BZÓW

(1349 Bzow, Bslow, Blesow, Bsow, Bszhow, Bszow) 3 km na SE od Kromołowa.

1. 1508 n. pow. lel. (RP s. 358; ŹD s. 73); 1470-80 n. par. Kromołów (DLb. 2 s. 211).

2. 1390 gaj → p. 3; 1425 Jakub z B. oddala prawnie pozew Pawła z Kromołowa o rozdzielenie granic między Kromołowem i B. „alias na roszgechane” (ZK 146 s. 2); 1432 miejsca Glinki i Kamyk, Wielka droga z B. do Kromołowa → p. 3; 1438 stajania za gumnem Aleksandrowicz, stajania u Głosy (apud Glosza) → p. 3; 1491 sadzawka zw. Sitna (Sythna) →p. 3; 1511 łan zw. Ossowiec (Ossowyecz) → p. 3 (ZK 316 s. 306); 1500 staw zw. Stary Bzów, sadzawka zw. Stara (Szthara) → p. 3; 1570 przez B. droga z Krakowa na Śląsk przez Olkusz, Żarki, Częstochowę, Wieluń (LDK s. 62).

3. Własn. szlach. 1349 Kazimierz W. potwierdza podział dóbr między br. komornikiem Miczkiem i Marcinem Pankami dz. B. i Ochonina [dziś Ochojno]. Miczko otrzymał B. i Łukanowice [pow. pilzn.], Marcin zaś Ochonin i 50 grz., a ponadto Miczko winien wykupić źreby w Karlinie (ZDM 1, 57)1Jeśli dok. nie jest fals. (Pankowie występują dopiero w XVI w.), to data dok. odnosi się zapewne do akcji prawnej, świadkowie przypadający na 1. 1357-61 do jego spisania; 1376 Wincenty z B. (SP 8, 64); żona Wojsława z B. przeciwko Mikołajowi z Kiełkowic, ponieważ od 25 lat jest w posesji (SP 8, 64); wdowa po Wojsiku (Vysiconis) z B. przeciw Mikołajowi z Kiełkowic o dziedzinę (SP 8,127); taż pozyskuje morgi (iugera) w B. i Tązowie po sporze z tymże Mikołajem (SP 8, 128); 1376-1401 Janek, Jaszek, Jan z B., h. półtora krzyża i 3 gwiazdy (SP 8, 64, 4899, 4905, 5018, 6108, 8043, uw. 224/49; SP 7/2, 1221; 2, 791; DSZ 80); 1382-1411 Paszek, Paweł z B. h. Pilawa, br. Tomasza (SP 8, 1753, 2666, 2880, 2967-8, 3042-3, 3110-1, 3113, 3219, 3431, 3625, 3690, 3744, 4105, 4139, 4391, 5018, 5515, 5662, 5673, 5681, uw. 101/15, 149/8, 158/40, 170/7, 215/13, 354/14; SP 7/2, 1193, 1199, 1203; SP 1, 330; ZK 3 s. 289, 312; 4 s. 256; 5 s. 71, 85, 86, 196; 193 s. 59; KSN 2027, 2060, 2106); 1382 Święszko, Bronka i Maga z B. przeciw Lasocie z B. o 10 grz. (SP 8, 1604, 1656); Mikołaj i Włodek z B. przeciw Mikołajowi z Kiełkowic o 4 konie i 2 woły (SP 8, 1826); 1382-9 Tomasz z B. h. Pilawa, br. Paszka (SP 8, 1753, 4105, 4144, 4750, 5191; SP 7/2, 1194, 1213; SP 1, 330; ZK 1 c s. 285); 1386-8 tenże przeciw Staszkowi Gniademu z Krzcięcic o naganienie. Tomasz ma h. Zet zaw. Pilawa (SP 8, 4144, 4750); 1388 Jakusz z B. (SP 8, 4905); Stanisław z B. sprzedaje za 16 grz. Markowi z B. cz. po matce w B., tj. dom, ogród i role (SP 8 uw. 105/6); Dzierżko z B. (SP 8 uw. 129/2); [Bronka] ż. Michała z Będkowic broni Jakusza i Jana z B. przeciw Paszkowi z B., „quod se super possessionem intromisserunt” (SP 8, 5018); 1388-9 Paszek z B. przeciw Bronce ż. Michała z Będkowic (SP 8 uw. 149/8, 158/40); 1388-1400 Marek z B. h. Ostoja (SP 8, 7617, 7893, 7895, 8448, 9837, 10 811, uw. 105/6, 338/22, 347/23; SP 7/2, 73); 1389-97 Święszko, Świętosław z B. (SP 8 uw. 158/20, 224/49); 1389 br. Paszek i Tomasz z B. naganieni przez Staszka Gniadego z Krzcięcic dowodzą przez świadków szlachectwa i h. Zeth zaw. Pilawa (SP 8, 5191); 1389 Paszek z B. ma zapłacić 3 grz. w ciągu 3 tygodni, w przeciwnym razie odda w zastaw dziedzinę (SP 8, 170/7); 1390 wd. po Janie zw. Jarzyna i Marcin Schemlicz z Zagórza przeciw Paszkowi z B. o ścięciu gaju i 20 drzew (SP 8 uw. 215/13); 1394 Paszek z B. wygrywa spór z Bronką z Będkowic i jej mężem Michałem oraz c. Urszulą, i ma uzyskać 13 grz. (SP 8, 5662, 5673, 5681); 1397 Świętosław z B. przeciw Janowi z B. o to, że go zniesławił, nazwał kmieciem i przeprowadził drogę przez jego dziedzinę, z czego ma 10 grz. szkody (SP 8, 5857); 1398 Marek z B. naganiony przez Jaszka z Tązowa dowodzi przez świadków szlach. i h. Ostoja (SP 8, 7893); 1399 Jaszek z B. naganiony przez Mikołaja z Zagórza dowodzi przez świadków szlach. i h. półtora księżyca i 3 gwiazdy i ma dostać 3 grz. (DSZ 80); 1400 Paszek z B. przeciw Jaszkowi z Garlicy o 2 woły zabrane kmieciowi (SP 8 uw. 354/14); Jakusz z Chechła s. Tomasza z B. (SP 8, 10 545, uw. 336, 339).

