KUNOWA

(1369 Cunowy - kop. z XVI w., 1377 Kunów, kop. z XVI w., 1383 Cunow, 1385 Kunowa, 1415Kunowo, 1418 de Kunowy, 1464 Tunowa!, 1484 Kwnowa) 4 km na SE od Biecza.

1. 1530, 1581 pow. biec. (RP k. 49; ŹD s. 116); 1596 par. Sławęcin (WR k. 93).

3. Własn. szlach. -a. Sprawy własnościowe. 1369 Kazimierz W. zezwala br. Piotrowi i Grzegorzowi z K. osadzić na pr. magd. wieś Święcice w ziemi san. (ZDM 4, 999); 1377 Elżbieta królowa Węgier i Polski zezwala Miczkowi Kotce s. Jakusza z K. osadzić na pr. średz. niem. wieś Męcinę w lasach król. ziemi biec., wynagradzając w ten sposób jego wierną służbę dla królowej. Miczek ma posiadać tę wieś dziedzicznie (MBiecza 9 - reg.; ZDM 1, 150).

1377-95 Jakusz dz. K. [h. Awdaniec], sołtys → Harklowej, ławnik sądu biec. jego druga ż. Wojsława 1383 (ZDM 1, 150; MBiecza 9, 10; AGZ 1, 7; GB 1 s. 11, 38, 55).

1383-1419 Klemens dz. K. [h. Awdaniec], sołtys → Harklowej, s. ww. Jakusza i jego pierwszej nieznanej z imienia żony, brat Piotra, Andrzeja i Jana (AGZ 1, 7; MBiecza 10; DSZ 61; GB 1 s. 38, 61; 2 s. 23; ZB 1a s. 47-8, 83, 166, 168-9, 177, 179); 1383 → Harklowa p. 4; 1385 → Głęboka p. 4.

1396-1420 Piotr dz. K. [h. Awdaniec, s. Jakusza i Wojsławy?] br. [przyrodni] Klemensa i rodzony Andrzeja i Jana (ZK 2 s. 401; ZB 1a s. 5, 7, 15-6, 23, 25, 28, 33-5, 37, 47-8, 63, 69, 83, 108, 112, 163; SP 2, 1393, 1729; DSZ 84)1Część zapisek może odnosić się do Piotra Chrząsta h. Topór z K., zob. niżej; 1396 tenże Piotr winien stawić Piotra pleb. Bączala [Dolnego] przeciw Pakoszowi włodarzowi w Kobylance Dolnej (ZK 2 s. 401).

1397 Piotr Chrząst z K. [h. Topór] (SP 8, 5931); 1397 Jakusz Wierzba [sołtys] w Glinniku [Niemieckim] skazany na karę XV za zarzut wobec ww. Piotra Chrząsta, że niesłusznie go sądził [jako ławnik w sądzie biec.?] (SP 8, 5931); → Cieklin p. 4.

1400-4 Świętosław dz. K. (DSZ 84, 106, 108).

1401-16 Wawrzyniec z K. (ZK 3a s. 253; ZB 1a s. 88); 1401 Wierzbięta z Siedlisk [par. Sławęcin] procesuje się z Wawrzyńcem z K. (ZK 3a s. 253, 314).

1409-33 Jan z K. [s. Jakusza i Wojsławy?] br. [przyrodni] Klemensa oraz rodzony Piotra i Andrzeja, sołtys → Cieklina i → Głębokiej, sędzia grodzki biec. 1419-21 (SP 2, 1364; 9, 294; ZDM 2, 449; ZB 1a s. 18, 22, 37, 47-8, 59, 86-7, 112, 128, 138, 149, 154, 163, 166, 168-71, 177, 182-3, 205, 209, 214, 217, 219, 225, 234, 250, 252, 268, 270; 2 s. 182; GB 2 s. 55, 93, 100, 162, 189, 194; ZP 21 s. 565; 22 s. 482, 484, 688, 691; 34 s. 361, 370; ZK 378 s. 25-30, 34, 37, 42-3; ZCz. 2 s. 280, 289, 312, 358; 3 s. 18, 24, 29, 27, 71; Fed. s. 137; Teut. 1a s. 68).

1412-4 Piotr Chrząst z K. [h. Topór, mąż niżej wymienionej Eleny?] (ZB 1a s. 5, 12; ZK 378 s. 7, 10); 1412 Piotr z K. procesuje się z Piotrem [Chrząstem] z K. (ZB 1a s. 5).

