c. zm. stren. Piotra Kozłowskiego ż. Marcina z Kazimierza ustępuje br. stryjecznemu Jakubowi z Trzonowa cz. w K. i Januszowicach, które jej przypadły po zm. stryju Jarosławie. Jakub zapłaci jej 40 grz. i da stóg pszenicy, a ona wniesie zapis do ksiąg ziemskich ksiąs. Jadwiga Talowa [najpewniej błędnie, zamiast Wiertlowa] kładzie areszt na dok. w tej sprawie; tenże Jakub zobowiązuje się pod karą XV zapłacić Katarzynie ww. sumę i dać stóg pszenicy (GK 11 s. 886-7); 1453 tenże Jakub płaci 6 sk. kary Jadwidze wd. po Jakubie Wiertlu i tyleż sądowi, ponieważ nie dał jej 9 grz. czynszu za bieżący rok [→ 1451] (SP 2, 3504); 1454 Jakub oprawia posag i wiano ż. Barbarze c. Stanisława z Młodziejowic → Januszowice; 1457 tenże Jakub ma wydzielić i dać w ciągu 2 tygodni Jadwidze wd. po Jakubie z Cichawy 1/4 dóbr po zm. stryju Jarosławie w Januszowicach i K. Jeśli ich nie da, wszystkie kary Jadwiga pobierze dla siebie; obydwoje postanawiają, że powinni pozyskać wspólnym wysiłkiem i kosztem 100 grz., które należały ongiś do podsędka krak. Piotra Cikowskiego, i cokolwiek z tej sumy pozyskają, podzielą po połowie. Umarzają natomiast wszystkie sprawy, które mieli między sobą przed sądami ziemskim i grodzkim krak. (ZK 14 s. 340-1); 1458 tenże składa protest, ponieważ był gotów dać Jadwidze wwiązanie do 1/4 dóbr w K. i Januszowicach (ZK 15 s. 303 - składka przestawiona); 1459-60 tenże pod karą XV ma wydzielić tejże Jadwidze w ciągu 2 tygodni 1/4 dóbr w K. i Januszowicach (ZK 15 s. 20, 95-6); 1459 wyrokiem sądu wiecowego Jadwiga wd. po Jakubie z Cichawy uzyskuje pr. bliższości cz. w K. i Januszowicach, które jej siostra Katarzyna sprzedała Jakubowi [z Trzonowa i K.]. Tenże na rokach ksiąs. przedłoży dokumenty w sprawie cz. w Januszowicach, które kupił od Katarzyny. Do tych części, do których, wg dokumentów, ma pr., będzie ono zachowane (ZK 146 s. 618)6W haśle Januszowice Katarzyna błędnie określona jako siostra Jakuba z Cichawy. Była ona siostrą Jadwigi c. Piotra z K., której Jakub był mężem; 1460 tenże płaci karę 6 sk. tejże Jadwidze i sądowi, gdyż nie wydzielił jej 1/4 dóbr w K. i Januszowicach (ZK 15 s. 168); taż Jadwiga ma przedłożyć dokumenty uzasadniające jej prawo do przynależnego do K. lasu. Jeśli tego nie uczyni, Jakub z Trzonowa winien stawić świadków na to, że ten las nie należy do dziedziny K., lecz do dziedziny Stanowiska; tenże Jakub poniesie karę XV na rzecz tejże Jadwigi i sądu na dobrach w K., mianowicie na dworze, łąkach, pastwiskach, ogrodach i folwarku, ponieważ nie wydzielił jej cz. dóbr (ZK 15 s. 172-4); woźny sąd. zeznaje, że wwiązał Jadwigę do 1/4 dóbr w K. i Januszowicach, które Jakub jej wydzielił (ZK 15 s. 179); 1462 Jakub Kozłowski pod karą XV zobowiązuje się zapłacić 8 grz. i 1 wiard. Janowi Świdrowi z Modlnicy (GK 16 s. 235); 1464 tenże Jakub procesuje się z kl. staniąt. o 60 grz., tyleż szkody i bezprawie w domu (GK 17 s. 415, 445); 1465 tenże Jakub sprzedaje za 30 grz. monety obiegowej krak. Janowi ze Złotej s. Mikołaja cz. zw. Jakuszowskie. Jego ż. Elżbieta rezygnuje z pr. do posagu i wiana (ZK 260 s. 90-1); Jakub z K. zobowiązuje się zapłacić Janów Czarnockiemu z Nieprowic [pow. wiśl.] 80 grz. w tym roku i 20 grz. w 1466 pod warunkiem wwiązania go na 4 lata za 20 grz. do kmieci płacących 2 gr czynszu, a za 80 grz. do kmieci płacących 8 grz. czynszu (ZK 260 s. 109-10); 1466 sąd wiecowy wyrokuje: jeśli Jadwiga Wiertlowa da Jakubowi z Trzonowa zw. Kozłowskim 65 grz. wg dok. sądowego na cz. w Januszowicach, kupioną przez niego od Kat. Ligęziny, powinien Jadwidze z tej części ustąpić7Treść tej cz. zapiski zupełnie inaczej została sformułowana przez pisarza: jeśli Jakub da Jadwidze 