KWILINA

(1239 Quilina z org., 1368 Quilnia, 1394 Qfilin, 1400 Kwilina, 1404 Quilm, 148 7Cvylyna, Cvyguylyna, 1496 Kwylina. 1497 Qvylyna, 1525 Quilyna, 1529 Gvilina), 1 km na SW od Kosowa.

1. 1508, 1530, 1581 pow. lel. (RP k. 55, 356; ŹD s. 69); 1470-80 n. par. Kosów (Dlb. s. 22 3)2Może między Mysłowicami Filipa a Siedliszowicami Klemensa z K.

2. 1388 Klemens z Charsznicy [i K.] podczaszy [królowej] przeciwko Ninocie z Dąbia [pow. chęc.] o 8 grz. zeznaje, że od 20 lat trzyma w spokoju łąki [na granicy Dąbia z K.] (SP 8, 4806, 4806a); tenże Klemens z K. oddala sądownie roszczenia Ninoty z Dąbia do łąk dąbskich [Dambesczke] należących do K. [dziś łąka zw. Poddąbskie Łąki - UN 35 s. 59] (SP 8 uw. 130/4); 1492 Jan Kwiliński z K. i Kosowa oddala sądownie oskarżenia Jana Łęckiego i Andrzeja z Chyczy Małej i Chyczy Wielkiej o przeoranie pól i zasiewów w należącym do nich borze (GK 23 s. 1005); 1498 granica między Chlewicami. K. i → Brzostkami [por. Ślęcin] p. 2.

3. Własn. arcbpstwa gnieźn., od 1239 ryc. -a. Sprawy własnościowe. 1239 Bolesław Wstydl. ks. sand. z matką [Grzymislawą] poświadczają, że arcbp. gnieźn. Pełka dał swemu br. stryjecznemu Piotrowi i jego s. Mironowi wieś Q. w zamian za ich wieś Kępino [woj. sand.], którą obecnie Pełka nadał kl. cyst. w Sulejowie [woj. sier.] (Mp. 2, 417).

1336-85 Mściwoj z Kwiliny, 1368-85, Giebołtowa 1352 → Książ Mały, Siedliszowic 1304-66 i Różnicy 1384-5 h. Lis, s. Mściwoja z Krzelowa wwdy sand. 1331-40, łowczy krak. 1347-63, pkom. krak. 1363-82, 1384. star. bydgoski 1362-8, ż. Helena (B. Wyrozumska, Mściwoj z Kwiliny, PSB 22, s. 233-4, UM s. 76, 91-2, 331; Śliwiński → p.7 s. 16, 28, 31-7, 39-40, 43, 48-51, 75-7, 131, 134, 136, 139-40, 142-3, 149, 189; Mp. 1, 245, 274, 284, 288-9, 306, 309, 315, 317, 321, 323, 331, 335, 344-5; 353; 3, 644, 693, 710, 733, 761, 781, 791 - Msczugius Selischowsski [Siedliszowski], 801, 824, 846, 850, 867, 884, 906; 4, 908; KMK 1, 24, 30; ZDM 1, 49, 66, 83-4, 123, 146, 156; 4960, 1019, 1041; 8, 2537; Iura Masoviae terrestria, wyd. J. Sawicki, t. 1, 1972, nr 10; Tyn. 74, 82; DP 3; KK 1, 205, 223, 231-2, 240-2, 263; Wp. 3, 1369, 1473, 1529; AGZ 7, 7; 8, 2; Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum, wyd. I. Zakrzewski, t. 2, Poznań 1892, s. 256; Imbr. 13; Mog. 83, 94; SP 1 s. 217-8; DSZ 5, 7-17, 19, Pol. 3, 153; MPH 2, s. 647; AS 2, 45; SP 8. 1085, 1129, 1162, 1705, 2213, 2284, 2287, 2382, 2562, 2630, 3697; F. Piekosiński, Pieczęcie polskie wieków średnich, Kr. 1899, s. 249; UM s. 76, 91, 331).

1373-1400 Klemens z K., Kosowa 1395-1400, Charsznicy 1384-1400, Kluczyc 1385-94, Gniewięcina 1386-8, Nienaszowa 1388 i Rożnicy 1389 h. Lis, podczaszy królowej 1387-14002Może między Mysłowicami Filipa a Siedliszowicami Klemensa z K, s. Mściwoja z Kwiliny pkom. krak., ż. Elżbieta (ZDM 4, 1019, 1021, 1041; 8, 2539, ZDK 1, 116; Mp. 4, 1018, KK 2,419, 439, DSZ 35, 77, KSN 17, 19, 51, 60; AGZ 20; RD s. 43; SP 1, 80; SP 8, 3251, 3295-6, 3302, 3394, 3396, 3436, 3501, 3629, 3687, 3742, 3987, 4147, 4208, 4344, 4370, 4651, 4715, 4806, 4806a, 4925, 5084-5, 5115-6, 5306, 5320-1, 5606, 7596, 7596a, 7636, 9018, 80, 10151, uw. 7/15, 27/15, 29/19, 35/24, 26, 36/1 i 2, 39/8,45/15, 56/14, 95/191 32, 130/4, 152/7, 158/11 i 13, 178/24, 229/70, 279/29, 290/84, 85, 311/5 i 6, 325/14, 326/6, 7 i 29; ZK 1c s. 192, 211, 213, 218, 224, 234, 239, 246, 249-50, 256-7, 259-60, 264, 266, 269, 290-2, 296 -7, 383, 408, 410-11, 414-7, 419, 421, 424-6, 429-30, 432, 442, 446, 455, 458-9, 460-1, 465, 468, 544; s. 38, 44-5, 100, 154, 160, Fed. s. 253; UC s. 32; H. Kręt, Dwór królewski Jadwigi i Jagiełły, Kr. 1987, s. 66; Śliwiński → p. 7 s. 50-5); 1385 → Kuczków p. 3b → Charsznica p. 3 → Kluczyce p. 3; 1386 Klemens z Charsznicy [i K.] ma przedłożyć dok. królowej [Jadwigi] w sprawie przeciwko Piotrowi z Charsznicy (SP 8, uw. 35/24); → Charsznica; → Gniewięcin; Franek z Monocic domownik Jaszka z Monocic procesuje się z Klemensem z Charsznicy [i K.] podczaszym [królowej] o 21 korcy żyta i 6 gr nie zapłaconej kary (SP 8, uw. 35/26, 36/1); 1387 Klemens cześnik [czyli podczaszy] królowej ma termin na wiec w sprawie z Wrocławem z Przechodów o Ołpice (SP 8 uw 39/8); Małgorzata z Mękarzowa procesuje się z Klemensem z K. o 6 sztuk bydła, 2 konie, 5 świń i 50 korcy zboża (SP 8 uw. 45/15); 1387, 1388 → Gniewięcin p. 3: →Charsznica p. 3; 1388 Prokosz [z Kluczyc i Kuczkowa] pełnomocnik Klemensa z Charsznicy [i K.] skazany na karę XV za naganienie woźnego sąd. (SP 8, 4925); tenże Klemens w sprawie z Filipem z Mysłowic [dziś nie istnieją] ma stawić Miczka piekarza i Jana łaziebnika (SP 8, uw. 95/32). Klemens z Nienaszowa [i K.] oskarża kmieci z Nienaszowa o wycięcie lasu i zniszczenie 6 barci (SP 1, 80).