1412-6 Andrzej z K. [s. Jakusza i Wojsławy?] br. [przyrodni] Klemensa oraz rodzony Piotra i Jana (ZK 6 s., ZB 1a s. 5, 30, 47-8, 51b, 69, 74, 83)2Współcześnie dziedzicem K. jest inny Andrzej s. Piotra, h. Awdaniec, br. Grzegorza i Macieja zob. niżej 1415-8.

1412-21 Stanisław Chrząst z K. [h. Topór] (ZB 1a s. 7, 32, 37, 39, 42, 44-50, 85, 93, 108, 129, 139, 162, 170, 185, 201, 203, 206, 208, 248; SP 2, 1408b, 1650).

1413-8 br. starszy Mikołaj Chrząst i br. młodszy Mikołaj Chrząst z K. ss. Chrząsta h. Topór zaw. Starza3Nie jest możliwe rozróżnienie w źródłach tych dwóch braci o identycznym imieniu (ZK 37 s. 10; ZB 1a s. 23, 25, 30, 33-4, 37, 39, 41-2, 47, 49, 50, 55, 69, 76-7, 85, 93, 106, 139, 163, 170, 287; GB 2 s. 50; SP 2, 1419).

1414-5 Elena inaczej: Helena, Halszka, Elżbieta wd. po Piotrze Chrząście z K. (ZB 1a s. 12, 16, 18, 21, 30, 33-4, 37, 39, 41, 44, 47, 49; SP 2, 1406).

1414-8 Racław dz. K. do r. 1418, sołtys w Buchcicach [pow. pilzn.] 14254W haśle Jodłowa Górna p. 4 r. 1441 (SHGK 2 s. 331) błędna wiadomość o sprzedaży sołectwa w K. przez Racława z K. W K. sołectwa nie było (SP 2, 1364; ZB 1a s. 12, 16, 18, 21-2, 106, 112, 132; GB 2 s. 71, 190, 358); 1414-5 tenże procesuje się z ww. Eleną (ZB 1a s. 12, 16, 18, 21); 1414-7 → Kobylany, par. własna; 1415 Andrzej kmieć z K. pozywa szl. Mik. Chrząsta z K. o spasienie łąki nocą oraz o zajęcie i zatrzymanie koni Andrzeja. Komornicy winni dokonać wizji; skazany na karę ww. Mikołaj przed sądem mówi: „domini, nolite adiudicare ei penam, quia [Andrzej] est chłop” (ZB 1a s. 30, 33); Jachna z K. (SP 2, 1393; ZB 1a s. 35, 37); ww. Elena z K. ustanawia Jana z Łękorza [dziś Łęgorz] pełnomocnikiem we wszystkich sprawach, przeciw wszelkim osobom (ZB 1a s. 34); tenże Jan oskarża ww. Elenę wd. po [Piotrze] Chrząście [z K.], że pozostając z nim w sąsiedztwie, nie odgrodziła się od niego miedzą, na szkodę 10 grz., a postawiła bezprawnie pal [tzw. przytkę - drąg ogrodzeniowy; SS 7, s. 370]. Pozywa też Elenę o spasienie mu i zdeptanie niwy, na której stało 100 kop żyta oraz o wywiezienie krzaków ciernistych (spinas) wozami, które wyjechały z jej domu, do tegoż domu (SP 2, 1406); Stanisław z K. pozywa Jana z Łękorza (ZB 1a s. 39); 1415-6 Mik. Chrząst pozywa Halszkę z K. o 5 ran (ZK 1a s. 33 4, 37, 39, 41, 49); Stanisław z K. pozywa Jana z Łękorza (ZB 1a s. 39).

1415-29 Grzegorz z K. h. Awdaniec, s. Piotra, brat Andrzeja i Macieja, por. 1418 ongiś z K. lub z K. (SP 2, 1453; ZK 6, s. 582; 378 s. 40; GB 2 s. 76; ZB 1a s. 28, 35, 38, 44, 47, 72, 82-3, 93, 100, 102, 117, 122, 126, 129, 131-3, 134-6, 138, 145, 147, 152, 156, 161).

1415-45 Andrzej z K. h. Awdaniec br. Grzegorza i Macieja (ZB 1a s. 15, 30, 133; ZP 34 s. 286, 342; ZK 6 s. 582; SP 2, 1588).