65 grz., ustąpi jej cz. w Januszowicach, którą kupił u Katarzyny Ligęziny. Nie dość więc, że dałby jej sporą sumę, to jeszcze musiałby jej zwrócić kupioną za swoje pieniądze cz. w Januszowicach. Jakub faktycznie kupił cz. w tej wsi od Katarzyny, do której pr. bliższości zgłosiła Jadwiga. Sąd wcześniej (→ 1459) przyznał jej to prawo. W tej sytuacji wyrok z 1466 winien brzmieć tak, jak podałem jego treść w tekście hasła. Jakub na najbliższej sesji sądowej winien wykazać, wg dok. zamiany, bliższość i zamianę dóbr dziedz. w K. na inne dobra w K. (ZK 146 s. 698); Jan z Czarnocina zeznaje, że tenże Jakub zapłacił mu 20 grz., zgodnie z zapisem w aktach ksiąs.; tenże Jakub [w zapisce błędnie Jan] składa protest, ponieważ Jan z Czarnocina miał stawić w sądzie żonę, zgodnie z zapisem w aktach ksiąs., a nie stawił jej (ZK 17 s. 385-6); → wyżej: Jadwiga; tenże Jakub ma zapłacić 30 grz. monety obiegowej Mik. Sokolińskiemu ongiś z Sokoliny pod warunkiem wwiązania go pod karą XV do Stanowisk; tenże Jakub zeznaje, że wziął od Jana Rabsztyńskiego z Tęczyna 100 grz. jako opiekun siostrzenicy panny Elżbiety c. Tomasza Tasza z Czapli Wielkich. Do czasu przebywania jej pod jego opieką, da jej pod karą XV wwiązanie do 10 ł. w swoich dobrach z 10 grz. czynszu (GK 17 s. 991-3); 1467 Leonard z Januszowic zastawia za 10 grz. Jakubowi z K. kmiecia Garbacza w Januszowicach płacącego 1 grz. czynszu (ZK 260 s. 146); Leonard z Januszowic alias z Cichawy sprzedaje za 200 grz. gr pol. Jakubowi z K. cz. w Januszowicach i K., które mu przypadły w spadku po matce Jadwidze [c. Piotra z K.], z pr. patr. kościoła w K. Leonard wziął już 65 grz. w gotówce; Jakub zobowiązuje się zapłacić Leonardowi z K. jeszcze 130 grz. (ZK 260 s. 159-60); Jakub Kozłowski składa protest, gdyż był gotów wziąć pieniądze od Leonarda z K. za dobra w Januszowicach po zm. matce Leonarda Jadwidze Wiertlowej i ustąpić mu z tych dóbr. Leonard twierdzi, iż nie jest pozywany i nic dziś nie ma, Jakub zaś odpowiada, że skoro Leonard stawił się osobiście i nie wyłożył pieniędzy, powinien być odsądzony od pr. bliższości. Leonard zobowiązuje się wyłożyć pieniądze na następnych rokach (ZK 315 s. 307); 1468 Leonard z Cichawy zeznaje, że Jakub Kozłowski z Trzonowa zapłacił mu 50 grz., wg zapisu w aktach żarnowieckich [ksiąskich], i tym samym zapis ten anuluje (ZK 17 s. 517); 1469 Jakub Kozłowski z K. na wypadek niespodziewanej śmierci już obecnie wyznacza Piotra z Różnicy i Jana z Michowa na opiekunów, wg zwyczaju ziemskiego, wszystkich dóbr do czasu uzyskania przez dzieci pełnoletności (ZK 260 s. 260); Jakub Kozłowski z Trzonowa i K. zobowiązuje się zwrócić 60 fl. węg. Janowi z Michowa pod warunkiem wwiązania go do 1/2 Trzonowa (ZK 260 s. 271); Jakub Kozłowski z Trzonowa zastawia na rok za 80 grz. gr pol. Janowi Czarnockiemu poddanych w Stanowiskach, płacących 8 grz. czynszu. Jeśli zwróci pieniądze, Jan zezna w aktach grodzkich spłatę i ustąpi z tych łanów, a na najbliższych rokach umorzy ten zapis. Gdyby brakło czynszu w Stanowiskach, Jakub doda do tych 8 grz. pod karą XV czynsz od kmieci w K. (ZK 260 s. 292); tenże Jakub zeznaje, że Jakub Kula z Wojciechowic zapłacił mu 20 grz. jako swoją cz., wg zapisu wspólnego z Leonardem [ongiś z K.], i w tej cz. umarza ten zapis (ZK 260 s. 298); 1471 Jan Czarnocki zeznaje, że tenże Jakub zapłacił mu 80 grz. zgodnie z zapisem, który niniejszym umarza (ZK 260 s. 337); 1485 tenże Jakub ma zapłacić 80 fl. węg. Tomaszowi z Kurozwęk pod warunkiem wwiązania go do Stanowisk; tenże Jakub ustępuje Elżbiecie Chomentowskiej 30 grz., które ma zapisane przez Hieronima z Kobylan i jego ż. Katarzynę na cle w Uściu [Solnym] (GK 22 s. 234-6).

