SKRZYDLEWO

1423 or. Krzidlewo (PZ 7, 99v), 1424 Krzidlowo (PZ 7, 171v), 1425 Scrzidlewo (PZ 8, 46v), 1443 Scrzydlewo (PZ 14, 207v), 1477 Scrzedlewo, Skrzydlewo (PG 9, 82v), 1499 Scrzydlyewo (PG 62, 11), 1504 Scridleuo (PG 64, 141v), 1508 Skrzidlewo (ASK I 3, 9v), 5 km na SSE od Międzychodu.

1. 1429 n. pow. pozn. (PZ 11, 16v); 1508 n. par. Kamionna (ASK I 3, 9v).

2. 1477 dwór w [S.?] → p. 3: Jan, Stanisław, Michał i Marcin; 1559 ogród w S. → p. 3: ss. Marcina Gorzeńskiego; 1614 rozgraniczenie wsi S. i Gorzyń: usypano 34 kopce gran. od narożnika wsi Gorzyń, S. i Głażewo aż do leżącego przy drodze z S. do Międzychodu narożnika wsi Kamionna, Gorzyń i S.; wspomn. m. in. błota wielkie ciągnące się od jeziorka → Piwniewo aż do jeziorka wsi S. (PP 3, 60v-64).

3. Własn. szlach. 1423-24 Dobrogost z → Kamionny i K.: 1423 tenże w sporze ze stolnikiem pozn. Przybysławem z Gryżyny (PZ 7, 99v); 1424 tenże i Dobrogost z Sierakowa pozwani [jako poręczyciele] przez wspomn. Gryżyńskiego z powodu nieuwolnienia od roszczeń osób trzecich wsi Krzemieniewo, Drobnin, Garzyn, Wierzchucin oraz 1/2 Brylewa i 1/4 Rybnika [nabytych przez Gryżyńskiego w 1421 → Rybnik (Wp. 8 nr 908, 909)] (PZ 7, 171v).

1429 pełnomocnik podkomorzego kal. Dobrogosta z Szamotuł przedstawia w sądzie dok. nabycia (litera resignatoria) 1/3 m. → Kamionna, 1/3 S. i 1/3 Gorzynia, nikt nie zgłasza roszczeń z tytułu pr. bliższości; sąd przyznaje temu dok. wieczystą moc (PZ 11, 16v).

1429 (kop. 1689) Mikołaj z S., śwd. (PZ 10, 196v); 1435 [tenże?] Mik. Krzydłowski śwd. (Wp. 5 nr 559).

1434 Jan z → Kamionny zapisuje ż. Jadwidze po 100 grz. posagu i wiana na 2 częściach swych dóbr w Kamionnie, S. i Gorzyniu (PG 1, 9v).

1443 Andrzej Kamieński z [→ Kamionny], Gorzynia i S. w sporze z Chwalętą z Lubicza o 20 fl. węg. poręczenia za Piotra Obrzyckiego (PZ 14, 207v; wg KR 8, 12, Andrzej był h. Nałęcz).