1415-34 Florian czyli Tworzyjan z K. br. Mikołaja (ZB 1a s. 16, 18, 21; BPAN rps 1538 k. 19r); 1415 → p. 6; Andrzej, Klemens i Mikołaj z K. pozywają Helenę i jej męża Jana z K., o to że nie chcieli się stawić po ich stronie w sporze z Wierzbiętą z Siedlisk o pieniądze i dobra w K. i o dobra [tj. sołectwo] w Racławicach [par. Rozembark] oraz o konie i bydło; Piotr i Andrzej z K., poręczając za innych braci, przekazują Janowi z Bierówki [pow. pilzn.] wszystkie dobra ich br. Klemensa, jako że Jan zobowiązał się spłacić wszystkie długi Klemensa. Jeżeli Piotr i Andrzej zwrócą pieniądze za spłacone długi, wówczas Jan winien im dobra zwrócić (ZK 6 s. 27, 74); Jan z Łękorza pozywa Stanisława z K. o przeszkadzanie jego pełnomocnikowi w przeprowadzeniu procesu i powiedzeniu Janowi, że ten Stanisława zubożył i zubaża (SP 2, 1408b); tenże Jan zastawia za 200 grz. Mikołajowi z Kiełkowa [pow. pilzn.] swoje dobra w K. i Łękorzu (ZB 1a s. 33); 1416 Mikołaj [Chrząst] z K. pozywa ww. Jana o naganienie szlachectwa i twierdzi, że jest szlachcicem h. Topór zaw. Starza. Sprawa zostaje odesłana do sądu wiecowego (SP 2, 1419; ZB 1a s. 50); tenże Mik. Chrząst zastawia za 9 grz. podsędkowi krak. Krystynowi z Nieprześni całą swoją cz. w K. (ZK 1a s. 77); br Andrzej i Piotr z K. sprzedają za 30 grz. br. Klemensowi całą cz. swego dziedzictwa po ojcu i matce w K. (ZB 1a s. 83); Grzegorz s. Piotra z K. oczyszcza naganione przez Mik. Korzekwicę z Sowoklęsk [dziś Samoklęski] szlachectwo i dowodzi, że jest h. Awdaniec zaw. Łękawica (SP 2, 1453)5W księdze sądowej zapisano błędnie, że Grzegorz pochodzi ,,de clenodio Lancowicza et de proclamacione Avdanczy”.

1417-41 Myślibor z K. (ZB 1 s. 60; 1a s. 112, 268; ZK 378 s. 44); 1417 → Harklowa p. 4; Świętochna, Święchna z K. procesuje się z Myśliborem z K. o 1 grz. (ZB 1a s. 112, 115, 118, 121); Grzegorz z K. procesuje się ze Staszkiem Chrząstem z K. (ZB 1a s. 117, 122); tenże procesuje się z Wojciechem z [Pustej] Woli o 24 gr kary, 2 korce jęczmienia i 3 grz. poręki, którą dał za 2 sztuki bydła (ZB 1a s. 126); 1417 Stan. [Chrząst] z K. zastawia za 10 grz. na 3 lata Krystynowi Myszce [z Nieprzesni] podsędkowi krak. całą swoją cz. w K. Gdyby Stanisław w trzecim roku dzierżenia nie wykupił zastawu, wówczas obaj mają przywołać 4 prawych rozjemców, po 2 z każdej z rozliczających się stron, którzy, określą, czy Krystyn winien dodać do sumy zastawu i dalej dzierżyć tę cz. K. Gdyby w czasie dzierżenia Krystyn dokonał w K. jakiś ulepszeń, przekraczających sumę zastawu lub zapłacił długi Stanisława, winni to potwierdzić ww. świadkowie i Krystyn dopisze sobie te koszta do sumy należnej Stanisławowi (ZB 1a s. 122).

