OSIECZNICA

1424 or.Osszecznicza (PZ 7, 165v), 1435 Ossyeczna (PZ 13, 47), 1443 Ossyecznicza (PZ 14, 217), 1640 Osiesnica (AV 10, 281), 1781 Osiesznica (AE 34, 48v), niezident. struga między Sierakowem a Lutomiem, należała do dóbr → Sieraków (→ Uwaga).

[Pow. pozn.]

1424 w ugodzie między Małgorzatą z Sierakowa i Wierzbietą z Rozbitka a Dobrogostem z Sierakowa postanowiono m. in., że cała struga O. i mł. na niej stojący [Ryczywół?] ma przynależeć do dóbr Sieraków, a poszczególni jego współwłaściciele mają posiadać części strugi i młyna proporcjonalnie do wielkości swoich cz. w Sierakowie (PZ 7, 165v).

1432 pełnomocnicy Femy ż. Wierzbięty z Sierakowa oraz Bodzęty i Jana z → Lutomia zgadzają się przyjąć woźnego [sąd.], który m. in. wbije nowy pal (obok starego) w strugę O. jako kopiec [gran. między Sierakowem a Lutomiem] (PZ 11, 152; → Lutom, p. 2).

1435 Jan z Sierakowa z braćmi niedz. wygrywa proces z Bodzętą i Janem z Lutomia, którzy bez porozumienia z Janem z Sierakowa wbili w [strugę] O. pal gran.; Bodzęta i Jan mają zapłacić karę i usunąć wspomn. pal (PZ 13, 47).

1443 na mocy ugody Wierzbięta dz. w Sierakowie i jego ż. Fema mają odstąpić Wincentemu i Jakubowi dziedzicom w Sierakowie m. in. 3 części młyna zw. Ryczywół, stojącego na strudze O., a także 3 części tejże strugi (PZ 14, 217).

1640 do szpitala Ś. Ducha w Sierakowie nal. m. in. rola czyli ostrów k. O. (agrum alias ostrów ad O.) za mostem, po lewej stronie [patrząc od miasta?] drogi [do Poznania] (AV 10, 281v); 1781 do kościoła par. w Sierakowie nal. m. in. pole k. [strugi] O., leżące pomiędzy drogą do Poznania a polem uczc. Tomasza Wagnera (AE 34, 48v).

Uwaga: Najpewniej naszą strugę O. można identyfikować z którąś z widocznych na MTop. 1950 strug bez nazwy (por. też mapę Gilly’ego i Perthéesa) przecinających na E od Sierakowa drogę do Poznania, a wypływających z północnego krańca Jez. → Lutomskiego. Być może jedna z tych strug jest identyczna ze strugą płynącą od strony Lutomia, a wpadającą do Jez. Lutomskiego na jego północno-wschodnim brzegu. Prawdop. byłoby wówczas domniemanie przyjęte w haśle → Lutom, iż struga O. łączyła Jez. Lutomskie z jez. → Białcz Wielki (na W od wsi Białcz).