1462-76 Jan duchowny (→ p. 6), 1463-93 Stanisław, 1467 Michał [?]1W znanych nam źródłach Michał wspomn. jest tylko raz, w 1467; być może jest to pomyłka pisarza i chodzi o Marcina; byłoby zatem tylko 3 braci. Michał nie występuje w działach braterskich w 1472, ale mógł wówczas już nie żyć. Bracia Stanisław, Marcin i Jan są najpewniej ident. z występującymi w 1447 Stanisławem, Marcinem (w haśle → Kamionna błędnie: Marek!) i Janem z Kamionny (PZ 16, 32v) i 1472 Marcin z S., Skrzydlewscy, Gorzeńscy, bracia rodz., dziedzice w → Kamionnie, S. i → Gorzyniu: 1462 tenże szl. Jan daje szl. Stan. Berkolczowi [sołtysowi w Kęszycy] 4 ł. roli z placem obok folwarku wójta na przedmieściu Międzyrzecza [→ Międzyrzecz – łany pod miastem] o wartości 100 grz., a w zamian otrzymuje sołectwo w Kęszycy i 15 grz. gr brand. (PG 6, 43, dawniej k. 123; także → niżej, pod 1467); 1463 ciż Jan pleban w Kamionnie i Stanisław, bracia rodz. i dziedzice w S., zapisują szpitalowi ubogich w Szamotułach 4 grz. czynszu rocznego od sumy głównej 38 grz. na 2 częściach w S. (PG 7, 186v); 1463-76 tenże Jan → p. 6; 1466 tenże Stanisław dz. w Gorzyniu i S. w sporze z wdą kal. Stanisławem z Ostroroga (PZ 18, 145v); 1467 ciż Michał i Jan Skrzydlewscy dają Stan. Berkolczowi sołtysowi w Kęszycy 4 ł. na przedmieściu Międzyrzecza, a w zamian otrzymują sołectwo w Kęszycy oraz 23 grz. i 8 gr brand. dopłaty2Zapiska nie jest jednoznaczna i być może to Skrzydlewscy dopłacali wspomn. sumę Stan. Berkolczowi (PG 7, 252v); 1472 działy tychże braci: ciż Jan pleb. w Kamionnie i Marcin dziedzice w Gorzyniu otrzymują Gorzyń (którą obaj bracia dzielą się po 1/2) i 3 ł. soł. w S., a Stanisław – całą wieś S. (PG 8 k. 141, 141v); 1472 tenże Stanisław zapisuje swej ż. Dorocie po 100 grz. posagu i wiana na 1/2 S. (PG 8, 142); 1475-76 tenże Stanisław toczy spory z Mikołajem i Stanisławem ss. zm. Sędziwoja Niewierskiego z → Niewierza i Wierzbna [oraz → Gorzycka, → Gorzycka Nowego i → Brzeźna] (PZ 20 k. 6v, 39v, 71v); 1477 tenże Stanisław z S. 6 ł. os. i 3 ł. opust., na których [siedzi] 3 zagr., w S. sprzedaje z zastrz. pr. wykupu Mik. [Wacie] Popowskiemu [z → Popowa k. Międzychodu] za 150 grz., a na 3 ł. os., które sam uprawia w S., na dworze, w którym rezyduje [w S.?], oraz na 1/4 wsi Gorzyń i mł. oraz na jeziorze [tamże] zapisuje swej [drugiej] ż. Małgorzacie po 100 grz. posagu i wiana; wspomn. Małgorzata uwalnia [dobra nabyte przez] wspomn. Popowskiego od oprawy opisanej jej przez męża na 1/2 dóbr w S. (PG 9, 82v); 1480 tenże Stan. Gorzeński sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Andrzejowi Koźla Gorzyckiemu [z → Gorzycka k. Międzychodu] 2 ł. os. w S. za 24 grz. szer. półgr (PG 9, 195); 1485-93 tenże Stan. Gorzeński czyli Skrzydlewski sprzedaje Andrzejowi Gorzyckiemu: 1485 1/4 Gorzynia za 190 grz., 14933Transakcję z 1493 zamiast do hasła → Gorzyń mylnie przyporządkowaliśmy do hasła → Górka, przekazy o nieokreślonej lokalizacji 1 ł. os. i 6 ł. opust. w S. za 120 grz. (PG 10 k. 21, 181); 1503 tenże Marcin Gorzeński wspomn. jako zm., wd. po nim Anna → niżej.

1477 Mik. [Wata] Popowski: 1477 tenże kupuje cz. S. → wyżej: Gorzeńscy; 1481 tenże z Popowa i S. zapisuje swemu bratu Janowi z Debrzna 24 grz. [gdzie?] (PZ 16, 140v).

1480-1502 Andrzej Koźla (Coszla, Coszna!) Gorzycki [z → Gorzycka]: 1480, 1493 tenże kupuje łany w S. → wyżej; 1502 tegoż c. Barbara jest ż. Mik. Kociuskiego z → Kociug (PG 12, 178); 1504 tenże wspomn. jako zm., jego dzieci → niżej.