1417-53 Jan Długi Kunowski zw. Longus, Longo lub Magnus dz. K., Siedlisk [pow. pilzn.] i Gorzejowej [pow. pilzn.], h. Radwan zaw. Kaja, wójt na cz. wójtostwa w → Jaśle, sołtys: → Głębokiej → Harklowej i do 1451 → Hankówki, Mszanki, od 1444-53 Markuszowej [pow. pilzn.] i Załęża [par. własna], tenut. zamku Golesz [pow. pilzn.], pstar. biecki 1443, ojciec Jana Staronia, Jana Radwana i Jana Oświęcima (ZB 1 s. 5, 22, 39, 67, 73, 80, 110, 119-20, 129, 131, 134, 136, 138-9, 143, 145, 154; 1a s. 136, 138-9, 141, 151, 169-70, 175, 177, 179, 227, 229, 253, 258; 2 s. 146; GB 2 s. 109, 147, 154, 166, 173, 274, 276, 280, 320, 334, 351-2, 357, 370, 378, 382, 388, 396; 3 s. 424, 427, 435, 480; 4a s. 16; ZCz 3 s. 79, 167, 264; 4 s. 43, 45, 61, 80, 91; ZP 21 s. 224, 286, 361, 371; 22 s. 99, 246, 517, 24 s. 192; 34 s. 292, 345; OK 5 s. 242. 311; 6 s. 705; ZK 6 s. 353; SP 2, 2473, 3316; 9 s. 342-3, 412, 418, 421; GK 2 s. 537, 544, 558; BPAN rps 1538 k. 15v, 16v, 17, 19v, 20; ZDM 2, 472-3; Mp. 4, 1191; DSZ 206; Fed. s. 120); 1418 - Cieklin p. 4; - Czyrmna [par. własna]; Racław, Cieszek i Włostek sprzedają za 30 grz. w półgr Janowi z K. swoją ,,dzielnicę” w K. (ZB 1a s. 132) br. Grzegorz i Andrzej z K. sprzedają za 28 1/2 grz. Janowi z K. całą swoją ojcowiznę i macierzyznę w K. wraz z cz. br. Macieja i ręczą, że Maciej w ciągu 3 lat dokona rezygnacji z tej cz. i wyrazi zgodę na sprzedaż (ZB 1a s. 133); Stan. Chrząst z K. zastawia za 15 grz., Janowi Długiemu z K. całą swoją dziedzinę w K. wraz z innymi zastawami, ręcząc za braci nie podzielonych, że nie będą w sprawie zastawu protestować (ZB 1a s. 139); Mik. Chrząst młodszy brat zastawia za 7 grz. swemu starszemu br. Mik. Chrząstowi całą swoją cz. K. (ZB 1a s. 170); 1418-9 Andrzej z K. pozywa Małgorzatę wd. po podsędku krak. Krystynie [zm. 1 XII 1417] i ich s. Krystyna o to, że służąc ich mężowi i ojcu oraz całej rodzinie, gdy pełnił ich polecenia padły mu 3 konie, a czwarty koń został mu zabrany na szkodę 14 grz. (SP 1588; ZB 1a s. 175, 177-8, 183); 1419 → Głęboka p. 4; Stan. Chrząst z K. pozywający Mik. Olbierzowskiego o 2 grz. zostaje odesłany do sądu nadwornego, gdyż był obowiązany wygłosić mowę, a tego nie uczynił, 2 grz. są jego stratą (SP 2, 1650); → Cieklin p. 4.

1420 → Harklowa p. 4; Jan z K. bierze w zastaw za 4 grz. od Elżbiety ż. Mikołaja [Olbierzowskiego] ,,de Olbierzow” [= Olbierzowice, pow. sand.] 1 ł. w Żółkowie (ZB 1a s. 220); 1421 → Cieklin p. 3; 1422 → Jasło p. 4c; 1424 Jakusz z K. sołtys w → Czeluśnicy (SP 9, 294); 1424, 1425, 1426 → Jasło p. 4c; 1425 Racław z K. kupuje za 40 grz. od Mikołaja z Lubczy [pow. pilzn.] sołectwo w Buchcicach [pow. pilzn.] (GB 2 s. 190); 1426 → Głęboka p. 4; 1428 szl. Jan Goły z K. poręcza za Zygmunta z Bierówka (GK 3 s. 42); około 1428 Jan Chrząst dz. K. zapisuje ż. Katarzynie 30 grz. wiana i posagu na połowie wszystkich swoich dóbr (BPAN rps 1538 k. 15); 1429 Piotr [Chrząst?] z K. sprzedaje za 40 grz. Janowi [Długiemu] z K. dziedzictwo w K. (ZK 378 s. 42); 1430 → Cieklin p. 3; 1432 Jan Długi z K. zastawia za 30 grz. Wincentemu z Klęczan swoją połowę wsi Nienaszów (BPAN rps 1538 k. 17r).

