BALICE

(1229 Balici z bulli interpol., 1286 Balicz, Balicze, Palicz, Baliz, Palitzgi, Palice, Balitze, Balycze) 10,5 km na NW od Krakowa, dziś cz. m. Krakowa.

1. 1490 n. pow. krak. (ŹD s. 432, 37); 1470-80 n. par. Morawica (DLb. 2 s. 43).

2. 1456, 1459 karczma w B. k. mostu na rz. Rudawie, staw, mostowe → p. 3; 1564 przez B. idzie droga śląska z Oświęcimia (AS rps 19 s. 223).

3. 1229 własn. kl. Bened. w Tyńcu?, a. 1286 n. własn. szlach. 1229 papież Grzegorz IX potwierdza kl. tyn. posiadanie m. in. B. (Tyn. 11b - bulla interpol. w XV w., por. J. Wyrozumski, Państwowa gospodarka solna w Polsce do schyłku XIV w., Kr. 1968, s. 25); a. 1286 komes Grzegorz zw. Żegocic dz. B., zabraniał kl. dominikanów w Krakowie przeprowadzić wodę z rz. Rudawy przez Krowodrzę, → też p. 6 (KK 1, 86); 1304-6 komes Andrzej z B. (KK 2, 242; 1, 114 przy tym dok. wisiała jego pieczęć); 1321, 1351-2, 1363 Grzegorz z B. (AS 2, 7; Mp. 3, 761; Wp. 3, 1495; ZDM 1, 63; KMK 1, 27); 1366 Jan z B. (ZDM 1, 117); 1367 Betico kmieć z B. (KRK 2 s. 13); 1387-96 Jan, Jaśko z Goźlic [pow. sand.], B. i Ossolina [pow. sand.], kaszt. wiśl. 1388-96, wg Długosza zabity przez Grota ze Słupczy [pow. sand.] w sporze o granice wsi Dwikozy [pow. sand.] (AGZ 5, 16; AS 2, 61; KK 2, 392, 401; Mp. 4, 1022; ZDM 6, 1540, 1548, 1584; KUJ 1, 8; AKP 8, 63; Proch. 12; DH 3 s. 552 na s. 372 i 466 wiadomości odnoszą się do kaszt. wiśl. Mikołaja z Bogorii [pow. sand.], a nie z Ossolina; MH 10 s. 148-9; Bon. 1 s. 86); a. 1396 kaszt. wiśl. Jaśko za zasługi przy chrystianizacji Litwy dostał od Władysława Jag. m. Wojsław [nie zid.] i kilka wsi w ziemi krak. (J. Ossoliński, Pamiętnik 1595-1621, Wr. 1952, s. 4); 1397-1436 Jan, Jasiek z B., Goźlic, Klimontowa (pow. sand.) i Ossolina h. Topór, s. kaszt. wiśl. Jana i Elżbiety, br. rodzony Mikołaja, br. przyrodni Andrzeja, kaszt. rad. 1419-36, opiekadlnik ziemi sand. 1434 (SP 8, 7395, 9269, 9736, 9796, uw. 229, 244, 343; SP 2, 970, 1052, 1850-1, 2599; ZDM 2, 452, 469; 5, 1365, 1421 z datą 1436; 7, 2029, 2046; DSZ 140; AGZ 2, 15, 25, 86; 3, 100; 4, 79; 9, 32; Mp. 4, 1142, 1158, 1167, 1227; KMK 1, 134; Wp. 5, 626; ZK 146 s. 226; Codex epistolaris Vitoldi 845; AKP 8, 1032; DH 4 s. 548; MH 10 s. 148-50; Bon. 1 s. 86; Fed. s. 179); 1398 Stanisław prokurator z B. (SP 8, 7957); kanonik [sand.] Jan s. pana Wiślickiego [kaszt.] (ZK 2a s. 143); 1398-1401 Prokosz, Prokop Balicki z B. (SP 8, 7030, uw. 257; KRK 2 s. 184; Rocznik Miech.); 1398-1404 Elżbieta, Halszka Wiślicka wd. po kaszt. wiśl. Jaśku (SP 8, 7395, uw. 231, 289, 325, 343; 2, 970, 1052; ZK 3b s. 104-5); 1400 Dobrochna wd. po Grzegorzu z B. (SP 8 uw. 355); 1402 Jan z Goźlic, jego