1401-9 Dzierżka, Dziersława wd. po Świętosławie z B. (SP 2, 775, 871; ZK 3 s. 266, 270, 561; 5 s. 70-1); 1401 taż oddala prawnie roszczenia Katarzyny ż. Rafała z B. o 10 grz. (ZK 3 s. 263); 1402 taż Dzierżka sprzedaje za 30 grz. gr pras. Mik. Wężykowi sędziemu grodzkiemu krak. całą cz. w Bielanach [pow. krak.] (ZK 3 s. 394); dzieci Dzierżki po osiągnięciu 8 lat wystąpią przeciw Rafałowi z Radwanowic o dziedzinę w B. (SP 2, 871); Wawrzyniec z Będkowic zwalnia Paszka z B. ze sprawy o dziedzinę w B. (ZK 3 s. 351); 1403 Jan zw. Wścieklica z B. (SP 2, 1021); Marek s. Mikołaja zw. Jajko z B. dowodzi przez świadków szlach. i h. Przeginia, naganiony przez Dzierżkę wd. po Świętosławie z B. (SP 2, 1026); Marek z B. zastawia za 40 grz. Maczkowi z Chechła i jego ż. Klarze całe cz. dziedziny w B. i Tązowie (ZK 3 s. 508); Marek Jajko z B. (ZK 3 s. 589); 1405 Jan i Grzegorz z B. sprzedają za 29 grz. półgr Markowi z B. całe cz. ich dziedziny w B. (ZK 4 s. 238); 1406-24 Leksander, Lexi, Aleksander z B. br. Jakusza i Klemensa (ZK 5 s. 85, 275, 277; 312 s. 40, 68, 116-7, 122, 128, 158, 175, 253); 1406-28 Klemens z B. br. Leksandra (ZK 311 s. 25; 312 s. 97, 362, 365); 1406-26 Jakusz, Jakub z B. br. Leksandra i Klemensa (ZK 311 s. 25; 312 s. 90, 132, 158, 210, 448); 1406 Aleksander z B., poręczając za br. rodzonych Jakusza i Klemensa oraz za siostry przyrodnie Hankę, Machnę, Elżbietę i Katarzynę, przeciw stryjowi Paszkowi z B. o szkody i o dziedzinę w Tązowie (ZK 311 s. 40); 1408-32 Jaszek z B. (ZK 5 s. 93; 312 s. 50, 57, 132, 137, 448; GK 2 s. 601); 1408 Tomasz kmieć z B. (ZK 5 s. 70), Dzierżka wd. po Świętosławie z B. przeciw Tomaszowi kmieciowi z B. „pro contentis in libro Zarnoviensi” (SP 2, 1167); 1408-32 Mikołaj z B. (ZK 5 s. 16, 272, 275; 6 s. 274, 277; 312 s. 32, 35, 37-40, 86, 355, 448); 1409 Dorota ż. Paszka z B. zapisuje po swej śmierci s. Piotrowi z Garlicy 1/3 tej wsi, a jej 2/3 zastawia mu obecnie za 35 grz. (ZK 5 s. 119); 1411 Leksander z B. zeznaje, że stryj Paszek z B. dał mu całą cz. dziedziny zw. Tązowska [Tązów], o którą go pozywał (ZK 193 s. 57); na podstawie dok. sądowego Paszek z B. ma dać Leksandrowi z B. wwiązanie do Tązowa (ZK 193 s. 59); tenże Leksander rezygnuje za 60 grz. gr pras. na rzecz Adama Szeniga z Wojsławic z całej cz. w Mironicach (ZK 193 s. 65); tenże Leksander pozyskuje prawem od Klary i jej ojczyma Klemensa z B. rolę zw. Tązowska [Tązów] (ZK 193 s. 62); 1413 Aleksander z B. wyznacza ż. Świętochnie c. Przecława Węgrzyna 48 grz. posagu na 1/2 dóbr w B. (ZK 5 s. 357); 1414 Paweł z B. (ZK 378 s. 12); 1415-43 Gerald z B. skupuje od różnych współdziedziców cz. w B. (Bon. 2 s. 301); 1415 Marcin z B. sprzedaje za 60 grz. szerokich gr Garaldowi z B. całą cz. dziedziny po ojcu w B. (ZK 6 s. 83); 1417 Machna c. Tomka z B. ustępuje br. Klemensowi z Uliny cz. w tej wsi (ZK 6 s. 363); 1418 Piotr z B. (ZK 194 s. 228); 1419 Wojszyk z B. (GK 1 s. 65); Jan z B. (GK 1 s. 65); Zofka c. Maczka z Żarów sprzedaje za 16 grz. półgr Garaldowi z B. całą dziedzinę po matce w B. (ZK 6 s. 540); Jan z siostrą Katarzyną z Parcz sprzedają za 30 grz. półgr Garaldowi z B. całą ich cz. dziedziny po matce w B. (ZK 6 s. 527); 1423 Klemens z B. zeznaje, że sprzedał za 30 grz. półgr Jankowi z Kwaśniowa cz. dziedziny w Chechle (GK 2 s. 90-1); 1424-32 Mik. Cebrzyk h. Pilawa, dz. B. (ZK 312 s. 272, 403, 411, 426; 8 s. 265; SP 7/2, 524); 1424 Hinko z B. (ZK 312 s. 26); Elżbieta ż. Mikołaja z Gołczy ustępuje za 1 grz. i 1 wiard. Leksandrowi i Jakubowi z B. cz. dziedziny po ojcu w B. (ZK 312 s. 253).