1467-1505 Leonard Wiertel z K. i ongiś z K., Januszowic i → Cichawy od 1459, w 1456 pisał się z król. Bieńkowic (GK 13 s. 286), s. Jadwigi z K. i Jakuba z Cichawy (ZK 260 s. 159-60, 275; OK 12 s. 968); 1467, 1468 → wyżej: Jakub; 1472 Leonard Wiertel [ongiś] z K. bierze w zastaw za 220 grz. gr krak. od wd. Barbary Czyżowskiej Niewiatrowice (ZK 260 s. 355-6); tenże zeznaje, że Mik. Pieniążek z Iwanowic zapłacił mu 77 grz., które miał zapisane przez Piotra Odrowąża ze Sprowy na Chlewicach (GK 19 s. 585); 1498 Leonard Wierteł z K. i Ślęcina ustępuje Janowi Słupskiemu z Rogowa 1/3 dóbr w Ślęcinie, a 2/3 zastawia mu za 200 grz. (ZK 263 s. 475-6); 1501 Leonard Wiertel dz. K. zastawia za 220 grz. monety obiegowej Katarzynie z Trzonowa alias Kozłowskiej Niewiatrowice, które ma w dzierżawie (ZK 264 s. 52-3).

1487-1506 Katarzyna Kozłowska, Trzonowska z K. - dz. do 1490, ale nadal czasem pisze się z K, i Trzonowa c. Jakuba, ż. szl. Bieniasza z Krakowa, zabitego przed 1492, drugi jej mąż Marcin Czuszowski z Czuszowa 1501 (GK 22 s. 556-7, 640; 23 s. 475, 564, 647-8; ZK 153 s. 98; 261 s. 279, 293, 322; 263 s. 85, 256, 265, 296-7, 305; 264 s. 230); 1487 Katarzyna c. zm. Jakuba Kozłowskiego z Trzonowa ma zapłacić 50 fl. węg. Mikołajowi z Przybysławic pod warunkiem wwiązania go do Trzonowa (GK 22 s. 640-1, 810-1); 1488 taż ma zapłacić 100 fl. węg. posagu Stan. Kuli z Książa Małego pod warunkiem wwiązania go do Trzonowa (ZK 263 s. 13-4 zp.)8W następnej zapisce na s. 14-5 tenże Kula wyznacza po 300 fl. posagu i wiana ż. Elżbiecie c. szl. Jakuba z Trzonowa. Następnie wykreślono Jakuba i na marginesie wpisano: Stanislai Coczphara. Nie podaję tu całej zapiski, gdyż nie doszło do małżeństwa Kuli z Elżbietą c. Jakuba z Trzonowa. Z tego zatem powodu zostało anulowane przytoczone w tekście zobowiązanie jej siostry Katarzyny co do spłaty posagu; 1488-9 taż gwarantuje zwrot pieniędzy wwiązaniem do dóbr: 140 fl. węg. Marcinowi i Stanisławowi ongiś z Czuszowa do K.; 1489 50 fl. węg. Mściwojowi z Wyszogrodu do 1/2 Trzonowa (GK 22 s. 920; 23 s. 42-3 zp.); 1489-91 taż zastawia dobra: 1489 Marcinowi z Czuszowa za 190 fl. węg. K. w pow. ksiąs., 1490 temuż Marcinowi za 40 fl. węg. 1/2 Trzonowa; 1491 mężowi szl. Bieniaszowi z Krakowa za 100 fl. węg. Trzonów w pow. ksiąs. (GK 23 s. 92-3 zp.; 217-8, 487); 1490 Katarzyna c. zm. Jakuba z Trzonowa sprzedaje za 500 grz. monety obiegowej Janowi Słupskiemu ze Słupi K. zastrzegając, że łąka zw. Kątną ciągnąca się od Wierzbicy będzie należeć do kościoła w K. Pierwsze pr. patr. [prezentacji plebana] przysługuje Katarzynie na czas jej życia, drugie natomiast Słupskiemu; tenże zastawia tejże za 200 grz. K. (ZK 263 s. 103-5); taż bierze w zastaw za 10 grz. od Jana z Kwiliny łan tamże (ZK 263 s. 135); 1491 taż ustanawia plenipotentów sędziego grodzkiego krak. Jakuba Lubomirskiego i Stan. Czarnockiego, którzy zajmują się odbiorem 50 fl. od Katarzyny wd. po Januszu Długoszu (GK 23 s. 741); 1492 taż jako wdowa z Trzonowa zeznaje, że wzięła od Jana Słupskiego ze Strzyżowa [i K.] 130 fl. z sumy 250 fl., zapisanych jej przezeń na Januszowicach (ZK 263 s. 144); 1493 taż umarza i kasuje zapis na 200 grz. od Jana Słupskiego na K., unieważnia też dok. w tej sprawie (ZK 263 s. 164); taż zeznaje, że wzięła od Jana Słupskiego 20 fl. z głównej sumy pieniędzy, które jest jej winien (ZK 263 s. 216); taż winna 80 fl. Marcinowi Czuszowskiemu (GK 24 s. 201); → p. 6; 1500 Kat. Koczwarzyna z Trzonowa [Kozłowska] zastawia za 100 fl. węg. Marcinowi Czuszowskiemu Trzonów (ZK 264 s. 5-6); 1501→ wyżej: Leonard; Katarzyna z K. i Trzonowa zastawia mężowi Marcinowi Czuszowskiemu z Czuszowa za 220 grz. monety obiegowej [dzierżawione] Niewiatrowice (ZK 264 s. 53-4); tenże Marcin zeznaje, że żona zapłaciła mu 100 fl., które miał zapisane na Trzonowie (ZK 264 s. 54).