1499-1537 Andrzej Skrzydlewski dz. w S., 1503 także Głażewski4W → Głażewie występuje dwóch, trudnych do rozróżnienia, Andrzejów: Skrzydlewski i Słomowski. Słomowski był synem Piotra ze → Słomowa i nie wiadomo, czy był spokrewniony z drugim Andrzejem dziedziczącym w Głażewie. Andrzej Słomowski Głażewski miał natomiast stryj. brata Andrzeja (syna Jana Zatomskiego, Słomowskiego) nie posiadającego własności w Głażewie, 1513-25 także Kosicki, dz. w → Kosiczynie: 1499 tenże Skrzydlewski sprzedaje Andrzejowi Słomowskiemu [Głażewskiemu, → przyp. 4] za 300 fl. węg. i 100 grz. szer. półgr całą dziedzinę S. należną mu po ojcu wraz ze wszystkimi dobrami, które jego zm. ojciec posiadał z zastrz. pr. wykupu w S. (PG 12, 49v-50); 1502-14 tenże Skrzydlewski jest drugim mężem Kat. Jaromirskiej [ze → Skoraczewa k. Kościana], wd. po Mik. Jaromirskim (KoścG 7, 64v, dawniej s. 53 – tu tenże Andrzej błędnie określony jako Mikołaj5Pisarz połączył dwie osoby: pierwszego męża Katarzyny, Mik. Jaromirskiego, i obecnego – Andrzeja Skrzydlewskiego; KoścZ 22, 42; KoścZ 19, 43; PG 12 k. 266v, 267; PG 14, 327; PG 64, 55; PG 68, 140); 1502 temuż wspomn. ż. Katarzyna winna jest 100 grz. (KoścZ 18, 39); 1502-03 tenże Skrzydlewski; żona daje mu: 1502 1/3 swych części w Karnie i Reklinie, 1503 1/2 Karny z folwarkiem, sołectwem i lasami; dobra przypadną spadkobiercom tego z małżonków, który będzie żył dłużej, 1509 tenże Andrzej kwituje wspomn. żonę z zapisanych mu 1503 dóbr (PG 12 k. 211v, 270; PG 66, 20v); 1503 tenże Głażewski dz. w S., Skrzydlewski, w sporze z Andrzejem Herstopskim i jego synem Janem (PG 64 k. 17v, 32v); 1503, 1508 tenże Skrzydlewski → niżej: ss. Marcina Gorzeńskiego; 1504 tenże → niżej: dzieci Andrzeja [Koźla] Gorzyckiego; 1504 Andrzej Herstopski winien jest 10 grz. Kat. Jaromirskiej ż. tegoż Skrzydlewskiego [a teściowej swego syna Jana, → Herstop: Jan syn Andrzeja, → Jaromierz: Małgorzata c. Mik. Jaromirskiego] (PG 64, 32v); 1510 folw. w Karnie nal. do tegoż [Andrzeja] Skrzydlewskiego (LBP 162); 1513 Kat. Jaromirska ż. tegoż Andrzeja kupuje z zastrz. pr. wykupu od Piotra Kosickiego jego cz. dziedz. w Kosiczynie za 200 grz. (PG 14, 395; PG 68, 264v); 1515 tenże Skrzydlewski sprzedaje kasztelanowi bydg. Abrahamowi Zbąskiemu cz. w Kosiczynie za 60 grz., a 1516 za tyle samo odkupuje od wspomn. Zbąskiego (PG 15 k. 49v, 77v); 1516 tenże zapisuje swej [drugiej] ż. Annie c. zm. Jakuba Powodowskiego po 50 grz. posagu i wiana na → Kosiczynie (PG 15, 92v-93); 1520 tenże sprzedaje z zastrz. pr. wykupu swej ż. Annie Powodowskiej cz. w Kosiczynie za 200 grz., nabytą za tę samą kwotę od Piotra Kosickiego [dokonała tego w 1513 jego pierwsza ż. Kat. Jaromirska (PG 14, 395)] (PG 15, 365);