1425-34 Gierałt z B. s. Stanisława, brat Maczka, zięć Marcina z Maszyc (ZK 8 s. 293; 312 s. 297, 476); 1425 Zawisza z B. (ZK 312 s. 297); Jaszek z B. (ZK 312 s. 291); 1426 Jaszek z B. h. Kucza (SP 7/2, 494); Jaszek i Mikołaj syn Cebrzyka dz. B. (ZK 312 s. 304); 1427 Jachna ż. Staszka kmiecia z B. (ZK 312 s. 336); Wojciech kmieć z B. (ZK 312 s. 336); 1428 Stanisław z B. (ZK 312 s. 355); Wojciech Toczek z B. z ż. Katarzyną (ZK 312 s. 362, 365); Piechna wd. po Marku z B. zastawia w 6 grz. posagu c. Machnie ż. Swacha z B. siedlisko z niwą w B. (ZK 312 s. 364); Stachna ż. Mik. Cebrzyka z B. sprzedaje za 20 grz. półgr Maciejowi z Grabowej [par. Chechło] całą cz. dziedziny w Grabowej (ZK 312 s. 369); 1429 Jaszek zw. Wojszyk z B. (ZK 312 s. 389); Dorota c. Leksego z B., ż. Jana z Ulesia, rezygnuje na rzecz br. Szymona z cz. dziedziny po ojcu w B. (ZK 312 s. 396); Katarzyna wd. po Piotrze z B. (ZK 312 s. 397); 1432 Maciej, Jaszek, Mikołaj, Jakub i Jan z B. (SP 7/2, 670); Maciej z B. s. Jana przeciw Jerzemu zw. Liga kmieciowi z Żukowic o cz. dziedziny w B. (ZK 312 s. 437); Maciej filidus alias wnuk Przechny wd. po Marku z B. (ZK 312 s. 444, 448); Maciej i Mikołaj z B. zastawiają w 5 grz. z tytułu posagu i wiana Annie ż. Stanisława z B. 2 stajania roli nad Glinkami i 2 inne stajania za Kamykiem i niwkę blisko wielkiej drogi Kromołowskiej (ZK 312 s. 445); 1434 Maczko z B. s. zm. Stanisława (ZK 312 s. 476); 1436 Wojciech z B. (ZK 313 s. 27); 1437 Elżbieta ż. Piotra z Rajska, c. Mikołaja z B., sprzedaje za 60 grz. gr krak. Janowi z Mysłowic cz. w B. z pr. patronatu kościoła w Kromołowie (ZK 313 s. 79); Jachna ż. Szymona z B. (ZK 313 s. 53); Maciej z B. (ZK 313 s. 53); 1438 Jakusz s. zm. Tomasza z B., Szymko s. Aleksandra bratanek Jakusza, i Jan Cebrzykowic z B. podzielili się dobrami z wyjątkiem 2 stajań na szerokość 4 1/2 zagonów za gumnem Aleksandrowica i 5 innych stajań u Głosy (ZK 313 s. 110); panna Beata c. zm. Mikołaja zw. Barbuczowic z B. sprzedaje za 60 grz. Janowi z Mysłowic całą swoją cz. w B. z pr. patronatu kościoła w Kromołowie (ZK 313 s. 109); 1441 Piotr z B. zapisuje ż. Beacie c. Wydżgi z Przyłęku 80 grz. posagu i wiana na 1/2 dóbr w B. (ZK 313 s. 154); 1443 Katarzyna ż. Jana Wojszyka z B. (Bon. 2 s. 301).