br. przyrodni [najpewniej rodzony → r. 1403] Andrzej z B. i Dobrochna wd. po Grzegorzu z B. sprzedają za 600 grz. Burhardowi z Rudna Wielkiego całą cz. B., która należała do Prokosza z B., z pr. wykupu do lat 12 przez wszystkich lub jednego z jego bratanków (SP 2, 836); Elżbieta wd. po kaszt. wiśl. Janie z B. z dziećmi przeciw Burhardowi i Henrykowi z Rudna o szkody w B. (ZK 3 s. 477; SP 2, 942); Dobrochna wd. po Grzegorzu z B. przeciw Burhardowi i Henrykowi z Rudna o szkody w B. (ZK 3 s. 477); 1403 Elżbieta wd. po kaszt. wiśl. Janie z s. Andrzejem (SP 2, 970); Dziwisz z Marzęcina [pow. wiśl.) pozyskuje 70 grz. poręczenia za dług żydowski kaszt. wiśl. Jaśka z Ossolina i jego br. Prokosza na s. Jaśka Janie, zachodźcy Burharda z B. (ZK 3 s. 525); Burhard z Rudna Wielkiego zastawia żydowi krak. Kusielowi s. Hosmana, za dług po Prokoszu, którego cz. kupił z cz. B., kmieci swoich i Prokosza w B. z wyjątkiem dworu (SP 2, 990-2); Jan, Jaśko z Ossolina s. kaszt. wiśl. Jaśka z B. skazany na kary, ponieważ nie uwolnił posiadłości Prokopa w B., kupionej przez Burharda, od długów żydowskich, do czego się zobowiązał (SP 2, 1022, 1029, 1047; ZK 3 s. 559); 1403-20 Andrzej Balicki z Ossolina, B. i Smoczkowa [Spisz], s. kaszt. wiśl. Jana i Elżbiety, od r. 1412 dworzanin Zygmunta Luksemburskiego (SP 2, 970; MH 10 s. 101-2; PSB 1 s. 232); 1404-14 Burhard z B. (ZK 4 s. 139, 222; 3 s. 421, 488, 525, 559, 564, 567; 5 s. 259, 261; 193 s. 204; ZDM 1, 278); 1404 Mikołaj z B. (AKP 8, 88); 1405 Burhard z B. kupuje cz. w Szczeglicach (ZK 4 s. 222); 1407-22 Zaklika z B. (SP 2, 1515, 1626; ZK 5 s. 5; DSZ 123; ZK 6 wg ind. WAP; 7 s. 203; GK l s. 34, 36, 39, 43, 51, 483; ZK 8 s. 183 z r. 1426 wspomniany jako zm.); 1411 Jan z Ossolina oznajmia, że Burhard z B. i Rudna Wielkiego zwrócił mu dok. sądowe (MH 10 s. 149); Wichna ż. Burharda z B. rezygnuje z pr. do Mnikowa na rzecz Jana z Mnikowa (ZK 5 s. 269); 1412 Kunrad z B. przeciw Burhardowi ze Szczeglic (ZK 5 s. 269); 1412-5 Żegota z B. br. Zakliki (ZK 5 s. 272; 6 s. 81); 1412-30 Andrzej z B. br. Zakliki (ZK 5 s. 272; 8 s. 183-4, 330-1; 146 s. 78, 90, 44; GK 2-4 wg ind. WAP; ZK 196 s. 293; 9 s. 57-8, 97, 150, 157; SP 2, 2330); 1412 Zaklika z B. zastawia za 50 grz. Grzegorzowi z Morawicy 2 kmieci i karczmę w Czatkowicach (ZK 5 s. 274); 1412-5 Kunradus z B. (ZK 5 s. 320; 6 s. 81); 1415 br. rodzeni Jan i Mikołaj z Ossolina zastawiają za 600 grz. Kunradowi Frankenbergowi z Komorzna [Śląsk] całe cz. ich w B., Strzeglicach i Burowie, które należały do Prokosza (ZK 6 s. 78); 1414-59 Mik. Ossoliński lub Balicki z B. i Ossolina kaszt. rad. 1435-42, kaszt. wojnicki 1442-59, żonaty z Małgorzatą, Machną z Rębielic [Szlacheckich, ziemia wieluńska] (Mp. 1, 1141; ZK 6 s. 63, 344; 11 s. 555; 12 s. 61, 178, 185, 233, 330; SP 2, 1850-1, 2913a, 3270, 3344, 3395, s. 543, 551, 559, 561, 571, 573, 581, 582, 600, 651; GK 10 s. 614; ZK 150 s. 140, 278, 345; 151 s. 43; 153; Mp. 4, 1167, 1406, 1439, 1464, 1473, 1476, 1485, 1488, 1504, 1517, 1523; 5 t. A 96; DSZ 187-224; Proch. 