1388-1427 Jan z Charsznicy 1401-12, Nienaszowa 1388-1427 i Siedliszowic 1394-8 h. Lis, s. Klemensa z K. z pierwszego małżeństwa, ż. Jadwiga z Pilczycy [pow. chęc.] (SP 8, 4654, 5116, 10357-9, uw. 95/19, 290/85, 311/6, 326/7, 342/7; 2, 777, 1261, 1291, 1785, 1795; ZK 3 s. 271- 2, 3a, s. 251, 304, 506, 598; 4 s. 234; 5 s. 11, 14, 30, 67, 83-4, 116-7, 138, 178-9, 183, 246, 273-4, 303, 326, 357-8, 406, 424; 6 s. 70, 319, 428; 193 s. 11, 16-7, 21, 24, 26, 54, 63, 203, 229, 246, 307, 326-7, 333; 194 s. 48-9, 240; 195 s. 117, 197, 209, 311 s. 39, 51-2; 312 s. 138, 152, 169, 172-3, 176; 378 s. 29-30; ZB 1a s. 245-7, 250, 252, 261, GK 1a k. 32 v, 121r; 1 s. 59. Śliwiński → p. 7 s. 55-7; AKP 8/1, 348; Cracovia artificum suppl. 63; KSN 3579, 3594, 3631, 3647, 3654, 3668, 3724, 3755).

1388-98 Agnieszka c. Mściwoja z K. siostra Klemensa z K. ż. Stan. Citopca czyli Kmiotka ze Staszowa [pow. sand.], dziedziczka sołectwa w → Charsznicy 1392-7 (SP 8, 4548, 4548a, 5320, 5762, 6023, uw. 86/14, 89/7; KSN 75, 141, 152, 166, 225; AKP 8/1, 225, Śliwiński → p. 7 s. 48-9).

1389 wym. imiennie świadkowie Klemensa z K. w sprawie przeciw Filipowi z Mysłowic o wycięcie i spalenie miedzy granicznej (SP 8, 5085)3Najpewniej na granicy Mysłowic i należących do Klemensa Siedliszowic; Elżbieta ż. Czadra z Prochny [pow. pilzn.] i Jan s. Klemensa z K. oddalają sądownie roszczenia [Anny] wd. po [Janie] z Birkowa marszałku [Królestwa] o 100 grz. na połowie Przybysławic [pow. wiśl.] (SP 8, 5115-6]; Klemens z K. winien płacić młynarzowi ze Swaryszowa po wiardunku za utuczone wieprzki (SP 8, 5306); → Gniewięcin p. 4; Zbigniew z Włodzisławia [dziś Wodzisław] i Brzezia w sprawie z Jaszkiem Jagielnym młynarzem z Rożnicy pana [Klemensa] podczaszego (ZK 1c S. 192, 197); → Chodenice p. 3; 1392 tenże Klemens procesuje się z wdową po Piotrze z Charsznicy i Mikołajem Ziarna z Charsznicy o przegrodę, spalenie 130 pali, zebranie dwóch pokosów siana z łąki w Charsznicy oraz zranienie kobiety (ZK 1c s. 234, 239, 246, 250, 257, 259, 266, 269) → Charsznica p. 4; → Kuczków p. 3; 1393 podczaszy (podczase) królowej Klemens z K. pozywa Filipa z Mysłowic o gaj [w Siedliszowicach] o 300 dębów i 80 [drzew] wyciętych (ZK 1c s. 290, 296-7); tenże Klemens pozywa Jaszka z Mysłowic o wycięty gaj [w Siedliszowicach] i szkodę (ZK 1c s. 291); 1394 → Kluczyce p. 3; tenże Klemens przeciw Mikołajowi z Charsznicy o urządzenie łąki na jego polu w Charsznicy (ZK 2 s. 45, 154); → Irządze p. 3 (ZK 2 s. 38, 100, 160); Jakub opat jędrz. sprzedaje za 30 grz. temuż Klemensowi dom drewn. w Krakowie przy ul. Poselskiej (ZDK 1, 116)4W haśle → Jędrzejów - klasztor błędna data 1395; Michał kmieć z Siedliszowic ma stawić przed sądem ww. Klemensa [z K.] jako swego pana w sporze z Jachną z Solcy (SP 8, 5606).

1395 Klemens [z K.] podczaszy [królowej] w sporze z Pietraszem włodarzem bpa [krak. Piotra Wysza] o kmiecia Stanisława (ZK 1c s. 383); tenże Klemens przeciw Jakubowi z Solcy z zabranie 2 wołów i zboża, o zranienie wspomnianego Jakusza5W zapisce błędnie pisarz zapisał: predicti Stanislai, wcześniej też rozpoczął imię Jakusza od litery S, ale później poprawił ją na J i napisał: Janissio i o wycięte drzewo bukowe (ZK 1c s. 408, 410, 414); tenże Klemens z K. w sprawie z Mikołajem kmieciem z Żerkowic [pow. lel.] o zaoranie ról (ZK 1c, s. 424, 429-30). 1395-7 Klemens z K. procesuje się ze Szczepanem z Irządz pkom. sier. o wodę, którą wykupił wsi (pro aqua, quam redemit ville) i o rzekę. Sąd zarządza wizję o rzekę [Krztynię lub Białą] i o wodę (ZK 1 c, s. 416-7, 421, 424, 432, 442, 455, 459, 461, 465, 468; SP 8, uw. 229/70); 1396 tenże Klemens przeciw Klemensowi z Kurowa o bezprawne oskarżenie kmiecia z Podgaja (ZK 1c s. 458). 1398 Piotrasz z Szypowic przeciwko Klemensowi z K. o 100 grz. zakładu i 30 grz. szkody uczynionej w lesie w Siedliszowicach i wycięcie miedzy granicznej (SP 8, 7596, 7596a); Wilam z Podgaja sprzedaje za 600 grz. gr pras. Klemensowi z K. wieś Podgaje z prawem jej odkupienia w ciągu 8 lat (SP 8, 7636); 1399-1400 Katarzyna wd. po Przybku z Irządz [kaszt. roz.] przeciw Klemensowi z K. o 2 kmieci w Zawadzie (SP 8, uw. 279/29, 311/5).

1400-13 Elżbieta Halszka ż. Klemensa z K. i Różnicy, od 1400 wd., siostra Jana z Podgaja (SP 8, uw. 325/14, 342/67; ZK 3 s. 234, 271-2, 467 8; 3a s. 253, 436; 3b s. 106, 113, 156, 166, 173, 176, 179, 200, 218, 226, 237, 246, 255, 261, 279, 287, 302, 329, 345, 390, 403, 440, 597; 4 s. 4; 5 s. 81, 141, 342, 193 s. 24, 34, 47, 82, 85, 99-100; GK 1b s. 62; SP 2, 777, 1032, 1136).

1400 Paszek z Bodziejowic i Jaszek z Raciborska, poręczyciele Klemensa z Kuczkowa, winni wypłacić Klemensowi z K. 20 grz. (SP 8, 10151); Jan z Podgaja procesuje się z Klemensem z K. i jego ż. [Halszką swą siostrą] o dziedzinę Podgaje będącą w zastawie (SP 8 uw. 325/14, 342/67 – tu już wd.); Klemens z K. i jego s. Jan z K. procesują się z Katarzyną wd. po Przybku z Irządz o role, 1 źreb w Zawadzie i 1 źreb w Irządzach (SP 8, uw. 311 /6, 326/6 i 7, 342/7 - ojciec już nie żył); → Koziegłowy m. p. 5a.

1401-9 Mściwoj z K., Różnicy 1401-7, Wierzchowisk 1409-27 i Bobolic 1420-27 h. Lis, br. rodz. Mikołaja, Świętopełka, Doroty i Jadwigi z K., br. przyrodni Jana z K., mąż Anny c. Andrzeja Schony z Barlabas [Węgry] i Bobolic (ZK 3 s. 271-2, 467-8; 5 s. 74, 81, 198; 7 s. 20, 162; 8 s. 221-2; 193 s. 99-100, 204; 194 s. 48-49; 312 s. 173; 378 s. 49, GK 1a k. 23v, 57v; 1b s. 59, 90, 101, 109, 123; SP 2, 1403, 1780-1, 2019, 2126, 7/2, 425, KK 2, 598).

