GRZYBNO

(1381 Griffen, Grieffe, Slavonica Griffna, Grywe, 1472 Polska Grzywna, Gribno) 10,5 km na NW od Chełmży.

1. 1381 folw., prok. unisł. (GA 491); 1400, 1438 wieś, komt. starogr. (GZ 95); 1570 teryt. bpstwa chełm., klucz starogr., par. G. (Bi. 57, 76).

3. 1381 własn. Zak. „im grossen hoffe”: 29 koni, 17 szt. bydła, 120 świń za 90 grz., 126 owiec za 11 1/2 grz., 54 owce za 6 grz. u innego rządcy w G. (GA 491); 1400, 1438 G. ma 45 ł. czynsz, po 1 grz. i 2 kury z łanu, 4 ł. opust., karczmarz daje 7 wiard. (GZ 95); 1454 gubernator Jan Bażyński oraz Związek Pruski nadają burm. chełm. Piotrowi Bischofsheim, zwanemu Slesiger, wieś G. za 400 zł węgierskich do czasu, kiedy czynsze wyrównają tę sumę (UC nr 613); 1472 Kazimierz Jag. zezwala rajcy tor. Jan. Trostowi na posiadanie wsi P. G. w okr. starogr., z. chełm. na warunkach, jakie miał Piotr Slesiger (MS 1, nr 859); 1505 Aleksander Jag. nadaje G. z okr. pap. bpowi chełm. (UC nr 768); 1570 własn. bpstwa chełm., 47 ł. chł., zagrodnicy, karczma (Zap. 20, 318).

5. 1445 par. S. G. w planie synodu laickiego bpstwa chełm. (UC nr 578); 1647 kościół Ś. Michała Archanioła (DCh 168); uposażenie „ex antiquo” 4 ł. (F 6-10 59); kościół pochodzi może z XIII w., wykończony w XIV w. (BK 2, 24-5).