136; Wp. 5, 625, 733, 736; AS 2, 183; Pol. 4, 37; MI 2, 89, 103-6, 167; Tyn. 190-202; CE 1/2, 67, s. 344; ZDM 2, 448, 502-3, 581-2; 3, 660, 686-7, 692, 793; 5, 1424; 82277, 2280, 2487, 2490, 2493, 2568; KMK 1, 159; Bobrzyński i Smolka, Długosz s. 321, 325; VL 1 s. 170; MH 5 s. 26-8; Fed. s. 46-7, 179); 1415 Dobrochna siostra Zakliki z B. (ZK 6 s. 81); 1416-9 Elżbieta ż. Zakliki z B., c. Stan. Toruńskiego z Krakowa (ZK 6 s. 177, 623); 1416 Kunrad Frankenberg z Komorzna zapisuje ż. Annie, siostrze Jana z B., 200 grz. posagu i wiana na zastawie w B. (ZK 6 s. 164); Jan i Mikołaj z Ossolina ugadzają się z Zakliką z B. w sprawie wykupu za 600 grz. od Kunrada z Komorzna dóbr B., Szczeglic i Burowa (ZK 6 s. 167); 1418-21 Maciej prokurator z B. (GK l s. 34, 39, 579, 589, 605); 1419 Zaklika z B. poręcza za Nawoja z Tęczyna Janowi z Tarnowa wwdzie krak. 4 kmieciami w B. i 8 grz. czynszu od nich (SP 2, 1426); 1419-28 Anna wd. po Kunradzie Frankenbergu z B., ż. Jakusza z B. chorążego mazowieckiego (GK 1 s. 218; 3 s. 16, 22; ZK 7 s. 37, 256; 146 s. 26; SP 2, 1703, 2154); 1420 Zaklika z B. z ż. Elżbietą i Stan. Toruński z Krakowa sprzedają za 300 grz. Annie wd. po Kunradzie Frankenbergu z Komorzna całą cz. w Szczeglicach (ZK 6 s. 623); 1421 br. Mikołaj i Andrzej z B. (GK 1 s. 550-1, 660); 1425 Piotr prokurator z B. (SP 2, 2040); 1426 Elżbieta alias wd. po Zaklice z B., obecnie ż. Piotra z Dobromirza, jej lewir Andrzej z B. (ZK 8 s. 183); 1427 Anna wd. po Kunradzie Frankenbergu, ż. Jakuba [z Białołęki, ziemia mazowiecka] chorążego warszawskiego, ma w zastawie po zm. mężu Kunradzie cz. w B., Szczeglicach i Burowie (ZK 146 s. 74); 1428 Andrzej z B. sprzedaje z pr. wykupu za 130 grz. i konia Piotrowi z Dobromirza całą cz. po ojcu w Czatkowicach (ZK 8 s. 330); 1429 Anna c. zm. Zakliki z B., bratanica Andrzeja z B. (ZK 196 s. 293); Jan z Goźlic kaszt. rad. z br. Mikołajem z Ossolina ustępują swym bratankom Janowi i Prokopowi z B. cz. w B., Szczeglicach i Burowie, którą to cz. w B. i co do niej należy wykupili za 600 grz. Część ta należała do Prokopa. Ponadto Jan i Mikołaj zrzekają się tego wszystkiego, co bratankowie zakupili w Królestwie lub poza nim z wysługi ojcowskiej, a ci uznali, że zostali wieczyście zaspokojeni z ojcowizny (SP 2, 2272); Barbara bratanica Andrzeja z