1488-97 Elżbieta Kozłowska z K. c. Jakuba z K. i Trzonowa ż. Jana Słupskiego (ZK 263 s. 13, 469-70); 1488 → wyżej: Katarzyna i przyp.; 1490 n. → niżej: Jan Słupski; 1496 Elżbieta c. zm. Jakuba z Trzonowa ż. Jana Słupskiego z Rogowa, odstępując od swego pow. sand., daje mężowi 1/3 dóbr w Stanowiskach i Januszowicach; taż zastawia temuż za 800 grz. monety obiegowej cz. w Stanowiskach i Januszowicach; tenże oddaje tejże w opiekę wszystkie dobra dziedz. i ustanawia podsędka krak. Jana z Modlnicy Wielkiej głównym opiekunem żony, ich dzieci i majątku; tenże wyznacza tejże 2000 fl. węg. posagu i wiana na połowie dóbr (ZK 263 s. 415-7 - wpisywanie tych umów rozpoczął pisarz na s. 390 i zaniechał, dopisując: vide ulterius).

1488 z K., 1481-1517 Jan Słupski ze Słupi [pow. sand.] i Strzyżowa [pow. opocz.] dz. Rogowa od 1481, po ż. Elżbiecie c. Jakuba z K. i Trzonowa od 1488 dzierż., a później dz. K., Januszowic i Stanowisk (ZK 262 s. 185; 263 s. 481; GK 24 s. 46); 1481 Mik. Synowiec z Rzędowic i Rogowa zapisuje wieczyście za służby temuż Janowi Rogów z lasem Bryzdzyn i pr. patr. kościoła w K., Jan zaś wydzierżawia Mikołajowi dożywotnio za 100 grz. Rogów, który po jego śmierci przejdzie w posiadanie Jana (ZK 262 s. 185-6); 1488 Jan Słupski dzierż. Januszowic i Stanowisk ma zapłacić 50 fl. węg. Stanisławowi z Turzyna pod warunkiem wwiązania go do tych wsi, na których ma zapisane 300 fl. przez ż. Elżbietę (GK 22 s. 1019); 1489-93 tenże Jan zastawia dobra: 1489 Mik. Synowcowi z Rzędowic za 20 grz. Stanowiska; 1490 Stan. Górskiemu i jego ż. Elżbiecie za 30 grz. Rogów; Marcinowi z Czuszowa za 150 fl. węg. Januszowice (ZK 263 s. 64; GK 23 s. 204-6); Abrahamowi Witkowskiemu z Wilkowa za 80 fl. węg. Rogów i Stanowiska; 1491 ww. Górskim za 30 grz. Rogów; Janowi Piwce ongiś z Zastępowa [pow. wiśl.] za 100 fl. węg. Rogów (GK 23 s. 249-50 zp., 479 zp., 525-6 zp.); 1492 Januszowi Szaszowskiemu za 200 fl. Januszowice; z ż. Elżbietą Katarzynie [Kozłowskiej] wd. po Bieniaszu za 250 fl. Januszowice (GK 23 s. 840-1 zp.; ZK 263 s. 163-4); 1490-1 tenże Jan poręcza zwrot pożyczek ewentualnym zastawem swoich wsi: 1490 100 fl. węg. Stan. Łysemu z Książa - Januszowic, które to pieniądze zapisała mu ż. Elżbieta c. Jakuba Trzonowskiego; z ż. Elżbietą 100 fl. temuż Łysemu - Stanowisk (GK 23 s. 272, 390 zp.); sam Jan 190 fl. węg. Zbig. Służowskiemu z Bronocic - Januszowic; 80 fl. węg. Jerzemu Kocińskiemu - Stanowisk; 100 fl. węg. Stan. Kuli z Książa Małego - Januszowic (GK 23 s. 495, 526-30; ZK 263 s. 105); 1490 tenże Jan kupuje K. → wyżej: Katarzyna; 1492, 1493 → tamże; 1493 Jan Słupski ze Strzyżowa zastawia za 500 fl. węg. Abrahamowi Wilkowskiemu z Wilkowa K. i Stanowiska, a jego ż. Elżbieta wyraża zgodę na wwiązanie Abrahama w te dobra; tenże Abraham ustępuje tymże pożytki i zbiory z dóbr w Stanowiskach od 11 III do 25 XII, zastawionych mu świeżo na rok (ZK 263 s. 164, 167-8 - tu dokończenie pierwszej zapiski i następna na s. 168); 1494 Piotr z Kurozwęk podskarbi kor. i star. krak., po rozpatrzeniu sporu między szl. Ernestem Mrakotą a Janem Słupskim o dok. Kazimierza Jag. wystawiony w Nowym Mieście Korczynie wart. 100 fl., który Jan sprzedał Benedyktowi Pogórskiemu tenut. w Będzinie za 30 fl., wyrokuje: Jan ma mu zwrócić ten dok. pod zakładem 200 fl., a jeśli nie, wwiąże go w