JAWORKA

(1559 or. Iaworka) niezident. strumień płynący z bagna o tej samej nazwie k. wsi Grzybno, Sulejewo i Brodnica, na NW od Śremu i NE od Czempinia.

[Pow. kośc.]

1559 Feliks i Jan Brodniccy zgłaszają przed woźnym sąd. na wizji w Sulewie [obecnie Sulejewo] przeciwko Stan. Żabieńskiemu [z Żabna k. Czempinia], iż ten zamknął upust swego stawu w Sulewie położonego na bagnie zw. I., wskutek czego zatopione zostały w Brodnicy 2 łąki: jedna za groblą starego stawu należącego do Jana Brodnickiego, położona k. gran. wsi Sulewo, in. zaś położona z obu stron tego stawu od strony ról wykarczowanych przez tychże Brodnickich (KoścG 12, 236v); 1561 wizja bezprawnych wyrębów dokonanych przez Stan. Żabieńskiego na gruncie wsi Grzybno należącej do Wojc. Sułockiego, k. strugi zw. I. (KoścZ 14, 34, dawniej k. 63); 1564 Wojc. Sułocki pozywa Andrzeja z Gawron o bezprawne wycięcie 20 wozów drewna na opał w jego lesie na gruncie wsi Grzybno nad strumieniem i miejscem zw. J. (KoścZ 58, 237 dawniej 211).