B. (ZK 196 s. 294); 1431 Mikołaj alias Wantuchowicz i Jasiek [kmiecie?] z B. (GK 4 s. 212); 1434 Jan z B. kaszt. rad. pr. oddala roszczenia Świętochny ż. Mrokoty z Januszowic o 150 kop szer. gr praskich z tytułu wyprawy (ZK 146 s. 220); 1435 Małgorzata ż. Żegoty z B. (ZK 146 s. 299); 1437 Anna ż. Mikołaja z Pasimiechów [Paśmiechy], c. Zakliki z Wolicy [najpewniej z B.], sprzedaje za 300 grz. Mik. Ossolińskiemu kaszt. rad. cz. w B., Burowie i Szczeglicach (ZK 150 s. 63); 1440 Władysław [Warn.] zapisuje Mik. Balickiemu 100 grz. na zamku Ojców i wsiach doń przynależnych z tytułu pewnego długu (Mp. 4, 1370)1W t. r. król zapisał Hynkowi z Balic 200 grz. na wsi Wielkawieś w stwie ojcowskim (Mp. 4, 1488). Wbrew literaturze historycznej (por. np. PSB 9 s. 520-1) Hynek (forma Hincza jest błędna) chorąży sand. 1440-4 i marszałek dworu król. w r. 1444 nie pochodził z B. pod Krakowem, ale z Balic w par. Janina w pow. wiśl., pisał się też z Gorynic (dziś Gorenice) w pow. krak. i Zagórzan w pow. wiśl. Pomyłka bierze się stąd, że należał on również do rodu Toporczyków i zarówno w jego rodzinie, jak i u Balickich-Ossolińskich występują te same imiona (Andrzej, Jan, Mikołaj, Żegota, zob. np. pod Czyżówkę w par. Płoki - np. w r. 1402 Mikołaj z Zagórzan podzielił dobra z ss. Hynkiem i Janem. Mikołaj wziął Płoki, Karniowice, Lgotę i Czyżówkę w ziemi krak., a synowie dostali Gorynice i Ostrężnicę w ziemi krak., oraz Zagórzany, Żegocin i Hynków (dziś Chinków) w ziemi sand. - ZK 3 s. 464). Z uwagi na zbieżność imion obu rodzin może się zdarzyć, że niektóre nieistotne dane źródłowe zostały zamieszczone przy właścicielach B. k. Krakowa, zamiast pod Balicami w pow. wiśl; tenże zapisuje temuż 100 grz. na wsi Jerzmanowice (Mp. 4, 1379); 1441 Władysław [Warn.] zapisuje Janowi Balickiemu 350 grz. na zamku Ojców i wsiach doń przynależnych (ZDM 8, 2286); Mikołaj z B. kaszt. rad. kupuje za 45 grz. od Piotra z Rożnicy dom w Krakowie blisko domu Jana z Birkowa (ZK 11 s. 555); tenże Mikołaj nie stawił się na termin przeciw Elżbiecie ż. Tomka z Królewic o pr. bliższości do cz. w Rachwałowicach, którą kupił Żegota u jej stryja. Mikołaj ma mieczowe pr. bliższości „post fratrem suum Andream et Zegotham” (SP 2, 2913a); 1442 Mikołaj z B. kaszt. rad. pożycza 100 grz. od Mikołaja z Mstowa (MH 10 s. 151); 1443 Mikołaj z B. zapisuje ż. Małgorzacie, c. Jarosza z Jedlnej, 600 grz. posagu na swych dobrach (ZK 12 s. 178); 1445 Jan Balicki z B. zapisuje ż. Zofii, c. czcig. Mik. Forstka [benedyktyna łysogórskiego, z Tczycy], 100 grz. wiana na swych dobrach (ZK 12 s. 362); Andrzej i Jan ss. zm. Jana kaszt. rad. odstępują pr. wiennym swej macosze Piechnie [z