GARBACZOWA WOLA

(1466 Garbaczka, 1487 Garbaczowa Volya) dziś nie istnieje, lokalizacja sporna. Prawdop. cz. wsi Garbacz, na granicy z → Wierzbątowicami.

1. 1487 pow. sand. (MS I 1844); [par. Waśniów?].

3. Własn. szlach., od 1487 r. kl. święt.

1466 br. Jan, Andrzej, Zbigniew scholastyk i kan. krak. oraz Jan Feliks, ss. śp. Jana z Oleśnicy, wwdy sand., dokonują podziału dóbr, mocą którego Andrzejowi i Zbigniewowi przypada m.in. wieś Garbaczka pod → Świętym Krzyżem (AG 6681); 1487 br. Zbigniew arbp gnieźn. i Andrzej z Oleśnicy kaszt. sądecki, w intencji przodków pochowanych w kl. święt., ofiarowują opactwu źreb G.W., który uzyskali mocą rodzinnego podziału dóbr. Król zatwierdza tę darowiznę i zrównuje G.W. w prawach z innymi posiadłościami kl. (MK XIV 185-6; MS I 1844); ok. 1786 „dla miłego pokoju” cz. gruntów folw. Wierzbątowice, zwanych Klin, „od niepamiętnych czasów zostających w posiadaniu opatów”, opat święt. Józef Niegolewski odstępuje do „dóbr Garbacz dziedzicznych Dobrzańskiego” (Szepiński 270).

7. Derwich 1992 wg indeksu.

Uw. F. Kiryk, PSB XXIII 761 lokalizuje G.W. w z. wiśl., jednakże dok. z l. 1466 i 1487 wyraźnie umieszczają ją w pow. sand. Musiała zatem to być jakaś niewielka cz. wsi Garbacz k. Waśniowa. Co prawda wieś Garbacz należała do bpa lubus. (ZDM IV 881, 907; Ludat 59, 61, 71), a w źr. brak wzmianki o istnieniu w niej własn. szlach., nie jest to jednak, choćby przez wzgląd na szczupłość źr., argument decydujący, tym bardziej że w okolicy (→ Łomno, → Pokrzywianka, Ruszków, Zwola) znajdowały się posiadłości Dębnów. Po 1487 r. grunty G.W. mogły zostać włączone do funkcjonującego wówczas i ciągle rozbudowywanego folw. Wierzbątowice, stąd też przypuszczenie, że jej pozostałością może być ów wspomniany ok. 1786 r. Klin.