1451 Marek z B. i Grzegorz z Grabowej sprzedają za 15 grz. krak. Grzegorzowi z Żarów całe cz. w Żarach i Dubiu (ZK 14 s. 76); 1453 Maciej zw. Boczka kmieć z B. (ZK 314 s. 66); Katarzyna z B. kwituje swe siostry Dorotę i Jadwigę z B. z 2 grz. i 8 gr (ZK 314 s. 54); 1457 Maciej z B. sprzedaje za 10 grz. krak. Grzegorzowi z Żar cz. po matce w Żarach (ZK 14 s. 376); Maciej z B. (ZK 15 s. 1); 1458 Jachna c. Mik. Cebrzyka z B., ż. Świętosława z Żar (ZK 15 s. 352); 1459 Jachna z B. daje w 20 grz. c. Dorocie, ż. Prokopa z Grabowej i Tązowa, siedlisko, w którym siedzi kmieć Grzegorz, z ogrodem blisko Gierałta (ZK 314 s. 126); Hanka z B. (ZK 146 s. 633); 1460 Dziersław z Mysłowic zastawia za 4 grz. Janowi z Jasionnej domownikowi pana Wierzbięty 1 ł. w B., na którym siedzi kmieć Maciej Karcz (ZK 314 s. 152); 1462 Jan Cebrzyk z B. (ZK 315 S. 11); 1464-9 Piotr Wojszyk z B. (Łącznik Rodzinny 3 s. 13; ZK 314 s. 253); 1464 Maciej Janota z B. (Łącznik Rodzinny 3 s. 13); Jachna c. Stan. Bzowskiego, ż. Jana z Mysłowic, a następnie Stogniewa (Bon. 2 s. 302); 1465-79 Wawrzyniec z B. h. Płomienie zaw. Zadora (ZK 314 s. 230; 18 s. 358; Łącznik Rodzinny 3 s. 13; SP 7/2, 1093; BJ rps 5348 t. 2 s. 678); 1465-7 Jan z B. (ZK 314 s. 227; Łącznik Rodzinny 3 s. 13); 1467 Jan Bzowski z B. h. Pilawa (BJ rps 5348 t. 2 s. 676); Piotr z B. (Łącznik Rodzinny 3 s. 13); 1468 Jan Cebrzyk z B. h. Pilawa (SP 7/2, 1093-4); 1469 Apolonia [z Kuczkowa] ż. Jana krawca z B. (ZK 314 s. 253); Mikołaj Staniec Bzowski s. Stanisława z B. (Bon. 2 s. 302; ZK 314 s. 263); 1469-79 Maciej alias Masz z B. (ZK 314 s. 244; 18 s. 358); 1470-80 dz. B.: br. Masz i Jakub h. Ostoja; Janota i Maciej h. Ostoja; br. Jan Cebrzyk i Wawrzyniec; Wojszyk i Jaszek. 3 zagrody bez ról, nie ma też karczmy (DLb. 2 s. 211); 1471 Apolonia z dziećmi: Mikołajem, Stanisławem, Jadwigą i Anną przeciw Imramowi i Piotrowi z Ogrodzieńca (Łącznik Rodzinny 3 s. 13); Anna c. Jana Janoty i Apolonii (Bon. 2 s. 302); 1473 Jan alias Janota z B. (GK 19 s. 841).