1521 tenże Andrzej Skrzydlewski dz. w Kosiczynie kupuje z zastrz. pr. wykupu od Wojc. Przyborowskiego cz. w Kosiczynie za 150 grz. (KoścZ 22, 77v); 1521 tenże kupuje od Jana, Piotra i Anny dzieci zm. Mik. Kosickiego za 40 grz. (od Jana i Anny) i 60 grz. (od Piotra) części w Kosiczynie przypadłe im po ich stryju rodz. Janie Kosickim (PG 15 k. 417v, 439); 1523 tenże Skrzydlewski czyli Kosicki występuje jako stryj Kat. Rudawskiej ż. Andrzeja Rudawskiego (KoścZ 24, 337); 1523 tenże Skrzydlewski kwituje Piotra Kosickiego z zapłaty 200 grz., którą to sumę zm. Kat. Jaromirska zapisała temuż Andrzejowi na części w Kosiczynie, a która to cz. przypadła wspomn. Piotrowi po ojcu (KoścG 8, 85-85v); 1525 tenże Skrzydlewski sprzedaje Maciejowi, Dobrogostowi i Janowi Zakrzewskim, ss. zm. Dobrogosta Bylęckiego [z Bylęcina k. Zbąszynia]: części Karny za 50 grz. oraz części w Kosiczynie za 500 grz. (PG 16, 87); 1525 tenże Andrzej kupuje za 800 grz. od Jakuba prep. Ś. Ducha w Obornikach i Jana braci Izdbieńskich wsie Jabłonowo [k. Sierakowa] i Charcice wraz z pr. przepędzania bydła przez Izdebno do lasu nal. do wsi Jabłonowo i Charcice (PG 16, 78); 1525 tenże zapisuje swej ż. Annie Powodowskiej po 150 grz. posagu i wiana na 1/2 Jabłonowa i Charcic (PG 16, 86v); 1537 tenże Skrzydlewski sprzedaje swemu zięciowi (gener) Kasprowi Dziewierzewskiemu wsie Charcice i Jabłonowo za 2000 grz., a wspomn. Kacper zapisuje na połowach wymienionych wsi 700 fl. swej ż. Annie c. tegoż Skrzydlewskiego (PG 17 k. 123, 125).

1503-37 Andrzej, 1503-55 Piotr duchowny (→ p. 6), 1503-20 Stanisław (Gorzeński, Bylęcki), 1503-59 Maciej i 1508-31 Jan Gorzeńscy z Gorzynia i S., ss. zm. Marcina Gorzeńskiego: 1503 ciż bracia (bez Jana) pozwani przez Andrzeja Głażewskiego [Skrzydlewskiego] mają udowodnić swe pr. do S.; panią wienną w S. jest Anna Gorzeńska wd. po Marcinie (PG 64, 12v); 1508 tenże Piotr w imieniu swoim i swych braci rodz. Jana, Andrzeja, Stanisława i Macieja, dziedziców w Gorzyniu, pozywa Andrzeja Skrzydlewskiego [Głażewskiego] o to, że wygnał ich przemocą z ich cz. dziedz. w S.; na pytanie Andrzeja Mrowińskiego, pełnomocnika wspomn. Skrzydlewskiego, z jakiej części zostali wygnani, tenże Piotr odpowiada, że z 3 ł. soł.; wspomn. Mrowiński podważa pozew, gdyż nie ma w nim mowy o łanach soł.; 1510 ciż bracia z Gorzynia zawierają ugodę z Głażewskim i zobowiązują się zapłacić 8 grz. do Bożego Narodzenia 1511 (PG 66 k. 19, 294); 1520 tenże Stan. Bylęcki daje w dożywocie swej ż. Katarzynie c. zm. Andrzeja [Koźla] Gorzyckiego całe S. i 1/2 stada owiec w Bylęcinie, na sumę 100 grz. (PG 15, 335v); 1531 tenże Stan. Bylęcki wspomn. jako zm., wd. po nim Kat. Gorzycka → niżej; 1527-31 [zapewne tenże] Jan Skrzydlewski; jego ż. Jadwiga wd. po Wojc. Pietrskim [z → Pierska] sprzedaje z zastrz. pr. wykupu Janowi Rosnowskiemu swoje dobra oprawne: 1527 za 10 grz., a 1531 za 40 grz. (PG 16 k. 177v, 472; → Piersko); 1537 tenże Andrzej Gorzeński zapisuje swej [drugiej] ż. Annie c. zm. Jakuba Lutomskiego po 100 grz. posagu i wiana na 1/2 Gorzynia i S. oraz na połowach mł. wodnego, barci (mellificia) i jeziora [w Gorzyniu], a także na dworze i folw. [w Gorzyniu?, → niżej: pod 1559]; jednocześnie tenże Andrzej przenosi na Gnuszyn 100 grz. oprawy swej zm. pierwszej ż. Heleny Gnuszyńskiej, należnych Wojciechowi, Janowi, Katarzynie, Agnieszce i Stanisławowi dzieciom swoim i wspomn. Heleny (PG 17, 106); 1544 Anna Lutomska wd. po tymże Andrzeju Gorzeńskim sprzedaje z zastrz. pr. wykupu Wojc. Gorzeńskiemu [swemu pasierbowi] swoją oprawę posagu i wiana, którą ma na Gorzyniu i S., za 150 grz. (PG 18, 145); 1555 tenże Piotr kan. pozn., dz. części w Gorzyniu i S., jest winien Wojc. Gorzeńskiemu, synowi swego brata rodz. zm. Andrzeja Gorzeńskiego: 100 grz., na którą to sumę zastawia mu swą cz. zw. Sołectwo w S., oraz 300 grz., które zabezpiecza na swych częściach w Gorzyniu (PG 99, 405); 1559 tenże Piotr wspomn. jako zm.; jego brat rodz. tenże Maciej pozywa swoich bratanków Wojciecha i Stanisława z tytułu niewydzielenia przez nich 1/2 części po tymże zm. Piotrze we dworze i sadzie owocowym w Gorzyniu i cz. ogrodu w S. (PG 1251, 32).

