ZAGROBA KOŚCIELNA

(1364 Zagroba, Szagroba, Zagroba Magna) 7 km na SE od Bielska.

1. 1364 par. Z. (Żebr. 39); 1506 dek. płoc. (MD); 1531 pow. biel. (RP 41, 79v); 1578 pow. biel., par. Z. (ŹD 23, 35).

2. 1446 droga meszna z Leszczyna Szlacheckiego do Z. (ADP perg. 265).

3. Włas. szlach. 1436 Piotr z Z. sprzedaje Markowi z Chudzyna 1 1/2 wł. w Śniegocinie (MK 340, 126v); 1444 Piotr, Jan, Katarzyna, Świąszka, Anna, wszyscy z Z., sprzedają Piotrowi z Gołębiewa 15 1/4 wł. w Miecznikowie[-Gołębiach] na pr. niem. (MK 336, 12); 1447 Piotr, Włodek i Mikołaj z Z. sprzedają szlachcie z Damięt i braciom z Jaćwiężyna1Jaćwiężyno – wieś dziś nie występująca, zapewne cz. wsi Kołaki Wielkie w dawnym pow. przasnyskim. (Zob. A. Borkiewicz-Celińska, Osadnictwo ziemi ciechanowskiej w XV wieku (1370-1526), Wrocław 1970, s. 65) 30 wł. w Miecznikowie[-Kołakach] za 80 kóp gr w półgr. (MK 335, 135); 1452 Piotr, Włodek i Mikołaj Węgrzyn, bracia z Z., sprzedają Mikołajowi z Jaćwiężyna 15 wł. w Miecznikowie[-Kołakach] (MK 335, 127v); 1460 ur. Jan Szreński pożycza od Stanisława Zagroby z Kleniewa, kanonika płoc. przywilej kościoła par. w Z., który zobowiązuje się zwrócić w ciągu 2 tygodni pod karą 2000 fl.; sumę tę zabezpiecza na wsiach swoich Staroźreby, Kowalewo, Dąbrowa (MK 335, 172v); 1472 → p. 5; 1473 Mikołaj s. Stanisława z Z. student Uniwersytetu Krakowskiego (Album I, 213); 1490 Małgorzata Ruszparkówna dz. z Kleniewa i patronka kościoła par. w Z. prezentuje Mikołaja z Chudzyna magistra sztuk wyzwolonych na par. w Z. (L nr 257); 1497 król Jan Olbracht daje Zygmuntowi z [Chabowa-]Łążewa skonfiskowane dobra Władysława z Z.M. (MS II nr 514); 1531: Bartłomiej – 1/2 wł. os.; Olbracht – 1 wł. os.; Andrzej s. Michała Smolińskiego – 1/2 wł. os. (RP 41, 79v).

5. 1364 bp płoc. rozstrzygając spór między parafiami Z. a Łęg [Kościelny] przyznaje plebanowi w Z. wsie Chudzyno i Krajkowo (Żebr. 39); 1380 bp płoc. potwierdza przynależność do par. w Z. dzies. od kmieci i szlachty następujących wsi: Lubiejewo, Z., Jaroszewo, Przeciszewo, Smolino, Kleniewo, Leszczyno, Krajkowo, Dziedzice, Śniegocin, Dąbrusk, Męczykino, Smardzewo, Staroźreby, Stropkowo, Zakrzewo (AC III nr 308); 1406 długotrwały spór między br. Michałem benedyktynem z Mogilna, rektorem kościoła par. Ś. Jana Chrzciciela w Bielsku, i Wojciechem s. Włostka z Kleniewa, rektorem kościoła par. Ś. Wojciecha w Z., o dzies. kmiece i szlacheckie z obu wsi Smolino i z Zakrzewa, o które już zm. Włodko, poprzedni pleban w Z., procesował się, i które zostały wówczas przyznane prepozytowi w Bielsku (ADP perg. 140; APK perg. 869); 1416 Dziersław prepozyt katedry płoc. nadaje Wojciechowi Włostowicowi kanonikowi płoc. i plebanowi w Z. dożywotnio dom w Płocku (ZDP nr 91; ADP perg. 161); 1416-1438 Wojciech Włostowic z Kleniewa kanonik płoc. pleban w Z. (ZDP nr 91, 93, 96, 115; Kap P OM nr 3); 1457 ksiądz Piotr pleban w Z. (Ep. 5, 84v); 1460 → p. 3; 1472 Marek z Chudzyna i Michał z Kleniewa w imieniu swoim i braci swoich, szlachty z Z.: Andrzeja Włodkowica, Jana, Dobiesława, Mikołaja, Michała, wd. Świąchny z s. Mikołajem oraz innych, dziedziców z Chudzyna, Kleniewa, Krajkowa, Dziedzic, Smardzewa, Zgorzałego, kolatorzy i patroni kościoła par. w Z., prezentują bpowi płoc. discr. Krystyna ze Smardzewa na plebana w kościele par. w Z. (Ep. 10, 18); 1490 Jakub Zaleski zaprezentowany na par. w Woźnikach, odstępuje to stanowisko Krystynowi plebanowi w Z. (Ep. 10, 756); 1493 ksiądz Mikołaj z Chudzyna magister sztuk wyzwolonych zaprezentowany na parafię w Z. (Ep. 15, 177); 1494-1496 tenże Mikołaj pleban w Z. (Ep. 15, 21v, 266v); 1598 kościół par. w Z. Ś. Wojciecha (WP 5, 290).

1 Jaćwiężyno – wieś dziś nie występująca, zapewne cz. wsi Kołaki Wielkie w dawnym pow. przasnyskim. (Zob. A. Borkiewicz-Celińska, Osadnictwo ziemi ciechanowskiej w XV wieku (1370-1526), Wrocław 1970, s. 65).