1401 Elżbieta wd. po Klemensie z K. za zgodą swych dzieci odstępuje swemu br. Janowi z Podgaja cz. dziedziny po ojcu i matce w Podgaju; tenże Jan zobowiązuje się zapłacić tejże Elżbiecie z racji posagu 250 grz. gr pras. Jeśli nie zapłaci doda jej karczmę w Podgaju, a w owych 250 grz. będzie ona trzymać ww. cz. dziedziny w Podgaju (ZK 3 s. 234; 3a s. 253); Jan z K. pozyskuje sądownie prawo do połowy dóbr dziedz. po ojcu, pieniędzy, bydła, koni, trzody, rzeczy i zboża przeciw Elżbiecie wd. po Klemensie z K. i jej dzieciom czyli swym braciom i siostrom przyrodnim (SP 2, 777); po podziale dóbr z ww. Janowi z K. przypadają dobra: Kwilina, m. Kosów wraz z połową pr. patr. kościoła tamże, Przełaj, Bolmin [pow. chęc.], Rogienice [pow. chęc.] Charsznica, Swojczany i siedlisko w Krakowie, natomiast Elżbiecie i jej dzieciom Mściwojowi, Mikołajowi, Piotraszowi, Świętopełkowi, Dorocie i Jadwidze przypada: Różnica wraz z młynem i sadzawką, Nowa Wieś, Gniewięcin, Siedliszowice, Ołpice z przynależnościami, Szczepanowice [pow. pilzn.] z pr. patr. kościoła, Jodłówka [pow. pilzn.], dom na ul. Poselskiej w Krakowie Wszystkie długi popłacą po połowie (ZK 3 s. 271-2)6Dzieci Elżbiety i Klemensa z K. nie dziedziczyły K., dlatego w haśle został pominięty materiał źródłowy, który ich dotyczy. Będzie on zestawiony w hasłach: Rożnica, Siedliszowice i Wierzchowiska. Wyjątek zrobiono dla najstarszego syna Elżbiety Mściwoja, gdyż pisał się on z Kwiliny aż do 1409 r. Biogramy Mściwoja z Wierzchowisk, Mikołaja, Piotra z Rożnicy, Świętopełka z Siedliszowic, Doroty i Jadwigi zamieścił Śliwiński, Lisowie → p. 7 s. 60 -3, 67-70.

1402 Elżbieta wd. po Klemensie z K. przeciwko br. Janowi z Podgaja, o to że ma dziedzinę w ziemi szczyrz. (ZK 3a s. 436); → Krzcięcice p. 3; 1403 Halszka wd. po Klemensie z K. procesuje się z Janem z Podgaja o 9 grz. (ZK 3bs. 106, 113,156,166, 173; SP 2, 1032); taż Halszka oskarża Mikołaja ze Słupii [pow. lel.] s. Prokosza o to, że z jego polecenia włodarz przybył bezprawnie do jej domu, rzekomo poszukując skradzionych koni, których nie znalazł, wyłamał 12 drzwi i bramę (ZK 3b s. 176, 179, 200 - ugodzili się); 1403-4 Halszka wd. po Klemensie z K. procesuje się z Żydem [krak.] Osmanem i jego s. Kusielem o dług żyd. po zm. Mik. Ossowskim z Ossowa [par. Mstyczów, dziś nie istnieje] (ZK 3b s. 200, 218, 226, 246, 255, 261, 279, 287, 345, 390, 403); 1404 → Gołuchowice p. 3, pow. lel.; 1405 Jan z K. i Włodek z Przybysławic [par. Szreniawa] mają zapłacić 5 grz. gr pras. i 18 grz. półgr Mik. Ziarnie z Charsznicy (ZK 4 s. 234); 1407 Jan z K. winien zapłacić 8 grz. gr pras. Przecsławowi z Przedonicy pod rygorem zapłaty 16 grz. (ZK 5 s. 11); Franek Nieorza [mieszcz. krak.] w sprawie w Elżbietą z K. o 4 grz., 7 sk. i szkodę (GK 1b s. 62); 1408 Jan z K. uwalnia Andrzeja z Tęczyna podstolego krak. ze sprawy o 40 grz. długu (ZK 5 s. 30); → Irządze p. 3; Jan z K., ręcząc za Domarata z Kobylan, winien zapłacić Nieprowi i Mikołajowi niegdyś ze Szczaworyża [pow. wiśl.] 50 grz. szer. gr na ś. Tomasza Ap. [21 XII] pod rygorem zapłaty 100 grz. na Boże Narodzenie (ZK 5 s. 67); Domarat z Kobylan przeciw Mściwojowi z K. o 60 grz. i tyleż szkody; Piotr s. Spycimira mieszcz. krak. oświadcza, że Elżbieta z K. zapłaciła mu 2 grz. za Mściwoja (ZK 5 s. 74, 81); Magdalena Spycimirowa mieszczka krak. przeciw Mściwojowi z K. o 6 grz. długu (GK 1a k. 23v); Szczepan i Jaszek z Tczycy procesują się z Janem z K. o las Ogrodzieniec [w Swojczanach] (ZK 5 s. 83-4); 1409 Jan z K. zastawia za 104 grz. półgr Paszkowi z Sędziszowa wieś Przełaj (ZK 5 s. 114); tenże Jan i Janusz z Kobylan mają wspólnie zapłacić 50 grz. szer. gr Nieprowi i Mikołajowi ze Szczaworyża do ś. Tomasza Ap. [21 XII] pod rygorem zapłaty 100 grz. na Boże Narodzenie, które zdeponują u Michała Długiego (ZK 5s. 116); → Irządze p. 3; Marcisz z Trzebienic poręczyciel za Niemierzę z Irządz ma zapłacić 35 grz. półgr Janowi z K. pod rygorem wwiązania go do Trzebienie i zapłaty 30 grz. szer. gr (ZK 5 s. 179); 1409 Mściwoj z K. ma zapłacić [nie podano komu] 13 grz. na Boże Narodzenie, a 50 grz. - w tym 20 szer gr i pozostałe w półgr, na następne Boże Narodzenie pod warunkiem wwiązania do Wierzchowiska. Poręcza za żonę, że na rokach po Wielkanocy dokona podobnego zapisu (ZK 5 s. 198); → Charsznica p. 3; Jan z K. ma zapłacić 50 grz.szer gr Jaszkowi z Charsznicy pod rygorem wwiązania go do całej dziedziny [w Charsznicy] z wyjątkiem ról dworskich (ZK 193 s. 17); Elżbieta wd. po Klemensie z K. uzyskuje na Janie z K. 20 grz. (ZK 193 s. 24).

1411 Jan z K. zamienia się dobrami w [Charsznicy] z Andrzejem archidiak. kurzelowskim7W haśle Charsznica błędnie podano, że Andrzej archidiak. kurzelowski dziedziczył K w ten sposób, że Jan daje Andrzejowi 8 prętów łąk w końcu gumna zw. potocznie Zagumna Głębowskie i stajanie koło wielkiej drogi miechowskiej [z Charsznicy do Miechowa] a dostaje w zamian od Andrzeja 6 prętów łąk k. łąk tegoż Jana super alveo potocznie na smudze. Jan zachowuje dla siebie łan Pellikoziński k. wygonu i 4 pręty roli Jeżowskiej k. drogi uniejowskiej [z Charsznicy do Uniejowa] (SP 2, 1261); → Charsznica p. 3; → Gniewięcin p. 3; Jan z K., ręcząc za Mikołaja z Bieganowa, winien zapłacić 10 grz. Klichnie wd. po Przedborze z Łowinii i jej s. Mikołajowi do ś. Tomasza [21 XII] pod rygorem wzrostu długu do 20 grz. (ZK 193 s. 54).