1504 Jan kan. gnieźn., Katarzyna, Małgorzata i Anna dzieci zm. Andrzeja [Koźla] Gorzyckiego, w towarzystwie wuja Zygmunta z Kamieńca kan. gnieźn. oraz stryjów Jana Jabłonowskiego i Stan. Kaczlińskiego [z → Kaczlina], kwitują Andrzeja Skrzydlewskiego z 21 grz., które ich zm. ojciec miał zapisane na 3 ł. w S.; skwitowania ma dokonać także ich siostra Barbara Kociuska (PG 64 k. 141v, 179v); 1520 taż Kat. Gorzycka c. zm. Andrzeja Gorzyckiego, a ż. Stan. Bylęckiego [Gorzeńskiego], 1531 taż wd. po Stan. Bylęckim → niżej: ss. Stan. Gorzeńskiego.

1530-69 Mac. Bylęcki, Skrzydlewski, Gorzeński oraz 1530-46 Jan i 1530 Zygmunt Bylęccy z Bylęcina i S., ss. Stan. Gorzeńskiego Bylęckiego i Kat. Gorzyckiej: 1530 tenże Jan zapisuje swej ż. Zofii c. Stan. Krzyszkowskiego po 250 fl. posagu i wiana na połowie z 1/2 dóbr nal. mu z działów z tymi braćmi Zygmuntem i Maciejem w Bylęcinie i S. (PG 16, 347); 1531 tenże Maciej w towarzystwie swej matki Kat. Gorzyckiej, wd. po Stan. Bylęckim, zapisuje czynsze roczne altarystom w kościele par. we Lwówku: Andrzejowi altaryście altarii Ś. Andrzeja 1 1/2 grz. od sumy głównej 18 grz. na wsi S., a Mac. Białokoszowi altaryście altarii Trzech Króli bractwa kapłanów – 1 1/2 grz. i 8 gr od sumy głównej 20 grz. (PG 16, 429-430); 1546 działy tychże braci: Maciej otrzymuje cz. S., a Jan cz. Bylęcina (KoścZ 19, 200v); 1561 tenże Maciej występuje jako stryj rodz. Agnieszki Bylęckiej wd. po Bodzęcie Gorzyckim, a siostry Mac. Bylęckiego [są to dzieci Jana albo Zygmunta] (PG 105, 192); 1568 tenże Mac. Skrzydlewski czyli Bylęcki kupuje z zastrz. pr. wykupu od Joachima Kamieńskiego cz. mł. wodnego w Kamionnie za 200 zł (PG 20, 735v); 1569 tenże Mac. Bylęcki czyli Skrzydlewski; jako jego siostrzenica rodz. występuje panna Barbara Wojnowska c. Stan. Wojnowskiego [z Wojnowa k. Murowanej Gośliny] (PG 806, 75v); 1578 tenże Maciej wspomn. jako zm., 1578-85 wd. po nim Anna z Buszewa Skrzydlewska → niżej: dzieci Mac. Skrzydlewskiego.

