JAMY

(1405 Jamy, 1470-80 Jagnyn, Janin [!], 1496, 1529 Jamy, 1538 Jamÿ, 1564-5 Jamny, 1577n Jamy; Kam. 77; Kop.K 83) dziś południowo-zachodnia cz. wsi Szeligi, 14 km na W od Ostrowca Święt., nad rz. Pokrzywianką; ok. 13 km na NE od kl.

1. 1536n. pow. sand. (AG 1892); 1538n. par. → Pawłów (ASK I/7 202).

2. 1468 → Boleszyn; 1470-80, 1496 graniczy z Nosowem i Boleszynem (→ Boleszyn).

3. Własn. szlach., w 1468 r. cz. kl. święt., w 1536 r. niedoszła własn. kl. święt.

1405 Mikołaj z J. h. Tarnawa (AKP 8 411): 1468 → Boleszyn; 1475 dz. Jan (Mp. V/N 365); 1536 w zamian za dobra koniemłockie kl. święt. miał uzyskać m.in. 1/2 wsi J. (→ Broniewice, uw.; → Koniemłoty); 1538 z cz. Andrzeja Seliskiego pobór z 1/2 ł. (ASK I/7 202); 1564-5 własn. szlach. (LS 1564-5 330); 1577-8 Andrzej Hubliński daje pobór od 2 kmieci na 1 ł., 3 zagr. z rolą, 2 komor. bez bydła (ASK I/7 580v; Paw. 191); 1629 Krzysztof Broniowski daje pobór od 2 kmieci na 1 ł., 3 zagr. z rolą i 2 komor. bez bydła (RS 1629 61); 1674 pobór od 23 mkw wsi (ASK I/67 405v, 459); 1787 J. i Wymysłów liczą 27 mkw (Spis I 414; II 136).

5. 1529 z ról folw. dzies. snop. wart. 2 grz. należy do pleb. Pawłowa (LR 361); 1747 dzies. pien. tegoż (AV XXXVII 146); 1854 dzies. tegoż (Wiś.Ił. 156).

7. SG III 396; Krzepela 399; Derwich 1992 wg indeksu.