tych 200 fl. do Rogowa (SP 2, 4425); 1495-6 Jan Słupski zastawia dobra: Stan. Korytce z Koryta [pow. wiśl.] za 300 fl. Januszowice; Elżbiecie Górskiej za 80 grz. Rogów; Zbigniewowi z Gniewięcina za 110 grz. Stanowiska; 1496 Krzysztoforowi z Bronocic za 20 grz. i za 7 fl. węg. Stanowiska (ZK 263 s. 330-1 zp., 336-7, 340-1, 384-5); 1495 tenże Jan zeznaje, że był gotów dać pieniądze Abrahamowi Wilkowskiemu z Wilkowa, w których trzyma on dobra K. i Stanowiska, i uwolnić te dobra, lecz ten nie wziął pieniędzy; z kolei tenże Abraham składa protest, gdyż był gotów wziąć pieniądze od tegoż Jana, zgodnie z zapisem w tych aktach, a ten ich nie dał (ZK 263 s. 312, 315); Abraham z Wilkowa dzierż. K. i Stanowisk daje cc. Dorocie i Jadwidze z 1-szej ż. Doroty posag 80 grz. monety obiegowej, które ma na trzymanych w zastawie dobrach K. i Stanowiska - na ich połowie wolnej od oprawy posagu i wiana (ZK 263 s. 320); 1496 → wyżej: Elżbieta; 1497 Elżbieta wd. po Stan. Górskim za zgodą tegoż Jana i jego ż. Elżbiety odstępuje Janowi Rudołtowskiemu za 55 grz. zastaw, który ma od Słupskiego w Rogowie (ZK 263 s. 468); tenże Słupski z ż. Elżbietą ze Stanowisk i Januszowic zastawiają Janowi, Feliksowi, Stanisławowi i Andrzejowi ss. zm. Jana Budziszowskiego za 750 fl. węg. Januszowice w pow. ksiąs. (ZK 263 s. 469-70); 1500 tenże Słupski zeznaje, że zapłacił Janowi Rudołtowskiemu 6 grz. procentów od 55 grz. zapisanych mu na dobrach Rogów; 1502 tenże Słupski zeznaje, że zapłacił Janowi Rudołtowskiemu 13 grz. z sumy głównej [55 grz.], wg zapisu (ZK 264 s. 22, 76); tenże Słupski zastawia Abrahamowi z Wilkowa za 500 fl. węg. K. (ZK 264 s. 100-1); 1508 tenże Słupski zeznaje, że, wg zapisu w aktach grodzkich krak., zastawił star. ośw. Pawłowi Czarnemu z Witowic za 100 fl. Rogów (ZK 264 s. 100-1, 287); tenże Słupski zapłacił Pawłowi Czarnemu 30 grz. z sumy zapisanej mu na Rogowie i Stanowiskach (ZK 264 s. 320); 1517 Jan Słupski z Rogowa składa protest, ponieważ był gotów wziąć od Krystyna Minockiego z Minogi 1370 fl., zgodnie z zapisem w aktach grodzkich krak., i wciągnąć do akt ksiąs. zapis nadania i sprzedaży na jego rzecz Rogowa, K. i Stanowisk (ZK 266 s. 180); Jan Słupski z K. i Rogowa przeciw Krystynowi Minockiemu [w ww. sprawie] (ZK 266 s. 209); Jan Słupski dz. Rogowa, Stanowisk i K. daje Krystynowi Minockiemu z Sieciechowic dwór, role folwarczne, stawy, młyn, lasy i karczmę w Rogowie z pr. patr. kościoła w K. Jan i jego poręczyciele Krystyn alias Krzczon z Małoszowa i s. Jana Jan Słupski z Januszowic zobowiązują się bronić Minockiego od przeszkód w posiadaniu tych dóbr; tenże Jan sprzedaje temuż Minockiemu za 1500 fl. wsie Stanowiska i K. oraz pozostałą cz. dóbr w Rogowie. Sprzedaż poręczają te same osoby (ZK 266 s. 220-2)9Syn Słupskiego Jan z majątku matki odziedziczył Januszowice: 1519 Jan Słupski z Januszowic i K. sprzedaje za 750 fl. Janowi Budziszowskiemu Januszowice (ZK 266 s. 496-8).

1517 n. Minoccy dziedz. K. 1517 → wyżej: Jan Słupski; Krystyn Minocki z Sieciechowic, Rogowa [i K.] wwiązuje na rok Jana Słupskiego z K. i ongiś z Rogowa do Rogowa (ZK 266 s. 230); 1518 Stan. Minocki dz. Minogi i K. wyznacza ż. Agnieszce c. ur. Lanckorońskicgo z Brzezia po 300 fl. posagu i wiana na połowie dóbr: Tczyca, Minoga, Rogów, K., Stanowiska i Wojciechowice (ZK 266 s. 402).

