KRZESZÓW

(1355 Cressow, 1376 Crzeschow, Crzeszow, 1394 Krzeszaw, 1498 Krzessow) 14 km na 5 od Wadowic.

1. 1498 n. ks. zator. (Myszk. 22); 1553 widek żywiecki (In. 0 1/2 k. 160, 175); 1581 pow. śl. (ŹD s. 106); 1355 n., 1598, par. własna; 1355 n., 1598 dek. Zator (MV 2 s. 273, 289; WR k. 173).

2. 1498 w K. opust. role i młyn, a pod K. łożysko; 1542 rybniki → p. 3; 1548 Jan Porębski winien ukończyć wytyczanie granic K.; 1553 młyn → p. 3; 1564 granice między K. a Wadowicami stanowią lasy król., uszczuplane od dawna, tj. za rządów star. zator. [Mik. Myszkowskiego 1549-57] przez pana Komorowskiego, który się w nie ,,wrabia” na wielką milę (LK 1 s. 221).

3. Własn. szl. 1376 Jan ks. ośw. zaświadcza, że Jan Szaszko dz. ze Śleszowic sprzedał za 100 grz. Wawrzyńcowi s. Szaszka ze Śleszowic wieś K. (ZDM 4, 1029); 1498 Janusz ks. ośw. i zator, zaświadcza, że Katarzyna Ugczowa zastawiła za 200 zł. węg. Michałowi Międzyrzeckiemu cz. K., z której będzie wybierał 6 zł płatu (czynszu) rocznie; tenże książę zaświadcza, że ww. Katarzyna i Marusza Frydrychowska [ż. Jana] dokonały podziału K. w ks. zator. Janowej Frydrychowskiej przypadły puste role: Buczyńska, Mikloszowska, Madzińska, połowa roli Kozalowskie, połowa folwarku, rola sołtysowa z połową młyna oraz łożysko pod K., które może bez przeszkód poszerzać, a ponadto następujący kmiecie: Grzegorz Dolny, Mikołaj Sikorzyc, Jan Sikora, Miczek Zadorzyc, Maciej Piekarz, Maciej Ciołek, Piotrasz Wojtkowic, Wojtek Wojtkowic, Jadwiga wdowa. O cz. Katarzyny brak danych (Myszk. 21-2); tenże ks. zaświadcza, że Michał Międzyrzecki zapisał 200 zł. Janowi Frydrychowskiemu z Frydrychowic na K. gdzie ma 600 zł. płatu (czynszu); tenże książę zaświadcza, że będące pod opieką Mik. Strzały i Stan. Owsianskiego siostry panny Marusza i Jadwiga, cc. Piotra Międzyrzeckiego, sprzedały za 600 zł. Janowi Frydrychowskiemu z Frydrychowic swą macierzyznę w K. w ks. zator.; tenże zaświadcza, że Barbara c. ww. Piotra sprzedała za 200 zł ww. Janowi swą macierzyznę w K. w ks. zator. Barbara oddała także list poręczycielski, który jej matka miała od Mik. Strzały i zeznała, że została spłacona (Myszk. 25-7); 1529 2 ł. i 2 komor. → p. 5; 1542 sąd ziem. zator. poświadcza, że Joanna z Szymbarku zapisała 100 zł mężowi Zygmuntowi Wilamowi na dobrach K., które kupiła od Jakuba Frydrychowskiego, ponadto połowę rogacizny i co będzie gotowego w K., oraz piły i rybniki, które Wilam może użytkować. Co się zaś tyczy zasiewów, to połowę może on zużytkować a połowę winien zostawić, ponieważ na mocy umowy ze zm. [1531/33] sędzią ośw. [Piotrem Porębskim] dobra K. miały mu przypaść po jej śmierci. Wilam ustąpi z tych dóbr [spadkobiercom Porębskiego] wedle umowy pod warunkiem realizacji ww. zapisu żony (Myszk. 51); 1548 Jan Porębski zobowiązuje się sprzedać za sumę wymienioną w osobnej umowie Janowi kaszt. poł. i Wawrzyńcowi sekr. król. Komorowskim K. w ks. zator. Porębski winien dokończyć wytyczania granic K. za radą i pomocą Komorowskich dla komisarzy (Myszk. 57); 1553 w K. młyn doroczny o 1 kole i 2 piły doroczne o 1 kole (In. 0 1/2k. 160, 175), 1581 w K. 4 ł. kmiec. i 1 rzemieślnik (ŹD s. 106).

4. 1393 Jakusz sołtys z K. kupuje w Krakowie dom przy ul. Ś. Szczepana; 1394 tenże sprzedaje ww. dom Szymkowi (Krzyż. 1806, 1871); 1498 w K. rola Sołtysowa → p. 3.

5. 1355, 1357, 1373-4 świętop. 2 sk. (MV 2 s. 273, 289; 9 s. 6, 25); 1476 Piotr pleb. w K. (OK 2 s. 440); 1529 pleb. Michał, który zarządza par. przez Marka z Kurzelowa [pow. chęc.]; uposażenie kościoła par. w K. w dek. zator.: w K. meszne 20 miar żyta i tyleż owsa miary zator. wart. 5 1/2 grz. i 6 gr oraz mensalia z 2 ł. i od 2 komor. wart. 6 1/2 gr i 1 ternara. Wart. uposaż: 5 1/2 grz. 12 1/2 gr i 1 ternar; dzies. pien. wart. 24 gr bpowi krak. (LR s. 8, 117); 1598 kościół Ś. Katarzyny; do par. należy K. (WR k. 173).

6. 1539 przyjęty do pr. miej. w Bochni Stan. Sutkowic s. Macieja i Anny z K. (Księga przyjęć do prawa miejskiego w Bochni 1531-1656, wyd. F. Kiryk, Wr. 1979, 157); 1566 Krzysztof Komorowski pobił liczący 500 koni oddział Niemców, którzy czynili gwałt poddanym w K. (A. Komoniecki, Chronografia albo dziejopis żywiecki, wyd. S. Grodziski i I. Dwornicka, Żywiec 1987, s. 84).