GRZYWNO

(1414 Gribinaw, Grsibin, Grzywna, 1570 Grzybno) 7 km na KW od Brodnicy.

1414 szkody woj. w G. i wsi Sachsendorf na 800 grz. (PlO 38; Br. 160); ok. 1423-4 własn. ryc. w komt. brod., obow. do 1 służby w zbroi lekkiej (DK 13); 1526 przyw. dla Stan. Orłowskiego z Orłowa na 8 ł. w G. w okr. kow. (MS 4/1, nr 5082); 1570 własn. szlach., Konstancja Babalińska i Bartł. Wichulski mają w G., Wichulcu i Olecznie 15 ł., karczmę, mł., kowala i 7 zagr. (ŹD 38); pow. mich., par. Brodnica (Bi. 51, 76).