BRONOCICE

(1348 Brnocic, 1376 Burnocicz, Brnoczicz, Brnocice, Brnoczicze, 1402 Brunocice, Brunoczicze, 1422 Brznocicze, Bronoczycze, 1463 Brunoczycze, 1470-80 Brunowicze, 1530 Bronoczice) 3 km na SE od Działoszyc.

1. 1490 n. pow. krak. (ŹD s. 443); 1510 n., 1581 pow. prosz. (ZK 155 s. 21; ŹD s. 18); 1470 n. par. Skalbmierz (DLb. 1 s. 529).

2. 1414 Więcław z Dziekanowic sprzedaje za 40 grz. i za 2 kmieci w Wolicy (Woli Głogowiańskiej) [par. Książ W.] Jurze z B. całą swoją łąkę k. B. i koło Podgaja (ZK 5 s. 409); 1470-80 łąka pleb. z Działoszyc zw. → Poświętne położona pod wsiami B. i Podgaje (DLb. 2 s. 416); B. sąsiadują z Szarbią (DLb. 3 s. 66).

3. Własn. szlach. 1348 Mirosław z B. (Pol. 3, 100); 1376-99, zm. a. 1405 Dzierżko z B., Dziekanowic i Januszowic (SP 8, 27, 479, 516, 632, 1161, 1206, 1745, 1792, 1831, 2017, 2074, 2143, 3354, 4303, 5061, 5138, 6806, 7664, 8317, 8712, 8778, 8796, 8814, uw. 37/1, 38/23, 99/15, 101/11, 105/10, 131/15, 159/35, 181/2, 287/13, 288/17; Roty s. 100; wg ind. WAP); 1376 tenże procesuje się z Tomkiem z Motkowic o las (SP 8, 27); 1385-9 Jaszek z B., s. Dzierżka (SP 8, 3654, 5089, uw. 74/22 160/19); 1385 tenże pozywa swego ojca o zalanie młyna i podział łąki (SP 8, 3354); 1389 Wojsław kmieć z B. pozywa Wilczka z Zakrzowa (SP 8, 5216, uw. 169/26); 1396 Prandota, Miszka i Dzierżko z B. (H. Machnicki Z przeszłości m. Bochni, s. 19); 1397-1434 Jura, Jur, Jurza, Jerzy Bornocki, Brnocki z B. s. Dzierżka, burgr. krak. 1428-32 (Fed. s. 128; Mp. 4, 1138, 1277; KK 2, 504; SP 2, 812, 815, 818, 1890, 2221, 2381, 2434; 8, 7526, 9747, uw. 229/79, 243/14, 298/38, 239/38; ZK 10 s. 22, 53, 58, 228, 318); 1419-40 Jadwiga ż. ww.. Jury, wd. 1440 (SP 2, 1638, 2891; wg ind. WAP); 1398 Szymko z Góry i jego matka Nastka pr. bliższości odkupują od Dzierżka z B. dziedzinę zw. Nosczowska w → Dziekanowicach (SP 8, 6806); 1399 tenże Dzierżko zapisuje ż. Stachnie 95 grz. posagu na cz. Dziekanowic i 50 grz. wiana na Januszowicach (SP 8, 8712); tenże procesuje się z Krzystką wd. po Tomku z Knyszyna o dziedzinę zw. Nokczowska [!] w → Dziekanowicach (SP 8, 8778, 8796, uw. 287/13, 288/17); 1400 Jura z B. zastawia za 60 grz. Więcławowi z Dziekanowic dziedzinę w Dziekanowicach należącą do synów Sułka z Góry i ich matki Nastkl. Więcław ma ją dzierżyć tak, jak ją dzierżył ojciec Jury (SP 8, 9747); 1401 tenże Jura pozyskuje prawem bliższości na Małgorzacie wd. po Janie z Niezwojowic opiekę nad dziećmi tegoż Jana (SP 2, 812, 815); 1402 tenże Jura odstąpił przed 3 laty Drogosławie wd. po Piotrze ze Swoszowic całą swoją cz. w Pirocicach za części w Jakuszowicach (ZK 3 s. 755); 1405-16 Stachna wd. po Dzierżku z B. (wg ind. WAP); 1411-30 Imra, Imram, Inram z B., h. Szreniawa (wg ind. WAP; 7/2, 336); 1414 → p. 2; 1416 Katarzyna wd. po Piotrze z Wężerowa, c. Dzierżka i Stachny z B. (wg ind. WAP); 1419 Jura z B. oddala prawnie roszczenia swej przyrodniej siostry Hanki, wd. po Piotrze Pieniążku z Witowa o cz. dóbr w B., Dziekanowicach i w Klęczanach [par. Niegowić] oraz o wiano i spuściznę po macosze (ZK 6 s. 591); 1420 Hanek młynarz w B.; 1423 Jan sługa Jury z B.; 1424 Jakub kmieć z B.; 1430 Stanisław kmieć z B. (wg ind. WAP); 1427-30 Marcisz, Marcin s. Jury z B., zm. a. 1449 (Ind. s. 177; Bon. 6 s. 279-80; wg ind. WAP; ZK 13 s. 314); 1430 Małgorzata ż. Bartosza Obulca z Gór [pow. wiśl.] zrzeka się na rzecz ojca Jury z B. dóbr ojcowskich (ZK 146 s. 208).

