SIERAKOWO, SIERAKÓW

1409 Syracowo (AS 1, 27), 1421 Syrakowo (CP 32, 15), 1426 Szirakow (AS 1, 62), 1470 Schirakow (AS 1, 200), 1472 Sziracowo, Szyracowo (ACC 52 k. 37, 51), 1486 Syrakow (AS 1, 276), 1490 Syrakow (AS 2, 2), 1493 Szyrakowo (ACC 75, 43), 1494 Syracow (AS 2, 34), 1505 Schyrakow (AS 2, 93), 1524 Syrakow (AC 2 nr 1781), przekazy o nieokreślonej identyfikacji.

1391-92 Jarosław Jalawa Sierakowski → Sierakówko, Uwaga.

1421 kleryk Grzegorz z S. ustanowiony dzwonnikiem katedry pozn. (CP 32, 15).

1446 brat Maciej z S. dominikanin w Poznaniu (Dominikanie Poznań A9a).

1448 szl. Bogusław Sierakowski toczy proces z Janem Zdziechowskim [ze Zdziechowic, pow. pyzdr.] (PZ 16, 176).

1472 Dorota z S. domaga się rozwiązania jej mał-

żeństwa z Janem Dominikiem z S., ponieważ złożyła kiedyś uroczyste ślubowanie na Ciało Pańskie i krucyfiks, że nie wyjdzie za mąż, do małżeństwa ją przymuszono i nie współżyła dotąd z mężem; Jan zaprzecza, jakoby ich małżeństwo zawarto pod przymusem (ACC 52 k. 37, 46v, 148).

1472 26 VIII Katarzyna z S. pozywa Mik. Kmonka [odczyt nazwiska niepewny] z S.; od 6 lat utrzymuje on ją z miłości małżeńskiej, współżyje z nią, jada przy wspólnym stole, pokrywa jej wydatki i codziennie obiecuje małżeństwo; w niedzielę przed trzema tygodniami [2 lub 9 VIII] w domu Bielenia w S. w obecności stryjów i teściów zawarli małżeństwo poprzez wzajemną przysięgę na wyobrażenie Męki Pańskiej; kobieta wnosi, aby potraktować ten ślub tak, jak zawarty w kościele, a pełnomocnik Mikołaja prosi o czas do namysłu (ACC 52 k. 51, 53).

1493 Wojciech kleryk z S. prezentowany na altarystę altarii w Poniecu (ACC 75 k. 43, 77v-78).

1524 Anna z S. służąca (mulier servilis) zeznaje, iż widziała, jak Andrzej wikariusz kat. pozn. w domu wdy [kal. Stan. Kościeleckiego] po pijanemu obejmował i obmacywał różne kobiety, a potem poranił próbującego go uspokoić Wojciecha ze Strzeżewa (AC 2 nr 1781).

1409-1505 studenci w Krakowie [być może niektórzy z pozawielkopolskich miejscowości o nazwach podobnych do S.]: 1409 Maciej, 1411 bakałarz, 1419 magister (AS 1, 27; KProm. nr 11/10, 19/8); 1426 Marcin syn Stanisława, 1430 bakałarz (AS 1, 62; KProm. nr 30/14); 1470 Jan syn Marcina (AS 1, 200); 1486 Wojciech syn Wojciecha (AS 1, 276); 1490 Jan syn Jana z S. diec. pozn. (AS 2, 2); 1493 Piotr syn Grzegorza z S. diec. pozn., 1494 Maciej syn Adama, 1505 Maciej syn Wawrzyńca (AS 2 s. 22, 34, 93).

Uwaga: Występujący 1399-1425 Wincenty syn Tomisława de Szirochowo, Szuriko!, Zyrochovo, piszący się też z Domasławia [pow. kcyn.], pleb. w Janczewie [pow. kcyn., obecnie Juńcewo], altarysta w kat. gnieźn., kan. gnieźn. i archid. uniejowski (BulPol. 3 nr 582, 675, 1304; BulPol 4 nr 36, 101, 376, 1079, 1367, 1499; KorPrał. 4, 305-306; Wp. 6 nr 375, 1059, 1068, 1889), pochodził najpewniej z Sierochowa w woj. łęcz.: w 1417 procesował się bowiem z bratem Bartłomiejem przed sądem w Sieradzu (AGAD, terr. Sieradz 6, 189v).