Abramowic, pow. lubel.] m. in. Żuków, cz. w Szymanowicach i 1/2 młyna w Nowej Wsi [pow. sand.] (Ziemskie lubelskie 1 s. 124); 1445-66 Jan z B. [s. Jana kaszt. rad.], ma też cz. Morawicy (ZK 150 s. 270, 306; 152 s. 19; SP 2, 3795, 3809); 1446 Stan. Sokołowski [dzierż.?] z B. (OK 6 s. 975); 1447 zakonnik Mik. Forstek z Tczycy zapisuje c. Zofii, ż. Jana z B., dobra Tczycę i Wierzchowiska, rezerwując sobie na nich dożywocie (SP 2, 3313); Jan Balicki zobowiązuje się wypłacać rocznie 8 grz. teściowi Mik. Forstkowi z Tczycy i jego siostrze Annie z dóbr dziedz. swej ż. Zofii, Tczycy i Wierzchowisk (SP 2, 3314); 1448 Machna ż. Mikołaja z B. ma termin z Janem Długoszem i jego trzema br.: Janem, Janem i Janem (SP 2, 3344); Zofia ż. Jana z B., c. Mik. Forstka, za zgodą męża zobowiązuje się wypłacać ojcu 8 grz. rocznego czynszu ze swych dóbr dziedz., a po jego śmierci 4 grz. Annie siostrze Mikołaja (SP 2, 3326); 1449 Mikołaj z B. (GK 10 s. 756); 1450 Mik. Ossoliński ma zapłacić 200 fl. węg. i 80 grz. oraz 30 grz. salari Żegocie z Czernichowa, poręczając z to B. (ZK 13 s. 376); tenże Mikołaj pożycza 800 grz. od Mik. Płazy z Sieciechowic (ZK 13 s. 380); 1451 tenże Mikołaj zastawia za 65 fl. węg. Żegocie z Czernichowa 1 kmiecia w Szczeglicach i 1/2 młyna tamże (ZK 14 s. 58); tenże Mikołaj z bratankiem Andrzejem s. kaszt. rad. Jana zastawiają za 300 fl. węg. Stan. Jelitce z Podstolic cz. w B., Burowie i Szczeglicach (MS 10 s. 151); Andrzej z B. s. kaszt. rad. Jana zastawia za 300 fl. węg. Stan. Jelitce z Podstolic całą swoją cz. w B., Burowie i Szczeglicach (ZK 14 s. 44); 1452 Mikołaj i Żegota z B., jak opiekunowie i stryjcowie dzieci Mik. Ciołka z Łęk oddają w dzierżawę ich br. stryjecznemu Mikołajowi z Birkowa wieś Łęki (MS 10 s. 151); 1456 Mikołaj z B. pożycza 300 fl. węg. od Stan. Jelitki z Podstolic pod zastaw Burowa (ZK 14 s. 211); Stan. Jelitko z Podstolic oznajmia, że Mikołaj z B. kaszt. wojnicki spłacił mu dług 500 fl., zapisany na m. Maschowcze na Węgrzech (ZK 14 s. 212); tenże Mikołaj zastawia za 70 grz. mieszcz. krak. Michałowi Gleyvicz i jego ż. Annie karczmę w B. k. mostu na rz. Rudawie z rolami i 1/2 ł. z przeciwnej strony karczmy blisko roli Franczka (ZK 14 s. 215); 1457 Stanisław z Lipia zapisuje ż. Annie, c. Zakliki z B., 200 grz. posagu i wiana na 1/2 Lipia (ZK 14 s. 272); Małgorzata ż. Mik. Balickiego z Ojcowa [tenut.] (ZK 14 s. 307); 1459 Mikołaj z B. kaszt. wojnicki pożycza 100 grz. od Sławnika ze Śladowa (MH 10 s. 151); tenże Mikołaj zastawia za 70 grz. złotnikowi krak. Janowi Lubartowi całą karczmę w B. k. mostu na rz. Rudawie z 1/2 ł. blisko roli Franczka, ze stawkiem i mostowym oraz wolnym połowem ryb w