3b. Kmiecie z K: 1377 Marcin, 1382 Michał (SP 8, 441, 1465); 1385 Klemens (SP 8, 3739, 3760, 3887); 1386-8 Bernard (SP 8 uw. 9/24, 11/8, 13/11); 1388 Pietrasz z Wielowsi (Wielkiej Wsi) przeciw temuż Bernardowi o wyłowienie sadzawki (SP 8, 4553); rządca (SP 8 uw. 85/13); 1394-5 Paweł Białek, Jan Mleczko, Mik. Głowa (ZK 1c s. 395, 399 i n. → p. 3a: Mściwoj); Maciej Rząska włodarz (ZK 1c s. 395, 397, 399, 413, 416, 419, 423, 433, 459); 1394 Michał kmieć z Książa Małego przeciw Janowi kmieciowi Mściwoja z K. o główszczyznę po włodarzu; Paweł Mleczko (ZK 1c s. 352, 434); 1398 Mikołaj i Mikołaj kmiecie z Dzierążni [pow. wiśl.] przysięgą oddalają pozew Mściwoja z K. o zbiegnięcie od niego bez czasu (SP 8 uw. 249/13); 1400-1 po sporze kmieć Piotr sołtys z Głogowian oddala roszczenia Mściwoja z K. o zabranie mu z K. kmiecia Mik. Wiśliczki (SP 8, 10579, 10716, uw. 347/36, 349/3, 354/5; 3a s. 271; 3 s. 250); 1404 Mściwoj z K. oskarżony przez Jana z Marcinowic o zabranie kmiecia z synem oraz czynszem, 3 grz. i 2 wołami (ZK 3b s. 289); 1436 Jan Liszka kmieć z K. przeciw mieszcz. ksiąs. Stanisławowi o główszczyznę za zabitą córkę, a żonę tegoż Stanisława. Jan porzucił sprawę, gdyż okazało się, że to on sam ją zabił (SP 2, 2651); 1437 → wyżej: Jarosław; 1442 Wojciech rządca z Jangrotu alias z K. (GK 7 s. 983); 1465 → wyżej: Jakub; 1445 Ducza cieśla; 1480 Jan Harinek kmieć (Crac. art. suppl. 1441-50, 389; (ZK 261 s. 64); 1512 Abraham dzierż. K. zwróci 11 grz. Annie wd. po Andrzeju Tralu lub wwiąże ją do Stan. Kapusty kmiecia w K. (ZK 264 s. 380).

3c. Areał, folwark, pobór. 1381 folwark; 2 ł. oddane plebanowi wraz z rolami Zagumnie → p. 5a; 1412 folwark → wyżej: Jarosław; 1422 Szczepan z Sułkowic [woj. łęcz.] był gotów dać podatek król. wulgariter crolewstwo, wg dawnego zwyczaju, ze wsi: K., Przysieki, Marcinowice, Karczowice i Mstyczów, lecz [Mik.] Korna [poborca król.] nie chciał go przyjąć, gdyż domagał się opłaty w szer. gr lub dopłacenia różnicy (SP 2, 1857)10Poborcą na pewno był Korna (por. np. GK 2 s. 35 - exactor regalis exaccionis), nie wiadomo natomiast z jakiego tytułu Szczepan [h. Lis] płacił podatek z tych wsi. Wówczas należały one do różnych właścicieli, a on nie dziedziczył w żadnej z nich. Wsie te być może w XIV w. były w rękach jednej rodziny i jeszcze w XV w. łącznie płacono z nich podatek. Szczepan raczej nie był poborcą powiatowym, gdyż przeczyłby temu fragment dotyczący rodzaju monety; 1463 wieś K. skazana na karę XIV z powodu nie zapłacenia wiardunkowego i 6 gr podatku król. (GK 16 s. 1042); 1470-80 w K. 8 i 1/2 ł. kmiec., karczma [plebana] z rolami, 2 zagrody z rolami, folwark dz. Jakuba Kozłowskiego (DLb. 2 s. 88, 91; 3 s. 327); 1489-96 pobór z 5 ł.; 1497-8 pobór z 3 1/2 ł., 1 1/2 ł. opust; 1499 w G. pobór z 3 ł., 2 ł. opust. (ŹD s. 438; RP s. 9, 39, 75, 112, 136, 149, 162, 177, 192, 207, 226); 1529 folwark, łany kmiece, 2 zagrody → p. 5a; 1530 pobór z 3 1/2 ł. i karczmy dorocznej (RP k. 41).

3d. Własn. plebana: 1381 2 ł., karczma z rolą Zagumnie; 1470-80 karczma z rolami, role i łąki → p. 5a; 1490 łąka Kątna → p. 3a: Katarzyna; 1529 karczma → p. 5a.

4. 1381 K. ma pr. niem. - łany na pr. średz. → p. 5.