1412-30 Jadwiga z Pilczycy ż. Jana z K. (SP 2, 1291; ZK 5 s. 298; 6 s. 428, 312 s. 420); 1412 Paszek z Sędziszowa zeznaje, że Jan z K. wykupił od niego z zastawu za 104 grz. Przełaje i umarza wszystkie dok. na tę wieś; Marcin ze Szreniawy winien 10 grz. Janowi z K.; tenże winien 5 grz. Boguszowi z Pstroszyc (ZK 5 s. 275); → Brzezie [par. Bolechowice] p. 3; Adam i Jan z Mokrska winni zapłacić 70 grz. półgr Janowi z K. pod rygorem wwiązania go do Pałecznicy (ZK 5 s. 303); → Kobylany p. 3; → Gołuchowice p. 3; 1413 Jan z K. winien zapłacić 8 grz. półgr Jaszkowi z Bogumiłowic [pow. pilzn.] kaszt. Czechowskiemu z tytułu długu zaciągniętego u jego br. zm. Grzegorza z Bogumiłowic pod rygorem dania mu 16 wołów. Jaszko zabezpiecza Jana przed ewentualnymi roszczeniami wdowy po Grzegorzu i jej dzieci (ZK 5 s. 357); Jan z K. winien zapłacić 20 grz. półgr Dominikowi Pilawie z Boleścic pod rygorem wwiązania go za 40 grz. do dziedziny w Swojczanach (ZK 5 s. 357-8); 1414 Jan z K. procesuje się z Dominikiem Pilawą o 20 grz. (ZK 5 s. 406); Jan z K. uzyskuje 50 grz. z racji poręki na Czuryle (ZK 5 s. 424); Mściwoj z Wierzchowisk ma zapłacić 33 grz. i 8 sk. Janowi z K. pod rygorem zastawienia mu całej dziedziny Stare Wierzchowisko (ZK 193 s. 204).

1415 Włodek z Przybysławic winien zapłacić Janowi z K. 10 grz. pod rygorem wwiązania go do 2 kmieci w Lgocie [par. Szreniawa] i Szarkówce (ZK 193 s. 229); 1415 Jaszek z Raszkowa oświadcza, że posiada 1/4 lasu zw. Ogrodzieniec w Swojczanach, a pozostałe 3/4 tegoż lasu należy do Jana z K. i Dobka z Chlewisk [pow. rad.] (ZK 193 s. 307); → Charsznica p. 4; 1416 Jaszek i Mikołaj z Tczycy uwalniają ze sprawy o las zw. Ogrodzieniec w Swojczanach Dobka z Chlewisk, Jana z K. i Jaszka z Raszkowa; Jan s. Piotra Pieniążka z Witowa [= Witowic w pow. ksiąs.] uwalnia ze sprawy o las Ogrodzieniec w Swojczanach Dobka z Chlewisk, Jana z K. i Jaszka z Raszkowa (ZK 193 s. 326-7); Jan z K. kupuje → Dąbrówkę w par. Szreniawa; 1417 Jan z K. przeciw Katarzynie wd. po Janie z Tęczyna o 40 grz. półgr (ZK 6 s. 319); Jan z K., ręcząc za [br. przyrodniego] Mściwoja z Wierzchowiska, ma zapłacić 20 grz. Marcinowi Szreniawie pod rygorem wzrostu długu do 40 grz.; Mściwoj z Wierzchowiska zobowiązuje się zapłacić 20 grz. Janowi z K. pod rygorem wzrostu długu do 40 grz. (ZK 194 s. 48-9); 1418 → Charsznica p. 3; 1420 → Karwin p. 3B; 1421 Jan z K. uzyskuje sądownie na Paszku z Grodziny 6 grz. z tytułu poręki za Gotarda z Miroszowa i tyleż z tytułu szkody. Pakosz przedkłada dok. (ZK 195 s. 117); Jan z Nienaszowa [i K.] → Kopytowa p. 6; tenże Jan z Nienaszowa i K. zastawia na rok za 80 grz. półgr Gotardowi z Nienaszowa niegdyś ze Zbludowic [pow. wiśl.] pół Nienaszowa z młynem, przynależnościami i czynszami (SP 2, 1795); 1423 Jan z K. godzi się z Dobkiem z Chlewisk w sprawie 20 grz. poręki (ZK 195 s. 197); Jan z K. dopuszcza Dobka z Chlewisk do korzystania z pr. niem i wspólnych pastwisk w Swojczanach. Obaj, jeden drugiemu, będą czynić pr. niem. z ich poddanymi do jednego dnia (ZK 195 s. 209); 1427 → Grabanina p. 3; 1429 → Gołuchowice p. 3.

1430-62 Mikołaj Kwiliński z K. h. Lis, s. Jana z K. i Jadwigi z Pilczycy i K., mąż Barbary (ZK 197 s. 59-60; 14 s. 102, 357-8; 15 s. 20, 21, 47, 77, 196, 283, 302; 150 s. 268; 313 s. 240-41, 13 s. 329-330; 257 s. 107-8, 199-200, 223, 262, 338, 392-5, 403; 258 s. 16, 23, 75, 145, 192, SP 2, 2315, 2662; GK 7 s. 46; 8 s. 400, 485; 9 s. 19; 10 s. 633-4, 646-7, 662, 678; 11 s. 63, 251; 12 s. 209-11; 13 s. 232, 391, DSZ 223, Mp. t. A-B, 50, ZK 199 s. 283-4); 1430 Tomek z Pilczycy oddala oskarżenia Świętopełka z Siedliszowic o zabranie gwałtem z K. jego małoletniego bratanka Mikołaja s. zm. Jana z K., ponieważ chłopiec przedtem rezydował i obecnie rezyduje w swojej wsi K.; wyrokiem sądu tenże Tomek ma stawić w K. w ciągu 2 tygodni dzieci zm. Jana z K. Mikołaja i Prachnę do dyspozycji ich stryja ww. Świętopełka albo tej osoby, którą wskażą on i wyznaczony przez sąd woźny sądowy Tomek wskażą. Tomek z Pilczycy pod karą XV nie powinien ww. dzieci „protegere alias” pro Bronicz; Tomek z Pilczycy skazany na karę XV dla strony i sądu, gdyż nie przekazał, zgodnie z wyrokiem sądowym, ww. Świętopełce dzieci zm. Jana z K. a także na karę 6 sk. wstecznego (ZK 197 s. 58-60, 96; SP 2, 2315 - tu: ma stawić dzieci Świętopełce albo uczc. i prawej niewieście, którą tenże wraz z woźnym Tomkiem przyprowadzi i wyznaczy); 1432 Mikołaj [Szawer] wójt z Lelowa uwalnia Mikołaja z Tęgoborza ze wszystkich poręk, których mu udzielił za zm. Jadwigę ż. zm. Jana z K. i za Gniewosza z Psar (ZK 312 s. 420); 1433 Piotr Chełmski burg. zamku krak. ręczy za Mikołaja s. Zakliki ze Szreniawy, że tenże Zaklika zwróci dok. w sprawie zapisu łanu w Swojczanach, który trzymał w zastawie od dzieci [zm. Jana] Kwilińskiego. Łan ten wykupił opiekun tychże dzieci Piotr Rożnicki. Jeśli Zaklika nie posiada dok. zapisu, winien przed sądem ziem. w Książu anulować zapis na ten łan i zrezygnować z zapisu na rzecz Rożnickiego pod zakładem 20 grz.; jeśli Zaklika zwróci dok. lub anuluje zapis, Rożnicki będzie zachodźcą Zakliki w sprawie wykupu tego łanu i zezna, że go wykupił (GK 4 s. 1044); 1440 Mikołaj z K. kwituje stryja Piotra Rożnickiego z opieki nad jego dobrami, z których już mu ustąpił, i wieczyście nie będzie przeciw niemu występował o dobra ruchome i nieruchome (GK 7 s. 46).