rz. Rudawie (ZK 15 s. 44); 1462 Jan z Ossolina seu z B. zapisuje 100 grz. długu Stanisławowi ze Śladowa na swych dobrach (MH 10 s. 151); 1468-73 Andrzej Ossoliński z B., Burowa i Szczeglic (ZK 152 s. 166, 345, 357; SP 2, 3896, 3914, 3992; GK 19 s. 18); 1470-80 dz. [Jan] Ossoliński h. Topór, łany kmiece, 2 karczmy z rolami (DLb. 2 s. 43-4); B. niegdyś własn. kl. tyn. (DLb. 3 s. 218); 1488 w dziale dóbr między braćmi Ossolińskimi najstarszemu Janowi przypadły B. i Burów w ziemi krak., Abramowice i Basonia w ziemi lubel. (Ziemskie lubel. 9 s. 543); 1488-1504 Jan Ossoliński z Ossolina, B., Boturzyna, Burowa, Kleszczowa, marszałek dworu i pkom. lubel. 1504 (Mp. 5 t. Q 96; ZK 153 s. 34; GK 23 s. 147, 879; 25 s. 81; SP 2, 4398-9, 4403, 4550; Ep. 5 s. 14; KMK 3, 487; MS 2, 951; 3, 528, 667, 853, 879; Fed. s. 241); a. 1490-7 B. łącznie z Burowem i Szczeglicami pobór z 12 ł., 1498 z 13 ł., 1499 z 10 ł., 4 puste (ŹD s. 432; RP s. 131, 145, 157, 171, 187, 201, 63, 102, 31, 1); 1498 Jan Ossoliński z B. jest winien 80 fl. węg. Andrzejowi Porębskiemu z Poręby, jeśli nie zapłaci w terminie, da mu wwiązanie do 3 ł. osiadłych w B. z kmieciami: Wojtkiem Giczalem, Karczmarzem i Kanikiem, oraz do 2 karczem Stan. Czoka i Piotruna (GK 27 s. 174); tenże Jan zastawia za 160 fl. węg. Annie ż. Jakuba Lubomirskiego wsie B. i Szczeglice (GK 27 s. 121); tenże zastawia za 400 fl. szl. i sław. Imbramowi Salomonowi z Krakowa wieś B. (GK 27 s. 318); 1506 Seweryn Bethman uzyskuje wwiązanie w dobra B., Burów i Szczeglice z powodu niezapłacenia mu długu przez Jana Ossolińskiego (J. Ptaśnik, Bonerowie, s. 57 → p. 7); 1507 Seweryn Bethman dzierż. B., Burowa i Szczeglic (tamże); 1517 Andrzej, Jan, Stanisław i Jakub Ossolińscy ss. zm. Jana sprzedają Zofii c. zm. Seweryna Zeyfretha [Bethmana], ż. Seweryna Bonera, dobra B., Burów i Szczeglice (BJ rps 5348 II s. 200); 1518 Seweryn Boner zeznaje, że jego ż. Zofia, c. zm. Zeyfretha Bethmana rajcy krak., dzierż. dóbr B., Burów i Szczeglice, trzyma te dobra dziedzicznie jako „perlucri” ojca (J. Ptaśnik, Bonerowie, s. 59); 1518-21 lub a. 1530 założenie przez Seweryna Bonera papierni w B. (W. Budka, Papiernia w Balicach → p. 7); 1519-49 Seweryn Boner dz. B. i Ogrodzieńca, burgr. krak., star. biec., rabsztyński i ojcowski, żupnik i rajca krak. (MS 4, 4444, 4711; BJ rps 5348 II s. 229; J. Ptaśnik, Bonerowie, s. 59-71 ; PSB 2 s. 300-1).

4. 1391-1405 Mik. Balicki sołtys z B. (Krzyż. 1338, 1390, 1863; KRK 2 s. 86, 137, 173; Kacz. 776, 1667).

5. 1470-80 dzies. snop. z 3 ł. bpowi krak., z reszty wsi plebanowi w Morawicy (DLb. 2 s. 44); 1529 dzies. snop. z całej wsi wart. 30 grz. plebanowi w Morawicy (LR s. 265).