1433 Jan Długi z K., naganiony w szlachectwie przez Marcisza niegdyś z Wrocimowic chorążego krak., oczyszcza je, dowodząc, że jest szlachcicem h. Radwan zaw. Kaja (SP 2, 2473); 1434 br. Tworzyjan [zw. też Florian] i Mikołaj dz. K. sprzedają za 40 grz. Janowi [Długiemu] dz. K. swoją cz. K.; Piotr i Jan Chrząstowic dz. K. sprzedają za 30 grz. ww. Janowi swoje cz. ojczyste i macierzyste oraz cz. swego bratanka Mikołaja, za jego zgodą; 1435 tenże Jan Długi zastawia za 80 grz. Wincentemu z Klęczan 18 kmieci we wsi Niegłowice; Racław dz. Sławęcina sprzedaje za 10 grz. Janowi Długiemu z K. cz. dóbr w Sławęcinie należącą do bratanicy Anny c. zm. [Cieszka] Kostuszki i przyrzeka chronić Jana i jego potomków, nie odstępując od swego powiatu i od pr. niem. (BPAN rps k. 19r, 20v, 21 r); 1437 → Klęczany p. 4; 1440 → Hankówka p. 4; 1443 → Głęboka p. 5; Jan Wątróbka ze Strzelec zastawia za 50 grz. w półgr Janowi z K. [Długiemu z K], całą swoją wieś Leszczyna (ZK 146 s. 443).

1444-65 Jan Staroń dz. K., Sławęcina i Siedlisk, h. Radwan s. Jana Długiego, br. Jana Radwana i Jana Oświęcima (OK 6 s. 705; ZB 1 s. 201; GB 3 s. 487; ZP 3 s. 59; 18 s. 148; 22 s. 170; 23 s. 303; 24 s. 215); 1444 Jan Długi z K. kupuje za 100 grz. od Jana [Czelustki] ze Stradowa [nie istn. dziś wieś w pow. sand.] sołectwa w Markuszowej i Załężu (GB 2 s. 370); 1447 tenże Jan Długi procesuje się z Piechną wd. po ww. Czelustce o sołectwo w Markuszowej (GB 3 s. 411); 1449 → p. 6.

1449-80, zm. przed 1484 Jan Radwan Kunowski dz. K., do 1462 Sławęcina oraz Siedlisk, h. Radwan s. Jana Długiego, br. Jana Staronia i Jana Oświęcima, ojciec Jana, Jana czyli Janusza i Anny, sołtys: → Głębokiej, → Harklowej - do 1457 Markuszowej i Załęża, sędzia grodzki biec. 1469, 1480 (SP 9, 592, 623; Mp. 5 G 23, N 7, O 206; Tyn. 240; AG perg. 3039; ZB 1s. 111, 119, 138, 168, 170, 178, 188, 192, 201-2, 208, 217, 219, 222-3, 243; GB 3 s. 589, 592, 594-8, 674-5, 701, 723-4; ZP 18 s. 48; 22 s. 160, 162, 231, 253, 257, 281, 314, 444, 478; 23 s. 300, 307; 24 s. 4, 97, 216; 34 s. 509, 516, 523, 629; Fed. s. 138).

1449-81 Jan Oświęcim lub Oświęcima, Oświęcimek Kunowski dz. K., Siedlisk, tenut. Surochowej w ziemi przem., h. Radwan, s. Jana Długiego, br. Jana Staronia i Jana Radwana, pisarz sądu ziem. krak. 1449, pisarz pilzn. sędziego ziemskiego 1460 (ZK 14 s. 146; ZB 1 s. 104, 147-8, 150, 163, 168, 170, 178, 187-8, 190, 198, 201-2, 217, 226, 245, 272; GB 3 s. 487, 493; ZP 18 s. 93, 148; 22 s. 162, 335, 24 s. 97; AGZ 3, 120; 8, 85, 11, 3191; 16, 117, 122, 360; 17, 1121, Tyn. 240; RH 3, 133).

