BRACIEJOWICE

(1270 Braceouici or., 1427 n. Braczeyouicze or.), 14 km W od Opola.

[Pow. lub.?], par. Solec (DLB II 573). Własn. klaszt. 1270 Bolesław Wstydliwy potwierdza opactwu świętokrzyskiemu posiadanie m. in. B. i Głodna. Uwalnia mieszkańców od podejmowania piekarzy i piwowarów, od pogoni, wypraw z wyj. przeciw poganom, budowy grodów z wyj. sand., ceł, jurysdykcji kaszt. i ich sędziów (Mp II 476). 1427 opat Mikołaj przeznacza w/w wsie w z. lub. za Wisłą, na utrzymanie konwentu (ZDM II 390). Sąd z. sand. wyznacza podkomorzego celem wyznaczenia granic B. z w Goszcza [pow. rad.] (Mp IV 1243). 1442 Władysław [Warneńczyk] przenosi w/w wsie na pr. średzkie (Pol III 212). 1470/80 granice z Goszczą (DLB III 241).