6. A. 1286 Leszek Czarny skazał na śmierć komesa Grzegorza zw. Żegocic dz. B. za udział w buncie oraz zabrał wszystkie jego dobra (KK l, 86); 1398 Jan pleban z Goźlic zaopatrzony w kredencję wd. po Jaśku Elżbiety i jej syna Jana otworzył przechowywaną u mieszcz. krak. Piotra Kaldherberge skrzynię zamczystą, opatrzoną własną pieczęcią zm. kaszt. wiśl., i znalazł w niej bukłak z 36 sztukami srebra, ważącymi 66 1/2 grz. bez bukłaku, a z nim 68 grz. i 8 sk., oraz 1 kobierzec i 2 deki pod siodło. Srebro pleban przekazał opatrz. Piotrowi s. Meinharda, który je podjął imieniem Prokopa Balickiego (KRK 2 s. 183-4); 1400 Sdisch z P. przyjął pr. miejskie kazimierskie (Chm. s. 489); 1401 Prokosz z B. ścięty przez Węgrów (Rocznik Miech.); 1412 Andrzej z B. brał udział w turnieju rycerskim w Budzie (DH 4 s. 141); 1416 Andrzej z P. brał udział w soborze w Konstancji (MH 10 s. 101-2); Jan Goźlicki [z B.] bierze udział w soborze w Konstancji (tamże s. 148)2Udział późniejszego kaszt. rad. w soborze jest bardzo wątpliwy, ponieważ w l. 1416-18 zbyt często występuje w źródłach polskich. Uczestnikiem soboru [Johan Calixgi = Jan Goźlicki wg H. Polaczkówny; czy raczej Balicki?] mógł być albo jego br. przyrodni Jan kanonik sand., albo syn Andrzeja Balickiego; Żegota z B. s. Grzegorza, student Akad. Krak. (Ind. s. 324); 1419 Andrzej Balicki posłem Zygmunta Luksemburczyka do Władysława Jag. (DH 4 s. 227); 1420 tenże Andrzej poległ pod Wyszehradem k. Pragi w walce z wojskami Żyżki (PSB 1 s. 232); Maczek Balicki (Balitsky) przyjął pr. miejskie krak. (Kacz. 3322); Stan. Boguta z B. przyjął pr. miejskie krak. (Kacz. 3266); 1423 m. Kazimierz dało podwodę Balickiemu dworzaninowi Zygmunta Luksemburskiego, przybywającemu z Czech (AKH 11 s. 421); Stanisław z B. przyjął pr. miejskie krak. (Kacz. 3531); 1444 Jan i Mikołaj z B. walczyli pod Warną → p. 3; 1445 Piotr z B. s. Żegoty, student Akad. Krak. (Ind. s. 257); 1458 Jan s. Żegoty z B., student Akad. Krak. (Ind. s. 158); 1460 Stan. Bogusz z B. przyjął pr. miejskie krak. (Kacz. 6513).

7. W. Budka, Papiernia w Balicach, „Archeion” 13, 1935, s. 30-49; Papiernie w Polsce XVI wieku. Powtórnie wyd. i uzupełnił W. Budka, Wr. 1971 s. 19, 52 przyp. 74; H. Polaczkówna, Księga bracka Św. Krzysztoja na Arlbergu w Tyrolu, MH 10, 1931, s. 148-50; J. Ptaśnik, Bonerowie „Rocznik Krak.” 7, 1905, s. 3-72; PSB 24 s. 400-2, 424-5: Ossolińscy (3 Janów i Mikołaj).

8. Pałac drewn. z 1 ćwierci XVl w., wzniesiony przez Seweryna Bonera, w czasach saskich już murowany (KatZab. 1 s. 147).

1 W t. r. król zapisał Hynkowi z Balic 200 grz. na wsi Wielkawieś w stwie ojcowskim (Mp. 4, 1488). Wbrew literaturze historycznej (por. np. PSB 9 s. 520-1) Hynek (forma Hincza jest błędna) chorąży sand. 1440-4 i marszałek dworu król. w r. 1444 nie pochodził z B. pod Krakowem, ale z Balic w par. Janina w pow. wiśl., pisał się też z Gorynic (dziś Gorenice) w pow. krak. i Zagórzan w pow. wiśl. Pomyłka bierze się stąd, że należał on również do rodu Toporczyków i zarówno w jego rodzinie, jak i u Balickich-Ossolińskich występują te same imiona (Andrzej, Jan, Mikołaj, Żegota, zob. np. pod Czyżówkę w par. Płoki - np. w r. 1402 Mikołaj z Zagórzan podzielił dobra z ss. Hynkiem i Janem. Mikołaj wziął Płoki, Karniowice, Lgotę i Czyżówkę w ziemi krak., a synowie dostali Gorynice i Ostrężnicę w ziemi krak., oraz Zagórzany, Żegocin i Hynków (dziś Chinków) w ziemi sand. - ZK 3 s. 464). Z uwagi na zbieżność imion obu rodzin może się zdarzyć, że niektóre nieistotne dane źródłowe zostały zamieszczone przy właścicielach B. k. Krakowa, zamiast pod Balicami w pow. wiśl.

2 Udział późniejszego kaszt. rad. w soborze jest bardzo wątpliwy, ponieważ w l. 1416-18 zbyt często występuje w źródłach polskich. Uczestnikiem soboru [Johan Calixgi = Jan Goźlicki wg H. Polaczkówny; czy raczej Balicki?] mógł być albo jego br. przyrodni Jan kanonik sand., albo syn Andrzeja Balickiego.