GUTANOW

(1380 Guthanow kop., 1414-25 n. Gutanow, 1418 Guttanowicze!), 10 km NE od Wąwolnicy.

1. Pow. lub., par. Garbów.

2. Granice: 1418 z Piotrowicami (ZL X 266). 1447 z Markuszowem, Ostrym Błotem, Ożarowem, Ługowem (LP 9, 14). 1466 z Czasławicami (ZL V 446).

3. Własn. szlach. 1380 → Bochotnica zamek. Ok. 1414-25 dziat między br. Maciejowskimi, Stanisławem kanclerzem płockim, Janem, Andrzejem: ich synowcowi Febroniuszowi w. G. i Góry (MK III 60). 1415-20 Andrzej Ciołek Gutanowski z G., br. Jana (ZL X 107-359). 1416-8 Jan br. Andrzeja z G. (ZL X 127-206). 1430 Mikołaj z G. (ZL II 286). 1441-69 Febroń- Fobroniusz z G. h. Ciołek (AKP VIII/1 1116, LP 9-76, ZL I 134, IV 49-86, V 457, VIII 70, OL II 143). 1451 tenże otrzymał za ż. Anną 100 grz. posagu zapisując jej tyleż wiana (ZL IV 50). 1459 tenże sprzedaje wójtostwo w m. Pułtusk, w. Jeżów i młyn Olszowy [Mazowsze] za 300 kóp gr (ADP or. 305). 1455 Małgorzata c. śp. Dziersława z G. (ZL IV 172). 1482-9 Piotr Febroń z G. (ZL V 42, LP 107-9). 1516 dobra G. i Góry skonfiskowane Janowi i Stanisławowi Febroniom nadane Mikołajowi Śmietance dworzaninowi król. (MS IV 10 892). 1531-3 pobór łącznie z Górami z 8 ł. (RP).

1414 kmiecie Dominik i Jakub (ZL I bp.). 1416-9 Damian kmieć (LP 147, ZL X 106-313). 1420 Mikołaj kmieć z G. objął wolną karczmę w Gardzienicach, poczym zbiegi (ZL X 385).

4. 1460 prac. Mikołaj wójt (OL II 212-3).

5. 1434 na mocy wyroku Grzegorza plebana Ś. Pawła w Sandomierzu dzies. z G. należą do kościoła w Garbowie (OK V 94). 1443 dzies. z nowizn przywłaszczył sobie pleban z Garbowa (ZDK II 444). 1470-80 dzies. należały niegdyś do opactwa świętokrzyskiego, za Długosza do plebana w Garbowie, z folw. wart. do 10 grz., z ł. km do 15 grz. (DLB II 542, III 246). 1529 dzies. z całej wsi 10 grz. w/w plebanowi (LR 444).