1475 Maciej z B. sprzedaje za 16 grz. Piotrowi z B. i dz. Bystrzycy [nie zid.] dziedzinę w B., którą ma od Szymka Jakuszowica (ZK 314 s. 308); Maciej z B. sprzedaje za 9 grz. Janowi z B. całą cz. po ojcu w B. (ZK 314 s. 308-9); Piotr z B. z ż. Połomką [Apolonią] (ZK 314 s. 320); 1476 Stan. Cebrzyk z B. h. Turzyna (SP 7/2, 1123); Andrzej Janota z B. (Bon. 2 s. 303); 1476-9 Stanisław z B. (ZK 18 s. 237, 358); 1482-8 br. Stan. Wojszyk Bzowski, Jan i Gotard z B. (Bon. 2 s. 301; Łącznik Rodzinny 3 s. 13; ZK 316 s. 132); Janota z B. (tamże); 1483 Jadwiga c. Jana Janoty z B., ż. Stan. Dulowskiego z Karlina (Bon. 2 s. 302); 1489 Mikołaj z B. (GK 23 s. 160); br. Stanisław i Gotard z B. ustępują Piotrowi z B. i Bystrzycy ogród w środku B. blisko Janoty (Łącznik Rodzinny 3 s. 13); 1491 Wawrzyniec alias Cebrzyk z B. zastawia za 10 fl. węg. bratankowi Stanisławowi cz. sadzawki w B. zw. Sitna (GK 23 s. 492); 1491-1502 Stan. Cebrzyk z B. (GK 23 s. 492, 1287; AG perg. 6747; AJG rps 1297 k. 1; Mp. 5 t. I, 117); 1493 Jan zw. Janota z B. ma termin do przysięgi przeciw Stanisławowi z B., który nie powalił trzech przęseł płotu (Łącznik rodzinny 3 s. 13); 1496 Mikołaj z B. (ZP 20 s. 35); 1498-1508 Jan z B. (AJG rps 1297 k. 1; OK 20 s. 626; AG perg. 6747; Mp. 5 t. I, 117; WiśnCz. s. 197); 1500 Konrad z B. (OK 20 s. 626); Stan. Cebrzyk z B. odstępuje br. stryjecznemu Mik. Cebrzykowi z B. cz. w B. ze stawem zw. Stary Bzów z wyjątkiem sadzawki zw. Stara (GK 27 s. 1287).