1450-63 Mikołaj z K. (ZP 22 s. 702; ZB 1 s. 239); 1451 → Hankówka p. 4; 1454 tenże zastawia za 226 grz. Mik. Czarnockiemu z Czarnocina [pow. wiśl.] podsędkowi krak. dobra Osownica [dziś Osobnica] z sołectwem, które sam trzymał zastawem od Jana Farureja i jego s. Piotra oraz przyrzeka chronić i uwolnić Mikołaja od pretensji wszelkich osób, a szczególniej królowej. Te 226 grz. przypadło ż. Mikołaja Katarzynie c. Czadra z Kośmirzowa po zm. Strachu [= Straszu] z Pawłowa [pow. rad.] i Czarnocki zapisuje ją żonie na Osownicy; Czarnocki gwarantuje Oświęcimowi zwrot 30 grz. ewentualnym wwiązaniem w 5 grz. czynszu w Osownicy (ZK 14 s. 146 zp.); 1456 tenże Oświęcim dz. K. sprzedaje za 50 grz. Stan. Taszyckiemu sołtectwo w Mszance (GB 3 s. 493); 1457 ww. Jan Farurej dz. Garbowa [pow. sand.] wykupuje za 226 grz. wieś Osownicę z rąk ww. Oświęcima i Radwana (ZB 1 s. 163); 1457 ww. br. Jan Oświęcima i Jan Radwan zastawiają za 200 grz. Klemensowi i Janowi Radwanowi [Zebrzydowskim] całe wsie Załęże i Markuszowa, które trzymali za 200 grz. zastawem od króla; ww. bracia sprzedają tymże za 100 grz. sołectwo dziedz. w Załężu i Markuszowej i przyrzekają zabezpieczyć od pretensji ich starszego br. Jana Staronia (ZB 1 s. 168); 1459 → Głęboka p. 3.

1460-3 Katarzyna c. Jana Niemsty z Głuchowej [pow. pilzn.] i Olchowej [pow. pilzn.] ż. Jana Radwana z K. (ZP 24 s. 4; 34 s. 298; ZB 1 s. 222); 1460-5 → p. 6; 1460 ww. Niemsta zastawia za 100 grz. swemu zięciowi Janowi [Radwanowi] z K. połowę Bieździadki [pow. pilzn.] (ZP 24 s. 4); ww. br. Staroń, Oświęcim i Radwan dziedzice K. dzielą dobra. Najstarszemu Janowi Staroniowi przypada Gorzejowa w pow. pilzn. i 80 grz. dopłaty od Jana Radwana najmłodszego z braci. Janowi Oświęcimowi średniemu bratu przypadają Siedliska z pr. patr. kościoła tamże i 40 grz. dopłaty od Jana Radwana, Janowi Radwanowi przypada: K., Sławęcin i sołectwa w Głębokiej i Harklowej z pr. patr. kościoła w Sławęcinie i 50 grz., które ma z zastawu na wsi Głęboka. Każdy z braci będzie płacił matce dożywotnio z racji jej posagu i wiana po 3 grz. rocznie; Jan Oświęcim i Jan Radwan oświadczają, że ich dobra: K., Sławęcin, Siedliska i ww. sołectwa są im wspólne i niedzielne, a oni są braćmi nie podzielonymi (ZB 1 s. 201-2); 1461 Jan Oświęcim z Siedlisk sprzedaje za 500 grz. ww. br. Staroniowi i Radwanowi dziedzicom K. wieś Siedliska (ZP 18 s. 148); → Głęboka p. 4; ww. Radwan dz. K. sprzedaje za 116 grz. Stan. Taszyckiemu ze Skołyszyna cz. swego dziedzictwa w Sławęcinie i Woli Sławęcińskiej czyli Zagórzu [dziś nie istn.] wraz z sadzawkami rybnymi i łowiskami ryb zwłaszcza na rz. Ropie oraz pr. patr. kościoła w Sławęcinie. Br. nie podzielony z Radwanem Jan Oświęcim wyraża zgodę na sprzedaż, pod warunkiem odkupienia tych dóbr za 116 grz. w ciągu 3 lat (ZB 1 s. 217); 1462 → Harklowa p. 4; 1463-4 → p. 6; 1467 Jan Radwan z K. oddaje Mik. Myśliborowicowi dz. K. sołectwo w Bączale Dolnym Opata za cz. K. (SP 9, 623); 1469 → p. 6; 1476, 1478 → Harklowa p. 4; 1480 → p. 6.

1484-1512 Jan czyli Janusz zw. też Janusz Kunowski dz. K., sołtys → Harklowej i → Głębokiej, s. Jana Radwana, br. Jana i Anny (GB 3 s. 723-4, 726; ZB 2 s. 226, 271; 3 s. 120, 122; 4 s. 70, 976, 99, 235, 279; MP 5 T 134).

