BRZYCZYNA WIELKA czyli DOLNA

(1434 Brziczina, 1448 Brziczinka, 1470-80 Brzysczyna Maior, Brzyna Maior, 1519 Brzyczyna, 1529 Brzyzina ! utraque, 1564 Brzezinka ! Sikorska, 1581 Dolna Briczina), dziś Brzyczyna Dolna, 4 km na SE od Skawiny.

1. 1476 pow. krak. (ZK 18 s. 231-2); 1490 n., 1581 pow. szczyrz. (ŹD s. 448, 43); 1470-80 n. par. Gaj (DLb. 2 s. 28, 185).

2. 1447 Wielki Staw (piscina Magna) → p. 3; 1470- 80 (błędnie Bliczynka) graniczy z Chorowicami (DLb. 1 s. 93); 1476 cz. zw. Rozokowska → p. 3.

3. Własn. szlach. 1434 Jan z Libertowa zapisuje ż. Jadwidze c. Wawrzyńca z Silnicy [woj. sier.] 200 grz. posagu i wiana na połowie dóbr w Gaju i B. (ZK 10 s. 280); 1447 Jadwiga wd. po Janie z Libertowa ustępuje Mikołajowi z Boczowa, Jakubowi z Sułowa i Janowi [Rozokowi] z Czyrzowa połowę dóbr w Libertowie, B. i Gaju, połowę młyna w Libertowie oraz dwa stawy Mały w Libertowie i Wielki w B., a także dok. sądowy w sprawie posagu i wiana. Połowę ww.. dóbr będzie ona trzymać jako posag (ZK 13 s. 119); 1448 Stanisław z Rudna przeciw Katarzynie ż. [Mik.] Boczowskiego o B. (ZK 13 s. 238); 1450 Jan z Czyrzowa sprzedaje za 240 grz. gr krak. Sulisławowi alias Sułkowi (Sulecz) z Brzeźnicy [par. Marcyporęba] całe cz. w Gaju i B. (ZK 13 s. 372); Mikołaj z Boczowa zastawia za 20 grz. gr krak. Sulisławowi alias Sułkowi z Brzeźnicy 1 1/2 ł. w B. i zagrodę z zagr. Janem w Libertowie (ZK 13 s. 388); tenże Mikołaj w imieniu ż. Katarzyny prawem bliższości kładzie areszt na dokument (arestavit litteram) w sprawie dóbr w Libertowie, B. i w Gaju, które Sułek z Brzeźnicy kupił u Jana Rozoka z Czyrzowa (ZK 13 s. 390); 1459 sąd ziemski oddala roszczenia Katarzyny wd. po Mikołaju z Boczowa do Sułka z Brzeźnicy o cz. dóbr w Libertowie, B. i Gaju, które kupił od Jana Rozoka. Sułek przedstawił dok. sędziego Bartosza z Gór [pow. wiśl.] i podsędka Piotra z Cikowic (ZK 146 s. 638); 1460 br. Jakub, Stanisław i Tomasz z Sułowa zobowiązują się zapłacić w terminie wyznaczonym 30 grz. gr krak. siostrzeńcowi Mikołajowi s. Jakuba z Wojakowej jako posag po ich zm. siostrze Dorocie, po dojściu Mikołaja do lat sprawnych, pod gwarancją zastawu dziedziny w B. (ZK 15 s. 136-7); Sułek z Libertowa i B. (ZK 15 s. 93); 1462 Jan Wilczek z Boczowa przeciw Świętochnie ż. Mik. Kośmierzowskiego o 5 1/2 grz. czynszu w Libertowie i B., ponieważ zastawieni mu kmiecie płacą tylko 4 1/2 grz. czynszu, zamiast 10 grz. (SP 2, 3680); Jakub i Grzegorz kmiecie z B. (ZK 16 s. 92, 96); 1462-4 Mik. Kośmierzowski przeciw Sułkowi z Libertowa o zabranie siana z łąki w B. wart. 10 grz. (ZK 16 s. 91, 96; 17 s. 66, 186).