1448, zm. 1467 Jakub Obulec, h. Odrowąż z Gór i B. podczaszy krak., s. Bartosza Obulca i Małgorzaty c. Jury z B. (F. Sikora, Obulec Jakub, PSB 23 s. 481-2); 1449 Bartosz Obulec ma zapłacić Jakubowi rajcy krak., ważnikowi soli 41 grz. długu zm. Marcisza z B., s. Jury [br. Małgorzaty ż. Bartosza] (ZK 13 s. 314); 1462 Mikołaj [kan. wiśl.] s. zm. Bartosza Obulca z Gór darowuje swemu br. Jakubowi Obulcowi trzecią cz. swego działu po matce w B. i Dziekanowicach, a pozostałe dwie cz. zastawia temuż za 300 grz. (ZK 15 s. 196-7); 1464 Jakub Obulec z B. cześnik krak. i star. czorsztyński zapisuje swej ż. Annie 100 grz. wiana i 100 grz. posagu na połowie wszystkich dóbr: Stogniewice, B., Dziekanowice, Pieczeniegi, Jelowice, Motkowice, Klęczany, Bilczów [pow. wiśl.] i Skorzów [pow. wiśl.] (ZK 17 s. 174); 1468 Jakub s. zm. Jakuba Obulca z B. cześnika krak. (ZK 16 s. 502); Anna wd. po Jakubie Obulcu z B. wraz z swoją siostrą Barbarą [cc. Jerzego Orienta mieszcz. krak.] wwiązuje Jakuba z Dębna podskarbiego król. na sumę 650 fl. węg. w kamienicę na rynku krak. naprzeciw ratusza, czwartą od kamienicy księcia mazowieckiego, gdy idzie się w kierunku kamienicy wielkorządcy Waltera (SP 2, 3915); Stan. Obulec [s. Bartosza] z B. (ZK 16 s. 462); br. Mikołaj kan. wiśl. i Bartosz oraz ich siostra Katarzyna [dzieci Bartosza Obulca], dziedzice B. (ZK 16 s. 453, 486); Anna i Barbara cc. Jakuba [Obulca] z B. (ZK 16 s. 462); 1469 br. Mikołaj i Bartosz Obulcowie oraz ich siostra Katarzyna z B. zapisują swej siostrze Magdalenie ż. Stanisława z Kamyszowa [pow. wiśl.] 300 grz. na wsi Jelowice i oddają jej mężowi tę wieś w zastaw za 110 grz. do czasu wybrania łącznej sumy 410 grz.; ww.. bracia zobowiązują się wypłacić swej siostrze Magdalenie ż. Stan. Kamyszowskiego [Stadnickiego] każdy po 35 grz., a wówczas ona ma im ustąpić z wsi Klęczany (ZK 17 s. 623-4); 1469-70 Anna wd. po Jakubie Obulcu z B. i jej siostra Barbara ustępują z wszelkich praw do folwarku czyli ogrodu → Fryszbark (Wyrzbark) leżącego między Czarną Wsią a Piaskiem, sprzedanego przez ich siostrę Katarzynę ż. Hieronima Rokembarka mieszcz. krak. (SP 2, 3993, 3996); 1470-6 Mik. Obulec h. Odrowąż