1501-6 Małgorzata ż. Jana z B. (ZK 23 s. 77, 352); 1502 taż odstępuje bratankowi Janowi z Nielepic całą swoją cz. po matce i babce w Będkowicach (Łącznik rodzinny 3 s. 13); 1505 Katarzyna ż. Gotarda z B., c. Andrzeja Krezy (Bon. 2 s. 301); 1508 → p. 5; Stanisław Świniarski z B. (WiśnCz. s. 197); 1511 Dorota c. Gotarda Wojszyka z B. zapisuje mężowi Janowi Wojszy z B. 6 grz. odebranych od Pawła Zdowskiego odziedziczone po jej ciotce Dorocie (Łącznik rodzinny 3 s. 14); Gotard Wojszyk z B. zastawia Stanisławowi z B. niwę w B. pod lasem zw. Osowiec blisko łąki Stanisława (ZK 316 s. 306); Elżbieta c. Piotra Bzowskiego, ż. Jana Szyi z Karlina sprzedaje br. Stan. Stachowi cz. po ojcu w B. (Bon. 2 s. 302); 1513 br. Jan i Tomek Kmitowie z B.; Marcin Wojsza z B. z ż. Anną (ZK 316 s. 366); 1517-50 Stan. Cebrzyk Bzowski z B. sprzedaje lub zastawia różne cz. w B. (Bon. 2 s. 308); 1517 Walenty Wojsza dz. B. (Bon. 2 s. 301); 1519 Barbara druga ż. Gotarda z B., c. Klemensa Mokrskiego (Bon. 2 s. 301); 1521 wieś szlach., role kmiece nie obsadzone (BJ rps 5259 k. 32 v); 1523 Dorota wd. po Janie Wojszy, dz. cz. w Karlinie, Żerkowicach i B. (Bon. 2 s. 301); 1525 Wojciech Wojsza z B. zaocznie zasądza część Stan. Cebrzyka w B. (Łącznik rodzinny 3 s. 13); 1529 Jan Wojsza z B. odstępuje Franciszkowi Włokowi i Wojciechowi Wojszy ss. Jana Wojszy sadzawkę w B. (Bon. 2 s. 301); Franciszek Włok z B. zabezpiecza posag ż. Annie; c. Jana Międzygórskiego (Bon. 2 s. 301); 2 chałupników (LR s. 324); 1530 Jan Bzowski z B. zapisuje ż. Annie, c. Andrzeja Zarczyńskiego, 35 grz. wiana i posagu na 1/2 swych dóbr w B. (Łącznik rodzinny 3 s. 14); w B. szlachta płaci pobór z folwarków, nie posiada kmieci (RP k. 63); 1532 Mik. Bzowski zw. Gradeczko z B. ustępuje br. Stanisławowi zw. Wielki Pan (Wyelgypan) i Janowi Bzowskiemu zw. Wspinek cz. po ojcu w B., które dzierżył od nich na mocy przyjacielskiej umowy, a nie działem wieczystym (Łącznik rodzinny 3 s. 17); 1535 Grzegorz Kopertko z B. przeciw Jakubowi Janocie z B., że nie wniósł do akt pewnego zapisu (Łącznik rodzinny 3 s. 14).

5. 1470-80 dz. B. oddają dzies. plebanowi w Kromołowie (DLb. 2 s. 211); 1508 rozstrzygnięcie sporu [przez kogo ?] o dzies. między plebanem w Kromołowie a szl. Janem, Janotą, Spinkiem, Stan. Świniarskim i Czuryłą z B. na korzyść plebana (WiśnCz. s. 197); 1529 dzies. snop. z całych wsi B. i Tązów wart. 5 1/2 grz. oraz jako uzupełnienie 1 1/2 grz. i 12 gr, a także czynsz od 2 chałupników wart. 24 gr plebanowi w Kromołowie (LR s. 324).

6. 1397 królowa Jadwiga poleca sądowi ziemskiemu w Książu odesłać do Krakowa Sprawę Piecza z Przyłubska przeciw Świętosławowi Grabowskiemu z B., który pozostaje na służbie królowej (ZDM 6, 1846); → p. 3; 1469 Mikołaj s. Stanisława z B. przeciw Janowi z B. o poranienie (Łącznik rodzinny 3 s. 13); 1496 Andrzej s. Jana z B., student Ak. Krak. (Ind. s. 14); 1509 Jan s. Macieja z B., student Ak. Krak.; 1518 Brykcjusz s. Macieja z B., student Ak. Krak. (Album 2 s. 115, 186); 1532 Dorota ż. Jana Kopertki z B. przysięga w sądzie, że nie znieważyła czynnie Anny ż. Wojciecha Wojszy (Łącznik rodzinny 3 s. 14).

7. Bon. 2 s. 300-8; Łącznik rodzinny z. 3, W. 1939, s. 13-4; K. Potkański, Zagrodowa szlachta i włodycze rycerstwo, „RAUh”, 23, s. 217.

1 Jeśli dok. nie jest fals. (Pankowie występują dopiero w XVI w.), to data dok. odnosi się zapewne do akcji prawnej, świadkowie przypadający na 1. 1357-61 do jego spisania.