1466 wyrokiem sądu ziemskiego Jadwiga ż. Sułka z Libertowa ma wziąć od Świętochny ż. Mikołaja z Kośmierzowa [dziś Kocmyrzów] 200 grz. posagu i wiana, które ma wg dok. zapisane na Libertowie, Gaju i B. (ZK 17 s. 366); Tomasz Sułowski pozywa Sułka z Libertowa o kupioną przezeń cz. dziedziny w Libertowie, B. (błędnie Krziczawa) i Gaju post hominem desertum (SP 2, 3829); Jadwiga ż. Sułka z Libertowa oznajmia, że Świętochna ż. Mikołaja z Kośmierzowa zapłaciła jej wg wyroku sądowego za posag i wiano oprawione jej przez zm. męża Jana z Libertowa na Gaju i B. Jadwiga ustępuje Świętochnie z tych dóbr (ZK 17 s. 376); Sułek z Libertowa rezygnuje za 100 grz. prawem zastawu na rzecz Mikołaja z Sosnowic [pow. szczyrz.] z dóbr w Gaju, B. i Libertowie (ZK 17 s. 383); 1469 Wawrzyniec kmieć z B. (ZK 16 s. 547); Świętochna ż. Mikołaja z Kośmierzowa rezygnuje sądownie na rzecz Sulisława alias Sułka z Libertowa z całych cz. we wsiach Libertów, B. i Gaj, które jej przypadły po zm. wuju Janie z Libertowa za 200 grz. gr krak. i za 200 grz. posagu i wiana ż. Sułka Jadwigi zapisanych jej na połowie Libertowa, B. i Gaju (ZK 17 s. 663-4); 1470-80 B. W. własn. Stan. Dąbskiego z synami h. Rola, 5 ł. kmiec., karczmy, zagrodnicy (DLb. 2 s. 28, 185); 1474 Jadwiga c. zm. Andrzeja z Budzowa [woj. sier.], ż. Jana Wodnickiego, oświadcza, że Sulisław alias Sułek z Libertowa udzielił jej satysfakcji z dóbr i pieniędzy alias spuszczini po zm. Jadwidze ż. Sułka, ciotce Jadwigi, z tytułu br. bliższości do Libertowa, Gaju i B. (GK 19 s. 947); 1475-6 Sułek z Libertowa daje Stan. Dąbskiemu ze Zwoli [dziś Wolica w par. Wieliczka] podrzędczemu krak. całe cz. w Libertowie, B. i Gaju w pow. krak., które kupił od zm. Jana i od Świętochny ż. Mik. Kośmierzowskiego w zamian za wieś Zwolę i dodanie w zastaw za 20 grz. karczmy w Zabawie oraz za 40 grz. łanu i łąki zw. Rudnik w Lednicy, a także z dodatkiem 160 grz., które zostają przeznaczone na wykup zastawów w Libertowie i B. (ZK 18 s. 231-2; GK 20 s. 250); 1476 szl. Tomasz dz. Libertowa z br. Stanisławem z Sułowa zgłaszają przeciw Sułkowi dzierż. Libertowa pr. bliższości do cz. dóbr w Libertowie, Gaju i B., po ich wuju Janie, który był pierwszym mężem zm. Jadwigi, powtórnie zamężnej za Sułkiem z Libertowa. Dobra te Jadwiga otrzymała w oprawie od pierwszego męża Jana. Dzielą się one na 3 części: pierwsza zw. Rozokowska, którą Sułek kupił bezprawnie od Jana Rozoka, gdyż ten był homo desertus i nie mógł tego sprzedawać; druga zaś należała do Świętochny ż. Mik. Kośmierzowskiego; trzecia cz. natomiast należy do Stanisława i Tomasza. Pozywający zgłaszają pr. bliższości do cz. Rozokowskiej (SP 2, 4154, 4156); 1477 Stan. Dąbski (Dambski) z Libertowa wyznacza ż. Katarzynie c. Stanisława z Boturzyna 200 grz. posagu i wiana na połowie dóbr w Libertowie, B. i Gaju (ZK 18 s. 298).

1487 Stanisław z Przybysławic ustępuje Tomaszowi z Sułowa wieś B. i kmiecia w Gaju, co miał w zastawie za 250 grz. od Stan. Żarnowieckiego (ZK 153 s. 9); 1489-98 w B. należącej do Sułowskiego pobór z 2 ł.; 1499 w B. należącej do Lubomirskiego pobór z 2 ł. (RP s. 143; ŹD s. 448; RP s. 169, 185, 199, 218, 91, 126, 54, 27); 1490 Mik. Czarny z Podola i Hieronim s. zm. Stan. Dąbskiego z Libertowa, Gaju i B. dzielą się dobrami. Hieronim bierze całe cz. w Libertowie, Gaju i B., a Mikołaj niwę w Jawczycach między Łączanami i Sławkowicami (GK 23 s. 360-1); 1493 Tomasz Sułowski z Libertowa nie stawił się do podjęcia pieniędzy zapisanych na B., wobec tego sąd nakazuje wwiązanie dziedzica tej wsi Mikołaja alias Miklasza z Podola w jego cz. B. (SP 2, 4396); 1519 Adam Sułowski dz. Libertowa, Gaju i B. sprzedaje za 100 grz. Adamowi Niewiarowskiemu z Niewiarowa cz. w Libertowie, Gaju, B. i Surówkach, które mu przypadły po Dorocie c. zm. Stan. Suchorabskiego (ZK 26 s. 126-7); 1523 Zygmunt Stary zezwala Adamowi Sułowskiemu z Sułowa sprzedać za 400 fl. roczny czynsz w Libertowie, Gaju i B. (MS 4, 4183); 1530 Adam i Jakub Sułowscy dz. Libertowa, Gaju i B. (ZK 26 s. 292); w B. pobór z 1 ł. (RP k. 34); 1564 B. Sikorska, pobór z 1 ł. (LK 2 s. 88); 1581 w D. B. cz. Sikorskiej i Siemianowskiego (ŹD s. 43).

5. 1470-80, 1529 dzies. snop. → Brzyczyna Mała p. 5.