1537-60 Wojciech, 1537 Jan, 1537 Katarzyna, 1537 Agnieszka i 1537-60 Stan. Gorzeńscy, dzieci Andrzeja Gorzeńskiego i Heleny Gnuszyńskiej: 1537 ciż → wyżej; 1544, 1555 tenże Wojciech, 1559 ciż Wojciech i Stanisław → wyżej: ss. Marcina Gorzeńskiego; 1560 tenże Stanisław daje temuż Wojciechowi całe części wsi Gorzyń, Gnuszyn i S. (PG 16, 838v).

1550 Kat. Skrzydlewska z Charcic [najpewniej c. Andrzeja Głażewskiego czyli Skrzydlewskiego], ż. Marcina Szczodrowskiego (PG 93, 60v).

1555 Jan i ss. Olecha Skrzydlewscy występują w Kosiczynie [potomkowie Andrzeja Głażewskiego czyli Skrzydlewskiego?] (KR 8 s. 6-7, 13, 15 – cytowanej tam zapiski nie odnaleziono).

1561 Maciej i 1561 Agnieszka Bylęccy [dzieci Jana albo Zygmunta Bylęckich, a wnuki Stan. Gorzeńskiego]: 1561 ciż Agnieszka wd. po Bodzęcie Gorzyckim i jej brat rodz. tenże Maciej → wyżej; 1590 Anna Bukowiecka wd. po tym Mac. Bylęckim (TD).

1561 Magd. Bylęcka czyli Skrzydlewska ż. Winc. Buszewskiego (PG 105, 417).

1568-76 Maciej, 1571 Jerzy, 1576 Wojciech, 1576-83 Jan, 1576 Stan. Gorzeńscy, bracia rodz., oraz 1576 ich siostry Dorota i Kat. Gorzeńskie, dzieci Mac. Gorzeńskiego [1503-59 (→ wyżej), czyli wnuki Marcina Gorzeńskiego], dziedzice w S., Gorzyniu i [najpewniej po matce] w Pożarowie: 1568 tenże Maciej zapisuje swej ż. Barbarze c. Jana Marlewskiego [dz. w Sławnie (Małym?) k. Czarnkowa, → Marlewo, Uwaga] po 400 zł posagu i wiana na 1/2 dóbr należnych mu z działów z braćmi w Gorzyniu, Pożarowie i S. (PG 20, 687); 1571 tenże Jerzy sprzedaje temuż bratu rodz. Maciejowi swe części po ojcu i matce w Pożarowie, Gorzyniu i S. za 400 zł (PG 21, 166v); 1576 tenże Wojciech sprzedaje swemu bratu Janowi za 500 zł swe części po ojcu i matce w Gorzyniu, Pożarowie i S. oraz części swych sióstr rodz. Doroty i Kat. Gorzeńskich w Pożarowie (PG 21, 629v); 1576 tenże Stanisław sprzedaje swym braciom Maciejowi i Janowi swoje części w Gorzyniu, Pożarowie i S. oraz części swych sióstr rodz. w Pożarowie za 550 zł pol. (PG 21, 630); 1583 tenże Jan mąż ż. Zofii z Gorzycka Nowego (PG 143, 217v).

1578-1608 Kasper, 1578-90 Maciej i 1578-99 Andrzej Bylęccy, Skrzydlewscy oraz ich siostry rodz. 1577-98 Małgorzata i 1578-98 Anna Bylęckie, dzieci Mac. Skrzydlewskiego czyli Bylęckiego: 1577 taż Małgorzata ż. Andrzeja Wierzbieńskiego syna zm. Serafina (PG 21, 760v); 1578 ciż Kasper, Andrzej i Maciej oraz ich matka Anna Buszewska (PG 133, 250v); 1577, 1580 tenże Kacper Bylęcki płaci pobór z S. → niżej; 1578 tymże Kasprowi i Maciejowi ich matka Anna daje 1/2 swego dożywocia w S., a drugą 1/2 zatrzymuje dla siebie (PG 133, 721); 1579-99 tenże Andrzej Skrzydlewski, mąż Gertrudy Staręskiej, 1606 wspomn. jako zm.; 1581-1608 Kasper, od 1584 mąż Anny c. zm. Krzysztofa Krzyckiego (1598 wdowiec); 1581-90 Maciej, 1586-90 mąż Doroty Kośmidrówny Gruszczyńskiej (1595 Dorota wd. po tymże Macieju, 1602-03 ż. Kaspra Kwileckiego, wd. po nim 1614); 1581-94 taż Anna ż. Joachima Gorajskiego (1598 wd.); 1585 ciż Kasper i Maciej oraz ich matka Anna z Buszewa; 1598 taż Małg. Bylęcka wd. po Andrzeju Wierzbieńskim (TD).