1445 Andrzej s. Jaszka ze Swojczan zastawia na rok za 20 grz. Andrzejowi s. Mik. Cianowskiego łan roli w Swojczanach z kmieciami Janem Szawą i Bartłomiejem Skurą oraz zagrodę opust., w której siedział Wasz. Łan ten Andrzej ma w zastawie od Mik. Kwilińskiego (GK 9 s. 19); 1446 Mik. z Gołczy dłużnik i jego poręczyciel Mikołaj z K. winni zapłacić 100 grz. Janowi z Solcy pod rygorem wwiązania go do Buku przez Mikołaja z Gołczy i do K. przez Mikołaja z K. (ZK 257 s. 107-8); Mikołaj z Gołczy zobowiązuje się uwolnić Mikołaja z K. z poręki 100 grz. udzielonej Janowi z Solcy pod rygorem wwiązania Mikołaja z K. do Gołczy wraz z zasiewami, bydłem i nierogacizną (ZK 257 s. 108); 1447 Mikołaj z K. ma zapłacić 180 grz. Janowi z Solcy pod rygorem wwiązania go do swoich cz. dziedzin w Charsznicy i Swojczanach (ZK 257 s. 199-200); Mikołaj z K. sprzedaje za 400 grz. gr posp. Jadwidze wd. po Koli z Kuchar [pow. prosz.] dziedzinę Przełaj; taż Jadwiga winna zapłacić Mikołajowi z Kwiliny 120 grz. pod rygorem ustąpienia z Przełaja (ZK 251 s. 223); 1448 Mikołaj z K. dłużnik i jego poręczyciel [br. stryjeczny] Mściwoj z Wierzchowiska wspólnie mają zapłacić 150 grz. Stanisławowi z Psar pod rygorem wwiązania go do cz. dziedziny Mikołaja w Charsznicy i Swojczanach; 1449 Mikołaj z K. winien zapłacić 80 grz. Ściborowi z Trzcieńca (ZK 257 s. 262, 338); → Kosów p. 3; Jan z Niezwojowic winien zapłacić Mikołajowi z K. 15 grz. (ZK 13 s. 330).

1450 Piotr z Różnicy jako poręczyciel za [bratanka] Mikołaja z K. winien zapłacić 46 grz. Dorocie wd. po Gniewoszu z Psar pod rygorem wwiązania jej do Mironie; Mikołaj z K., ręcząc za Piotra z Różnicy, winien zapłacić Piotrowi domownikowi Jana z Krzelowa 36 grz. pod rygorem wwiązania go do cz. dziedziny w Swojczanach; tenże Mikołaj winien zapłacić 210 grz. Pawłowi Beskiemu z Marcinowic pod rygorem wwiązania go do cz. dziedzin w Swojczanach i Charsznicy; tenże Mikołaj, ręcząc za Jana z Solcy, ma zapłacić 40 grz. temuż Beskiemu pod rygorem wwiązania go w tych 40 grz. i 210 grz. do cz. dziedziny w Charsznicy i Swojczanach (ZK 257 s. 392-5); tenże Beski ma zapłacić 12 grz. z tytułu poręki za Mikołaja z K. Andrzejowi ze Swojczan (ZK 257 s. 403); 1451 Piotr z Różnicy i Piotr Pieniążek z Marcinowic mają zapłacić 288 grz. Pawłowi z Bejsc [pow. wiśl.] z tytułu poręki za Mikołaja z K. pod rygorem wwiązania go do cz. dziedziny Mik. Kwilińskiego w Charsznicy, Swojczanach i Dąbrówce. Jeżeli do tego wwiązania nie dojdzie, Piotr [Rożnicki] wwiąże Pawła do swej dziedziny Różnica, a Piotr Pieniążek do swej dziedziny Pogwizdów; Mikołaj z K. zobowiązuje się uwolnić Piotra z Różnicy i Piotra z Marcinowic z poręki 288 grz. danej Pawłowi Beskiemu pod rygorem przekazania im cz. dziedziny w Charsznicy (ZK 258 s. 16, 23).

1453-69 Barbara ż. Mikołaja z K., c. Piotra z Marszowic, od 1463 wd. (ZK 14 s. 102; 16 s. 325, 342; 17 s. 58, 286, 362, 377, 511, 598; 258 s. 75, 435; 199 s. 283-4, GK 16 s. 720-1; 18 s. 692); 1453 → Faliszówka p. 3; Piotr z Marszowic ma zapłacić Mikołajowi z K. z racji posagu za Barbarę 140 grz. na najbliższe roki i jeszcze 87 grz. na Boże Narodzenie. Jeśli nie wypłaci owych 140 grz. da mu wwiązanie do dóbr z czynszem rocznym 14 grz., a jeśli nie wypłaci 87 grz. wwiąże go do dóbr z czynszem rocznym 8 grz. (ZK 14 s. 102); Mikołaj z K. zobowiązuje się zapłacić Wyszkowi ze Straszowa [pow. opocz.] 143 grz. pod rygorem wwiązania go do K. i → Kosowa. Mikołaj ręczy za ż. Barbarę, że nie będzie czynić Wyszkowi przeszkód z tytułu posagu i wiana na tych dobrach (ZK 258 s. 75); 1454 Elżbieta wd. po Warszu z Wąwolnicy [woj. lub.] kaszt. lub. i Mik. Trzebieński oświadczają, że Elżbieta wydzierżawia za 20 grz. na rok Mik. Kwilińskiemu Charsznicę. Pod zakładem 500 grz. Kwiliński po roku ustąpi z tej wsi. Jan Rej z Szumska [pow. sand.] łowczy krak. i Iwan z Obichowa [dziś Obiechów] poręczają, że Kwiliński pod karą XV zapłaci te 20 grz. na ich ręce albo Trzebieńskiego i zwróci tę wieś; Kwiliński zobowiązuje się uwolnić z poręki ww. poręczycieli (GK 12 s. 209-11); 1456 tenże Trzebieński procesuje się z ww. poręczycielami (GK 13 s. 391); 1457, 1458 → Charsznica p. 3; 1458, 1459 → Dalechowice p. 3; 1459 → Kosów p. 3; Mikołaj z K. skazany na karę 6 sk. winy laskowej na rzecz Mikołaja z Marcinowic i tyleż sądowi, ponieważ corulum ipsum Nicolaum adiuvit; wyrokiem sądu Mik. z K. ma zapłacić Mik. s. Pawła z Marcinowic pieniądze czynszowe [z Charsznicy]; Mik. z Marcinowic zeznaje, że zapłacił mu zgodnie z dekretem sądu, 27 grz. czynszu czyli płatu [z Charsznicy], a pozostałe 13 grz. zobowiązuje się mu zapłacić pod karą XV. Jeśli Elżbieta z Wąwolnicy [woj. lub.] ciotka Mik. z Marcinowic będzie pozywać Mik. z K. o ten czynsz, Mik. z Marcinowic będzie jej zachodźcą; tenże Mikołaj s. Pawła Beskiego zobowiązuje się pobierać od Kwilińskiego 20 grz. czynszu [z Charsznicy] każdego roku od sumy 300 grz. dopóki Kwiliński nie zapłaci tych pieniędzy (ZK 15 s. 20-1); Mik. Hektor z Marcinowic [błędnie de Marczinkowicze] s. Pawła Beskiego oświadcza, że Mik. Kwiliński zapłacił mu zaległe 13 grz. z tytułu czynszu; 1460 tenże Hektor oświadcza, że uzyskał od Mik. Kwilińskiego 20 grz. czynszu [z Charsznicy] za miniony rok (ZK 15 s. 47, 77); 1462 tenże oświadcza, że uzyskał od Mik. Kwilińskiego łącznie 40 grz. czynszu [z Charsznicy] za 2 lata (ZK 15 s. 196); 1463 tenże oświadcza, że razem z braćmi uzyskał od Barbary wd. po Mik. Kwilińskim 20 grz. ww. czynszu (ZK 17 s. 58); Elżbieta wd. po Janie niegdyś z Koziegór [nie zid.] oświadcza, że Marcin Kowarski [z Kowar] wykupił od niej za 225 fl. węg. wsie Nagórzany i Dalechowice, które Elżbieta trzymała w zastawie od zm. [Mik.] Kwilińskiego i jego ż. Barbary. Marcin będzie je trzymać jako zastaw przez rok i aż do spłaty tych 225 fl. węg. (GK 16 s. 720-1); 1464-5 Mik. Beski z Marcinowic [błędnie - de Marcinkouicze] i Bejsc kwituje Barbarę Kwilińską z 20 grz. czynszu z Charsznicy za każdy rok (ZK 258 s. 435; 17 s. 286).

