PARCICE

(1403 Parcice, Parczicze) 13 km na E od Wieruszowa.

1403 Jan z P. (Pat. 1958, 280); 1461 Małgorzata, wd. po Janie, dała P. swemu potomkowi Mik. Gruszczyńskiemu, pcz. poznańskiemu i star. odolanowskiemu (GW 1, 68); 1465 Jan Cieciorka z Wyszanowa sprzedał P. w ziemi wiel. za 200 grz. Sędziwojowi z Niedzielska (GW 1, 137); 1490 Jan z P. jako opiekun dzieci Jak. Gardiana, mieszcz. wiel. (GW 2, 17, 25); 1500 Jan z P. pleban w Rudzie (AC 2, 890); 1511 dzies. z 5 ł. i 1 1/2 ćwierci po 4 gr i mierze owsa abpowi (VG 391); pow. wiel., 4 1/2 ł.; 1518 – 4 ł. (ŻD 211); 1520 par. Czastary, byli zagr. i młynarze (Ł 2, 150); 1552 własn. 3 Madalańskich, 11 kmieci, 1 ł. sołt., młyn; 1553 – 3 3/4 ł., 1/2 ł. sołt. (ŹD 298).