1475, 1499 S. zalega z podatkami król. (PZ 20, 26v; PG 62 k. 11, 41); 1508 pobór od 1 ł. (ASK I 3, 9v); 1509 pobór od 2 ł. (ASK I 3, 46v); 1563 pobór od 4 1/4 ł., 1 karczmy dor. (ASK I 5, 224); 1577, 1580 pobór z S. Kaspra Bylęckiego [czyli Skrzydlewskiego] od 8 półł., 5 zagr., 2 komor., od roli karczm. 12 gr (ASK I 5, 685; ŹD 17).

1480 [kmiecie] Wojciech i Jan w S., każdy na 1 ł. (PG 9, 125).

4. 1424 Więchna (Wanchna) sołtyska w S. (RH 14, 61); 1425 taż niegdyś sołtyska z S. toczy spór z Wyszakiem z Gnuszyna i Maciejem [z Sarniewa] o zapis na → Sarniewie (PZ 8, 46v); 1427 taż niegdyś sołtyska w S. w sporze ze wspomn. Maciejem z Sarniewa (PZ 9, 71).

1426 szl. Wyszak sołtys w S. w sporze z Marcinem z Kurnatowic (PZ 8, 76v).

1472, 1508 3 ł. soł. w S. → p. 3: Gorzeńscy; 1555 części w S. zwane Sołectwo → p. 3: ss. Marcina Gorzeńskiego.

5. 1564 wiardunki dzies. z S. płacone są bpowi pozn. do klucza pszcz. (IBP 306).

1603-07 z wizytacji kościoła par. w Kamionnie; do par. nal. m. in. S., z którego 9 kmieci siedzących na łanach os. płaci meszne plebanowi w Kamionnie (AV 3, 34v).

6. 1463-76 Jan Skrzydlewski (Kamieński czyli Gorzeński) z S. i Gorzynia pleb. w → Kamionnie (→ p. 3; ACC 46, 65v; PG 8, 141v-142; Now. 2, 467 przyp. 148, niesłusznie rozdziela informacje o nim między 2 plebanów: Jana Kamieńskiego i Jana Gorzeńskiego).

1503-55 Piotr Gorzeński syn Marcina, dz. w Gorzyniu i S.: 1503-08, 1555 → p. 3: ss. Marcina Gorzeńskiego; 1523-25 tenże koadiutor kanonii w kat. pozn. fundi „Dalabuszki”, 1525-55 tenże kan. pozn., zm. 1555 (LutKap s. 56, 61, 72, 74).

1 W znanych nam źródłach Michał wspomn. jest tylko raz, w 1467; być może jest to pomyłka pisarza i chodzi o Marcina; byłoby zatem tylko 3 braci. Michał nie występuje w działach braterskich w 1472, ale mógł wówczas już nie żyć. Bracia Stanisław, Marcin i Jan są najpewniej ident. z występującymi w 1447 Stanisławem, Marcinem (w haśle → Kamionna błędnie: Marek!) i Janem z Kamionny (PZ 16, 32v).

2 Zapiska nie jest jednoznaczna i być może to Skrzydlewscy dopłacali wspomn. sumę Stan. Berkolczowi.

3 Transakcję z 1493 zamiast do hasła → Gorzyń mylnie przyporządkowaliśmy do hasła → Górka, przekazy o nieokreślonej lokalizacji.

4 W → Głażewie występuje dwóch, trudnych do rozróżnienia, Andrzejów: Skrzydlewski i Słomowski. Słomowski był synem Piotra ze → Słomowa i nie wiadomo, czy był spokrewniony z drugim Andrzejem dziedziczącym w Głażewie. Andrzej Słomowski Głażewski miał natomiast stryj. brata Andrzeja (syna Jana Zatomskiego, Słomowskiego) nie posiadającego własności w Głażewie.

5 Pisarz połączył dwie osoby: pierwszego męża Katarzyny, Mik. Jaromirskiego, i obecnego – Andrzeja Skrzydlewskiego.