1466-1510 Jan Kwiliński z K., Kosowa, Nienaszowa i połowy Charsznicy 1466-1500 h. Lis, s. Mik. Kwilińskiego z K. i Barbary, br. Piotra, Klemensa, Mikołaja, Stanisława i Barbary (ZK 16 s. 325; 17 s. 362, 436, 604; 152 s. 334, 342, 352, 360, 366, 370, 260 s. 322, 344, 350, 367; 263 s. 135; 261 s. 379; GK 18 s. 717, 973, 979, 990; 19 s. 17, 31, 80, 860, 861, 1005, 1009; 20 s. 11-2, 26, 65, 157, 171, 323, 513, 538-9, 543-4, 643, 870; 21 s. 27, 97, 111, 202, 214, 777-8; 22 s. 122, 405, 485-6, 497, 556, 580, 590, 595, 607, 862; 23 s. 288, 1005; 24 s. 459; 27 s. 84, 329, 956, 1053-4, 1211, 1239; 29 s. 351-2; DLb. s. 20, 22-3; 2 s. 37; Mp. 5 N 294; ZB 2 s. 89, 173-4, 277; 4 s. 173, 186, 213; Bobrzyński i Smolka, Długosz s. 330; GB 4 s. 182, 194,; MS 2, 1451; 4, 398); 1466 → Dalechowice p. 3; Mik. Beski wraz z br. [Jakubem] kwitują Barbarę wd. po [Mik.] Kwilińskim i jej syna [Jana] z czynszu [z Charsznicy] (ZK 17 s. 362).

1467-87 Piotr Kwiliński z K. i Nienaszowa 1467-98, h. Lis, zm. przed 1509, s. Mik. Kwilińskiego z K. i Barbary, br. Jana, Klemensa i Mikołaja, Stanisława i Barbary, mąż Anny c. Jana Słupeckiego ze Słupczy (ZK 17 s. 436, 598, 604; 152 s. 334, 342, 352, 360, 370; 260 s. 322, 344, 350, 367; GK 19 s. 860, 861, 1005; 20 s. 11-2, 65, 157, 513, 538-9; Mp. 5 N 294, ZB 2 s. 89, 173-4; 277 3 s. 95-7, 100; 4 s. 34, Bobrzyński i Smolka, Długosz s. 330; GB 4 s. 28, 194, AGZ 16, 2213, 2299); 1467 Jakub Beski kwituje braci Jana i Piotra ss. zm. [Mik.] Kwilińskiego z 20 grz. czynszu [z Charsznicy] (ZK 17 s. 436); 1468 [Jakub] Gawin Beski z Marcinowic kwituje Barbarę Kwilińską z 20 grz. czynszu [z Charsznicy] (ZK 17 s. 511); Stan. Marszowski, chcąc wykupić z zastawu wsie: Łękawa, Dalechowice, Nagórzany i Wielguszki, gotów był przekazać pieniądze Marcinowi Kowarskiemu i Barbarze Kwilińskiej, ale ci nie stawili się przed sądem (GK 18 s. 692).

1469-85 Klemens Kwiliński z K. i Charsznicy 1469-85 h. Lis, s. Mik. Kwilińskiego z K. i Barbary, brat Jana, Piotra, Stanisława, Mikołaja i Barbary (ZK 17 s. 598, 604; 314 s. 302; 260 s. 367; GK 19 s. 860 zp.; 20 s. 11-2; 22 s. 122 zp., Bobrzyński i Smolka, Długosz s. 330).

1469-77 Mikołaj Kwiliński z K. h. Lis, s. Mik. Kwilińskiego z K. i Barbary, br. Jana, Piotra, Klemensa, Stanisława i Barbary (ZK 17 s. 598, 604; ZK 260 s. 367; 152 s. 366; DLb. 2 s. 35; GK 19 s. 860 zp., 1009; 20 s. 11-2, 513, 538-9, Bobrzyński i Smolka, Długosz, s. 330).

1469 Jakub z Bejsc kwituje Barbarę Kwilińską i jej synów [z K.] z 20 grz. czynszu [z Charsznicy] (ZK 17 s. 598); br. Jan, Klemens, Mikołaj i Piotr ss. zm. Mik. Kwilińskiego [z K.] oświadczają, że Stan. Marszowski zapłacił im 227 grz. sumy posagowej zapisanej niegdyś przez zm. Piotra Marszowskiego na Nagórzanach i Nadolanach [ich ojcu Mikołajowi w 1453], dlatego umarzają zapis i ustępują temu Stanisławowi z tych dóbr (ZK 17 s. 604); tenże Stanisław pod karą XV zobowiązuje się zapłacić 24 grz. Janowi Kwilińskiemu; tenże Jan występuje przeciw temuż Stanisławowi o karę XV za nie zapłacenie tej sumy; tenże Jan ustanawia swym pełnomocnikiem Leonarda z Cichawy dla odzyskania pieniędzy od Stan. Marszowskiego (GK 18 s. 717, 973, 979, 990); 1471 br. rodz. Jan i Piotr z K. sprzedają za 400 grz. Piotrowi z Sadowią całą dziedzinę w Swojczanach (ZK 260 s. 344); 1472 → Faliszówka p. 2; 1474 br. rodz. Jana i Piotra z K., ręcząc za swych młodszych br. Mikołaja i Klemensa, zastawiają za 90 grz. Mik. Hektorowi Beskiemu z Marcinowic cz. dziedziny w Charsznicy wraz z opust. wsią czyli polem zw. Dąbrówka; tenże Hektor poręcza br. Janowi i Piotrowi z K. za swego br. Jakuba Gawina Beskiego, że pod zakładem 100 grz. stawi się na najbliższych rokach przed sądem w Żarnowcu dla dokonania ww. zapisu 90 grz. na jego rzecz przez Jana i Piotra z K. (GK 19 s. 860-1); tenże Hektor składa protest, gdyż gotów był pobrać pieniądze zgodnie z zapisem od br. Jana i Piotra z K. (GK 19 s. 1005); → Kosów p. 2; 1475 tenże oddala sądownie oskarżenia br. Jana i Mikołaja z K. o gumno i wyrządzone w nim szkody i o zniszczenie przewor w stajni dla koni wart. 30 grz. (GK 19 s. 1009) br. nie podzieleni Jan i Piotr z K., ręcząc za młodszych braci Mikołaja i Klemensa, wydzierżawiają na 3 lata Mik. Rozembarskiemu za 60 grz. rocznie ich wsie w ziemi biec.: Nienaszów, Faliszowkę, Sadki i Grabaninę. Z tych pieniędzy bracia wzięli już od niego 90 grz., a pozostałe 90 grz. zapłaci im w ciągu 3 lat. Bracia winni z racji dzierżawy zastępować i bronić Mikołaja od wszelkich trudności i szkód (GK 20 s. 11-2); Jan i Piotr z K. zobowiązują się zapłacić 10 grz. Mik. Hektorowi Beskiemu z Marcinowic (GK 20 s. 26, 65, 157); Jan z K. zastawia za 20 grz. Janowi Pieniążkowi z Iwanowic [par. własna] 3 kmieci w Charsznicy - dwóch braci zw. Glonki na 2 ł. i Zemłę na półłanku, płacących 2 i 1/2 grz. czynszu rocznie (GK 20 s. 171); Andrzej z Gołuchowic oddala pozew szl. Klemensa i [najpewniej jego ż.] Doroty z K. (ZK 314 s. 302); 1476 tenże Pieniążek odstępuje za 20 grz. Stanisławowi z Zawady ww. kmieci w Charsznicy trzymanych w zastawie w tej sumie od Jana z K. (GK 20 s. 323).

