SPŁAWNIA

1447 or. torrens Splawnya, struga, dopływ rz. Obry1Zapewne jest to rzeka, która płynie od strony Lubinia i wpada (jako prawy dopływ) do rz. Obry ok. 2 km na SE od Krzywinia (Gilly). W haśle → Obra rzeka, p. A, niesłusznie piszemy, że S. jest lewym dopływem Obry, do której wpływa k. Krzywinia.

[Pow. kośc.]

1447 opat lub. daje mieszczanom → Krzywinia rz. Obrę od → Czarnego Brodu aż do miejsca, gdzie wpływa do Obry struga S., i zezwala im łowić ryby w tej rzece oraz polować na ptaki; na ostrowach i równinach (loca plana) tej rzeki [tj. między jej rozlewiskami] mieszczanie mogą zakładać ogrody, łąki, pastwiska i gaje (DBL nr 214).

1 Zapewne jest to rzeka, która płynie od strony Lubinia i wpada (jako prawy dopływ) do rz. Obry ok. 2 km na SE od Krzywinia (Gilly). W haśle → Obra rzeka, p. A, niesłusznie piszemy, że S. jest lewym dopływem Obry.