GŁUCHÓWKA

(1579 pratum Gluchowka) łąka między Rybną i Sosnką [dziś Sanką]. Dziś Głuchówki przysiółek Sanki, 17 km na SE od Chrzanowa (UN 4 s. 46; MAd.).

[Pow. krak.; par. Sosnka]

1579 granica między → Rybną i Sosnką od kopca narożnego przy ścianie zachodniej Rybnej i przy ścianie północnej Sosnki idzie na południe do góry zw. → Golisówka [Wielka Góra], wspina się na tę górę, wchodzi w las i skręca na prawo do potoku Stok [nie zid.], przechodzi przez ww. górę. Dalsze kopce są sypane po drugiej stronie potoku, przez zarośla i przez łąkę G. (ZK 400 s. 268-70).