1484-zm. 1537 Jan Kunowski s. Jana Radwana, br. Jana czyli Janusza i Anny dz. K., sołtys → Harklowej i Głębokiej (GB 3 s. 723-4, 726; ZB 2 s. 137, 226, 271; ZB 3 s. 121, 128; 4 s. 70, 98, 137, 153, 159, 160, 279; MS 4, 18346; SP 9, 1486, 1637; 1484 → Harklowa p. 4; 1485 Jan z K. zapisuje ż. Katarzynie c. Stanisława Staszkowskiego 100 grz. wiana i 100 grz. posagu na połowie dóbr w K. i na [sołectwach] w Głębokiej i Harklowej (ZB 2 s. 137); 1490 Anna c. Jana Radwana, siostra Jana i Janusza, ż. Piotra Ujejskiego z Chodakówki [ziemia przem.] → Głęboka p. 46' W latach 1496-7 występuje Mik. Kunowski i jego s. Aleksander jako tenut. Klecia w pow. pilzn., a w r. 1500 tenże Mikołaj dz. ,,de Cunow, Cunowa” nabywa dobra Klęcie, Bukowa i Kamienica i w r. 1502 zamienia je na dobra w Ujkowicach w ziemi przem. Nie byl już związany z K. posiadaniem dóbr, lecz tylko pisał się z K. (ZP 3 s. 306, 321-2; 24 s. 263, 280); 1493 → 3b.

1500-3, zm. przed 1527 Dorota ż. Jana czyli Janusza dz. K. c. zm. Abrahama z Chotowej [pow. pilzn.] (ZP 22 s. 648; ZB 4 s. 99; SP 6, 399); 1503 → Głęboka p. 4; 1511 Jan Minorad ze Sławęcina za zgodą żony zastawia za 22 grz. Januszowi Kunowskiemu z K. swe cz. w Siedliskach Zagórzu i Woli Sławęcińskiej, zachowując dla siebie w Zagórzu rolę zw. Jaszowska, 2 stajania roli poniżej dworu w Siedliskach oraz używanie lasu (ZB 4 s. 235); 1512 tenże Janusz zastawia za 30 grz. Mik. Cebrzykowi wieś Siedliska (ZB 4 s. 279).

1527-37 br. Jan i Stanisław Kunowski z K. ss. Jana czyli Janusza z K. i Doroty, bratankowie Jana Kunowskiego sołtysi → Harklowej i → Głębokiej (SP 6, 399; MS 4, 17856, 18346); 1527 wyrok król. w sprawie dóbr Pusta Wola i Siedliska [par. Sławęcin] w pow. biec., które po zm. bez sukcesorów Macieju Prusaku przeszły prawem kaduka na rzecz króla i zostały przez niego nadane Janowi Gamratowi [ze Trzcinicy]7W r. 1523 (MS 4, 13449). Ww. Jan i Stan. Kunowscy wnieśli do sądu król. pozew o te dobra, oświadczając, że ich zm. matka Dorota Kunowska kupiła je od Macieja Prusaka i akt sprzedaży istnieje w aktach grodzkich biec. Gamrat replikuje, iż zapis sprzedaży w księgach grodzkich był anulowany i Prusak do śmierci był faktycznie w posiadaniu dóbr. Sąd król. oddala pretensje Kunowskich i nakazuje im wieczyste milczenie w powyższym sporze (SP 6, 399); 1535, 1537, 1545, 1547 → Harklowa p. 4; 1546 Zygmunt I prawem kaduka daruje wieczyście Tomaszowi z Soboty [woj. łęcz.] konclerzowi król. przypadłe królowi po śmierci br. Piotra Gamrata arcbpa gnieźn. i Jana Gamrata wwdy maz. dobra, m. in. K. (MS 4, 22271).

