doConnect(): nie można nawiązać połączenia z serwerem bazy danych.