kan. wiśl. s. Bartosza (DLb. 1 s. 425; F. Sikora, Bartosz Obulec, PSB 23 s. 480-1); 1470-84 Bartosz Obulec h. Odrowąż z Gór, B. i Dziekanowic [s. Bartosza] (DLb. 2 s. 529; GK 19 s. 46, 203, 309, 315, 379, 649; 22 s. 95); 1471 Piotr Potocki ma w zastawie od br. Obulców z B.: zm. Jakuba oraz Mikołaja i Bartosza, [ss. Bartosza] wieś Stogniewice (GK 19 s. 299); 1470-80 6 ł. kmiec., 4 zagrody z rolami, karczma z rolami, folwark ryc. (DLb. 1 s. 529); 1489, 1490-4, 1508 pobór z 1 1/2 ł. (ŹD s. 441; RP s. 138, 151, 164, 180, 194, 211, 345); 1490-1 Zbigniew Służowski i jego ż. Katarzyna [c. sędziego ziemskiego krak. Bartosza] dzierżawcy B. We wsi jest blech i młyn (GK 23 s. 330, 339, 495); 1492 Katarzyna wd. po Zbigniewie Służowskim z B. (GK 23 s. 760); 1496 Krzysztof Służowski z B. zastawia za 400 fl. węg. Łukaszowi Zebrzydowskiemu z Połajowic swoje wsie dziedz. B. i Dziekanowice (ZK 153 s. 153); 1502 Piotr Zberlowski? z B. (Mp. 5 T 41); 1510 Stan. Kamyszowski z B. i Dziekanowic (ZK 155 s. 21-3); 1521 Paweł Sidlnicki [Silnicki] z B. dzierżawca B. (GK 36 s. 112, 202); 1527 Zygmunt Stary pozwala ww.. Sidlnickiemu i jego ż. Annie Kamyszowskiej na sprzedanie 600 fl. węg. czynszu wyderkafowego na wsiach Anny B. i Dziekanowice jakiejkolwiek osobie duchownej (MS 4, 5191; KUJ 4, 363); 1530 pobór z 1 1/2 ł. i 1 młyna o 1 kole (RP k. 16); 1532 Paweł Sidlnicki dzierżawca B. i jego ż. Anna dz. B. sprzedają za 400 fl. Ak. Krak. 10 grz. czynszu wyderkafowego na B. z kmieciami i młynem (KUJ 4, 363).

5. 1470-80 dzies. snop. i kon. z ł. kmiecych wart. 6 grz. kustoszowi i kanonikom, dzies. snop. z zagród kanonikom i wikariuszom, z folwarku i karczmy z rolami oraz kolęda z całej wsi wikariuszom ― kolegiaty w Skalbmierzu (DLb. 1 s. 529-30); 1529 dzies. snop. z ról folw. wikariuszom, a z ról kmiec. wart. 6 grz. kustoszowi kolegiaty w Skalbmierzu (LR s. 72,170).

6. 1423 Jura z B. oraz Klemens Wątróbka ze Strzelc wielkorządca krak. każdy z 30 towarzyszami gwałtem rozpędzili sąd król. Skazani, każdy z nich, na karę XV dla sędziego i LXX dla króla (SP 2, 1890); 1427 Marcin s. Jerzego [Jury] z B. studentem Ak. Krak. (Ind. s. 177).

7. Bon. 6 s. 279-80.