1477 Stanisław z K. h. Lis, Jana, Mikołaja i Piotra z K. (GK 20 s. 513. 538-9, 544);8Stanisław z K. pojawił się tylko w tym roku i w zapiskach dotyczących sporu Kwilińskich z Martą Gerlachową z Krakowa 1477 Jan z Kwiliny, zobowiązuje się zapłacić 20 grz. długu sław. Marcie c. Gerlacha z Krakowa. Jeśli nie zapłaci, będzie ona pobierać od tej sumy pod karą XV 2 grz. procentów rocznie; 1477-8 Marta Gerlachowa z Krakowa składa protest, gdyż była gotowa pobrać pieniądze od Jana z K.; 1479 taż oskarża Jana z K. o niezapłacenie 20 grz. długu i 2 grz. czynszu; 1480 taż oskarża Jana Kwilińskiego z Charsznicy o odbicie ciąży (GK 20 s. 543-4, 643, 870; 21 s. 27, 97, 111, 202, 214); 1482 → Grabanina p. 3; 1483 Jan z K. zastawia za 7 i 1/2 grz. na rok Jak. Mlecznemu z Charsznicy półłanek roli w Charsznicy, na którym siedzi kmieć Urban (GK 21 s. 777-8); 1484 Mik. Długosz z Czarnocina [pow. wiśl.] odstępuje i zastawia za 61 grz. Janowi Trzebieńskiemu z Chociszewa9Miejscowości o tej nazwie leżą w woj. sier. i łęcz., a także na Mazowszu całą cz. dziedziny w Charsznicy, którą ma w zastawie w tej sumie od Klemensa Kwilińskiego z Charsznicy (GK 22 s. 122 zp.); 1486 Mikołaj czyli Pakosz z Pogwizdowa zastawia na rok za 20 grz. Janowi z K. cz. dziedziny w Pogwizdowie, którą trzymał w tej sumie w zastawie od Pieniążka [z Iwanowic]10W księdze w tym miejscu jest puste miejsce (GK 22 s. 405 zp.).

1487 Katarzyna z Kozłowa oskarża Jana Kwilińskiego z K. i Charsznicy i Piotra z K. o uprowadzenie gwałtem z Kozłowa jej kmiecia Marcina Latosza i nie stawienie przed sądem, mimo aresztowania go przez woźnego sądowego (GK 22 s. 556-7, 580, 590, 595, 607); z podziału dóbr między braćmi rodz. Janem i Piotrem dziedzicami z K., Janowi przypada m. Kosów oraz wsie K. i Charsznica w ziemi krak., Piotrowi wsie: Nienaszów, Faliszówka, Sadki i Grabanina [w pow. biec.]. Piotr winien zapłacić długi zaciągnięte u Jana Długosza i zapisane na Charsznicy, u Żelazowskiego mieszcz. z Tarnowa, u Mikołaja pełnomocnika pana Kobyleńskiego, u Wiśniowskiego pełnomocnika Piotra Gniadcgo i długi ciążące na Grabaninach (ZB 2 s. 173); 1488 kl. miechowski winien zwrócić bydło i nierogaciznę Grzegorzowi z Charsznicy kmieciowi Jana Kwilińskiego (GK 22 s. 862); 1489-90 → Charsznica p. 3; 1490 → Kozłów p. 3 s. 104; Jan z K. ma zapłacić Marcinowi z Charsznicy 230 fl. węg. w złocie długu z tytułu poręki za Stan. Pieniążka star. sanockiego pod rygorem wwiązania Marcina do dziedziny w Charsznicy (GK 23 s. 288 zp.); 1492 → p. 2; 1493 → Faliszówka p. 3; 1498 Jan z K. i Charsznicy, odstępując od swego pow. [lel.], zapisuje Pawłowi Czarnemu [z Witowie pow. ksiąs.] żupnikowi krak. 216 fl. na Charsznicy. Paweł ma dzierżyć tę wieś w charakterze zastawu (GK 27 s. 84); → Faliszówka p. 3; 1499 Jan [Boturzyński] s. zm. Hieronima Boturzyńskiego wraz z siostrą panną Barbarą zostają skwitowani przez Jana Kwilińskiego z sumy 200 fl. węg. zapisanej ich ojcu Hieronimowi na Charsznicy (GK 27 s. 956).

1500 → Charsznica p. 3; Jan Kwiliński przesuwa Pawłowi Czarnemu termin zapłaty 245 grz. [za Charsznicę] (GK 27 s. 1239); 1501 → p. 6; 1504 Jan Kwiliński dz. K. zastawia za 400 fl. węg. w złocie Mikołajowi, Stanisławowi i Janowi ss. zm. Jana z Pilicy wwdy. ruskiego i Mikołajowi s. zm. Oty z Pilicy pkom. lub. całą wieś K. w ziemi krak w pow. ksiąs. Ciż Pileccy wydzierżawiają na rok za 24 fl. wieś K. z dworem i końmi temuż Janowi Kwilińskiemu (GK 29 s. 351-2); 1508 → Kosów p. 3; 1509 Jan Kwiliński z Nienaszowa pozywa Łukasza Słupeckiego z Kowar [pow. sand.] kaszt. sądec. i dzierżawcę dóbr Nienaszów (ZB 4 s. 173); → Grabanina p. 3; 1510 Barbara ż. szl. Jana Płazy z Sieciechowic siostra Jana Kwilińskiego dz. Nienaszowa [i K.] (ZB 4 s. 213).

1511-7 Jan Kwilińskiz K., Kosowa i Nienaszowa h. Lis, s. zm. Jana Kwilińskiego z K., brat Stan. Kwilińskiego z K. (ZB 4 s. 238; ZK 266 s. 187-8).

1511-20 Stanisław Kwiliński z K., Kosowa do 1520, Nienaszowa i Grabaniny 1511-30, Faliszówki i Sadków h. Lis,br. Jana, mąż Anny 1528 (ZB 4 s. 238; 5 s. 156, 236-5; 6 s. 348-9, 447-51; MBiecza, 165, 168; ZK 188 s. 49; 267 s. 66-7, MS 4, 1502)11Anna zmarła przed 1509 r. (ZB 4 s. 186) → Grabanina p. 3; 1520 → Kosów p. 3.