5a. Kościół par., uposażenie. 1381 Mściwoj z K. uposaża erygowany przez bpa krak., kościół par. w K. Nadaje plebanowi 2 ł. na pr. średz. k. kościoła, karczmę z rolami Zagumnie, rozciągającymi się do drogi krak. [do Krakowa], z tym, że w K. nie będzie innej karczmy, nawet dziedzica, łąkę w Łozikowie Małym, wykarczowaną w środku lasu Bryzdzyn, do miejsca → Czarna Rogoża, a także las Okrąglik. Daje też dzies. snop. z ról folw. w dobrach dziedz.: z pola na folwarku w K., z pola między „Pszakowem” [nie zid.] a Łąką [nie zid.], w Stanowiskach z 7 ł. i z pola między Stanowiskami a Rogowem, z pola k. lasu → Głogów, z 4 ł. w Rogowie i z 4 1/2 ł. w Trzonowie; bp krak. Zawisza zatwierdza ww. dok., włącza do par. K. i Stanowiska, kościołowi ŚŚ. Piotra i Pawła oraz Wszystkich Świętych i cmentarzowi nadaje 40-dniowe odpusty (ZDK 1, 79-80); 1428 oficjał krak. Andrzej Myszka widymuje ww. dok. Mściwoja (ZDK 2, 280); 1470-80 drewn. kościół Wszystkich Świętych. Uposażenie pleb.: własne role i łąki oraz dzies. snop. z folwarku wart. do 2 grz. w K., 1 ł. w Stanowiskach, z którego oddaje dzies. w gonitwę kap. krak., dzies. snop. z folwarków w Stanowiskach wart. do 2 grz., w Trzonowie wart. do 20 grz. i Januszowicach (DLb. 2 s. 85, 88-9, 9111Jest tu drugi opis par., w którym brak wiadomości o łanie plebana w Stanowiskach, a dzies. z folwarku w tej wsi przypisano rektorowi szkoły w K, 456; 1 s. 109, 183); 1481 → p. 3a: Jan Słupski; 1490 → p. 3a: Katarzyna; 1529 w uposażeniu plebana dzies. snop. z folwarków: w K. wart. 3 grz., Rogowie i Trzonowie wart. po 3 grz., Januszowicach wart. 4 grz. i Stanowiskach wart. 24 gr, czynsz 1 grz. z karczmy w K. oraz kolęda wart. 7 gr (LR s. 200).

5b. Zasięg par. 1381, K. i Stanowiska → wyżej; 1470-80 te same wsie (DLb. 1 s. 183; 2 s. 88-9); 1598 K., połowa Rogowa, Stanowiska (WR k. 241).

5c. Plebani i kapelani w K. 1382 Sułek kapelan; 1385 Piotr kapelan (SP 8, 1596, 3640); 1393 Maciej kapelan (ZK 1c s. 341); 1394 Błażej kapelan dworu Mściwoja z K. (ZK 1c s. 354); Wawrzyniec kapelan dworu matki Mściwoja (ZK 2 s. 47); 1394-1405 Maciej pleb. (ZK 1c s. 398-9, 400, 455, 462, 518, 532, 554, 564; 3a s. 455; 3b s. 127, 508; SP 8, 8682, 9312, 9551, 9601); 1424 Maciej s.Wawrzyńca z Gorzkowic [woj. sier.] uzyskuje prowizję na beneficjum pleb. w K. (Bullarium 4, 1287); 1428-33 Mikołaj pleb. (ZDK 2, 280; OK 5 k. 16v); 1529 Jakub Goleniowski pleb., parafią zarządza Stan. Dąbrowski (LR s. 200).

5d. Dziesięcina. 1257 Bolesław Wstydl. nadaje zakładanemu w Zawichoście [pow. sand.] kl. klarysek dzies. m.in. w K.; 1262 tenże, przenosząc kl. do Skały, zatwierdza mu posiadanie dzies. m.in. w K. (Mp. 1, 44, 58-9 - falsyfikaty z XIV w., B. Ulanowski, O założeniu kl. Ś. Andrzeja, s. 15-30); 1470-80 dzies. snop. i kon. z łanów kmiec., karczmy i 2 zagród wart. do 6 grz. kl. Ś. Andrzeja w Krakowie (DLb. 2 s. 88 i 91; 3 s. 324: wart. dzies. z samych łanów kmiec. do 4 grz.); dzies. z folwarku → wyżej; 1529 dzies. snop. z połowy wsi [z łanów kmiec.] wart. 6 grz. klasztorowi Ś. Andrzeja w Krakowie (LR s. 317); dzies. z folwarku → p. 5a.

