GODÓW

(1414; Niec. 75; Kosyl 21, 61; SHGL 77) 11 km na SE od Opola Lub.; ok. 79 km na NE od kl., 24 km na SE od → Braciejowic.

Pow. urzęd., następnie lub.; par. → Kłodnica Kościelna, następnie Chodel.

Własn. szlach., od 1582 r. Jezuitów.

5. Dzies. należy do kl. święt., bpa krak. i pleb. Kłodnicy.

Poł. XV w. dzies. należy do pleb. Kłodnicy Kościelnej (Wojciechowski 1963 7); 1470-80 z 8 starych łkm. dzies. snop. wart. do 7 grz. dowożą kl. święt., z 10 nowych łkm. dowożą bpowi krak., z folw. dzies. snop. na zmianę pobierają plebani Rozniszowa [na Mazowszu] i Kłodnicy Kościelnej (DLb. III 253); 1470-80 z 1/2 łkm. dzies. snop. i kon. dowożą kl. święt., a z 1/2 bpowi, z ról 2 szlachty dzies. bierze pleb. Kłodnicy, z folw. zamiennie plebani Kłodnicy i Rozniszowa (DLb. II 546); 1492 z 6 łkm.1Może raczej z 8 ł., → Kłodnica Kościelna, przyp. 1 dzies. należy do kl. święt., z pozostałych, wykarczowanych w ciągu ostatnich 40 lat, do bpa krak. (Gacki 306; → Kłodnica Kościelna); 1529 z pewnych ról dzies. snop. należy do bpa krak., dzies. snop. wart. 4 grz. należy do stołu konw. święt., a z pewnych ról folw. w G. i → Komaszycach wart. 1/12 grz. oraz z folw. w G. wart. 3 grz. co drugi rok pobiera ją pleb. Kłodnicy, do niego też należy dzies. snop. z ról wójta w G. wraz z rolą 1 szl. w Poniatowej wart. 2,5 grz. (LR 34, 351, 432); 1528, 1529, 1537, 1538, 1539n. → Kłodnica Kościelna; 1582 bp krak. odstępuje swoją dzies. w G. pleb. Chodla, co w l. 1595, 1601 i 1607 potwierdzają kolejni bpi (Gacki 307); 1617 do 1689 → Kłodnica Kościelna.

7. Paw. 358, 12a; LL 1565 40, 102; RL 1626 108; Spis I 450; II 158; Tabela I 132; Gacki 86, 305-14; SG II 644-5; XV/1 511; Szafran 184; SHGL 77; Sochacka wg indeksu; Derwich 1992 wg indeksu; 1992a 64; Rozwałka 212; Rolska-Boruch 163-4 i wg indeksu.

8. Materiały z XI-XIII w. stwierdzone w trakcie badań AZP (Rozwałka 155).

1 Może raczej z 8 ł., → Kłodnica Kościelna, przyp. 1.