1520-7, zm. przed 1530 Andrzej Rzeszowski dz. z K. i Kosowa, mąż Katarzyny (ZK 267 s. 66-7, 501, 503, 505-6; 268 s. 214-5 -jako zm. 162 s. 397-8; Kniaz. 226); 1525 Stan. Rej dz. cz. Topoli winien zapłacić 110 fl. Andrzejowi Rzeszowskiemu z K. pod rygorem wwiązania go do połowy wsi Topola (Kniaz. 226); 1527 Katarzyna ż. Andrzeja Rzeszowskiego z K., przed 1530 wd. → Kosów p. 3; 1530 → Kosów p. 3.

3b. Kmiecie, włodarze. 1396 Klemens z K. przeciw Więcławowi kmieciowi z Irządz, który zbiegł od niego bez czasu (ZK 1c s. 461); 1411 Kwiatoń włodarz w K. Jana z K. → Kosów p. 5; 1426 Michał kmieć z Dąbia oskarża Piotra włodarza z K. o to, że go bezprawnie uwięził i trzymał skutego łańcuchami oraz zajął jego dobra, 6 sztuk bydła, 5 świń i inne rzeczy, na które nałożył areszt za licem woźny sądowy (GK 2 s. 472); 1470-80 w K. kmiecie i zagrodnicy (DLb. 1 s. 22-3).

3c. Areał, dwór, karczma., pobór. 1470-80 we wsi K. łany kmiece, folwark szlach., karczma, zagrody (DLb. 1 s. 22-3); 1489-94, 1496-7, 1514-6 K. wymieniana bez danych o poborze; 1508-13 w K. pobórz z 1 ł. (RP s. 69, 107, 133, 147, 159, 174, 189, 204, 356, 379, 558, 585, 612, 643, 691, 700, 721, 747, 772; ŹD s. 435); 1529 role folw. w K. (LR s. 192); 1530 w K. pobórz z 1/2 ł. (RP k 55).

5. 1400 Krystyn z Koziegłów odstępuje plebanowi w Kosowie dzies. z ról dworskich w K., Rożnicy i Nowej Wsi należące dotąd do plebana w Koziegłowach → Koziegłowy m. p. 5a; 1424 Mikołaj, Jakub i inny Mikołaj z Lubachów mają zapłacić 6 grz. Mik. Pieniążkowi prcp. krak. za dzies. kwilińską (GK 2 s. 302); 1470-80 w K. dzies. snop. i po 4 wiązki kon. z łanów kmiec. prepozyturze w kat. krak; dzies. snop. z folw. szlach. plebanowi w Kosowie (DLb. 1 s. 22-3); 1529 w K. dzies. z całej wsi wart. 1 grz. ww. prepozyturze; dzies. snop. z ról folw. wart. 2 grz. ww. plebanowi (LR s. 192, 237).

6. 1385 → Kosów 3b; 1395 Klemens z K. podczaszy królowej przeciw Wydżdze z Przyłęku o aresztowanie jego sługi Gawła, który wyrządził krzywdę kobiecie (ZK 1c s. 408, 414-5); tenże Klemens przeciwko karczmarzowi Stanisławowi kmieciowi z Chlewic o zadanie w Chlewicach 8 ran otwartych Marcinowi plebanowi z Kosowa, a przeciw Maciejowi włodarzowi z Chlewie o nie uczynienie prawa (ZK 1c s. 411, 414, 429, 432); 1407 Piotr i Jan ze Szczodrkowic [pow. krak.] występują przeciwko wszystkim kmieciom, mieszkańcom, karczmarzom i zagrodnikom z Michałowic o zabójstwo ich brata Sułka na drodze ,,per convocacionem wulgariter godło facta”, kradzież 3 grz. i 1 wiard. Z oskarżeniem przeciw kmieciom występuje również Mściwoj z K. i Różnicy [s. Klemensa z. K], którego Sułek był domownikiem; prepozyt kl. miech [jako dz. Michałowic], okazując przed sądem przywilej [pr. niem.] ks. Władysława, uwalnia karczmarza i wszystkich kmieci z Michałowic od jurysdykcji star. krak. w sprawie z Janem i Piotrem ze Szczodrkowic i czyni im sprawiedliwość w swym dworze w sprawie o zabójstwo ich brata i rany wg pr. polskiego, a w sprawie o pieniądze z Mściwojem z Kwiliny i Różnicy wg pr. niem. (GK 1b s. 59, 90, 101, 109, 123); 1443 wymienione imiennie osoby m. in. Mikołaj z K., [jego stryjowie] Piotr z Rożnicy, Świętopełk z Siedliszowic [oraz brat stryjeczny] Mściwoj z Wierzchowiska skazani na karę LXX królowi i XV sądowi za wydobycie mieczy i noży przed sądem (ZK 313 s. 240-41; Śliwiński, Lisowie → p. 1 s. 58, 64, 69, 73-4); 1475 nie nazwany imieniem Kwiliński dostaje list przepowiedni na 30 koni (MS 1, 1341); 1501 Jan Olbr. zwalnia Jana Kwilinskiego z obowiązku uczestniczenia w wyprawie wojennej z powodu choroby do 24 VI (MS 2, 1451).

7. Bon. 13 s. 311-3; J. Laberschek, W sprawie początków miasta Koziegłowy. Teki Krakowskie 2, 1995, s. 113-22; B. Śliwiński, Dziedzice Koziegłów, w: Siewierz, Czeladź, Koziegłowy, Studia z dziejów księstwa siewierskiego, Katowice 1994 s. 259-77; tenże, Lisowie Krzelowscy w XIV i XV w. i ich antenaci, Gdańsk 1993 s. 16, 25, 30-37, 39-40, 43, 46, 48-64, 67-70, 73-77, 90, 119, 127-9, 131, 135-143, 145, 149-50, 172.

1 K. nie wymienia WR, gdyż brak opisu par. w Kosowie, gdyż wówczas nie funkcjonowała (WR k. 226). XVI-wieczne rejestry poborowe mylnie umieszczają K. w par. Dzierzgów (1508 RP s. 356; 1581 ŹD s. 69).

2 Może między Mysłowicami Filipa a Siedliszowicami Klemensa z K.

3 Najpewniej na granicy Mysłowic i należących do Klemensa Siedliszowic.

4 W haśle → Jędrzejów - klasztor błędna data 1395.

5 W zapisce błędnie pisarz zapisał: predicti Stanislai, wcześniej też rozpoczął imię Jakusza od litery S, ale później poprawił ją na J i napisał: Janissio.

6 Dzieci Elżbiety i Klemensa z K. nie dziedziczyły K., dlatego w haśle został pominięty materiał źródłowy, który ich dotyczy. Będzie on zestawiony w hasłach: Rożnica, Siedliszowice i Wierzchowiska. Wyjątek zrobiono dla najstarszego syna Elżbiety Mściwoja, gdyż pisał się on z Kwiliny aż do 1409 r. Biogramy Mściwoja z Wierzchowisk, Mikołaja, Piotra z Rożnicy, Świętopełka z Siedliszowic, Doroty i Jadwigi zamieścił Śliwiński, Lisowie → p. 7 s. 60 -3, 67-70.

7 W haśle Charsznica błędnie podano, że Andrzej archidiak. kurzelowski dziedziczył K.

8 Stanisław z K. pojawił się tylko w tym roku i w zapiskach dotyczących sporu Kwilińskich z Martą Gerlachową z Krakowa.

9 Miejscowości o tej nazwie leżą w woj. sier. i łęcz., a także na Mazowszu.

10 W księdze w tym miejscu jest puste miejsce.

11 Anna zmarła przed 1509 r. (ZB 4 s. 186) → Grabanina p. 3.