PŁAWNO

1592 or. Plawno, jez. 7 km na SE od Murowanej Gośliny.

[Pow. pozn.]

1592 w puszczy (heremum) nal. do wsi Rakownia leżą jeziora: P. i → Łąkie (PG 23, 926).

Uwaga: Od tego jeziora wziął zapewne nazwę sąsiedni bór i osada, → Pławno k. Murowanej Gośliny.