OCHĘDZYN

(1245 Ochendzyno, Ochacino, Ochandhino, Ochendzyn, Ochandzyn, Ochadzyn) 7 km na E od Wieruszowa.

1245 Wicrzbięta i Racława zrzekli się wszelkich praw m.in. do O. na rzecz kl. w Łubnicach (Wp 244); 1249 Bolesław Pob. nadal imm. ekon. (tej części) wsi, która należała do kl. w Ołoboku (Wp 277); 1250 Przemysł I zezwolił kl. łubnickiemu lokować wieś O. na pr. niem. (Wp 281); 1253 n. własn. kl. w Ołoboku (Wp 311); 1356 kl. nadał 10 lat wolnizny m.in. osadnikom w O. (Man. 285, 10); 1492 sołtysi i kmiecie z O. oskarżyli plebana z Sokolnik o niewypełnianie obowiązków kośc. (AC 2, 862); 1511 – 6 ł.; 1518 – 7 ł. (ŹD 211); 1520 kaplica inkorporowana ex antiquo do par. Sokolniki (Ł 2, 151); 1552 – 13 kmieci, 1 ł. sołt., 2 mł.; 1553 – 6 ł. (ŹD 302); 1564 wieś ksieni ołobockiej, dawała 6 ćw. owsa do zamku bolesł. (MKL 182).