3b. Kmiecie, karczma, włodarz. 1415-8 Andrzej kmieć Jana z K. (ZB 1a s. 30, 33, 115, 118, 163, 166, 168-9, 179); 1416 Drogosz Wawrzyniec pozywa Piotra młynarza z Harklowej o 2 rany (ZB 1a s. 85, 88); 1417 Mikołaj włodarz z Dębowego Działu czyli z K. procesuje się z ww. kmieciem Andrzejem (ZB 1a s. 115); 1418 Jan z K. staje za swoim kmieciem Andrzejem, który oskarża Klemensa z K. o zatrzymanie gwałtem jego 2 chłopców, od których zabrał 2 kłody [wydrążone pnie stanowiące miarę zboża; SS 3 s. 295] i pszenicę w tych kłodach oraz nóż (ZB 1a s. 163); 1437 Franczek kmieć w K. (ZB 1 s. 5); 1493 Jan z K. i Janusz z K. br. nie podzieleni zastawiają za 8 grz. Tomaszowi z Sułowa kmiecia Wawrzyńca Kotnika osadzonego na roli z wiardunkiem czynszu i Stanisława płacącego z karczmy 24 gr czynszu (ZB 2 s. 271); 1536 karczma (RP).

3c. Folwark, pobór. 1529 folwark (LR s. 236); 1530 pobór z 1 ł. i 1 1/2 pręta (RP k. 49); 1536 pobór j.w. i z karczmy (RP).

5. 1529 dzies. snop. wart. 3 grz. 12 gr z ról folw. plebanowi do pleb. w Sławęcinie (LR s. 236).

6. 1377 → 3a; 1415 Jan z K. pozywa Racława z K. o zadanie słudze, który jest szlachcicem, 3 krwawych ran i nazwanie Jana włażą [intruz - SS 10 s. 251], a także o to, że z mieczem wyjętym z pochwy biegał koło domu Jana oraz o przyjęcie zbiegłego człowieka należącego do Jana (SP 2, 1364); Piotr z K. pozywa panią Jachnę z K. o to, że powiedziała mu: twoja matka ,,est curva” i o 3 grz. szkody (SP 2, 1393); → 3a; 1418-9 → p. 3a; 1436 Jan s. Jana [Długiego?] studentem Ak. Krak. (Ind. s. 129); 1449 Piotr ongiś z K. [zapewne Piotr Chrząst → p. 3a pod 1434] (ZK 146 s. 534); Jan [Oświęcim] z K. [patron kościoła w Siedliskach] utopił plebana z Siedlisk. Poręczają za niego bpowi Melsztyński i Jarosławski (Bon. 13 s. 194); 1460-5 Andrzej Kunowski niegdyś dz. K., sołtys w Bielowych [pow. pilzn.] (ZP 22 s. 322; 34 s. 99; GB 3 s. 556); 1463-4 Jan Chrząst ongiś z K. h. Topór, dz. → Chlebnej (ZB 1 s. 230, 237); 1469 Jan Ciągło niegdyś z K. → Bartkowa p. 4; 1480 Wiktoryn ongiś z K. (ZP 21 s. 516); 1525 Jan Minorad ze Sławęcina oświadcza, że wszelkie pretensje o główszczyznę do szl. Stan. Kunowskiego z K. dz. Rzepiennika z racji zabicia Jakuba Sławęckiego br. Jana Minorada ceduje na swych wujów Stanisława z Lubomierza i Feliksa Lubomirskiego ze Sławkowic (ZK 27 s. 106).

7. L. Białkowski, Przyczynek do rodu Oświęcimów z Kunowy na Siedliskach, MH 1, (1908), s. 10-1; Bon. 13 s. 196-7.

1 Część zapisek może odnosić się do Piotra Chrząsta h. Topór z K., zob. niżej.

2 Współcześnie dziedzicem K. jest inny Andrzej s. Piotra, h. Awdaniec, br. Grzegorza i Macieja zob. niżej 1415-8.

3 Nie jest możliwe rozróżnienie w źródłach tych dwóch braci o identycznym imieniu.

4 W haśle Jodłowa Górna p. 4 r. 1441 (SHGK 2 s. 331) błędna wiadomość o sprzedaży sołectwa w K. przez Racława z K. W K. sołectwa nie było.

5 W księdze sądowej zapisano błędnie, że Grzegorz pochodzi ,,de clenodio Lancowicza et de proclamacione Avdanczy”.

6' W latach 1496-7 występuje Mik. Kunowski i jego s. Aleksander jako tenut. Klecia w pow. pilzn., a w r. 1500 tenże Mikołaj dz. ,,de Cunow, Cunowa” nabywa dobra Klęcie, Bukowa i Kamienica i w r. 1502 zamienia je na dobra w Ujkowicach w ziemi przem. Nie byl już związany z K. posiadaniem dóbr, lecz tylko pisał się z K. (ZP 3 s. 306, 321-2; 24 s. 263, 280).

7 W r. 1523 (MS 4, 13449).