BIAŁA WIELKA

(1404 Byala Ridzconis, Bela, Bala Semkowska, Byala Magna, Byala Maior, Byalavyerusch parochialis), dziś Biała Górna, 10 km na NW od Częstochowy.

1. 1508 n. pow. lel. (RP s. 360; ŹD s. 79); a. 1407 B. w par. Kłobuck → p. 5; 1407 n. par. własna → p. 5.

2. 1407 rz. Biała [nazwa dolnego biegu → Kocinki, prawego dopływu Liswarty] → p. 5.

3. Własn. szlach. 1404 Marcisz z Trzebienic z Bielem z Błeszna o posiadłość zw. B. Ridzconis (ZK 3b s. 480); 1407 → p. 5; 1422 → Biała Mała; 1425 br. przyrodni Henryk Biel i Mikołaj z Błeszna dzielą się dobrami. Henryk bierze Wrzosową, dwie wsie Błeszno, B. zw. Semkowska, młyn zw. Mierzanów z niwami, a Mikołaj Wilkowiecko, Kamyk, B. Byczkowską [Małą] i dąbrowę Stare Borowno. Winien też założyć młyn dla swoich potrzeb we wsiach Kamyk i B. zw. Biczkowska (ZK S s. 30-1); 1470-80 B. Magna, dz. Henryk Biel h. Ostoja, łany kmiece, karczma z rolą, folwark (DLb. 3 s. 170-1); B. Minor [!], dz. Benedykt Wierusz z rodu Wieruszów, łany kmiece, folwark, młyn zw. Mierzanów z rolami (DLb. 2 s. 213)1Długosz wprowadził sporo zamieszania odnośnie do obu Białych. Dane t. 2 są późniejsze, jeśli chodzi o właścicieli, a przede wszystkim sprzeczne z wiadomościami t. 3 w wypadku kościoła par., który został w t. 2 wraz z dz. Benedyktem Wieruszem błędnie umieszczony w B. Małej. Wezw. kościoła nie budzi zastrzeżeń, ponieważ zarówno Ś. Katarzyna jak i Ś. Stanisław figurują w wezw. z aktu fundacyjnego par. z r. 1407. Wiadomości Długosza starano się uporządkować wg innych źródeł, a zwłaszcza dotyczących dziesięciny z l. 1448 i 1454; 1490-1500 B. Maior, brak danych (ŹD s. 434; RP s. 146, 159, 173, 189, 203, 67, 106, 34, 5, 243); 1508-9 B. Vyerusch parochialis, pobór z 3 ł. (RP s. 360, 382); 1510-4 brak danych (RP s. 667, 648, 580, 563, 724); 1508 Jan Wierusz z B. nadaje kl. w Kłobucku staw rybny w Libidzy (AJG rps 1297 k. 5); 1564 B. Wieruszowa pobór z 3 ł. (LK 2 s. 93).

4. 1470-80 B. Minor [!], sołectwo z rolami (DLb. 2 s. 213).

5. 1407 bp krak. Piotr zatwierdza dok. wystawiony t. r. przez Abla Biela z B., którym ufundował i uposażył kościół par. w B. Abel nadał kościołowi ŚŚ. Katarzyny, Małgorzaty, Doroty, Jadwigi i Stanisława siedlisko i 2 wolne ł., karczmę z zagrodą i z 1 zagrodn., łąkę poniżej młyna zw. Mierzanów i staw. Kmiecie z B. Małej i B. W. mają dawać plebanowi na ś. Marcina po ćw. żyta i pszenicy. Abel nadał też plebanowi dzies. z 2 młynów oraz pr. połowu ryb w rz. Białej. Bp zatwierdzając przyw. wyłącza obie B. z par. Kłobuck (W. Smolarkiewicz, Parafia i kościół w Białej, s. 5-10, tłum., pol. → p. 7); 1428 Klemens pleb. z B., wujek (amitus) Mik. Biela z Kiedrzyna (ZK 146 s. 136); 1448 pleban kościoła w B. składa świętop. plebanowi w Kłobucku, który pobiera tu też dzies. pien. po 6 gr z łanów kmiecych (Mp. 4, 1506); 1454 dzies. pien. w B. po 6 gr z łanu kmiecego dla ufundowanego przez Kazimierza Jag. kl. kanoników regularnych w → Kłobucku (AJG rps 133 k. 9-11); 1470-80 par. w B. wydzielona z par. Kłobuck (DLb. 3 s. 164); B. Minor [!] kościół drewn. Ś. Stanisława, pleb. pobiera dzies. z folw. szlach. w B. i meszne w obu B. oraz dzies. z 1 ł. w B. Małej (DLb. 2 s. 213); B. Magna, kościół Ś. Katarzyny [!], dzies. pien. po 6 gr z łanu kmiecego, z ról karczmarskich, oraz z folwarku kl. w Kłobucku (DLb. 3 s. 170)1Długosz wprowadził sporo zamieszania odnośnie do obu Białych. Dane t. 2 są późniejsze, jeśli chodzi o właścicieli, a przede wszystkim sprzeczne z wiadomościami t. 3 w wypadku kościoła par., który został w t. 2 wraz z dz. Benedyktem Wieruszem błędnie umieszczony w B. Małej. Wezw. kościoła nie budzi zastrzeżeń, ponieważ zarówno Ś. Katarzyna jak i Ś. Stanisław figurują w wezw. z aktu fundacyjnego par. z r. 1407. Wiadomości Długosza starano się uporządkować wg innych źródeł, a zwłaszcza dotyczących dziesięciny z l. 1448 i 1454; B. Maior, dzies. pien. z łanów kmiecych po 6 gr kl. w Kłobucku (DLb. 2 s. 213); 1529 dzies. snop. z całej B. wart. 1 1/2 grz. kl. w Kłobucku (LR s. 326)2Dane z tego źródła są sprzeczne z wiadomościami z l. 1448 1454 oraz z 3 t. DLb., gdyż dzies. pien. płacono w B. Wielkiej, natomiast snop. oddawano w B. Małej. Jedna z Białych występuje jako B. „tota” i daje dzies. snop., a druga jako B. Minor i płaci dzies. pien., a powinno być odwrotnie; 1598 kościół Ś. Stanisława, do par. należą B. Mała i B. Wielka (WR k. 347v).

7. W. Smolarkiewicz, Parafia i kościół w Białej pow. częstochowski, [Częstochowa] 1932.

1 Długosz wprowadził sporo zamieszania odnośnie do obu Białych. Dane t. 2 są późniejsze, jeśli chodzi o właścicieli, a przede wszystkim sprzeczne z wiadomościami t. 3 w wypadku kościoła par., który został w t. 2 wraz z dz. Benedyktem Wieruszem błędnie umieszczony w B. Małej. Wezw. kościoła nie budzi zastrzeżeń, ponieważ zarówno Ś. Katarzyna jak i Ś. Stanisław figurują w wezw. z aktu fundacyjnego par. z r. 1407. Wiadomości Długosza starano się uporządkować wg innych źródeł, a zwłaszcza dotyczących dziesięciny z l. 1448 i 1454.

2 Dane z tego źródła są sprzeczne z wiadomościami z l. 1448 1454 oraz z 3 t. DLb., gdyż dzies. pien. płacono w B. Wielkiej, natomiast snop. oddawano w B. Małej. Jedna z Białych występuje jako B. „tota” i daje dzies. snop., a druga jako B. Minor i płaci dzies. pien., a powinno być odwrotnie.