6. 1397-8 Krystyn z Mianocic skarży Mściwoja z K. o kradzież z domu 2 płaszczy, 2 worków ze zbożem i zadanie mu 5 ran (ZK 1c s. 564; SP 8, 6866: ugodzili się); 1399 Mściwoj z K. pozwany przez Wierzchosława z Siedlisk o zadanie ran: jemu, jednemu z 4-ch równych mu stanem i 4 rany jego domownikom (SP 8, 8682, 8955); 1404-5 Mściwoj z K. przeciw Piotrowi Czyrnie s. Piotra kmieciowi z Książa Małego o obrazę słowną (ZK 3b s. 307, 320, 596); 1405 Piotr Birzno kmieć z Nieszkowa nie stawił się przeciw Mściwojowi z K. o zelżenie go na sądzie gajonym (ZK 4 s. 244); 1426 → p. 3a: Jarosław; 1445 tenże w testamencie daje kl. Ś. Trójcy w Krakowie 2 gr. czynszu z młyna w Januszowicach (Crac. art. suppl. 1441-50, 426); 1493 star. krak. wysyła 5 szlachciców do więzionego w wieży zamkowej szl. Andzeja Mysłowskiego, aby przesłuchali go, czy zabił Bieniasza męża Katarzyny z K. z jej poduszczenia, woli lub na jej prośbę. Ten zaprzecza jej udziałowi. Świadkami było 4 szlachciców (SP 2, 4407).

7. Bon. 12 s. 109-11-błędy w genealogii Kozłowskich; B. Śliwiński, Ród Lisów, mps u autora.

8. Pozostałości obronnej rezydencji z XIV i XV w. (S. Kołodziejski, Kozłów, Informator 1987, s. 198-9; tenże, Średniowieczne rezydencje obronne możnowładztwa na terenie województwa krakowskiego, Kr. 1993).

1 W r. 1481 las Bryzdzyn należał do Rogowa → p. 3a: Jan Słupski. Ponieważ już w r. 1412 Piotr z K. pozbył się Rogowa, a w r. 1437 las ten należy do K., dlatego trzeba przyjąć, że już w podziale dóbr między synów Mściwoja las Bryzdzyn został podzielony przynajmniej na dwie części. W końcu XV w. części te wraz z K. i Rogowem znalazły się w jednych rękach, a zatem i las został na powrót scalony. Później na jego terenie założono m.in. wieś o nazwie Bryzdzyn.

2 Zebrane tu zapiski upoważniają do wniosku, że nieznana z imienia matka Mściwoja wyszła ponownie za mąż za Jarosława z Marcinowic. Ich synem, a więc bratem przyrodnim Mściwoja, byłby Piotr. Zachowane źródła nie potwierdzają jednak tej ostatniej filiacji.

3 W haśle Januszowice Jakub błędnie określony jako brat Jarosława.

4 Nie wiadomo czy była to jego córka z 1-go małżeństwa, czy już z 2-go, → niżej: Katarzyna.

5 W haśle Januszowice błędnie podano, że anulowali wcześniejszy podział dóbr z 1408. W tym roku, po podziale dóbr z innymi braćmi, dostali wspólnie Januszowice i Trzonów.

6 W haśle Januszowice Katarzyna błędnie określona jako siostra Jakuba z Cichawy. Była ona siostrą Jadwigi c. Piotra z K., której Jakub był mężem.

7 Treść tej cz. zapiski zupełnie inaczej została sformułowana przez pisarza: jeśli Jakub da Jadwidze 65 grz., ustąpi jej cz. w Januszowicach, którą kupił u Katarzyny Ligęziny. Nie dość więc, że dałby jej sporą sumę, to jeszcze musiałby jej zwrócić kupioną za swoje pieniądze cz. w Januszowicach. Jakub faktycznie kupił cz. w tej wsi od Katarzyny, do której pr. bliższości zgłosiła Jadwiga. Sąd wcześniej (→ 1459) przyznał jej to prawo. W tej sytuacji wyrok z 1466 winien brzmieć tak, jak podałem jego treść w tekście hasła.

8 W następnej zapisce na s. 14-5 tenże Kula wyznacza po 300 fl. posagu i wiana ż. Elżbiecie c. szl. Jakuba z Trzonowa. Następnie wykreślono Jakuba i na marginesie wpisano: Stanislai Coczphara. Nie podaję tu całej zapiski, gdyż nie doszło do małżeństwa Kuli z Elżbietą c. Jakuba z Trzonowa. Z tego zatem powodu zostało anulowane przytoczone w tekście zobowiązanie jej siostry Katarzyny co do spłaty posagu.

9 Syn Słupskiego Jan z majątku matki odziedziczył Januszowice: 1519 Jan Słupski z Januszowic i K. sprzedaje za 750 fl. Janowi Budziszowskiemu Januszowice (ZK 266 s. 496-8).

10 Poborcą na pewno był Korna (por. np. GK 2 s. 35 - exactor regalis exaccionis), nie wiadomo natomiast z jakiego tytułu Szczepan [h. Lis] płacił podatek z tych wsi. Wówczas należały one do różnych właścicieli, a on nie dziedziczył w żadnej z nich. Wsie te być może w XIV w. były w rękach jednej rodziny i jeszcze w XV w. łącznie płacono z nich podatek. Szczepan raczej nie był poborcą powiatowym, gdyż przeczyłby temu fragment dotyczący rodzaju monety.

11 Jest tu drugi opis par., w którym brak wiadomości o łanie plebana w Stanowiskach, a dzies. z folwarku w tej wsi przypisano rektorowi szkoły w K.